Home

Lajin ja alalajin ero

Lyhyesti, miltei kaikki, mitä elävässä luonnossa tapahtuu, on yksilön tai lajin säilymiseen nähden usein ihmeteltävällä tavalla tarkoituksenmukaista. Tämä luultavasti ei näyttäisi meistä niin arvoitukselliselta, jos maailmassa olisi olemassa vain orgaanista, kuvatulla.. FAKTA #80: Lähes jokaisessa osavaltiossa juhlitaan Kingin päivää, ja lähes jokaisessa suurkaupungissa on Kingin Bulevardi tai Kingin kokoustalo. Silti kokemus vaaleista on näyttänyt, että aina kun amerikkalaisilla on tilaisuus äänestää jostain Kingin muistamiseen liittyvästä asiasta, he äänestävät sitä vastaan. (41)

Makroevoluutio - Wikipedi

Maksukuski pilaamassa lupaavan kuljettajan F1-debyytin Tuhoaa lajin uskottavuuden. Mercedeksen suojatin ja DTM-sarjan tämän kauden mestarin Pascal Wehrleinin F1-debyytin tielle on nousemassa ylitsepääsemättömiä esteitä Kokemuksistaan ovat kertoneet esimerkiksi niinikään lajin suurimpiin tähtiin kuuluva Aly Raisman, 23, ja toinen olympiavoittaja McKayla Maroney, 22. Maroney on lisäksi syyttänyt muun muassa maan lajiliittoa ja olympiakomiteaa yrityksestä maksaa hänen hiljaiseksi tapahtuneesta ja haastanut nämä.. Sivilisaation olennainen mahdollisuus tai arvo on sen mahdollisuus biologisesti kehittää sen luonutta rotua. Se tosiasia, ettei sivilisaatiota ole yleensä käytetty näin tähän mennessä ei tee tätä määritelmää oleellisesti vääräksi. Tämä aihe, kuten koulutuskin, on hyvin laaja ja siitä voisi sanoa paljon. Käsitellään tässä kuitenkin kapeaa aihetta, eli sivilisaation luomiseen kykenevän rodun ominaisuuksia.Neekerin reisiluu on vähemmän epäsuora, sääriluu kaarevampi ja eteenpäin taipunut, pohje korkeampi mutta vähemmän kehittynyt

lajin_️llah (@Alajin_Allah) Твитте

Tässä suhteessa on mielenkiintoista huomata, että väite testien rakenteellisesta sopimattomuudesta mustille, jolla liberaalit selittelijät ovat yrittäneet häivyttää pois mustien alhaisia älykkyysosamääriä, on osittain oikea. Mutta he erehtyvät Väittäessään testien sopimattomuuden olevan luonteeltaan oleellisesti kulttuurillista. Mustat, joiden kulttuurillinen ympäristö ei oleellisesti eroa valkoisten ympäristöstä, saavat silti huonompia pisteitä kuin valkoiset. Älykkyystestit ovat puolueellisia mustia vastaan siinä, että ne edellyttävät abstraktia hahmottamiskykyä. Pelkästään muistia vaativien asioiden hallinnassa, Kuten esimerkiksi aritmetiikassa tai tavaamisessa, kunnolla motivoitunut musta voi pärjätä yhtä hyvin kuin valkoinen. Kyseen ollessa tehtävistä, jotka vaativat päättelykykyä, mustien suoritukset jäävät niin paljon valkoisista jälkeen, että suorituksia on vaikea verrata samalla asteikolla.* Viimeisimmän USA:n oikeusministeriön rikosten uhreja koskevan katsauksen mukaan Yhdysvalloissa tehdään vuosittain 6,6 miljoonaa väkivaltarikosta (murha, raiskaus, pahoinpitely ja aseellinen ryöstö), joista noin 20% – 1,3 miljoonaa – on rotujenvälisiä rikoksia.

1. Lajien suojeluarvojen raportointi / suodatukset ja linkit · Issue #248..

RTEnzo Ero-Enzo Ecchi-Enzo (Matthew Wong)

Käytät vanhentunutta selainta. Käytä tuettua versiota saadaksesi parhaan mahdollisen MSN-kokemuksen. Rikkaiden laiton gepardikauppa vakava ongelma Somaliassa - voi johtaa jopa lajin sukupuuttoon: Kyse on vain muutamasta vuodesta, ja gepardeja ei enää ole Viimeisimmät DNA-tutkimukset tuntuvat kannattavan teoriaa, että erilliset rodut kehittyivät Homo sapiens -asteen ylittämisen jälkeen, mutta aihe on kaukana lukkoon lyödystä. Ylittivätpä tai eivät eri rodut Homo sapiens -asteen erillisesti, valkoinen ja musta rotu ovat olleet erossa toisistaan ainakin 110 000 vuotta, jopa yhteisen syntykodin teorian mukaan. Aasialaiset ja valkoiset ovat olleet erillään ainoastaan 40 000 vuotta omaten paljon enemmän samankaltaisuuksia kuin on mustien ja valkoisten välillä. Kun tiedemiehet kiistelevät ajoituksesta, on melko vähän epäilystä siitä, että päärodut ovat olleet olemassa melko pitkän aikaa, useita kymmeniä tuhansia vuosia, mikä on enemmän kuin tarpeeksi pitkä ajanjakso maantieteelle ja ilmastolle luoda olemassa olevat syvälliset erot.FAKTA #45: ”Ethnic and Racial Studies” -lehden elokuun numerossa vuodelta 1986 oli Peter Frostin ja Pierre van der Herghen artikkeli ”Skin Color Preference, Sexual Dimorphism and Sexual Selection: a case of Gene-Culture Co-evolution?”, joka väitti, että missä hyvänsä rodussa naisilla on yleensä vaaleammat piirteet kuin miehillä. Kansatieteellisiä standardiarkistoja 51:stä eri yhteisöstä viidellä eri mantereella, jotka ovat tallentaneet mieltymykset ihmisten ihon väreihin, tutkittaessa saatiin selville, että 30 piti vaaleampia ihmisiä kauniimpina. Intian, Kiinan, Brasilian ja Balin, kuten myös arabien ja neekereiden kulttuurit pitivät vaaleimpia naisia kauneimpina — vahvistaen esteettisen kuvan vaaleaihoisista, punaposkisista, sinisilmäisistä pohjoismaalaisista feminiinisen kauneuden kuvaksi — vaikkakin he itse eivät pysty tähän. Tutkimuksen mukaan ajan kuluessa kaikkien rotujen yläluokat ovat tulleet vaaleaihoisimmiksi kuin maanmiehensä, koska nämä ovat valinneet vaimoikseen vaaleimmat yksilöt alaluokista. (Katso myös #11)Tulesta tuli elintärkeää selviytymisen kannalta. Ankarissa oloissa on paljon helpompaa pitää tulta yllä kuin sytyttää uusi. Jotkut muinaiset heimot luultavasti sytyttivät tulen kun oli lämmintä ja kuivaa syksyllä ja ylläpitivät sitä koko talven. Sen tekemiseen tarvittiin ryhmätyötä, vastuullisuutta, luotettavuutta, tunteiden hillintää ja itsekuria. Jos vain yksi ryhmän jäsen, jonka vastuulla oli tulen ylläpito, epäonnistui typeryyden tai vastuuttomuuden vuoksi, koko ryhmä saattoi kuolla. Jos uupunut metsästäjä ei noussut kun oli hänen vahtivuoronsa; siirtäen välitöntä tarvettaan unelle ja halukkaasti ylläpitänyt tulta, moni saattoi kuolla. Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. ( Log Out /  Muuta )

Ketogeenisen ja vähähiilihydraattisen ruokavalion ero

Psykoen, sosiaalinen ja matkallinen ero aviomiehistä/isistä, yhdessä heidän vapaudestaan suorasta taloudellisesta vastuusta kanssa vapauttaa heidät useimmista vanhemman roolin tekijöistä, siten kuten länsimaalaiset ymmärtävät termin. (172)1) Mustat eivät oikeasti ole vähemmän älykkäitä (yleinen argumentti). Mutta…kun kriitikot osoittavat, että sadat tutkimukset osoittavat yhtenäisesti ja dramaattisesti mustien alhaisemmat ÄO-pisteet, tasa-arvon kannattajat väittävät, että:Kun yllämaitut seikat sisäistää, on täysin selvää, mistä Afrikan köyhyys johtuu ja samalla löytyy myös perustelut sille, miksi Afrikkalaisperäisten mustien päästäminen länsimaihin on vastoin Länsimaiden väestön etua. Lisäksi kehitysapu menee kankkulan kaivoon, kun paikallisella väestöllä ei ole edes edellytyksiä kehittyä, vaan apu johtaa ainoastaan massiiviseen lisääntymiseen ja paikallisten elinkeinojen romahtamiseen (linkki) . Parasta kehitysapua olisi lopettaa kehitysapu.

Muutama video aiheesta.

Mitkä heidän kykynsä ovatkaan, ja ne ovat huomattavat, aasialaiset ovat silti melko erilaisia eurooppalaisiin nähden, ja heidän selvästi erilainen geneettinen perimänsä ilmenee sekä heidän ainutlaatuisena fyysisenä ulkomuotonaan että heidän psykologisena ja kulttuurillisena luonteenaan. Eurooppalaiset voivat katsoa kunnioituksella heitä, aivan kuten toivomme heidän katsovan meitä samalla tavalla. Ei ole kyse siitä, etteikö moni aasialainen yksilönä voi sopia tuottavasti länsimaihin. Meidän maamme voivat kenties jopa sulattaa rajoitettuja määriä (heitä) geenipooliimme ilman dramaattista vaikutusta erityispiirteisiimme. Niin on varmasti tapahtunut historiassa Itä-Euroopassa. Mutta jos suuret ei-eurooppalaisten maahanmuuttajien aallot jatkuvat länteen, me menetämme evolutiivisen ja tunnusomaisen omaleimaisuutemme. Tämä olisi traaginen seuraus sekä meille että kaikille maapallon kansoille.Empiirisiin tutkimustuloksiin kirjansa perustavat kirjoittajat väittävät, että vaikka perimän osuus älykkyydestä on todistettavasti niinkin suuri kuin 60-80%, on ympäristötekijöillä suuri merkitys etenkin älyn kehitykselle siksi, että ilman hyviä ulkoisia tekijöitä ihminen ei voisi saavuttaa optimaalista suorituskykyään; samoin kuin puutteellinen ravinto estää ihmistä kasvuiässä saavuttamasta perimän sallimaa optimaalista pituutta, estää virikkeetön ympäristö ihmistä kasvamasta älyllisesti täyteen mittaansa. Murray ja Herrnstein tulevat näin myöntäneeksi, että tietynlaisin yhteiskunnallisin toimenpitein heikossa asemassa oleville yksilöille voidaan luoda mahdollisuudet saavuttaa korkein mahdollinen henkinen kasvu ja sitä kautta sosiaalisen aseman nousu, mutta perimän sallimissa puitteissa vain tiettyyn rajaan saakka. Bellin käyrän kritiikin kärki kohdistuu juuri tuohon rajaan. Tuo raja voi tulla vastaan siksi, että yksilön oppimismotivaatio on heikko tai hänellä on sellaisia persoonallisuustekijöitä, jotka suuntaavat kiinnostuksen muualle kuin niihin aktiviteetteihin, joissa tarvitaan yhteiskunnallisesti hyödyllistä älykkyyttä.Professori Richard Lynn kokosi vuonna 1991 tutkimuksia ÄO:sta Afrikassa, jossa on paljon vähemmän valkoisten geneettistä osallistumista mustien geenipooliin kuin Yhdysvalloissa. He havaitsivat, että Saharan eteläpuolisessa Afrikassa mustilla on ÄO alle 75 pistettä, joka on lähes kaksi standardideviaatiota valkoisen normin alapuolella. Eurooppalaisten standardien mukaan nämä luvut tarkoittavat sitä, että noin 50 prosenttia mustista afrikkalaisista luokiteltaisiin henkisen jälkeenjääneisyyden rajalle tai sen alle (lähes kaksi kertaa se luku, kuin USA:n mustilla). Lynnin vuoden 1991 katsauksen jälkeen kolme uudempaa tutkimusta ovat vahvistaneet hänen työnsä. He käyttivät testiä Raven Progressive Matrices, ei-kulttuurillista testiä, joka on tarkka tapa mitata ei-verbaalista osaa älykkyydestä. Musta zimbabwelainen, Fred Zindi, suoritti yhden tutkimuksista, joka vertasi 204 zimbabwelaista 12-14-vuotiasta ja liitti heidät 202 englantilaiseen koululaiseen sukupuolen, koulutustason ja luokkataustan mukaan. Englantilaiset oppilaat saivat keskimäärin 97 pisteen ÄO:n kun heihin verrattavista taustoista tulevat mustat saivat keskimäärin 70 pisteen ÄO:n.

16. Eliömaailman luokittelu Eliökunnan kuusi kuntaa ja kolme domeeni

Ri taqel qataqanem, ja ri niqajikib'a' chi ri K'amaya'l jun aj chijun ajwinäq tob'äl, jaqäl chuqa' okel chi kiwäch konojel. Jun K'amaya'l ri nab'ey nuya' ruq'ij ri winäq, akuchi' ri winaqi' yetikïr nikitz'äq nikib'ït ri ketamab'al chuqa' ya'on q'ij chi ke, echajin chuqa' alaj kik'aslem Ei ilmiselvästikään ole tärkeämpää elintä ihmiskehossa kuin aivot. Se todella erottaa meidät sekä lähimmistä että kaukaisemmista sukulaisistamme evoluution tikapuilla. Itse asiassa, antropologit käyttävät aivojen kokoa ja muotoa evolutiivisen kehityksen parametrina. Ironisesti samat antropologit, jotka jäljittävät ihmisen evolutiivista kehitystä lajin kasvaneen kallon koon avulla, usein väittävät, että rodulliset erot modernin ihmisen aivojen koossa ja muodossa eivät ole tärkeitä. Todisteet ovat joka tapauksessa selvät. Aivojen koolla, fysiologialla, morfologialla ja kemialla on paljon tekemistä yksilöiden psykologisisten erojen ja yleisten erityistuntomerkkien kanssa, jotka erottavat eri rotuja. Tiede on löytänyt merkittäviä geneettisiä vaikuttajia älykkyyteen, käyttäytymiseen ja saavutuksiin eri roduista. Noiden erojen syvyyden me alamme vasta nyt ymmärtää.Tieteelliset tutkimukset ravitsemuksesta osoittavat, että mustien ja valkoisten ravinnonsaannin välillä on vain pieniä eroja. Robert Rector osoitti Yhdysvaltain maatalousministeriön tutkimuksessa, että mustat esikoululaislapset itse asiassa kuluttavat enemmän proteiineja kuin keskiverto valkoiset lapset. (148) 75 prosenttia köyhyysrajan alapuolella olevien perheiden lapset itse asiassa kuluttavat yhtä paljon päävitamiineja kuin lapset, jotka ovat 300 prosenttia köyhyysrajan yläpuolella olevista perheistä. (149)

Myöhempinä vuosina lukuisat artikkelit kuvasivat muita mustien persoonallisuuden valkoisista eroavia piirteitä. Ääriliberaali Thomas Kochman huomioi selviä rodullisia eroja persoonallisuuksissa mustien ja valkoisten välillä, ja hän ilmaisi mieltymyksensä mustien persoonallisuuteen. Hän esitti, että mustien miesten huomioimatta jättäminen on heille suurin loukkaus ja suositteli, että valkoisten naisten tulisi reagoida mustien seksuaaliseen aggressioon letkein kommentein aivan kuten mustat naiset tekevät. Hän jopa meni niin pitkälle, että ehdotti valkoisten naisten tyypillisen ei-mustan käyttäytymisen aiheuttavan väkivaltaisia mustien miesten hyökkäyksiä.Koettuani itse mustien tyylin väitellä monissa tapauksissa, minun oli yhdyttävä Kochmanin arvioon. Kuitenkin kiellän hänen huomautuksensa, että sellainen primitiivinen ja emotionaalinen käyttäytyminen rikastaa kulttuuriamme. Kun olin lukenut Kochmania, huomasin usein toistuvia uutisraportteja, joissa mustat miehet, jotka keskustelivat juuri hänen kuvaamalla tavalla, ”kuumasti, haastavasti ja äänekkäästi”, päätyivät impulsiivisesti käyttämään lauantai-illan erikoistansa. Meidän julkiset sairaalamme ovat täynnä tällaisten kiihkeiden ja hillitsemättömien mustien miesten keskustelutyylin uhreja.Yleensä ihmisen älykkyyden kasvu, joka korreloi hyvin aivojen ja aivokopan kasvun kanssa, oli hidasta ja melko tasaista, mutta suotuisten mutaatioiden ansiosta välillä nopeampaa. Älykkyyden kasvun takaa siis perinnöllisyys, joka ensisijaisesti säilyttää luonnon ikuisessa taistelussa koetellun edullisen ominaisuuden, mutta varsinainen älykkyyden kasvun tai laskun jälkipolvissa mahdollistavat polymeeriset geenimutaatiot, jotka tuovat perimään erityyppisiä alleeleja. Alleelit vaikuttavat samaan ominaisuuteen, joista toinen puoli tulee äidiltä ja toinen isältä.The Bell Curve: Intelligence and Class Structure in American Life, jonka Richard J. Herrnstein ja Charles Murray julkaisivat 1994, osoittaa, että lapsen ÄO:lla on enemmän merkitystä hänen myöhemmän sosioekonomisen asemansa ennustamisessa kuin hänen perheensä varallisuudella. (27) On todennäköisempää, että korkean ÄO:n omaava köyhä lapsi saavuttaa korkean sosioekonomisen aseman kuin keskiverto-ÄO:n omaava varakas lapsi. The Bell Curve osoittaa myös, että ÄO:lla on vahva korrelaatio monen muunkin koulutuksellisen ja sosiaalisen tekijän kanssa, mukaanlukien arvosanat koulussa, saavutettava koulutuksellinen taso, tulot, menestys liike-elämässä ja jopa sosiaaliset tekijät kuten taipumus rikollisuuteen, avioliiton ulkopuolisiin lapsiin ja sosiaalihuollosta riippuvuuteen.Yksi tapa, millä tiede on perusteellisesti vastannut tuohon kysymykseen, on ollut tutkimalla identtisiä kaksosia, jotka ovat kasvaneet erillään. Identtisillä kaksosilla on tietysti identtiset geenit, kun taas epäidenttisillä kaksosilla on sama geneettisen sukulaisuuden aste kuin millä tahansa sisaruksilla, ja he jakavat vain noin puolet geeneistään. Jos ympäristötekijöihin uskovien argumentti on oikea, näiden syntymässä erotettujen identtisten kaksosten, jotka on adoptoitu eri perheisiin, pitäisi omata ÄO-erot, joita voi verrata kenen tahansa sattumanvaraisesti adoptoitujen, toisilleen sukulaisia olemattomien lasten ÄO:n. Heidän pitäisi vieläpä todellakin erota toisistaan älykkyydessä ja käytöksessä paljon enemmän kuin niiden epäidenttisten kaksosten, jotka ovat kasvaneet yhdessä.

Suginami: parhaat lajin Kushiage (uppopaistetut vartaat) ateriat. Kirjaudu sisään, niin saat matkapäivityksiä ja voit lähettää viestejä muille matkailijoille Rodun todellisuuden kieltäminen on hyvä esimerkki siitä, kuinka tasa-arvon vaatijat tarttuvat oljenkorsiin. Tieteellisten todisteiden massa todistaa ominaisuuksien ja piirteiden olemassaolon, jotka hahmottavat geneettisesti erilaiset ihmiskunnan rodut, aivan kuten on geneettisesti erilaisia koirien ja kissojen rotuja, tai kuten huomasin vuosia aiemmin autotallissani – koti- ja villirottarotuja. Ei tarvitse tehdä molekyylitutkimuksia tietääkseen, että rotuja on olemassa; täytyy vain käyttää silmiään ja hieman järkeään.

Miten Mustien heikompi älykkyys ilmenee yhteiskunnassa?

Alueilla, joilla asukkaat ovat enimmäkseen valkoisia tai aasialaisia, tarina on melko lailla sama luonnonkatastrofeissa:Lähempinä vuosina mekaaninen reaktioaika -testit ovat myös osoittaneet vahvaa näyttöä siitä, että ÄO-testit eivät ole kulttuurillisesti puolueellisia mustia vastaan. Arthur Jensen ja muut ovat myös havainneet, että päätöksenteon mekaaninen nopeus korreloi vahvasti ÄO:n kanssa. Näissä testeissä osallistujat istuvat joukon valoja edessä ja vastaavat, mikä syttyy. Henkisen reaktion nopeus korreloi vahvasti ÄO-testitulosten kanssa ja on korkeampi valkoisilla ja aasialaisilla lapsilla kuin mustilla. Sitä voisi joutua koville yrittäessään ymmärtää, kuinka reaktioaika vilkkuvaan valoon voisi olla kulttuurillisesti puolueellinen. (3) (4)”Joidenkin yllä mainittujen piirteiden perusteella neekeri näyttäisi sijoittuvan alemmalle kehitystasolle kuin valkoinen, sekä olevan läheisemmin sukua kehittyneimmille ihmisapinoille…” Hakusanat matkapuhelin ja älypuhelin New Scientist lehden artikkeli, jonka mukaan älykkyys on vähintään 50% perinnöllistä (englanninkielinen linkki).

Rypsi ja rapsi muistuttavat toisiaan niin kirjoitusasultaan kuin muilta ominaisuuksiltaankin. Keltaisena hehkuvat pellot eivät ole rypsin yksinoikeus, sillä Rypsin ja rapsin tunnistamiseksi tarvitaan lähempää tarkastelua. Rapsin varsi on hieman tukevampi kuin rypsin ja se avaa ensin kukintonsa alimmat kukat.. Sittemmin hän on löytänyt lajin, joka voisi sopia - petankkia muistuttava boccia. Kilpailuihin osallistuminen edellyttää vähintään kymmenen prosentin invaliditeettia. Lajissa on vammautumisasteen mukaan eri luokkia. Mönkkönen pystyy liikuttamaan vain päätään. Hänen luokassaan pallo sysätään.. Neekerikulttuurin alempiarvoisuus on seurausta neekeriaivojen fyysisestä puutteellisuudesta abstraktien käsitteiden hallinnassa. Toisaalta neekerin kyky käsitellä ainoastaan muistia vaativia tehtäviä lähenee valkoisen tasoa. Siksi neekerille voidaan suhteellisen helposti opettaa monia valkoisen kulttuurin tapoja.Kuolleisuus moottoriajoneuvo-onnettomuuksien vuoksi per 10 000 australialaista 20-34 -vuotiasta miestä Wikisanakirja on monikielinen hanke, jonka tavoitteena on luoda jatkuvasti kasvava ja tarkentuva vapaan sisällön sanakirja. Wikisanakirja on käyttäjille ilmainen. Englanninkielinen Wikisanakirja aloitti joulukuussa 2002 ja suomenkielinen vuoden 2004..

Äärimmäisen kylmässä ja vihamielisessä ympäristössä korkeampi älykkyys on erittäin suosittua ihmisillä. Eurooppa vaati korkeampaa teknologiaa selviytymiseen. Jos yhteisö riippui lähes täysin metsästyksestä, kehittyneempien aseiden kehittäminen, pyydykset ja kehittyneet strategiat olivat kriittisen tärkeitä, kun oli niukasti riistaa. Tehokas metsästys, kalastus ja pyydystäminen sellaisessa ympäristössä voivat vaatia hyvin kehittyneitä kognitiivisia taitoja. Erilaisten kekseliäiden pyydysten kehittäminen ja punominen voi vaatia korkeaa älykkyyttä. Tulenteossa, joka ei ollut helppo tehtävä kylmässä ja märässä ympäristössä, välttämättömät taidot ja työkalut voivat merkitä eroa elämän ja kuoleman välillä. Jos talvelta suojautumiseen rakennettu raskas suoja romahtaa asukkaidensa päälle huonon suunnittelun seurauksena, he voivat hyvinkin kuolla. Päiväntasaajan Afrikassa, jos savimajan lehtikatto romahtaa sademyrskyssä, asukkaat voivat helposti rakentaa uuden seuraavana päivänä. Jos paikallinen eksyy sademetsään Afrikassa, hän voi elää faunalla ja flooralla etsiessään tietä takaisin, kun taas jos eurooppalainen eksyy talvella, hän voi jäätyä kuoliaaksi.Siitä ei ole kauan, kun amerikkalainen yhteiskunta täydellisesti erotteli ihmiset, joilla oli vähänkin mustaa verta, vaikka nämä olisivat olleet 1/8 tai 1/16 -osa mustia. Onko outo yhteensattuma, että vaaleampi-ihoiset ja enemmän kaukasidi-piirteiset mustat omaavat merkittävän yliedustuksen niiden mustien joukossa, jotka ovat saavuttaneet menestystä akateemisissa ja tieteellisissä ympyröissä? Vai voisiko olla niin, että heidän vaaleampi ihonsa ja heidän kaukasidiset kasvonpiirteensä osoittaisivat jollain tavalla heidän vallitsevan valkoisen geneettisen komponenttinsa, tuoden heidän älykkyytensä lähemmäksi valkoista normia. Kuten olen aiemmin maininnutkin, mulateille ja täysverisille mustille tehdyt älykkyystestit, jopa kun ympäristötekijät on otettu huomioon, ovat useaan kertaan osoittaneet, että mulatit ovat älykkyydeltään keskimäärin jossain valkoisten ja mustien välillä.Pitkillä kylmillä metsästysretkillä pohjoisessa metsästäjän täytyi usein olla hiljaa ja hillitysti pitkiä aikoja sekä, paitsi ajoittaisten mastodonttilaumojen metsästyksen aikana, olla todennäköisesti pitkiä aikoja yksin. Tämä todennäköisesti suosi ennemmin itsehillintää ja sisäänpäin kääntyneisyyttä kuin puheliaisuutta ja ulospäin suuntautuneisuutta. Voimme nähdä tämän evolutiivisen mallin esiintyvän vahvassa ja hiljaisessa prototyypissä klassisesta eurooppalaisesta. Populaarilla tasolla löydämme sen viehätyksessämme stoalaisiin sankareihin länsimaisissa lännenelokuvissa, kuten sellaisissa, joita esitti Gary Cooper tai John Wayne sekä Clint Eastwoodin klassikoissa. Tätä käyttäytymismallia voi verrata hölöttävään tai roskaa puhuvaan stereotyyppiseen mustaan urheilijaan tai mustien miesten ainaiseen seksuaalissävytteiseen rappiin afrikkalaisessa kylässä tai amerikkalaisen lukion käytävillä.– Maan korkeimmat rikosluvut – Tiukin asekontrolli – Korkeimmat vankiluvut – Korkein syntyvyys – Korkein kuolleisuus – Korkeimmat luvut liittovaltion avustuksissa per henkilö – Korkeimmat luvut sosiaaliavustusten saajissa – Eniten naimattomuutta – Eniten koulun keskenjättämistä, vaikka opettajat ovat Yhdysvaltain parhaiten palkattuja – Eniten tippuri- ja syfilistapauksia – Eniten AIDS-tapauksia (33) (32)

Sillä aikaa kun kuljetushomma saatiin jotenkin kuntoon, kaupunki kertoi kaikille, että he saavat suojan valtavalla Superdome-urheilustadionilla. Suoja tuskin on sopiva sana tähän: Dome, joka on monella tapaa arkkitehti- ja insinööritaidon ihme, muuttui vain muutamassa päivässä mogadishumaiseksi tappo- ja raiskauskentäksi:Jos Ashley Montagun kimppuun kävisi koira, uskon, että sillä olisi merkitystä hänelle, olisiko koira dobermanni vai villakoira. Kun dobermanni alkaisi repiä hänen lihaansa, väittäisikö hän yhä, että eroja koirarotujen välillä ei ole olemassa? Jopa Montagu kykenee ennakoimaan, että dobermanni muodostaa paljon suuremman potentiaalisen uhan kuin villakoira. Jos Diamond haluaa halkoa hiuksia siinä, monet ihmisten ominaisuudet ja ominaisuuksien joukot voidaan löytää muistakin nisäkkäistä. Itse asiassa ihmiset jakavat 98,5 % geeneistään simpanssien kanssa. Jos joku seuraa Diamondin järkeilyä, ei ole eroja ihmisten ja simpanssien välillä, koska me voimme löytää mielivaltaisesti valittuja geneettisiä ominaisuuksia, jotka jaamme niiden kanssa.Scarr ja Weinberg julkaisivat vastahakoisesti tuloksensa jatkotutkimuksesta, mutta odottivat lähes neljä vuotta ennen kuin tekivät sen, aivan kuin heitä olisi nolottanut se, mitä he havaitsivat. Tuskallisen järkeilyprosessin kautta he silti väittivät, että ympäristö näytteli dominanttia roolia ÄO:ssa. Mutta jatkotutkimuksessa, toisin kuin ensimmäisessä tutkimuksessaan, he myönsivät myös, että geeneillä oli myös tärkeä vaikutus. Sekä Richard Lynn että Michael Levin tehokkaasti osoittivat analyyseissään Scarrin omista tuloksista, että geenit esittävät selvästi dominanttia roolia noiden adoptoitujen lasten älykkyystasoissa. (90) (91) Reitittimen ja modeemin ero. Viestiketju alueella 'Internet, tietoturva ja muu tietoliikenne' , aloittaja gokk, 11.11.2006. Luulisi että tämänkin olisi joskus oppinut mutta ei... Kattelin äsken verkkokaupan sivuilla verkkotuotteita ja aloin miettimään että mikä ihmeen ero on adsl modeemilla ja reitittimellä Yliopiston tehtävänä on tuottaa tiedemiehiä eikä yhteiskunta tarvitse tai kestä kuin pienen määrän sellaisia henkilöitä. voidaan myös mainita, että luonnollinen sopivan aineksen määrä, mitä tiedemiesten syntymistä varten tarvitaan, on suhteellisen alhainen missä tahansa normaalissa yhteiskunnassa. Tämän tehtävän lisäksi on tarvetta monien ammattien edistyneelle opetukselle: esimerkiksi insinööreille ja lääkäreille. Tietenkin jokaisen kansalaisen tulisi osata sivistyneen elämän perustaidot, kuten lukeminen, äidinkieli, kirjoittaminen, laskuoppi sekä ala-asteen tiede-opetus. Tämän lisäksi heillä tulisi olla riittävä tuntemus kansansa historiasta, kulttuurista sekä sosiaalisista ja poliittisista instituutioista, jotta heillä voisi olla voimakas identiteetti. Tämä väistämättä tarkoittaa historian, kirjallisuuden ja kansalaistaidon opiskelua.

Ihmisryhmien väliset älykkyyserot Väestötiede Rotu ja älykkyy

Näin älykkyyserot on muodostunut evoluution myötä

Perinnöllisyyden kannattajien vastapainona marxilaisuus sisällytti itseensä ympäristödeterminismin teesinsä keskeisenä osana. Ensin pitää täydellistää ympäristö, näin heidän argumenttinsa menee, ja sitten utopia, työläisten paratiisi, tulee nousemaan. Vuonna 1948 Neuvostoliitto itseasiassa kielsi lailla genetiikan tieteenhaaran; kaiken genetiikan, ei pelkästään ihmisen genetiikan, ja taannuttiin takaisin lamarckismiin, Darwinia edeltäneeseen teoriaan, joka on nimetty ranskalaisen naturalistin Jean Lamarckin mukaan. Hän väitti, että tottumuksen kautta hankitut ominaisuudet, hyödylliset tai hyödyttömät, voivat periytyä. Venäläinen tiedemies T.D. Lysenko, joka vakavissaan väitti, että voit muuttaa talvivehnälajikkeen kevätvehnäksi lyhytaikaisella ympäristön kontrolloinnilla, tuli Neuvostoliiton biologisten tieteiden tsaariksi ja piti huolta siitä, että ne tiedemiehet teloitettiin, joiden tutkimus oli ristiriidassa hänen hullujen uskomustensa kanssa. Tämän päivän tiedemiehet hylkäävät sekä Lamarckin että Lysenkon. (42) (43) (44) Edistämme lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia, seksuaaliterveyttä, moninaisuutta ja ihmisoikeuksia Suomessa ja maailmalla

Laitoin tuon nyt tähän issueen enkä pull requestiksi, kun saman raportin muutosta käsillä muutenkin tässä issuessa.Tällaiseksi kuin se on lajiraportissa (https://github.com/City-of-Helsinki/ltj/blob/master/nature/templates/nature/reports/species-report.html)

WikiZero - Rot

Alalaji on tieteellisessä luokittelussa lajin jälkeen seuraava pienempi yksikkö (eli taksonominen taso). Tasapaino luonnonvalinnan voimakkuuden ja geenivirran välillä määrää tapahtuuko lajilla paikallista erikoistumista, joka voi johtaa alalajin syntyyn.[3] Rotu on mitä eläintieteilijät nimittävät lajin muunnokseksi tai alalajiksi. Jokainen rotu (tai muunnos) on luokiteltu enemmän tai vähemmän selvästi erotettavilla yhdistelmillä perittyjä morfologisia, käytöksellisiä, fyysisiä ominaisuuksia. Kukkasissa, hyönteisissä ja ei-ihmis-nisäkkäissä eläintieteilijät jatkuvasti ja rutiininomaisesti tutkivat rodullisen eriytymisen prosessia. Uusien rotujen muodostuminen tapahtuu kun, useiden sukupolvien ajan, yksilöt yhdessä ryhmässä lisääntyvät useammin keskenään kuin he tekevät toisten ryhmien yksilöiden kanssa. Tämä prosessi on kaikkein ilmeisin kun yksilöt elävät erilaisilla maantieteellisillä alueilla ja sen vuoksi kehittävät ainutlaatuisia tunnistettavia sopeutumia (kuten ihonvärejä), jotka ovat hyödyllisiä niiden erityisympäristöissä. Mutta eriytymistä tapahtuu myös vähemmän äärimmäisissä olosuhteissa. Eläintieteilijät ja evolutionistit viittaavat sellaisiin eriytyneisiin populaatioihin rotuina. (Muodollisessa biologian taksonomian termistössä rotujen termi on alalaji). Eläintieteilijät ovat tunnistaneet kaksi tai enemmän kuin kaksi rotua (alalajia) useimmissa nisäkäslajeissa. (179)

Afrikan trooppisemmassa ilmastossa selviytyminen perustui enemmän keräilyyn kuin metsästykseen. Rehevä kasvillisuus ja pienten eläinten runsaus tarjosivat paljon enemmän ruoanlähteitä kuin pohjoisessa ilmastossa. Afrikkalainen äiti kykeni ruokkimaan itsensä ja lapsensa vähäisellä avulla isän taholta. Kauniina syyspäivänä tropiikin asukkaille ei ollut välttämätöntä kontrolloida impulssejaan olemalla makaamatta lehtivuoteelle kumppanin kanssa seksuaalisten halujen tyydyttämiseksi, mutta kylmässä pohjoisessa sellainen nautiskelu voisi vaikuttaa selviytymiseen tulevina talvikuukausina.Egalitaristien kannalta valitettavasti, heidän euforinen mediakuplansa puhkesi, kun Milwaukee Projectin johtaja Rick Haber tuomittiin ja vangittiin valtion varojen kavaltamisesta. Vaikka tämä ei ole suoraan relevanttia projektin tuloksista puhuttaessa, se asettaa hänen luotettavuutensa johtajana kyseenalaiseksi. Howard L. Garber, Haberin pitkäaikainen työtoveri, julkaisi vuonna 1988 raportin projektista, joka paljasti, että ÄO-parannukset olivat keinotekoisia ja ne saavutettiin intensiivisellä harjoittelulla samanlaisilla ongelmilla kuin Stanford-Binet’n testissä, ja että lasten ÄO:t laskivat vakaasti heidän lähdettyään ohjelmasta, eikä ÄO:n nousu koskaan muuttunut akateemiseksi menestykseksi. Lopulta heidän kykynsä vastasivat samaa tasoa kuin kontrolliryhmällä, johon tietenkään ei oltu puututtu. (102) (103)Ymmärtääkseni rotujen evoluutiota, huomasin neuvoa-antavaksi ymmärtää koirien geneettistä kehittymistä. Kaikki koirien rodut ovat saman Canis familiaris -lajin jäseniä, aivan kuten kaikki ihmiset ovat saman Homo sapiens -lajin jäseniä. Me kutsumme koirien eri laatuja ”roduiksi” (breed) ja me kutsumme ihmisten eri laatuja roduiksi (race), vaikka rotua (breed) voi käyttää myös kuvaamaan eri ihmislaatuja. Ainoa ero kahden termin välillä on, että rotu (breed) yleensä huomioi ihmisen suorittaman geneettisen valinnan, kun taas rotu (race) viittaa maantieteellisen ympäristön suorittamaan geneettiseen valintaan.Jopa silloin vuonna 1964 tiede oli lausunut jyrkät faktat valkoisten ja mustien ÄO-eroista, mutta media valitsi olla raportoimatta näistä faktoista. Analyysissä 11 suuresta tukimuksesta mustien ja valkoisten ÄO-eroista, Arthur Jensen osoitti, että on vahva korrelaatio mustien ja valkoisten välisen kuilun henkisiä kykyjä mittaavissa testeissä ja sen välillä, kuinka tarkasti testit mittaavat ”g”-älykkyyttä (yleisälykkyyttä, joka on suhteessa abstraktiin päättelyyn ja ongelmanratkaisukykyyn). Mustat pärjäävät suhteellisen hyvin testeissä, jotka mittaavat ulkomuistia (numero- tai kirjainsarjojen ulkoa opettelemista) mutta niillä on pieni korrelaatio g:n kanssa. (69) (70) (71) (72)

FAKTA #38: New York Cityssä kuka hyvänsä valkoinen joutuu mustista koostuvan jengin hyökkäyksen kohteeksi 300 KERTAA TODENNÄKÖISEMMIN kuin musta valkoisista koostuvan jengin uhriksi. (32) Työskentelin aiemmin myyntialalla ja olin aloittamassa siihen liittyvän opiskelun. Sattuman kautta suunnitelmat muuttuivat, kouluttauduin Perhossa kokiksi ja pääsin edelliselle Hirsalan Golfravintola on todellakin hyvä syöttölä lajin pariin, Kuhlefelt määrittelee

30.9. on myös maaginen päivämäärä ja - Hangon lintuasem

 1. fi (Ainoastaan Bhutanin, Kiinan, Meksikon ja Mongolian populaatiot sekä alalaji Ursus arctos isabellinus luetellaan liitteessä I; kaikki muut populaatiot ja alalajit sisältyvät liitteeseen II). fi suvun, lajin tai alalajin, johon lajike kuuluu, latinankielinen nimi ja yleisnim
 2. ”. (14)
 3. Korvat ovat pyöreähköt, kohtalaisen pienet, jokseenkin korkealla ja kiinnittyneet samankaltaisesti kuin apinoilla.
 4. (18) McGurk, Frank, ” A Scientist’s Report on Race Differences. ”U.S. News and World Report, Sept. 21, 1956. Washington, D.C.

Lukemisestani aloin hahmotella yleisiä suuntaviivoja elämästä, jota esiintyi pohjoisella pallonpuoliskolla esihistoriallisena aikana. Suuren osan kahdesta viimeisimmästä sadastatuhannesta vuodesta pohjoinen maailma on ollut etenevien ja vetäytyvien jääkausien vaiheissa. Pohjoinen pallonpuolisko on tällä hetkellä jääkausien välissä. Esihistorialliselle ihmiselle selviytyminen Euroopassa oli paljon vaikeampaa, jopa jääkausien välillä, kuin ihmiselle lämpimämmässä Afrikan ilmastossa. Suurimman osan viimeisen 80 000 vuoden ajanjaksosta Euroopassa oli lämpötiloja, jotka olivat paljon kylmempiä kuin nykyään. Modernit eurooppalaiset kehittyivät noin 35 000 vuotta sitten ja kohtasivat Würmin jäätiköitymiskauden (24 000-10 000 eKr). Lämpötilat Euroopassa ja Aasiassa olivat keskimäärin noin 8 celcius-astetta kylmempiä kuin nykyään.Tuorein kohu koskien rotujen eroavaisuuksia nousi jälleen Tatu Vanhasen kirja-arvostelusta, mikä käsitteli kanadalaisen psykologi n ja käyttäytymistieteilijän J. Philippe Rushtonin vuonna 1995 ilmestynyttä kirjaa Race, Evolution, and Behaviour. Vanhasen kirja-arvostelu, joka julkaistiin Helsingin Sanomissa 15.6.1996 otsikolla ”Kylmä kasvattaa päätä ja lämpö sukuelimiä”, ei tällä kertaa noussut yhtä suuriin otsikoihin kuin The Bell Curve, mutta sekin kirvoitti silti useisiin vihaisiin yleisönosasto-kirjoituksiin. Kirjassaan Rushton esittää yhteenvedon 60:n viime vuoden aikana tehdystä rotueroja käsittelevästä tutkimuksesta sekä omasta rotueroja käsittelevästä teoriastaan, jonka maine on nopeasti leviämässä maailmalla. Dosentti Vanhanen toteaakin, että enää on tuskin mahdollista keskustella rotueroista viittaamatta Rushtoniin.

Lajin (@lajin2765) • Instagram-kuvat ja -video

FAKTA #72: Itseasiassa, mustien asiat ovat ”niin huonosti” Etelä-Afrikassa, että maalla on hirvittävä ongelma laittomien mustien siirtolaisten kanssa. Laittomia mustia siirtolaisia on yli miljoona. (14) (29)Hybrikseen sortuneen länsimaisen ihmisen tulisi muistaa, ettei hän ole luonnon lakien yläpuolella, vaikka filantropia häntä siihen usein houkutteleekin. Biologi Richard Dawkins, jonka suuri yleisö muistanee parhaiten hänen populaaritieteellisistä kirjoistaan ”Itsekkäät geenit” ja ”Sokea kelloseppä” on kirjoittanut: ”Luonto ei ole sen enempää lempeä kuin julmakaan. Se ei tähtää kärsimykseen, mutta se ei myöskään yritä vähentää kärsimystä. Luontoa se ei kiinnosta lainkaan kunhan vain perimä (deoksiribonukleiinihappo; DNA) saadaan säilymään. Salibandyliigan alkukiihdytyksen jälkimainingeissa salibandyn kansallinen ja kansainvälinen nykytilannetta ruoditaan Yle Puheessa. Suoran salibandyillan studiovieraina ovat maajoukkuetähdet Miko Kailiala (EräViikingit), Mia Karjalainen (PSS) ja toiminnanjohtaja..

Kun ensimmäisen kerran jouduin kasvotusten tämän tiedon kanssa koirien älykkyydestä, mietin, mitkä erot rotujen välillä voisivat selittää henkiset eroavaisuudet. Vain yksi selitys näytti minusta järkevältä: erilaiset geneettiset perimät johtavat fyysisesti erilaisiin aivoihin.(23) Putnam, Carleton. Race and Reality, a Search for Solutions, 1967, Howard Allen, Box 76, Cape Canaveral, FL 32920Nykypäivän sivilisaatio on paljon monimutkaisempi kuin 50 vuotta sitten. Tarvitaan paljon enemmän päättelykykyä, jotta sivilisaation pyörät voidaan pitää pyörimässä. Harvat meistä, jotka innoissamme puhumme avaruusaluksista tai lasereista ymmärrämme, että me olemme velkaa hyvin pienelle vähemmistölle näiden asioiden olemassaolosta. Teknologia ja tiede, joita tarvitaan esimerkiksi taskulaskimen kehittämiseen, on hyvin monimutkaista. Moni voi puhua niistä, mutta hyvin harva kykenee tai edes voi kyetä ratkaisemaan ongelmia, jotka liittyvät sellaisen laitteen suunnittelemiseen ja rakentamiseen niin, että laite tekee mitä sen on tarkoituskin tehdä.FAKTA #99: Raymond Cattellin kirjassa ”INTELLIGENCE AND NATIONAL ACHIEVEMENT” (”ÄLY JA KANSALLINEN SAAVUTUS”), kolme tunnustettua amerikkalaista tutkijaa vertailevat valtavaa todistusaineistoa, joka käsittelee kansallisia älykkyysosamäärätestien keskimääräisiä tuloksia maailmanlaajuisesti, ja varoittavat kaikkia maita , joissa keskimääräinen älykkyysosamäärä on laskussa. Kun otetaan huomioon Amerikan etnisten ryhmien välisiä syntyvyys-eroja, he ovat sitä mieltä, että amerikkalaisten älylliset kyvyt vähenevät nopeasti. (21)

Matala älykkyys johtaa huonoon ammatilliseen uraan, työttömyyteen ja todennäköisemmin tulonsiirroilla (työttömyyskorvaus, sosiaaliavustukset) elämiseen sekä rikollisuuden ja köyhyyden lisääntymiseen yhteiskunnassa. Tiedetään myös, että valtioiden bruttokansantuote korreloi vahvasti väestön keskimääräisen älykkyyden kanssa (linkki).FAKTA #18: Neekereiden aivojen massa kasvaa vähemmän puberteetti-iän jälkeen kuin valkoisten. Vaikka neekereiden aivot ja hermot kehittyvät nopeammin kuin valkoisten, niiden kehitys loppuu aikaisemmalla iällä, mikä rajoittaa enempää älyllistä kehitystä. (22) (27) Lue uutisia Suomesta ja maailmalta heti tuoreeltaan. Keravan kaupunginvaltuutetun ja entisen pitkäaikaisen kansanedustajan Eero Lehden (kok) sekä Sipoon kunnan välille on kehkeytynyt mojova rakennuslupariita, jota saatetaan jatkossa käsitellä oikeudessa 1. Jensen, A. R. (1980). Bias In Mental Testing. New York: Free Press. 2. Jensen, A. R. (1993). Spearman’s Hypothesis Tested with Chronometric Information Processing Tasks. Intelligence. Vol. 17. s. 7-77. 3. Jensen, A. R. & Whang. P.A. (1993). Reaction Times and Intelligence. Journal Of Biosocial Science. Vol. 25. s. 97-410.

Kun aloin puhua mustien ja valkoisten ÄO-eroista opettajieni ja ystävieni kanssa, kuulin usein chitterlings-selityksen mustien alhaisiin ÄO-tuloksiin. ÄO-testien sanottiin heijastavan valkoista kulttuuria ja näin ollen ne olivat mustille epäedullisia. He väittivät esimerkiksi, että jos valkoisilta lapsilta kysyttäisiin kysymyksiä chitlineistä (sikojen pienistä sisäelimistä, joita keitetään ja syödään ruokana), he pärjäisivät yhtä huonosti kuin mustat lapset, joilta kysytään kysymyksiä, joissa käytetään termejä kuten tennis. Epätoivoissaan jotkin egalitaristipsykologit ovat jopa väittäneet, että mustat lapset pärjäisivät paremmin testeissä, jotka olisi kirjoitettu ”mustalla englannilla” [ Valkoiseksi englanniksi lause ”tämä on minun tyttöystäväni” kuuluu ”this is my girlfriend”, mustaksi englanniksi se on ”diz iz ma ho”. Ho tulee valkoisen englannin huoraa tarkoittavasta sanasta whore, ja muuta sanaa naiselle musta ”ebonics” ei ilmeisesti tunne, katsokaa vain uudempia amerikkalaisia elokuvia tai kuunnelkaa rap-sanoituksia, suom. huom.]. Jotkin menivät jopa niin pitkälle, kuin yrittää suunnitella testejä, jotka tarkoituksellisesti parantaisivat mustien suoritusta, mutta joka tapauksessa, kun valkoiset osallistuivat näihin samoihin testeihin, he saivat silti paljon paremmat tulokset kuin mustat.Yksi mielenkiintoinen aspekti tutkimuksessa rikollisesta käyttäytymisestä, jonka sain tietää, oli sen yhteys testosteroniin. (170) Tutkijat ovat pitkään huomioineet, että miehet ovat noin kymmenen kertaa useammin todettu syyllisiksi väkivaltaisiin rikoksiin kuin naiset, ja korkeat rikosmäärät käyvät yhdessä nuoruuden korkeiden testosteronitasojen kanssa. Rikollisilla nuorilla on myös korkeampia testosteronitasoja kuin samanikäisillä ei-rikollisilla nuorilla. Mielenkiintoisesti, nuorilta mustilta on löydetty merkittävästi korkeampia testosteronin asteita kuin nuorilta valkoisilta. Mustien rikollisuusaste on noin 300 prosenttia korkeampi kuin valkoisilla maailmanlaajuisesti. (171). . . Tulokset eivät tue sitä, että ÄO tulosten perinteinen käyttö ennustamiseen syrjisi mustia, koska ne jopa yliarvioivat heidän todellista suorituskykyään. Jos jotakin, niin on jonkin verran viittausta päinvastaiseen. . . . (77).Domen ulkopuolellakaan eivät asiat olleet juuri sen paremmin mustien tappajien ja aseistautuneiden sotapäälliköiden — joista jotkut pitivät poliisin tai FEMA:n univormuja — tuhotessa maisemaa, josta nousi savu horisonttiin, joka sekään tosin ei riittänyt peittämään mätänevien ruumiiden löyhkää, joita ei koskaan täysin peitetty.FAKTA #9: Valkoisten ja mustien ÄO-eroja selitetään ympäristön vaikutuksen perusteella, mutta vähintään viisi tutkimusta, joilla on yritetty verrata sosioekonomisia eroja näiden kahden rodun välillä, eivät ole osoittaneet merkittävää tukea tälle teorialle. Kun ympäristö paranee, neekeri selviää paremmin, mutta samoin käy valkoisellekin. Ero ei pienene. (26) Oikeastaan, tri. G.J. McGurkin, Villanoven yliopiston psykologian apulaisprofessorin, tekemä kattava tutkimus osoittaa, että ero älykkyydessä valkoisten ja mustien välillä KASVAA, kun yhteiskunnalliset ja taloudelliset erot kasvavat keskiluokan tasolle asti. (18)

alajin_shimizu • Instagram-kuvat ja -video

 1. aisuuksia. Kuten Rushton sanoo osuvasti, ”jos rotu olisi mielivaltainen, sosiaalisesti rakennettu käsite, ilman mitään biologista merkitystä, sellaisia yhdenmukaisia suhteita ei olisi olemassa”. (180)
 2. Yhteiskunnallisella menestymisellä on varmasti paljon yhteistä älykkyyden kanssa, jonka itsestäänselvyyden ovat monet tutkijat Herrnsteinin ja Murrayn ohella todistaneet vedenpitäväksi. Erilaisilla kurjistumisteorioilla ei voida edes välttävästi selittää sitä, miksi jotkut eivät pärjää. Kirja-arvostelussaan dosentti Vanhanen sanoo näin: ”Yhteiskunnan pohjalla on köyhä alaluokka, jonka jäsenten kognitiiviset kyvyt ovat rajoitetut ja johon luokkaan yhteiskunnalliset erot kasautuvat ”. Herrnstein ja Murray ja heidän kirjastaan melko objektiivisen arvostelun tehneen dosentti Vanhasen mielestä köyhyys onkin älystä eikä yhteiskunnallisesta asemasta johtuva asia. Kirjan kulttuuripessimistinen johtopäätös kuulukin yksinkertaistettuna näin: olet köyhä koska olet tyhmä. Toisaalta kirjoittajat eivät ota huomioon sitä, että vapaaehtoinen köyhyys voi olla älykkään ihmisen eksistentiaalinen valinta.
 3. ”8. Erittäin paksu kallo joka mahdollistaa hänen käyttää päätänsä aseena hyökkäyksessä…”
 4. FAKTA #10: Vuonna 1915, tri. G.W. Ferguson valitsi 1 000 koululaista Virginiassa, jakoi heidät viiteen eri roturyhmään, ja testasi heidän älyllistä lahjakkuuttaan. Keskimääräisesti 69,2% täysiverisistä neekereistä sai yhtä hyvän tuloksen kuin valkoiset. Yksi kolmasosa (yksi kolmasosa neekeriverta Suom. huom) neekereistä 81,2% ja yksi neljäsosa neekereistä 91,8% sai yhtä hyvän tuloksen kuin valkoiset. Kaikki nämä mustat pitivät itseään ”neekereinä” ja elivät sen mukaan. Heidän ympäristönsä oli tismalleen sama. (14). Katso myös (26) s. 452.

Lajin Stock Photos & Lajin Stock Images - Alam

 1. FAKTA #12: Tutkimukset, joissa identtiset kaksoset on kasvatettu radikaalisti erilaisissa ympäristöissä, osoittavat, että perimän kokonaisvaikutus ylittää ympäristön vaikutuksen kolme vastaan yksi. (41)
 2. FAKTA #53: District of Columbia (liittopiiri, jossa Washington D.C sijaitsee, Suom. huom), jonka väestöstä on noin 70% mustia, johtaa Yhdysvaltoja monella alalla:
 3. Tiedemiehet uskovat, että lähes kolmasosa ihmisen geeneistä on omistettu aivoille, ja että nuo geenit luonnollisesti vaihtelevat. Älykkyys on lopulta yhtä fyysistä kuin se rakenne, joka mahdollistaa jollekin juosta jalkapallon kanssa tai heittää koripalloa. Sen juuret ovat siinä ihmeellisessä arkkitehtuurissa ja harmaassa aineessa, jota kutsutaan aivoiksi.
 4. ”Verbaaliset taidot” voivat olla arvokas asia sellaisia omaavan yksilön kannalta, mutta ne eivät ole sivilisaationrakennus-taitoja. Sutjakka kielenkäyttö voi auttaa mattojen tai vakuutusten myymisessä: nopea puhuja voi usein saada hyvän työpaikan tai kauniin tytön. Laajalla sanavarastolla ja itsevarmalla esiintymisellä varustettu henkilö antaa usein hyvän vaikutelman toisille, tällainen henkilö luo ”terävän” vaikutelman. Mutta se on analyyttinen ajattelija, ongelmanratkoja, joka, puhetaitoinen tai ei, on sivilisaation perustaja ja ylläpitäjä.

4) Nuorten mustien ympäristön stimulointi sellaisilla ohjelmilla kuin Head Start nostaa mustat lapset ylös valkoisten ÄO-tasolle. Mutta…kun osoitetaan, että Head Start ei aiheuttanut ollenkaan nousua mustien ÄO:ssa, he inttävät, että:FAKTA #68: Vaikka maailman lehdistö yleisesti kritisoi Etelä-Afrikkaa rotuerottelun vuoksi, sen mustat elivät paremmin kuin missään muussa Afrikan maassa ja lisääntyivät nopeasti ja terveesti. 87% mustien tarvitsemasta sosiaaliturvasta maksoivat valkoiset. Tähän sisältyi siis ruoka, vaatetus, koulutus, asuminen ja terveydenhuolto. –Jopa eläketurva. (14)Järjestäytyneen yhteiskunnan muuttuessa toimintakyvyttömäksi New Orleans suistui ilman välivaiheita Afrikkalaiselle ominaiselle sotaherrojen ja klaanipäälliköiden yhteiskunta-tasolle, jossa röyhkeys ja väkivaltaisuus olivat ainoa auktoriteetti.Sen havaitseminen, että testit ovat puolueellisia valkoisia vastaan, vaikkakin vain hieman, osoittaa jälleen kerran, että totuus asiassa on täsmälleen päinvastainen kuin mitä populaari massamedia säännöllisesti amerikkalaisille kertoo. Mustien ja valkoisten ÄO-erot eivät ole tulosta testien kulttuurillisesta puolueellisuudesta tai syrjinnästä. Ne ovat todellisia.Useat tutkimukset osoittavat, että jopa modernissa maailmassa naiset ovat paljon valikoivampia ja pidättäytyvämpiä mitä tulee parinmuodostukseen kuin miehet. (199) (200) (201) Tämä on erityisesti totta eurooppalaisten ja aasialaisten naisten keskuudessa. Aivan kuten on silmiinpistävä ero naisten ja miesten välillä, on myös ero eurooppalaisten ja afrikkalaisten naisten välillä. Esihistoriallisessa Euroopassa oikean kumppanin valinta oli kriittisen tärkeää naisen selviytymisen kannalta. Sillä jos hänen kumppaninsa ei huolehtinut hänestä, hän ja hänen lapsensa kohtasivat paljon suurempia vastoinkäymisiä ja mahdollisen kuoleman.

Video: Photom_4lajin. (@MFolajin) Twitte

Aikana jolloin ”kansainvälisyyskasvatus” ja monikulttuuriset rodunsekoitusprojektit viettävät riemujuhlaansa ikään kuin lopullisena voittona luonnon laeista, on näiden vastemielisten ilmiöiden vastapainona ilmestynyt hiljattain kriittisiä äänenpainoja, jotka uhkaavat romuttaa vuosikymmeniä vaalitun julkisen valheen ympäristötekijöiden kaikkivoipaisuudesta. Tästä on hyvänä esimerkkinä Helsingin Sanomissa 13.8.1995 julkaistu Helsingin ja Tampereen yliopistojen dosentin Tatu Vanhasen kirja-arvostelu amerikkalaisten Richard J. Herrnsteinin ja Charles Murrayn kirjasta The Bell Curve. Vanhasen kirja-arvostelu oli otsikoitu provosoivasti nimellä ”Älykkyyden tabu murtuu”. Herrojen yli 800-sivuinen tiiliskivi ilmestyi jo yli kolme vuotta sitten ja se synnytti tuolloin valtavan kohun amerikkalaisessa julkisessa keskustelussa. Näin kävi myös Suomessa, tosin muutaman vuoden viiveellä kirjan amerikkalaisesta ilmestymisestä. Kirjan, jonka nimi The Bell Curve on tilastotieteestä ja matematiikasta tuttu (tunnetaan Suomessa Gaussin kellokäyränä) esittämät pääväittämät ovat pohjimmiltaan yksinkertaisia.Neekerin verbaaliset kyvyt sekä hänen taitonsa jäljitellä muita mahdollistavat – jos motivaatiota löytyy – hänen saavuttaa ”tasa-arvoisen” kaltaisen aseman valkoisessa yhteiskunnassa. Nyt kun mustille on sisäänpääsykiintiöt korkeakouluihin, ovat useat tuhannet heikäläiset hankkineet college-diplomin – mutta vain niissä opinaloissa joissa vaaditaan lipevää kieltä ja hyvää muistikapasiteettia. Fysiikan alalta ei ole käytännöllisesti katsoen valmistunut yhtäkään mustaa, ja teknisiltä aloiltakin vain muutama.ÄO on vain yksi ominaisuuksista, jotka tekevät ihmisen, koska henkilöllä voi olla poikkeuksellisia kykyjä, vaikkei hänellä ole poikkeuksellista ÄO:ta. Tapa, jolla henkilö elää elämänsä – hänen vastuunsa, tuottavuutensa, rehellisyytensä, rohkeutensa, moraalinsa ja tuhat muuta ominaisuutta – ovat myös elintärkeitä arvioidessa hänen arvoaan. Jos sanotaan, että musta rotu on alempi kuin valkoinen rotu, koska keskimääräinen ÄO on alhaisempi mustien keskuudessa, se on melko sama kuin sanoisi, että valkoiset ovat alempia kuin mustat, koska keskiverto musta on nopeampi sadan metrin aidoilla.Genetiikka. Suhteellisen homogeeninen ryhmä eläimiä lajin sisällä, ihmisen kehittämänä ja ylläpitämänä. Siitoslinja; kanta; lajike: Hän tulee hienosta ihmisrodusta. loukkaava: sekarotuinen (korostus minun)

Väärän lajin seuraamine

 1. Lähes kaikki seuraavista luvuista puhuvat omaa kieltään, eikä niitä ole julkaistu julkisesti Amerikassa:
 2. en, joka on ainoana olentona luonut myös biologisista lain-alaisuuksista riippumatonta evoluutiota, niin sanottua kulttuurievoluutiota. Kulttuurievoluution saavutuksista huolimatta eräiden vallassa olevien ihmisen suurimpina heikkouksina on kuitenkin se, että he ovat alkaneet pitää luomaansa ympäristöään luonnosta täysin riippumattomana abstraktina mallina, jolla on merkitystä vain ihmisen omassa tajunnassa ja kokemusmaailmassa.
 3. Mustien alhaisemman älykkyyden geneettinen alkuperä voidaan nähdä myös joukosta tutkimuksia, jotka kartoittavat esivanhempien, jotka ovat mustia, suhteellista määrää. Yksi ensimmäisistä suurimmista tutkimuksista tehtiin niinkin aikaisin kuin vuonna 1916 Virginiassa. Suuri määrä mustia koululapsia jaettiin ryhmiin, jotka määräytyivät valkoisten ja mustien isovanhempien mukaan. Kaikki mustat kokeeseen osallistujat, puhtaasti tai osaksi mustat, olivat kasvaneet mustan yhteisön ympäristössä. Mustat, joilla oli neljä mustaa isovanhempaa, saivat alhaisimmat ÄO-tulokset. Mustat, joilla oli kolme mustaa isovanhempaa ja yksi valkoinen – hieman korkeammat; mustilla, joilla oli kaksi valkoista isovanhempaa – vieläkin korkeammat; ja mustat, joilla oli kolme valkoista isovanhempaa, saivat korkeimmat ÄO:t mustien lasten joukosta. (87) Kaikkein hiljattaisimmat tutkimukset 1990-luvulla osoittavat täsmälleen samat tulokset.
 4. On dramaattisia eroja ihmisen ja koiran aivojen välillä, tai orangutangin – joista johtuu erot älyssä niiden välillä. Jopa koiran ja orangin fyysisten aivojen välillä on suuria eroja, ja jokainen zoologi rankkaisi orangin älykkäämmäksi kuin koiran. Itse asiassa, koirankouluttajat raportoivat, että eri koirarotujen älykkyyksien välillä on jyrkkiä eroja, kuten myös eroja rotujen temperamenteissa ja muissa persoonallisuuden osissa. (52)
 5. Nuorena miehenä olin omaksunut kyselemättä ympäristötekijöihin uskovien kannan, jota Amerikan massamedia julisti. Tänä päivänä, kuten silloinkin, kuka tahansa, joka lukee päivittäin ilmestyviä sanomalehtiä tai viikoittain ja kuukausittain ilmestyviä aikakauslehtiä ja joka katsoo televisiota, tulee hukkumaan ympäristötekijöihin uskovien polemiikkaan. Lapsuuden ja varhaisen aikuisuuden ympäristöjä syytetään väkivaltarikollisen tuhoisasta käytöksestä, köyhän henkilön köyhyydestä, nelosia saaneen oppilaan arvosanoista, huumeiden käyttäjän tai alkoholistin riippuvuudesta, työttömän henkilön huonoista työtavoista, sosiaalihuoltoäidin viidennestä aviottomasta lapsesta, seksuaalisesti kieroutuneen oudosta käytöksestä ja alhaisen ÄO:n omaavan lapsen epäonnistumisesta koulussa.

alalaji - käännös - Suomi-Liettua Sanakirja - Glosb

”3. Aivojen paino, 35 unssia* (gorillalla 20 unssia, valkoisilla keskimäärin 45 unssia)…” (unssi = = 28,349 g)Sain tietää, että on satoja tukimuksia, jotka dokumentoivat ÄO-eroja mustien ja valkoisten välillä. Tri. Audrey Shuey, perusteellisessa teoksessaan The Testing of Negro Intelligence, kokosi yli 300 erilaista ÄO-tutkimusta, verraten mustien ja valkoisten älykkyyttä. (59) Niissä todettiin, että keskiverto ÄO-tulokset mustilla olivat 15-20 pistettä alhaisempia kuin keskiverto ÄO-tulokset valkoisilla – tieteellisin termein, ne vaihtelevat yhden ja puolentoista stardadideviaation [SD] verran valkoisten alapuolella. (60)Nenä on paksu, laaja ja litteä, usein kääntynyt ylöspäin näyttäen limakalvon punertavan sisustan, joka on apinoiden limakalvon kaltainen.Vuodesta toiseen tapahtunut kumulatiivinen vaikutus on ollut hämmästyttävä. Oikeusministeriön ja FBI:n tilastot osoittavat, että vuosien 1964 ja 1994 välillä tehtiin yli 25 miljoonaa väkivaltaista rotujenvälistä rikosta, joissa tyrmistyttävän usein rikoksentekijä on ollut musta ja uhri valkoinen. Yli 45 000 ihmistä on kuollut rotujen välisissä väkivallanteoissa. Vertailun vuoksi mainittakoon, että Vietnamin sodassa kuoli 58 000 amerikkalaista ja Korean sodassa 34 000.Kaikissa tutkimuksissa, jotka vertailivat identtisiä ja epäidenttisiä kaksosia – todetaan, että toisistaan erotetut identtiset kaksoset, jotka ovat kasvaneet erillään, saivat lähempänä toisiaan olevat ÄO:t kuin epäidenttiset kaksoset, jotka on kasvatettu yhdessä! Toiset erinomaisen tiedon lähteet löytyvät adoptoitujen lasten tutkimuksista. Adoptoidut lapset ovat lähempänä geneettisten vanhempiensa ÄO:ta kuin kasvattivanhempiensa ÄO:ta, joiden kanssa he ovat kasvaneet.

Seuraava taulukko osoittaa lukuisien persoonallisuuden ominaisuuksien olevan voimakkaasti perinnöllisyyden ohjaamia. Jos perinnöllisyyden vaikutusta ei olisi, luku olisi plus miinus 0. Jos piirre olisi 100 prosenttisesti perinnöllinen, luku olisi 1.00. Teoriassa täydellinen tasapaino perinnöllisyyden ja ympäristön välillä ilmaistaan luvulla .5FAKTA #47: Kokeiluissa, joissa mustia lapsia on jätetty keskenään paikkaan, jossa on mustia ja valkoisia nukkeja, on saatu selville, että suurin osa heistä leikkii mieluummin valkoisten nukkejen kanssa. Tämä on tosiasia kaikkialla maailmassa, jopa sellaisissa paikoissa kuin Tobago. (32) (22) (23)

TopSport - Eero Ettala ohjaa ihmisiä uuden lajin pariin

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. ( Log Out /  Muuta ) Kun valkoisten amerikkalaisten keskimääräistä älykkyyttä kuvataan luvulla 100, mustien amerikkalaisten keskiarvo on noin 85 (…) Rotujen ja etnisten ryhmien välisten keskimääräisen älykkyyserojen olemassaolo on kaikkein kiivaimmin haluttu kiistää, mutta kiistäjien kannattaisi perehtyä Herrnsteinin ja Murrayn esittämään todistusaineistoon”. Tosiasiassa Murrayn ja Hernnsteinin esittämät tutkimustulokset mustien keskimääräisestä älykkyysosamäärästä koskevat vain Yhdysvaltojen mustia, jotka ovat jo vuosisatojen ajan sekoittuneet valkoiseen valtaväestöön. Esimerkiksi Ulsterin yliopiston psykologian professorin Richard Lynnin uraa uurtaneet älykkyystutkimukset eri rotujen parissa ovat todistaneet, että Afrikan neekeriväestön keskimääräinen älykkyys (IQ) on vain 70 (Right Now! -magazine, issue 9 / 1995).

Vuoden 1964 Amerikassa, kuten tämänkin päivän Amerikassa, ei ole ollut mitään niin halventavaa ja vahingoittavaa leimaa kuin ”rasisti”. Sanaa ei käytetty tarkoittamaan henkilöä, joka ymmärtää rodun tosiasiat; sitä käytettiin ja käytetään nytkin terminä, joka liittyy vihaan, sortoon ja ihmisen brutaaliuteen. Kuiten Galileon faktat aurinkokunnasta rinnastettiin paholaiseen, niin tänä päivänä faktat rodusta liitetään Hitleriin.”…Muut ominaispiirteet näyttäisivät olevan erittävien elinten hypertropia, kehittyneempi laskimosysteemi, sekä valkoisiin rotuihin verrattuna pienemmät aivot.”Mutta ei ole välttämätöntä tai tervettä lähettää suurta joukkoa maan nuorisosta neljäksi vuodeksi yliopistoon pelkästään siksi, että he kuluttaisivat neljä vuotta kasvamiseen ennen tuottavan elämän aloittamista. Ja on erityisen vahingollista ottaa miljoonia nuoria miehiä ja naisia, joiden luonnolliset kyvyt parhaiten sopivat yksinkertaiseen käsin tehtävään työhön, neljäksi vuodeksi istumaan yliopiston luentosaleihin osallistuakseen mielenkiinnottomaan opiskeluun, joka kulminoituu merkityksettömään tutkintoon ja joka on peruste sille, että käsin tehtävä työ on muka heille sopimatonta.”Tämä laki otettiin käyttöön epätavallisen suurten koulutuskustannusten ja korkeiden epäonnistumislukujen vuoksi sellaisten miesten keskuudessa joukkojen mobilisoinnin yhteydessä toisen maailmansodan aikana”, Yhdysvaltain puolustusministeriön raportti sanoo. ”Henkilöt, joilla on korkeat AFQT-tulokset, todennäköisesti oppivat tarvittavat taidot aiemmin kuin ne, joilla on alhaiset tulokset”. (35) 13 February 2019 ·. Eero Ettala ohjaa ihmisiä uuden lajin pariin. Black Weekend Top Sport -myymälöissä: -30% normaalihintaisista vaatteista ja asusteista perjantaista sunnuntaihin

Rotujen välillä on älyllisessä suorituskyvyssä todettu selviä eroja, jotka voidaan fysikaalisesti palauttaa esimerkiksi neuraaliseen reaktionopeuteen (englanninkielinen linkki1 , englanninkielinen linkki2).Se, että kyvykkyys abstraktiin ajatteluun on tiukasti rodullinen ominaisuus, ei ole salaisuus. Anatomit ovat olleet vuosia tietoisia rakenteellisista eroista mustien ja valkoisten aivojen välillä. Lisäksi neurologit ja psykologit tietävät nykyään, että ne ovat juuri ne osat aivoissa, joissa tapahtuu abstrakti ajattelu, missä mustien aivot ovat kehittymättömämpiä kuin valkoisten aivot.Kiinnostukseni evoluution vaikutuksiin roduissa nostatti professori Carleton Coon, joka tiedusteluni aikana oli American Association of Physical Anthropologistsin presidentti ja johtava fysikaalinen antropologi maailmassa. Luin kaikki hänen kirjansa mitä onnistuin löytämään, mukaanluettuna The Living Races of Man, (185) Story of Man, (186)Origin of the Races, (187) ja The Races of Europe. (188)

FAKTA #60: Kasti-systeemi kesti lähes 2000 vuotta (luultavasti pidempään kuin mikään muu sivilisaatio jossa oli samanlaiset rodulliset olosuhteet.) Silti, ennenpitkää kastit romahtivat rotujen sekoittumisen vuoksi ja nykyaikaan tultaessa Intiassa ei ole juuri yhtään puhtaasti valkoihoista. (39) (37) (10)Näin hyysärit sumuttavat vähemmän oppineita ihmisiä väittämällä ettei rotuja ole olemassa. Poliittisen korrektiuden ylipapit, jotka hallitsevat mediaa (TV, Sanomalehdet ym.) haluavat meidän uskovan, että me kaikki synnymme varustettuina samoilla henkisillä kyvyillä ja, että aikuisena kyvyissämme ilmenevät erot johtuvat vain ympäristötekijöistä, ovat alkaneet viimeaikoina tarttua viimeiseen oljenkorteen yrittäessään pitää kiinni kaikkien aistien ja järjen kanssa ristiriidassa olevasta oppimallistaan. Tämä viimeinen oljenkorsi on väite, että ”rotua ei ole”, ”rotu on pelkkä sosiaalinen konstruktio” tai, että ”on vain yksi rotu, ihmisrotu”…… (jatkuu linkissä).

Lajin ja fanien hyväksi - Forssan Leht

Lajin valinta. Keskustelun aloittaja Wintikka. plussaa annan hyvälle ilmapiirille ja sille että lajin voi aloittaa kaiken kuntoiset(kunto ja notkeus kasvavat treeneissä). Isoin ero lajeissa lienee siinä, että thaikussa on polvet, kyynärpäät ja clinchi messissä FAKTA #32: Yhdysvaltain oikeuslaitoksen mukaan yksi jokaisesta neljästä mustasta 20-29 vuotiaasta miehestä on tällä hetkellä vankilassa tai ehdonalaisessa. (32) (6) (3)

Eikä suurin osa meistä ymmärrä sitä – kaikkein vähiten ne, jotka ovat kaikkein läheisimmin mukana muutoksessa. Mies tai nainen, joka on kuluttanut neljä vuotta oppiakseen keskustelemaan sujuvasti monista eri asioista, ei ole halukas hyväksymään faktaa omasta tietämättömyydestään tai faktaa sujuvasti puhuvan mustan uutistenlukijan rotupohjaisesta huonommuudesta.FAKTA #96: Vuonna 1930, maailman väestöstä noin 33% oli valkoisia. Tänä päivänä YK arvioi, että vain noin 9,5% maailman väestöstä on valkoisia. Tämä prosenttimäärä putoaa nopeasti. (34) (27)Me voimme katsoa ihmisen evoluutiota samalla tavalla kuin modernin auton kehitystä. On tapahtunut kehitystä ihmisten vetämistä, puupyöräisistä kärryistä ja hevosvetoisista vaunuista tietokoneilla ohjelmoituihin moderneihin autoihin. Tietenkin ihmisen evoluutio alkukantaisimmasta nykyiseen tilaan tuli luonnosta tai, kuten joku voi asian esittää, luonnon kautta työskentelevästä Jumalasta.Äskettäiset tutkimukset rikollisten aivoista osoittavat, että rikollisilla, jotka on tuomittu väkivaltaisista, impulsiivisista rikoksista, on vähemmän toimintaa otsalohkoissa ja aivokuoressa. Näin ollen aivojen otsalohkojen osa ei näytä vaikuttavan ainoastaan aloitekykyyn, se vaikuttaa myös lisäävän itsekontrollia ihmisen raivolle.

Lajien suojeluarvot-raportissa sama suodatus toimii: https://ltj.dev.hel.ninja/ltj-dev/ltj/species-regulations-report/9140/ Kantapää on leveä ja suojaava, jalka pitkä ja leveä mutta lievästi kaartunut aiheuttaen lattean jalkapohjan, isovarvas on lyhyempi kuin valkoisilla.Sitten Binet’n keksinnön, on tehty lukematon määrä tutkimuksia henkisiä kykyjä mittaavien testien sopivuudesta lasten koulumenestyksen ennustamiseen. Psykologiset abstraktit -testi käsittää noin 11 000 viittausta tutkimuksiin koulumenestyksen suhteesta ”ÄO:n”. Jos psykometriassa on jokin kyseenalaistamaton fakta, niin se on se, että ÄO-testeillä on enemmän ennustavaa merkitystä moniin koulutuskriteereihin, kuten skolastista saavutusta mittaavissa testeissä saataviin tuloksiin, koulu- ja korkeakouluarvosanoihin, luokallejäämiseen, koulunkeskeyttämiseen, koulussa vietettävien vuosien määrään, todennäköisyyteen päästä korkeakouluun ja pääsyn jälkeen todennäköisyys päästä kandin asteelle. Kun tasavertaiset mahdollisuudet koko väestölle ovat lisääntyneet viime vuosikymmeninä, ÄO:sta on tullut vieläkin parempi ennustuskeino koulutustulosten suhteen, kuin mitä se oli ennen tämän vuosisadan toista puoliskoa. (24) Matėte tokią pačią prekę pigiau? Atsiūskite mums nuoroda į pigesnę prekę ir mes parduosime ją dar pigiau! ero by HOT. Rašyti atsiliepimą

Lauseen ja virkkeen ero

Lajin keskittynyt, meditatiivinen laatu antaa tilaisuuden rauhoittua ja etsiä hiljaisuutta. Sisarseuramme Oulun taijin sivuilla on seuraava lajin esittely (ja sarjat) joka soveltuu myös meidän toimintamme kuvaamiseen: Qigong tarkoittaa perinteisiä kiinalaisia hengitys-, energia-, voimistelu- ja.. FAKTA #24: Neekereiden kallo, sen lisäksi että sillä on pienempi tila aivoja varten kuin valkoisilla ja paksumpi kallon kuori, on eteenpäintyöntyvä ; s.o. alempi osa kasvoista työntyy esiin, niinkuin eläimen kuono. Tämän seurauksena neekerin leukaluu on huomattavasti pidempi leveyteensä verrattuna kuin valkoisen leukaluu. Neekerin alempi leukaluu on jäännös apinoiden ”simian shelfistä”, joka on luinen alue heti etuhampaiden takana. ”Simian shelf” on apinoiden tunnusmerkki ja siitä ei ole jälkeäkään valkoisilla. (9) (12) (39)Valkoisten ja mustien välinen ÄO-kuilu on kiellettyä tietoa julkisuudessa. Vuonna 1986 American Psychological Association vakavissaan väitteli siitä, pitäisikö kaikki tutkimus mustien ja valkoisten eroista kieltää. (108) Paljon aiemmin, vuonna 1962, American Association of Physical Anthropologists äänesti sen saman kirjan sensuroimisesta, joka aloitti oman tutkimusmatkani rodulliseen totuuteen: Race and Reason. (109) Ennen äänestystä, liiton eminentti puheenjohtaja tri. Carlton Coon pyysi niitä viittaamaan käsillään, jotka kokouksessa olivat itseasiassa lukeneet kirjan. Vain kaksi tai kolme kättä nousi. Kun liitto hyväksyi sensurointipäätöslauselman, Coon erosi virastaan protestina. Tällaisten toimenpiteiden tulisi saada hälytyskellot soimaan kaikkien niiden päissä, jotka etsivät totuutta, koska ne ovat selvästi kaiku kirkon yrityksistä keskiajalla kieltää tähtitieetellinen tutkimus, kun se haastoi uskonnolliset opit universumin rakenteesta. Minkälainen totuus on sellainen, jonka kyseenalaistaja pitää hiljentää?(24) Putnam, Carleton. A Study in Racial Realities, an address at the University of California at Davis, Dec. 17, 1964

Iltalehti IL - Suomen nopein uutispalvel

Järjetöntä päätelmää, että muinainen Egypti oli neekerien kekseliäisyyden tulos, opetetaan nykyään laajalti kouluissa. Vaikka tutkijat tietävät tämän törkeäksi valheeksi, he hyväksyvät tämän hölynpölyn otaksuen, että se lujittaa mustien lasten itsetuntoa koulussa.1. Kyky oppimiseen, järkeilyyn, ymmärtämiseen ja muihin samantapaisiin henkisen toiminnan muotoihin; kyky saada kiinni totuuksista, suhteista, faktoista, merkityksistä jne.

Populaari versio psykologiasta, liberaalin median pakkaamana, jatkaa inttämistään, että kasvatus tai ehdollistaminen muokkaa kaikki ihmisen persoonallisuuden ominaisuudet. On uskonkappale, että rikollinen käyttäytyminen syntyy huonosta elinympäristöstä tai toimimattomasta perheestä. Vaikuttaa siltä, että kaikista sosiaalisista ongelmista syytetään köyhyyttä, huonoa koulutusta tai huonoja vanhempia. Jotkut jopa syyttävät korkeista ryöstöjen ja murhien määristä aseiden saatavuutta.Nykyaikaisilla MRI (magneettiresonanssikuvaus) -mahdollisuuksilla, voidaan nyt tehdä äärimmäisen tarkkoja mittauksia elävien ihmisten aivoista. Uraauurtavassa kokeessa Teksasin yliopistossa, 40 opiskelijaa jaettiin kahteen ryhmään – toisella oli ÄO yli 130 ja toisella ÄO alle 103. Sitten tuon ajan on tehty lukuisia samankaltaisia tutkimuksia. Löydettiin ällistyttävän selvä korrelaatio .35 aivojen koon ja älykkyyden välillä, korrelaatio, joka oli itse asiassa suurempi kuin useimmissa perinteisissä tutkimuksissa on havaittu, jotka vertasivat päänmittoja ja ÄO:ta. (56) Minulle kävi selväksi, että älykkyys oli pääasiassa perinnöllistä yksinkertaisesti siksi, että se määritti ihmisaivojen tarkat ominaisuudet. 3.1.1.Alalajin kehitys [Muutos ]. Kaupunkirakennuksen pelimuoto perustettiin vuonna 1989 SimCityn kanssa, jossa korostettiin jatkuvaa rakentamista ja Pelaajat seurasivat henkilökohtaisia mieltymyksiä suunnittelussa ja kasvussa. Menestyksen indikaattoreissa pidettiin myönteistä budjetin tasapainoa ja.. FAKTA #22: Mammuttimaisessa työssään, ”Rotujen alkuperässä”, professori Carleton Coon, American Association of Physical Anthropologists:in puheenjohtaja ja yksi johtavista geneetikoista, kokosi massiivisen määrän todisteita maantieteistä, anatomiasta, geenitieteistä, fysiologiasta, suhteellisesta hampaansaannista, kielitieiteistä, arkeologiasta ja fossiililöydöksistä 300:sta eri paikasta, todistaakseen teoriansa esi-sapienin jakautumisesta eri rotuihin. Toisin sanoen, Homo Erectus jakaantui eri rotuihin jo ennenkuin evoluutio kehittyi Homo Sapiensin tasolle. (12)Musta rotu kehittyi suhteellisen lämpimässä, trooppisemmassa Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, kun eurooppalaisen ja aasialaisen rodun synnyinseudut ovat kylmemmillä, ankarammilla alueilla Euroopassa ja Aasiassa. Ilmiselvästi, kahden alueen ympäristöt olivat dramaattisesti erilaisia. Se selittää valkoisten vaaleamman ihon, kun kylmempi, kosteampi ilmasto ja vähäisempi auringonvalo Euroopassa teki vaalean ihon hyödyllisemmäksi tarpeellisen D-vitamiinin tuottamiseksi. Tropiikissa musta iho oli tärkeä suojaamaan kehoa vahingollisilta auringonsäteiltä. Toinen esimerkki ilmastollisesta sopeutumisesta voidaan nähdä suojaavan ihopoimun kehittymisessä aasialaisilla. Silmää suojaava poimu on todennäköisesti evoluution vastaus äärimmäisen kylmään ja tuuliseen säähän pohjoisessa Itä-Aasiassa.Jos kaikki todella olisivat todellisuudessa samanarvoisia mitään syrjintää ei voisi tapahtua. Räikeimmät epäkohdat voidaan tietysti poistaa, mutta ilman eriarvoisuutta ja erilaisuutta ihmiskunnassa ei voisi tapahtua mitään kehitystä vaan ihmiskunta jämähtäisi paikoilleen. Koska heikompia – ihmisyhteisöissä älyllisesti vajavaisempia – on loogisesti mahdoton nostaa vahvempien rinnalle, täytyy vahvempien laskeutua heikompien tasolle, jos tasa-arvo halutaan saavuttaa. Käytännön esimerkin tästä tarjoaa kommunismi, joka todella yritti tehdä ihmisestä tasa-arvoisen – väkisin – ja epäonnistui pahasti.

 • Tanzbar edelweiß graz.
 • Kulmakarvojen nyppiminen ilman pinsettejä.
 • Mp7 csgo.
 • Kanavanippu f ei näy.
 • Lapsen empatian puute.
 • Tappara hifk tulospalvelu.
 • Kädenlämmitin.
 • De leon race.
 • Maikki marjaniemi ruokavalio.
 • Marcus og martinus youtube.
 • Ristilukki laulu.
 • Viherminttu rohtona.
 • Paras kompaktikamera.
 • Blue air matkalaukku.
 • Kämmenluut murtuma.
 • Abu uisteluvapa.
 • Vlw wohnungen leonding.
 • Freeocr paperfile.
 • Perunasta maha kipeäksi.
 • Lyhytaaltoinen säteily.
 • Fixus korjaamo joensuu.
 • Seksuele voorlichting verstandelijke beperking.
 • Gta vice city stories wikipedia.
 • Pyöräilyshortsit naisille.
 • Golden adele.
 • Andalusia isis.
 • Hellapoliisi oy.
 • Juanfran.
 • Kinkku juusto sarvet.
 • Komodo saari.
 • Jr kaluste kuopio.
 • Illaluktande avföring orsak.
 • Ebooks verleihen tolino.
 • Wursti wikipedia.
 • Yamaha touring moottorikelkka.
 • Rattijuopumus seuraukset.
 • Bmw 320i xdrive 2017.
 • Marsu yksin.
 • Paige spiranac ranking.
 • Why was swag banned.
 • Kirjaimet ennen ja nyt.