Home

Perinataalitilasto

Liitetaulukot/Tabellbilagor/Appendix Tables

(Perinataalitilasto 2016.) Tällä hetkellä on vaikea ajatella, että raskauden seuranta toteutettaisiin yksinomaan etämonitoroinnin avulla. Perinataalitilasto 2016 6 Osuus synnyttäjistä, % Perinataalitilasto synnyttäjät, synnytykset ja vastasyntyneet 2016 Kuvio 7. Synnyttäjien tupakointi ja tupakoinnin lopettaminen raskauden ensimmäisen kolmanneksen aikana ikäryhmittäin 2016, % Ikäryhmä Tupakointi jatkunut raskauden 1. kolmanneksen jälkeen Lopettanut tupakoinnin raskauden 1. kolmanneksen aikana Syntyneiden lasten rekisteriin on kerätty vuodesta 2004 lähtien tietoa synnyttäjien raskauden ja synnytyksen aikaisista sairauksista ICD-10 diagnoosikoodeilla 10. Vuonna 2016 raskausdiabetes (diagnoosi O24.4) oli merkitty 13 prosentille kaikista synnyttäjistä ja 18 prosentille 35 vuotta täyttäneistä synnyttäjistä. Raskausdiabetes diagnosoidaan sokerirasitustestin avulla, joka tehdään nykyään lähes kaikille raskaana oleville. Poikkeava sokerirasitustestin tulos oli 18 prosentilla kaikista synnyttäjistä vuonna Osuus on kasvanut vuosikymmenessä kahdeksan posenttiyksikköä (Liitetaulukko 1). 35 vuotta täyttäneillä synnyttäjillä poikkeavan sokerirasitustestin tulos oli 24 prosentilla kaikista vastaavan ikäisistä synnyttäjistä vuonna Monisikiöisten synnytysten osuus kasvoi vuosina ,1 prosentista 1,7 prosenttiin, mikä johtui osittain lapsettomuushoitojen yleistymisestä. Vuonna 2016 monisikiöisiä synnytyksiä oli 1,4 prosenttia kaikista synnytyksistä. (Liitetaulukko 1.) Monisikiöisistä raskauksista syntyneiden lasten osuus oli 2,8 prosenttia kaikista syntyneistä lapsista (Liitetaulukko 2). Monisikiöisten synnytysten määrän pieni väheneminen johtuu erityisesti siitä, että koeputkihedelmöityshoidoissa (IVF, ICSI ja pakastetun alkion siirto) on siirrytty yhä enemmän yhden alkion siirtoihin. 11 Synnytyksen jälkeinen äidin hoitoaika sairaalassa on lyhentynyt viime vuosina. Vuonna 2016 synnyttäjien hoitopäivien keskiarvo synnytyksen jälkeen oli 2,7 päivää (3,3 päivää vuonna 2007). (Liitetaulukko 1.) Kaikista synnyttäjistä kuitenkin vain vajaa prosentti (1,1 %) kotiutui synnytyspäivänä. Seuraavana päivänä synnytyksestä kotiutui runsas kahdeksan prosenttia vuonna Molemmat osuudet ovat viime vuosina kasvaneet hieman. Kotiutumisen nopeudessa on sairaalakohtaisia eroja: esimerkiksi Jorvin, Lohjan ja Kätilöopiston sairaaloissa kaksi prosenttia tai enemmän synnyttäjistä kotiutui samana päivänä kuin synnyttivät. Länsi-Pohjan ja Keski-Pohjanmaan keskussairaaloissa vastaava osuus oli vain 0,2 prosenttia. 10 Tautiluokitus ICD 10, luokitukset, termistöt ja tilasto-ohjeet. THL, 5/2011 ( 11 Hedelmöityshoidoista julkaistaan vuosittain erillinen tilastoraportti ( THL TILASTORAPORTTI

Tilastokeskus - Tilastot aiheittain - Perinataalitilasto - synnyttäjät

Perinataalitilasto 201

18 Liitetaulukko 1: Synnyttäjät ja synnytykset Bilagetabell 1: Föderskor och förlossningar Appendix table 1: Parturients and deliveries Synnyttäjät, synnytykset / Föderskor, förlossningar / Parturients, deliveries Synnyttäjiä / Föderskor / Parturients N Keski-ikä, kaikki / Medelålder, alla / Mean age, all 28,9 29,1 29,7 29,9 30,0 30,0 30,0 30,1 30,1 30,1 30,2 30,3 30,4 30,5 30,6 30,7 ensisynnyttäjät / förstfoderskor / primiparas 26,5 26,8 27,5 27,6 27,9 27,9 28,0 28,1 28,1 28,2 28,4 28,4 28,5 28,6 28,8 29 Alle 20 v. / Under 20 år / Under 20 years % 3,2 2,8 2,5 2,9 2,8 2,6 2,5 2,4 2,4 2,3 2,1 2,0 2,0 1,9 1,7 1,6 Yli 35 v. / Över 35 år / 35 years and over % 13,3 13,9 15,1 18,4 19,0 18,7 18,5 18,1 17,8 18,0 18,7 19,5 20,0 20,4 20,8 22,0 Naimisissa / Gifta / Married % 80,0 74,2 66,8 58,2 59,9 59,9 59,3 58,6 57,8 57,8 57,8 57,5 56,9 55,4 54,2 54,4 Avoliitossa / Samboende / Cohabiting (1 % 12,0 17,6 22,3 28,3 33,4 30,3 32,8 33,6 32,4 32,5 32,0 31,9 33,3 33,9 35,9 34,1 Muut / Andra / Others % 5,9 6,8 11,0 12,7 8,8 9,6 7,8 7,6 9,5 9,5 9,9 10,3 9,3 10,1 9,2 10,6 Tuntematon / Okänt / Unknown % 1,8 0,9 0,4 1,4 0,1 0,1 0,0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,5 Aiempia raskauksia / Tidigare graviditeter / 0 % 30,3 30,1 30,2 31,1 32,6 32,4 32,1 32,1 32,4 32,2 31,5 31,6 31,5 32,1 32,3 32,2 Previous pregnancies 3+ % 17,0 18,3 19,5 20,1 19,5 19,3 19,3 19,8 19,8 19,8 20,1 20,4 20,5 20,4 20,3 21,0 Aiempia synnytyksiä / Tidigare 0 % 39,8 39,0 38,7 40,4 42,4 42,2 42,0 42,0 42,3 42,2 41,2 41,3 40,7 41,0 41,6 41,5 förlossningar / Previous deliveries 3+ % 8,0 8,5 9,6 10,0 9,9 9,7 9,8 9,8 9,7 9,7 10,0 10,0 10,1 9,9 9,7 10,3 Aiempi / Tidigare / Previous keskenmeno / missfall / miscarriage % 16,8 18,0 19,8 20,3 20,7 20,7 20,7 21,1 21,1 21,2 21,6 21,9 21,9 21,7 21,9 22,5 keskeytys / abort / induced abortion % 14, ,6 12,6 12,3 12,4 12,8 12,6 12,7 12,9 12,9 12,6 12,5 12,6 12,6 kohdunulkoinen raskaus / extrauterin graviditet / extrauterine pregnancy % 1, ,0 1,6 1,6 1,7 1,6 1,6 1,5 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 1,7 Ennenaikaisia synnytyksiä (< 37 viikkoa) / Prematura förlossningar (<37 veckor) / N Premature births (<37 weeks) % 5,2 4,9 5,1 5,6 5,1 5,3 5,1 5,1 5,1 5,2 5,0 5,1 5,1 5,3 5,3 5,2 Painoindeksi / Viktindex / Body mass index keskiarvo ,1 24,2 24,2 24,3 24,4 24,5 24,5 24,6 24,5 24,6 24,7 Sokerirasitustesti patoen / Glukosbelastning patologisk % ,5 9,5 9,6 8,9 11,2 12,5 12,7 15,0 15,9 15,9 17,5 Pathological glucose tolerance test Raskausdiabetes (Dg O24.4) / Greviditetsdiabetes / ,9 6,4 6,3 6,6 7 8,9 9,3 10,5 11,2 11,5 12,6 Pregnancy diabetes Lihavat synnyttäjät (BMI 30) / feta föderskor / obese % ,0 11,2 11,3 11,8 12,0 12,6 12,8 13,3 13,1 13,2 13,6 Raskauden aikana tupakoineita / Rökare / Smokers % 15,5 16,0 15,1 14,8 14,9 15,1 15,1 15,2 15,7 15,5 15,8 16,6 16,0 15,3 14,7 14,2 raskauden alussa tupakoinnin lopettaneet / slutat röka i %.... 9,3 11,7 22,2 26,2 28,5 30,0 33,3 35,7 39,2 41,9 43,8 46,2 48,8 49,2 början av graviditeten / quit smoking at the early stages of pregnancy Tarkastuskäyntejä yhteensä / Kontrollbesök totalt / Antenatal visits, total keskiarvo 15,2 15,0 16,0 16,9 16,8 16,7 16,7 16,3 16,0 15,6 15,8 15,9 15,6 14,7 14,2 14,1 1. käynnin ajankohta / 1:a besökets tidpunkt / Time of first visit (viikkoa / veckor / weeks ) keskiarvo 10,1 9,8 9,8 9,7 9,5 9,5 9,5 9,3 9,2 9,1 9,1 9,1 9,3 9,6 9,7 9,6 Poliklinikkakäyntejä / Kontrollbesök på sjukhusets keskiarvo.. 2,3 2,6 2,9 3,0 2,9 3,0 3,0 3,0 3,1 3,2 3,3 3,5 3,5 3,5 3,3 poliklinik / Visits to outpatient clinic Monisikiöiset synnytykset / Flerbörd / Multiple births N per synnyttäjää / föderskor / parturients / kaksoset / tvillingar / twins N / kolmoset jne / trillingar osv / triplets etc N / Sairaalahoito / Sjukhusvård / Hospitalisation synnytyksen yhteydessä: / förlossning: / delivery: 2 pv ennen synn. / dagar före / days before % ,8 9,6 9,2 8,9 8,9 8,6 9,1 9,0 9,6 9,7 9,9 10,2 10,2 11,6 7 pv jälkeen synn. / dagar efter / days after %.... 5,4 4,8 4,4 4,1 3,9 3,5 2,9 2,6 2,3 2,3 2,0 1,8 1,5 1,6 Hoitoaika synn. jälkeen, pv / Vårdtid efter förlossningen / Length of stay after delivery keskiarvo 6,6 5,1 4,0 3,7 3,4 3,3 3,3 3,2 3,1 3,0 3,0 2,9 2,9 2,8 2,8 2,7 (3 (4 Kivunlievitys / Smärtlindring / Pain relief epiduraali / epidural / epidural (2 % 8,2 11,3 22,0 39,0 41,8 40,8 44,2 44,9 45,1 46,1 47,3 48,2 48,3 49,0 49,5 49,9 (2, (5 spinaali / spinalblockad / ~ spinal block % ,4 15,2 13,9 14,6 15,8 15,9 17,2 18,3 19,8 19,8 19,8 20,4 yhd. spinaali-epid. / kombinerad ~ / combined ~ (2, (5 % ,3 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,9 1,3 2,0 2,6 3,4 3,9 paraservikaali / paracervikalblockad / ~ block % 12,0 13,8 21,4 19,8 14,4 18,1 14,3 14,7 15,2 15,7 15,8 16,0 15,9 15,2 15,3 15,3 pudendaali / pudendus / pudendal % 0,2 0,3 0,9 1,7 3,1 4,5 4,1 4,9 6,0 7,1 7,8 8,3 8,9 9,5 10,2 11,7 ilokaasu / lustgas / nitrous oxide % ,4 46,0 48,0 49,6 51,9 50,2 48,7 50,9 51,3 52,6 52,9 51,5 53,3 53,6 muu puudutus tai lääkitys / annan / other % ,3 26, muu lääkkeellinen kivunlievitys / annan farmakologisk smärtlindring % ,9 16,9 12,1 11,2 10,8 11,3 11,5 11,6 10,8 10,5 12,7 13,7 other pharmacological relief of pain (5 muu ei-lääkkeellinen kivunlievitys / annan icke farmakologisk ~ / % ,2 19,8 23,0 22,1 25,2 26,8 29,2 30,7 32,1 31,5 32,6 34,2 other non-pharmacological relief of pain (5 jokin lievitys / någon lindring / any pain relief (2 % ,0 84,9 87,6 (5 89,8 89,2 89,6 89,8 90,7 91,6 91,7 91,9 91,5 92,0 91,8 Keisarileikkaukset / Kejsarsnitt / Caesarean sections % 14,5 13,7 15,8 16,0 16,5 16,3 16,5 16,7 15,9 16,3 16,3 16,3 16,3 16,1 15,9 16,4 suunniteltu / planerat / planned %.... 7,8 7,3 7,3 6,9 6,7 6,6 6,1 6,4 6,2 6,2 6,3 6,2 6,1 6,4 muu: / annat: / other: %.... 8,0 8,8 9,2 9,4 9,8 10,1 9,8 9,9 10,1 10,1 10,0 9,9 9,8 10,0 kiireellinen keisarileikkaus / akut kejsarsnitt / urgent ~ (5 % ,6 8,3 8,6 8,9 8,6 8,7 8,9 8,9 8,9 8,9 8,7 9,0 hätäkeisarileikkaus / urakutkejsarsnitt / emergency ~ (5 % ,1 1,2 1,2 1,2 1,1 1,2 1,2 1,2 1,1 1,0 1,1 1,0 Imukuppi / Vakuumextraktor / Vacuum extraction % 3,5 3,2 5,0 6,0 7,5 8,1 8,2 8,4 8,5 8,7 8,6 8,8 8,7 8,8 9,2 9,4 Perätilan ulosautto ja -veto / Uthämtning vid sätesläge och % 0, ,6 0,6 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 sätesextraktion / Breech presentation and breech extraction Pihtisynnytys / Tångförlossning / Forceps % 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kalvojen puhkaisu / Amniotomi / Amniotomy % ,0 44,5 45,5 47,2 48,0 49,4 49,8 49,0 49,4 45,8 (6 47,9 45,4 44,2 42,5 Oksitosiini / Oxytocin / Oxytocin (7 % ,7 41,7 46,9 46,6 48,4 48,8 48,4 48,6 48,9 53,7 51,4 48,3 46,8 42,4 Episiotomia / Episiotomi / Episiotomy (2 % ,1 41,8 29,6 28,9 29,0 27,0 25,2 24,1 22,1 22,0 22,3 22,2 20,5 20,8 Välilihan asteen repeämän ompelu / Suturering av 3:e-4:e grad % ,9 1,0 0,9 0,9 1,0 1,0 0,9 1,2 1,1 1,1 1,2 1,2 (2, (5 bristning / Suturation of 3rd to 4th degree perineal laceration Prostaglandiini / Prostaglandin / Prostaglandin %.... 7,6 6,0 8,0 9,3 9,5 9,7 10,0 10,8 10,1 8,3 8,5 8,6 9,1 9,9 Sikiöveren ph / ph i fosterblod / ph, fetal blood (8 %.... 2,9 6,9 3,2 2,9 3,4 4,0 4,8 4,9 4,8 5,3 4,8 3,8 2,4 2,7 Käynnistys / Igångsättning / Induced labour %.. 14,0 14,3 14,4 16,6 16,2 16,7 16,7 18,0 18,6 19,9 20,9 20,5 22,7 24,8 25,8.. Tietoa ei ole kerätty tai se on liian epävarma esitettäväksi. - Uppgift ej tillgänglig eller alltför osäker för att anges. - Data not available or too uncertain for presentation. 1) Pl. yhden sairaalan vuodesta 1995 ja kahden sairaalan tiedot vuodesta Kolmen sairaalan tiedot puuttuvat v ja yhden sairalan tiedot v Ekskl. uppgifter från ett sjukhus fr.o.m och från två sjukhus fr.o.m Exkl. uppgifter från tre sjukhus och ett sjukhus fr.o.m Excluding information from one hospital since 1995, from two hospitals since 2000 and three hospitals Excl. information from one hospital in ) Poislukien keisarileikkaukset - Exkl. kejsarsnitt - Excluding Caesarean sections 3) Pl. Kymenlaakson keskussairaala - Ekskl. Kymmenedalens centralsjukhus - Excl. Kymenlaakso Central Hospital 4) Pl. HYKS, Naistenklinikka, Kätilöopiston ja Jorvin sairaalat. - Ekskl. HUCS, Kvinnokliniken, Barnmorskeinstitutets och Jorvs sjukhus. - Excluding HYKS hospitals, Department of Obstetrics and Gynaecology and J 5) Pl. HYKS, Naistenklinikka ja Kätilöopiston sairaala Ekskl. HUCS, Kvinnokliniken och Barnmorskeinstitutets sjukhus Excluding HYKS hospitals, Department of Obstetrics and Gynaecolog 6) Pl. Tampereen yliopistollinen sairaala - Ekskl. Tammerfors universitetssjukhus - Excl. Tampere Central Hospital 7) Pl. HYKS, Naistenklinikka, Kätilöopiston ja Jorvin sairaalat v ja HUS-sairaalat v Ekskl. HUCS, Kvinnokliniken, Barnmorskeinstitutets och Jorvs sjukhus and HNS-sjukhus 20 Excluding HYKS hospitals, Department of Obstetrics and Gynaecology and Jorvi Hospital and Helsinki and Uusimaa hospital distict in2 synnytysten lkm Perinataalitilasto synnyttäjät, synnytykset ja vastasyntyneet 2016 Synnyttäjät ja synnytykset Synnytyksiä oli vuonna 2016 yhteensä ja syntyneitä lapsia yhteensä Lapsista eli 99,7 prosenttia syntyi elävänä. Tilastokeskuksen raportoima elävänä syntyneiden lasten lukumäärä oli Tilastokeskuksen ja THL:n lukujen erot johtuvat erilaisesta määritelmästä. Tilastokeskus kerää tiedot kaikista syntyneistä lapsista, joiden äidin vakituinen asuinpaikka lapsen syntymähetkellä on Suomessa synnytyspaikasta riippumatta eli luku sisältää myös ulkomailla syntyneitä lapsia. THL:n syntyneiden lasten rekisteri puolestaan sisältää kaikki Suomessa syntyneet lapset, myös ulkomaalaiset lapset äidin asuinpaikasta riippumatta. THL:n luvut painottavat sairaaloiden synnytystoimintaa ja Tilastokeskuksen luvut Suomen väestön kehitystä. Vuonna 2016 Suomessa oli 26 synnytyssairaalaa. Joka neljäs lapsi syntyi jossakin HYKS:n sairaaloista (Naistenklinikka, Kätilöopiston ja Jorvin sairaalat) ja joka kolmas HUS:n sairaaloissa (HYKS, Hyvinkään, Lohjan ja Porvoon sairaalat). Kuudessa sairaalassa oli alle tuhat synnytystä vuonna 2016 (Länsi-Pohjan keskussairaala, Kainuun keskussairaala, Porvoon sairaala, Mikkelin keskussairaala, Oulaskankaan sairaala ja Ahvenanmaan keskussairaala). Näistä Porvoon sairaalan synnytystoiminta loppui vuoden 2016 lopussa. Vuosina synnytystoiminta loppui kuudesta sairaalasta (Länsi- Uudenmaan sairaala [Tammisaari], Raahen seudun terveyskeskus, Savonlinnan keskussairaala, Malmin terveydenhuoltoalueen kuntayhtymä [Pietarsaari], Salon sairaala ja Vammalan aluesairaala). Synnytyksistä 99,5 prosenttia tapahtui sairaaloissa. Suunniteltuja kotisynnytyksiä on ollut syntymärekisteriin tulleiden ilmoitusten mukaan vähän (45 sekä vuonna 2015 että 2016). Vuonna 2016 kaikista synnytyksistä matkalla sairaalaan tapahtui 92, mikä on kymmenen synnytystä enemmän kuin vuonna Muista syistä suunnittelemattomia sairaalan ulkopuolisia synnytyksiä oli 98, kun vuonna 2015 vastaavia synnytyksiä oli (Kuvio 2.) Kuvio 2. Suunnittelematon sairaalan ulkopuolinen synnytys vuosina Muu suunnittelematon sairaalan ulkopuolinen synnytys Matkalla sairaalaan Kuvio ei sisällä sairaalan ulkopuolisia synnytyksiä, joista ei tiedetä, ovatko synnytykset olleet suunniteltuja vai suunnittelemattomia. Kyseisiä synnytyksiä oli vuosina vuosittain keskimäärin 14, vuosina 2012 ja 2013 kolme, vuonna 2014 yksi, vuonna 2015 ei yhtään ja vuonna 2016 kaksi. 3 Väestötilastot, Tilastokeskus ( 4 Tietoa lapsen syntymäpaikasta on tarkennettu vuodesta 2004 lähtien ja kerätty seuraavasti: Lapsen syntymäpaikka sairaalassa/ matkalla sairaalaan/ sairaalan ulkopuolella, suunniteltu/ sairaalan ulkopuolella, suunnittelematon/ sairaalan ulkopuolella, ei tietoa, onko suunniteltu vai suunnittelematon/ ei tietoa syntymäpaikasta. THL TILASTORAPORTTI Eriarvoisuuden uudet ja vanhat muodot. Yhteiskuntapolitiikka 77 (5): 579-586. [4] THL:n tilastoraportti 32/2013: Perinataalitilasto - synnyttäjät, synnytykset ja vastasyntyneet

Perinataalitilasto synnyttäjät, synnytykset ja vastasyntyneet PDF

Synnytykset ja keskeytykset tilastojen valossa Mika Gissler THL Terveyden ja hyvinvoinnin laitos HYTE Hyvinvoinnin ja terveyden tietovarannot -yksikkö THL:n lisääntymisaineistot Raskaudenkeskeyttämis- Efficiency change over time Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 14.11.2007 Contents Introduction (11.1) Window analysis (11.2) Example, application, analysis Malmquist index (11.3) Dealing with panel (Perinataalitilasto - synnyttäjät, synnytykset ja vastasyntyneet 2013.) Sairaalassa kätilön apuna synnytyksen hoidossa on kaikki nykyaikainen teknologia ja steriilit välineet sekä runsas valikoima lääkeaineita. Synnytyksen aikana kätilö seuraa äidin verenpainetta, pulssia ja lämpöä elektronisilla laitteilla sekä sikiön vointia. % osuus kaikista synnytyksistä 38 2018 31.10.2018 Perinataalitilasto synnyttäjät, synnytykset ja vastasyntyneet 2017 Päälöydökset Syntyneiden lasten määrän väheneminen jatkui vuonna 2017. Synnyttäjien 5 2017 7.3.2017 Pohjoismaiset raskaudenkeskeytykset 2015 Päälöydökset Suomessa tehdään Pohjoismaista vähiten raskaudenkeskeytyksiä. Keskeytysten määrä laskenut kaikissa muissa Pohjoismaissa paitsi Ruotsissa.

2011. Perinataalitilasto - synnyttäjät, synnytykset ja vastasyntyneet. Terveyden ja hyvinvoinninlaitos THL https://www.thl.fi/fi/tilastot/tilastot-aiheittain/seksuaali-ja-lisaantymisterveys/synnyttajat-synnytykset-ja-vastasyntyneet/perinataalitilasto-synnyttajat-synnytykset-ja-vastasyntyneet Lähde: THL, Perinataalitilasto - synnyttäjät, synnytykset ja vastasyntyneet 2014 (Luvut peräisin tilastoraportista, kaavion Heidi on piirtänyt itse). Synnytyksen käynnistys aloitetaan kypsyttämällä..

Video: Perinataalitilasto 1992 — Helsingin yliopist

Perinataalitilasto Magazine

Hanna Ollila na Twitterze: Uusin @THLorg perinataalitilasto kertoo

Puren käyttämä, Scopus & Elsevier Fingerprint Engine&trade © 2020 Elsevier B.V. 17 Very low birth weight: The weight of a newborn or a foetus is less than g (< g). Symbols used in the tables.. Data not available or too uncertain for presentation, or subject to secrecy Nil observations Synnyttäjät, synnytykset ja vastasyntyneet ennakkotiedot 2006 19.6.2007 Föderskor, förlossningar och nyfödda preliminära data för år 2006 Parturients, Births and newborns preliminary data for 2006 Syntymärekisterin 5 Results. 5.1 Demographics (I-III). 5.2 Prevalence of DP and course of cranial asymmetry during the first year of life (I, III). 5.3 Prevention of DP through parent guidance (II). 5.4 Risk factors for DP.. THL:n hedelmöityshoitotilastot Kudoslaitospäivät 29.11.2017 Anna Heino, THL, Tilastot ja rekisterit -yksikkö 24.11.2017 Esityksen nimi / Tekijä 1 THL:n lisääntymisaineistot Syntyneiden lasten rekisteri

Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 10/2008 Vastasyntyneet 2006 Nyfödda barn 2006 Newborn children 2006 11.3.2008 Eija Vuori +358 9 3967 2244 Mika Gissler +358 9 3967 2279 sähköposti: THL: Perinataalitilasto - synnyttäjät, synnytykset ja vastasyntyneet 2014

Heini Makkonen ja Henna Niekkamaa Vertaileva katsaus Helsingin ja Uudenmaan ja Lapin sairaanhoitopiirien synnytyksistä ja synnyttäjistä vuosina 2010 2015 Metropolia Ammattikorkeakoulu Sairaanhoitaja (AMK) Terveys 2009 Hälsa Health TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Synnytykset ja vastasyntyneet 2008 Förlossningar och nyfödda 2008 Births and newborns 2008 Eija Vuori +358 20 610 7244 eija.vuori@thl.fi Perinataalitilasto - synnyttäjät, synnytykset ja vastasyntyneet 2016 Raskaudenaikainen tupakointi on kääntynyt lievään laskuun Vuonna 2016 Suomessa syntyi 53 614 lasta, mikä oli 4.. Perinataalitilasto - synnyttäjät, synnytykset ja vastasyntyneet - THL. Lapselle sairaalan ulkopuolinen synnytys on suurempi riski kuin äidille (kuusinkertainen perinataalikuolleisuus)

9 Perinataalitilasto−synnyttäjät, synnytykset ja vastasyntyneet 2011 2011 syntyi 60 258 lasta, mikä oli vajaat kaksi prosenttia vähemmän kuin vuonna 2010 12 Andel av all föderskor % Perinatalstatistik föderskor, förlossningar och nyfödda 2016 Centrala rön Antalet barn som föds fortsätter att minska år Genomsnittsåldern för förstföderskor är högre än någonsin. Andelen gravida som röker har minskat en aning. Andelen av överviktiga föderskor fortsätter att öka. Andelen gravida som röker har minskat en aning År 2016 föddes barn i Finland, vilket var 4,0 procent mindre än Antalet barn som föds har oavbrutet minskat sedan Andelen kvinnor som röker under graviditeten har minskat en aning under de senaste åren (14,2 % av föderskorna 2016). 49,2 procent av alla som rökt under graviditeten slutade under den första trimestern. Andelen kvinnor som slutar röka i början av graviditeten har fördubblats under de senaste tio åren. Rökning bland kvinnor har under de senaste åren överlag minskat också på befolkningsnivå. År 2016 rökte cirka 14 procent av kvinnorna i åldern år dagligen. 1 Genomsnittsåldern för föderskor har stigit under de senate åren. Genomsnittsåldern för alla föderskor var 30,7 år och för förstföderskor 29,0 år under Båda var högre än än någonsin tidigare under 30 års statistikföring. 22,0 procent av alla föderskor var över 35 år. Andelen föderskor under 20 år av alla föderskor har däremot minskat och var 1,6 procent år År 2016 fanns det sammanlagt 26 förlossningssjukhus. Förlossningssjukhusen hade i genomsnitt födslar. År 2016 hade sex sjukhus mindre än tusen födslar, vilket är det antal som SHM år 2015 fastställde som gräns för förlossningsverksamhet 2. Figur 1. Andelen av alla föderskor som rökt under graviditeten och som slutat röka under den första trimestern , % Anna Heino Eija Vuori Alla rökare under graviditeten Rökare efter den första trimestern Mika Gissler ISSN År 2016 rökte 14,4 % (ki 11-17,9 %) av kvinnorna i åldern år dagligen. THL, Vuxenbefolkningens hälsa, välfärd och service (ATH). 2 Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för brådskande vård och villkoren för jour inom olika medicinska verksamhetsområden , 14 ( a4c8ef1) Terveys 2015 Hälsa Health TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Vastasyntyneet 2014 Nyfödda 2014 Newborns 2014 Eija Vuori +358 29 524 7244 eija.vuori@thl.fi Mika Gissler +358 29 524 7279 Onko mikään muuttunut? Sairaaloiden tuottavuusvertailun ennakkotiedot Sote - Tuottavuus- ja vaikuttavuusseminaari Joensuu 17.11.2017 Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen, THL 17.11.2017 Sairaaloiden tuottavuus

Perinataalitilasto - synnyttäjät, synnytykset ja Semantic Schola

Virhe: TILASTORAPORTTI STATISTIkRAPPORT STATISTIcAL report Pohjoismaiset perinataalitilastot 2008 Nordisk perinatal statistik 2008 Perinatal statistics in the Nordic countries 2008 Mika Gissler +358 20 610 7279 Terveys 2012 Hälsa Health TILASTORAPORTTI STATISTIkRAPPORT STATISTIcAL report Raskaudenkeskeytykset 2011 Aborter 2011 Induced abortions 2011 Anna Heino +358 29 524 7177 anna.heino@thl.fi Mika Gissler +358

Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 28/2005 1.11.2005 Pohjoismaiset perinataalitilastot Nordisk perinatalstatistik Perinatal statistics in the Nordic countries Mika Gissler +358 9 3967 Thl - tilastoraportti 49 | 2019. 5. Perinataalitilasto - synnyttäjät, synnytykset ja vastasyntyneet 2018. senttia oli ylipainoisia ja 18,6 prosenttia lihavia. (Kuvio 7.) Tietoa synnyttäjien BMI.. Vuori, E., Gissler, M. (2012). Perinataalitilasto—Synnyttäjät, synnytykset ja vastasyntyneet. Suomen virallinen tilasto. Tilastoraportti 20/2012, 24.9.2012

Viime vuonna julkaistu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen perinataalitilasto osoittaa, että alle 20-vuotiaiden osuus kaikista synnyttäjistä on vähentynyt Terveys 2010 Hälsa Health TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Synnytykset ja vastasyntyneet 2009 Förlossningar och nyfödda 2009 Births and newborns 2009 Eija Vuori +358 20 610 7244 eija.vuori@thl.fi Sosiaaliturva 2008 Socialskydd Social Protection Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 1/2008 Raskaudenkeskeytykset tammi-kesäkuussa 2007 - ennakkotilasto 7.1.2008 Aborter i januari-juni

Ministry of Social Affairs and Health (Finland) GHD

Perinataalitilasto − synnyttäjät, synnytykset ja vastasyntynee

1 Osuus kaikista synnyttäjistä, % Perinataalitilasto synnyttäjät, synnytykset ja vastasyntyneet 2016 Päälöydökset Syntyneiden lasten määrän väheneminen jatkui vuonna Synnyttäjien keski-ikä on korkeampi kuin koskaan aiemmin. Raskauden aikana tupakoineiden osuus on kääntynyt hienoiseen laskuun. Ylipainoisten synnyttäjien osuus kasvaa yhä. Raskaudenaikainen tupakointi on kääntynyt lievään laskuun Vuonna 2016 Suomessa syntyi lasta, mikä oli 4,0 prosenttia vähemmän kuin vuonna Syntyneiden lasten määrä on pienentynyt yhtäjaksoisesti vuodesta 2011 lähtien. Raskauden aikana tupakoivien osuus on vähentynyt hieman viime vuosina (14,2 % synnyttäjistä vuonna 2016). Kaikista raskauden aikana tupakoineista 49,2 prosenttia lopetti tupakoinnin raskauden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Alkuraskauden aikana tupakoinnin lopettaneiden osuus on kaksinkertaistunut viimeisen 10 vuoden aikana. Naisten tupakointi on vähentynyt viime vuosina myös koko väestön tasolla. Päivittäin vuotiaista naisista tupakoi vuonna 2016 noin 14 prosenttia. 1 Synnyttäjien keski-ikä on viime vuosina noussut. Vuonna 2016 kaikkien synnyttäjien keski-ikä oli 30,7 vuotta ja ensisynnyttäjien keski-ikä oli 29,0. Molemmat olivat korkeammat kuin kertaakaan aikaisemmin 30 vuoden tilastoinnin aikana. Kaikista synnyttäjistä yli 35-vuotiaita oli 22,0 prosenttia. Alle 20-vuotiaiden osuus puolestaan vähentyi yhä ja oli 1,6 prosenttia. Vuonna 2016 synnytyssairaaloita oli yhteensä 26. Keskimäärin synnytyssairaaloissa oli synnytystä. Kuudessa sairaalassa oli alle tuhat synnytystä vuonna 2016, mikä on ollut STM:n vuonna 2015 asettama raja synnytystoiminnalle 2. Kuvio 1. Raskaudenaikainen tupakointi ja tupakoinnin lopettaminen raskauden ensimmäisen kolmanneksen aikana , osuus kaikista synnyttäjistä % Anna Heino Eija Vuori Mika Gissler Kaikki raskaudenaikana tupakoineet 1. raskauskolmanneksen jälkeen tupakoineet ISSN vuotiaista naisista tupakoi vuonna 2016 päivittäin 14.4 % (lv %). THL, Aikuisten terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimus ATH. 2 STM:n asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä, , 14 ( Perinataalitilasto synnyttäjät, synnytykset ja vastasyntyneet 2014 : Perinatalstatistik - föderskor, förlossningar och nyfödda 2014 : Perinatal statistics - parturients, deliveries and newborns 2014 Perinataalitilasto. Se on paksu kirja, se. Kenellä on oikeus odottaa tällaista? Perinataalitilasto. Vuonna 2017 lapsista 55 prosenttia syntyi avioliitossa ja 45 prosenttia syntyi avioliiton ulkopuolella 11 Perinataalitilasto synnyttäjät, synnytykset ja vastasyntyneet 2016 Tupakointi raskauden aikana: Tieto perustuu synnyttäjän omaan ilmoitukseen tupakoinnista. Prosenttiluvut on laskettu synnyttäjistä, jotka ovat vastanneet tupakointia koskevaan kysymykseen. Täysiaikainen vastasyntynyt: Vastasyntynyt lapsi tai sikiö, jonka raskauden kesto syntymähetkellä on vähintään 37+0 raskausviikkoa, mutta alle 42+0 raskausviikkoa (37+0 rvk raskauden kesto < 42+0 rvk tai 259 vrk raskauden kesto < 294 vrk). Raskauden kesto syntymähetkellä raskausviikkoa. Varhaisneonataalikuolleisuus: Elävänä syntyneiden ensimmäisen elinviikon aikana (< 7 vrk) kuolleiden lasten määrä tuhatta elävänä syntynyttä lasta kohti. Taulukoissa käytetyt symbolit.. tietoa ei ole saatu, se on liian epävarma esitettäväksi tai se on salassapitosäännön alainen ei yhtään havaintoa Liitetaulukot Liitetaulukko 1. Synnyttäjät ja synnytykset Bilagetabel 1. Föderskor och förlossningar Appendix table 1. Parturients and deliveries Liitetaulukko 2. Vastasyntyneet Bilagetabel 2. Nyfödda barn Appendix table 2. Newborns THL:n verkkosivuilla julkaistaan tilastoraportin yhteydessä myös tietokantaraportit synnyttäjistä, synnytystoimenpiteistä ja vastasyntyneistä. Tietokantaraportit, eli tiivisteet ja kuutiot, mahdollistavat käyttäjän omat valinnat ja tiedonhaun rekisteriaineistosta. Tiivisteillä tarkoitetaan valmiiksi tehtyä koostetta aihealueen keskeisistä tiedoista kuvioina. Kuutiot mahdollistavat tietojen monipuolisemman tarkastelun taulukoina. Kuutioissa ja tiivisteissä on mahdollista tarkastella tietoja alueittain, sairaalan koon mukaan ja sairaaloittain sekä vuosittain että kaksivuotisjaksoissa vuodesta 2007 lähtien. THL TILASTORAPORTTI

Saatavuustiedot: Perinataalitilasto

Synnyttäjien tupakointi ja tupakoinnin lopettaminen raskauden alussa 2012 Lähde: THL/ Syntymärekisteri TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Pohjoismaiset perinataalitilastot 2014 Nordisk perinatal statistik 2014 Perinatal statistics in the Nordic countries 2014 Anna Heino +358 29 524 7177 Perinataalitilasto − synnyttäjät, synnytykset ja vastasyntyneet Eija Vuori Mika Gissler Kuolleena syntyneet Lähde: THL/ Syntymärekisteri 13.4.2015 11 Perinataalitilasto−synnyttäjät, synnytykset ja.. Perinataalitilasto − synnyttäjät, synnytykset ja vastasyntyneet. Eija Vuori Mika Gissler. Synnytykset sairaanhoitopiireittäin tuhatta 15−49-vuotiasta naista kohti vuonna 2012. Lähde: THL/ Syntymärekisteri. Alle 20 vuotiaat ja 35 vuotta täyttäneet synnyttäjät 1992 ─2012, %.

The SAS System 16:33 Wednesday, December 13, 2006 1 The CONTENTS Procedure Data Set Name WC000002.F8ALL Observations 11883 Member Type DATA Variables 114 Engine V9 Indexes 0 Created 13. jouluta 2006 ke Terveys 2010 Hälsa Health TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Raskaudenkeskeytykset 2009 Aborter 2009 Induced abortions 2009 Anna Heino +358 20 610 7177 anna.heino@thl.fi Mika Gissler +358

Vuori, Eija & Gissler, Mika (2016) Perinataalitilasto: synnyttäjät, synnytykset ja vastasyntyneet 2015. Tilastoraportti 16/2016. Suomen virallinen tilasto Read the latest magazines about Perinataalitilasto and discover magazines on Yumpu.com. Perinataalitilasto - synnyttäjät, synnytykset ja vastasyntyneet. Terveys 2008 Hälsa Health Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 32/2008 27.11.2008 Synnytystoimenpiteitä sairaaloittain Suomessa 2006-2007 Ingrepp vid förlossning efter sjukhus i Finland

Ylipainoisten vastasyntyneet saavat edelleen 1 ja 5 minuutin Apgar-pisteitä tavallista vähemmän sekä tarvitsevat muita useammin tehohoitoa. (Perinataalitilasto 2012 14 Summerad fruktsamhet: Det kalkylmässiga antalet levande födda som en kvinna föder under hela sin fruktsamma period förutsatt att hon inte dör före periodens slut och att fruktsamhetstalen enligt åldersgrupp för året i fråga gäller under hela perioden. Viktindex (Body Mass Index, BMI): Ett mått med vilket man kan bedöma proportionaliteten mellan en människas vikt och längd. Formel = vikt (kg) / (längd m) 2. Följande tecken används i tabeller.. uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd värdet noll Matalan riskin synnytykset Haikaramalli Aulikki Saari-Kemppainen, ayl HYKS Jorvin sairaala 9.11.2016 Esityksen kulku taustaa tavoitteet kriteerit riskiarvio synnytyksen eteneminen synnytyksen hoidosta Perinataalitilasto - synnyttäjät, synnytykset ja vastasyntyneet 2018. Tutustu synnytystilastoon: www.thl.fi/tilastot/perinataalitilasto

Perinataalitilasto 1992 Oulun yliopiston kirjasto Finn

 1. Terveys 2011 Hälsa Health TILASTORAPORTTI STATISTIkRAPPORT STATISTIcal report Hedelmöityshoidot 2009 2010 Assisterad befruktning 2009 2010 Assisted fertility treatments 2009 2010 Mika Gissler +358 20 610
 2. . Vuodesta 2004 lähtien on kerätty tietoa välilihan asteen repeämän ompeluista. Niiden osuus oli vuoteen 2011 saakka 0,9 prosenttia kaikista alatiesynnytyksistä. Vuodesta 2012 lähtien välilihan asteen repeämien määrä hieman lisääntyi ja oli 1,2 prosenttia vuonna (Liitetaulukko 1.) Vuonna 2016 välilihan asteen repeämien osuus imukuppisynnytyksissä oli nelinkertainen (3,4 %) spontaaneihin alatiesynnytyksiin (0,9 %) nähden (Kuvio 10). Kuvio 10. Välilihan asteen repeämän ompeluiden osuus spontaaneissa alatiesynnytyksissä ja imukuppisynnytyksissä , % 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Imukuppisynnytys Spontaani alatiesynnytys THL TILASTORAPORTTI
 3. Perinataalitilasto ‐ synnyttäjät, synnytykset ja vastasyntyneet 2013 ‐Perinatalstatistik ‐ föderskor, förlossningar och nyfödda 2013 ‐Perinatal statistics: parturients, deliveries and newborns 2013
 4. NORTHERN OSTROBOTHNIA HOSPITAL DISTRICT Keskenmenon hoito GKS 27.9.2012 Maarit Niinimäki LT, erikoislääkäri, OYS Miten valitsen hoidon? Potilaan toiveet Logistiikka Keskenmenon tyyppi Alkuraskauden verenvuoto
 5. 2013. Perinataalitilasto - synnyttäjät, synnytykset ja vastasyntyneet 2012. Luettu 4.5.2017. http Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 2014. Perinataalitilasto - synnyttäjät, synnytykset ja vastasyntyneet..
 6. Tutkinnon suorittaneet, osuus 15 v täyttäneistä - Personer med examen, andel, 2001 2016 LOHJA - LOJO Vuoden 2017 aluerajat - Områdesindelningen år 2017 40000 35000 32,7 33,3 40,0 39,7 0,9 0,8 26,4 26,1

Perinataalitilasto synnyttäjät synnytykset ja vastasyntyneet 2016

Perinataalitilasto−synnyttäjät, synnytykset ja vastasyntyneet 2012 • 2012 syntyi 59 856 lasta, mikä oli vajaan prosentin vähemmän kuin vuonna 2011. Syntyneiden lasten määrä on kuitenkin kasvanut noin.. Liitetaulukot - Bilagetabeller - Appendix Tables Liitetaulukko 1: Synnyttäjät ja synnytykset 1987, 1992, 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006 2010 Bilagetabell 1: Föderskor och förlossningar 1987, 1992, MONIKKOPERHEVALMENNUS MONISIKIÖINEN RASKAUS JA SYNNYTYS FLERBÖRDSGRAVIDITET OCH FLERBÖRDSFÖRLOSSNING Hyvä alku monikkovanhemmuuteen En bra start på föräldrarskapet i en flerlingsfamilj Monisikiöinen raskaus Perinataalitilasto - synnyttäjät, synnytykset ja vastasyntyneet 2017 ; Perinatalstatistik 2017 ; Perinatal statistics 2017. Vuonna 2017 Suomessa syntyi 50 854 lasta, mikä oli 5,1 prosenttia vähemmän kuin..

Liitetaulukot Tabellbilagor Appendix Tables

Perinataalitilasto - synnyttäjät, synnytykset ja vastasyntyneet 2010. Perinatalstatistik - föderskor, förlossningar och nyfödda 2010 Perinatal statistics: parturients, deliveries and newborns 2010 Perinataalitilasto−synnyttäjät, synnytykset ja vastasyntyneet 2012 • 2012 syntyi 59 856 lasta, mikä oli vajaan prosentin vähemmän kuin vuonna 2011. Syntyneiden lasten määrä on kuitenkin kasvanut noin viisi prosenttia viimeisen kymmenen vuoden aikana. • Ensisynnyttäjien keski-ikä oli 28,4 vuotta vuonna 2012. • Vuonna 2012 noin joka viides synnyttäjä oli täyttänyt 35 vuotta. Eniten 35-vuotta täyttäneitä synnyttäjiä oli Ahvenanmaalla (24 %) ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (23 %). Synnyttäjän korkea ikä on yksi keskeinen tekijä, joka lisää raskausaikaan ja synnytykseen liittyviä riskejä. • Kaksi prosenttia synnyttäjistä oli alle 20 vuotiaita vuonna 2012. Alle 20-vuotiaiden osuus kaikista synnyttäjistä on vähentynyt vuodesta 1987 lähtien. • Vähintään jotain kivunlievitystä sai 92 % kaikista synnyttäjistä. • http://www.thl.fi/tilastot/perinataalitilasto, Tilastoraportti 24/2013 Sairaaloiden tuottavuus 2015 Pirjo Häkkinen 23.3.2016 Sairaaloiden tuottavuus 2015 Tilastoraportti 6/2017 1 Sairaanhoitopiirien sairaaloiden tuottavuus 2015, sairaanhoitopiirien keskimääräinen tuottavuusluku

Taulukot - Tabeller - Tables

Lähde: Perinataalitilasto 2018, THL. Lue lisää: Synnytys vaihe vaiheelta 2013, http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/tilastot/aiheittain/seliterveys/synnytykset/perinataalitilasto ABSTRACT. Purpose: Based on focus groups, we analyse how practical nursing students deal with being as smokers and future healthcare workers.The way they justify their smoking is discussed within a group of peers. Methods: The study has a qualitative design with an inductive approach using focus group interviews (FGIs) for data collection.A total of 29 students were interviewed in five groups.

Lähde: THL:n Perinataalitilasto (2017)

Perinataalitilasto synnyttäjät, synnytykset ja vastasyntyneet Eija Vuori

 1. Alle 20 vuotiaat ja 35 vuotta täyttäneet synnyttäjät 1992─2012, % Lähde: THL/ Syntymärekisteri Esityksen nimi / Tekijä
 2. Tupakkapoliittisten toimenpiteiden vaikutus Satu Helakorpi Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto Terveyden edistämisen yksikkö Päivittäin tupakoivien osuus (%) 1978 2006 % 50 40 30
 3. Perinataalitilasto - synnyttäjät, synnytykset ja vastasyntyneet 2016

Terveys 2012 Hälsa Health TILASTORAPORTTI StatistikRAPPORT Statistical report Raskaudenkeskeytykset 2011 Ennakkotiedot Aborter 2011 Preliminära uppgifter Induced Abortions 2011 Preliminary Data Anna Heino Perinataalitilasto 2010, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Nuorten terveystapatutkimus 2009, Tampereen yliopisto. www.kaypahoito.fi, Tupakkariippuvuus ja tupakasta vieroitus Perinataalitilasto - synnyttäjät, synnytykset ja vastasyntyneet 2012. Vital registration. GHDx Entry last modified on: Dec 16, 2019 Terveys 2015 Hälsa Health TILASTORAPORTTI STATISTIkRAPPORT STATISTIcAL report Perinataalitilasto synnyttäjät, synnytykset ja vastasyntyneet 2014 Perinatalstatistik föderskor, förlossningar och nyfödda Ennakko: Perinataalitilasto - synnyttäjät, synnytykset ja vastasyntyneet 2018. https..

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 Tietoisku 8/2013 Sisällys 1. Asuntokuntien keskikoko pieneni hieman 2. Perheiden keskikoko pysynyt ennallaan 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys Thl.fi Tilastot Tilastot Aiheittain Seksuaali Ja Lisaantymisterveys Synnyttajat Synnytykset Ja Vastasyntyneet Perinataalitilasto Synnyttajat Synnytykset Ja Vastasyntyneet Epiduraalipuudutus, ensi – ja uudelleensynnyttäjät 1992−2012, % (pois lukien keisarileikkaukset) Lähde: THL/ Syntymärekisteri Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 26/2004 1.10.2004 Synnyttäjät, synnytykset ja vastasyntyneet 2003 Föderskor, förlossningar och nyfödda 2003 Parturients, births and newborns 2003 Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 21/2005 Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland 12.10.2005 Terveys 2005 Hälsa Health Synnyttäjät, synnytykset

Liitetaulukot - Bilagetabeller - Appendix Tables

Perinataalitilasto − synnyttäjät, synnytykset ja vastasyntyneet Eija Vuori Mika Gissler 13.4.2015 1 Synnytykset sairaanhoitopiireittäin tuhatta 15−49-vuotiasta naista kohti vuonna 2012 Koko maa.. (Lähde: Perinataalitilasto - synnyttäjät, synnytykset ja vastasyntyneet 2012, THL Tilastoraportti 24/2013) Tuhkalapset-kampanja kannustaa raskaana olevia äitejä ja isäksi tulevia miehiä lopettamaan.. 13 Begrepp och definitioner Dödfödd: Foster eller nyfödd som vid födelsen inte uppvisar livstecken och vars födelse överensstämmer med definitionen på en förlossning ( 22+0 gv eller 500 g). Epiduralblockad: Metod för smärtlindring som används under förlossningen och där lokalbedövningsmedlet i förlossningens öppningsskede sprutas in i epiduralrummet som finns mellan ryggmärgshinnan och ryggmärgskanalen. Episiotomi: Episiotomi, dvs. mellangårdsklipp, är ett kirurgiskt ingrepp där vaginan utvidgas för att underlätta förlossningen. Fullgången nyfödd: Ett nyfött barn eller foster, som fötts tidigast vid 37+0 graviditetsveckor, men före 42+0 graviditetsveckor (37+0 gv graviditetens längd 42+0 gv eller 259 d graviditetens längd 294 d). Gestationsåldern vid födelsen graviditetsveckor. Förlossning (ett nyfött barn): Händelse som leder till att ett eller flera foster eller barn ( 1) vars gestationsålder är minst 22 veckor ( 22+0 graviditetsveckor) eller vars vikt är minst 500 gram ( 500 g) föds vaginalt eller genom kejsarsnitt. Födseln av ett levande barn är alltid en förlossning. Fall där en graviditet avbryts med stöd av lagen om avbrytande av havandeskap betraktas inte som en förlossning, oberoende av graviditetens längd och fostrets vikt. Förlossning med sugklocka: Förlossningen av ett foster i huvudbjudning påskyndas med hjälp av en sugklocka som fästs på fostrets huvud och som man drar i för att hjälpa ut fostret i utdrivningsskedet. Genomsnittligt antal vårddygn: Vårdtiden efter förlossningen på sjukhus beräknas från och med barnets födelsedag. Glukosbelastningstest: Efter 12 fastande en två timmars test för att mäta blodsocker följt av att man dricker 75 g sockerhaltig lösning och mäter blodsockret igen efter en och två timmar. Graviditetdiabetes diagnostiseras i fall någon av mätningar är abnormal Graviditetsdiabetes: Med graviditetsdiabetes, dvs. gestationsdiabetes, avses en störning i glukosämnesomsättningen som konstateras för första gången under graviditeten. Levande född: Nyfödd som oberoende av vikt och graviditetens längd efter födelsen andas eller uppvisar andra livstecken som att hjärtat slår, navelsträngen pulserar eller de viljestyrda musklerna rör sig, oavsett om moderkakan har lösgjort sig eller navelsträngen kapats. Neonatal dödlighet: Antalet levande födda barn som avlidit under den första levnadsveckan (< 7 dygn) per levande födda barn. Mycket låg födelsevikt: Ett nyfött barn eller foster som väger under gram (< g). Perinatal dödlighet: Antalet dödfödda och antalet barn som avlidit under den första levnadsveckan (0 6 d från födelsen eller barnets ålder < 7 d) per födda (både levande- och dödfödda). Perinatal period: Den perinatala perioden börjar då graviditeten pågått i 22+0 graviditetsveckor (då fostrets/barnets vikt vanligen är cirka 500 g) och upphör när det gått högst sju hela dygn efter födelsen (0 6 d efter födelsen eller barnets ålder < 7 d). Preeklampsi (havandeskapsförgiftning): Ett tillstånd där den gravida kvinnans blodtryck är förhöjt och protein utsöndras i urinen (vid lindrig preeklampsi endast i liten omfattning). (ICD-10-diagnoserna O13 och O14). Prematur förlossning: Graviditetens längd vid förlossningen understiger 37+0 graviditetsveckor, d.v.s. högst 258 dygn (<37+0 gv eller <259 d). Rökning under graviditeten: Uppgifterna baserar sig på föderskornas egen utsaga om rökning. Procenttalet har räknats utgående från antalet föderskor som svarat på frågan om rökning. Spinalblockad: Metod för smärtlindring som används under förlossningen och där bedövningsmedlet sprutas in i ryggmärgsvätskan genom den hinnstruktur som utgörs av hårda ryggmärgshinnan och spindelvävshinnan. Spinalblockad är en engångsbedövning och varar betydligt kortare än epiduralblockad. Spontan vaginal förlossning: Vaginal förlossning där förlossningsförloppet inte har påskyndats eller underlättats genom manuell sätesförlossning, med tång eller med sugklocka. Spädbarnsdödlighet: Antalet dödsfall bland barn under ett år (barnets ålder < 1 år eller 365 d, vid skottår < 366 d eller d från födelsen, vid skottår d från födelsen) alltså barn som dött under sitt första levnadsår, per levande födda.

Perinataalitilasto - synnyttäjät, synnytykset ja vastasyntyneet 2017

 1. TILASTORAPORTTI STATISTIkRAPPORT STATISTIcAL report Pohjoismaiset perinataalitilastot 2012 Nordisk perinatal statistik 2012 Perinatal statistics in the Nordic countries 2012 Anna Heino +358 29 524 7177
 2. In order to know the status of each data point, you must look to column W 'Data Status Code'. The 'Data Status Code' variable specifies the status of the variable across the column (for both UNICEF and..
 3. 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Osuus kaikista synnyttäjistä, % 37 2017 31.10.2017 Perinataalitilasto synnyttäjät, synnytykset ja vastasyntyneet
 4. Perinataalitilasto - synnyttäjät, synnytykset ja vastasyntyneet www.thl.fi Tilastojen julkistamiskalenteri www.thl.fi. Kuvaus: Tiedot perustuvat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen syntymärekisteriin, johon..
 5. Stakes/StakesTieto 20.9.2001 Sosiaali- ja terveystilastot PL 220, 00531 Helsinki Puh. (09) 3967 2244 Vuori Eija Puh. (09) 3967 2279 Gissler Mika Fax. (09) 3967 2459 e-mail: etunimi.sukunimi@stakes.fi Synnyttäjät,
 6. en yksityislääkäri (Diacor, Aava) koulutusmatka
 7. taohjelma 2014-2020 Edistä, ehkäise, vaikuta Tavoitteena edistää seksuaalija lisääntymisterveyttä:

Perinataalitilasto

 1. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Perinataalitilasto - synnyttäjät, synnytyk-set ja vastasyntyneet (Gissler & Vuori 2015) mukaan on kuvassa 2 keskiarvot kymmenvuosittain kaikista synnytyksistä..
 2. Tilasto ei kerro kuolinsyytä.https://thl.fi/tilastoliite/tilastoraportit/2018/Perinataalitilasto_ennakot_2017.pdf
 3. ..Soomes oli aastal 2017 lahkliha III-IV järgu rebendite osakaal 1,3%, olles normaalse vaginaalse sünnituse korral 1,0% ja vaakumekstraktsiooni korral 3,7% sünnitustest (Perinataalitilasto 2017)
 4. aikaan avioliitossa (SVT: Perinataalitilasto 2016). Ennen 70-luvun alkua ja avoliittojen. yleistymistä lähes kaikki aviottomat lapset syntyivät yksinäisille äideille
 5. Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos. 2014. Tilastot. Perinataalitilasto - synnyttäjät, synnytykset ja vastasyntyneet 2012

Polikliininen synnytys: Nopeasti kotiin sairaalasta - Kaksplus

 1. taan itiysneuvolaopas Kansallinen itiyshuollon Asiantuntijaryhm (kirj.
 2. aari Kuopio 8.11.2013 Pirjo Häkkinen 8.11.2013 Sairaaloiden tuottavuustiedot 2012 (ennakkotiedot) Pirjo Häkkinen
 3. 88 LÄÄKEKORVAUKSET JA -KUSTANNUKSET VÄESTÖRYHMITTÄIN 88 MEDICINE COSTS AND THEIR REIMBURSEMENT ACCORDING TO POPULATION GROUP LÄÄKEKORVAUKSET JA -KUSTANNUKSET VÄESTÖRYHMITTÄIN MEDICINE COSTS AND THEIR REIMBURSEMENT

10 Perinataalitilasto synnyttäjät, synnytykset ja vastasyntyneet 2016 Käsitteet Elävänä syntynyt: Vastasyntynyt, joka raskauden kestosta ja painosta riippumatta synnyttyään hengittää tai osoittaa muita elonmerkkejä, kuten sydämenlyöntejä, napanuoran sykintää tai tahdonalaisten lihasten liikkeitä riippumatta siitä, onko istukka irtaantunut tai napanuora katkaistu. Ennenaikainen synnytys: Raskauden kesto syntymähetkellä alle 37+0 raskausviikkoa eli enintään 258 vrk (< 37+0 rvk tai < 259 vrk). Epiduraalipuudutus: Synnytyksen aikainen kivunlievitysmenetelmä, jossa puudute ruiskutetaan synnytyksen avautumisvaiheen aikana selkäytimen ja luukanavan väliseen epiduraalitilaan. Episiotomia: Episiotomia eli välilihan leikkaus on kirurginen toimenpide, jossa emätintä laajennetaan synnytyksen helpottamiseksi. Hoitopäivien keskiarvo: Synnytyksen jälkeinen hoitoaika sairaalassa lasketaan lapsen syntymäpäivästä lähtien. Hyvin pieni syntymäpaino: Vastasyntyneen lapsen tai sikiön paino, joka on alle grammaa (< g). Imeväiskuolleisuus: Alle vuoden (lapsen ikä < 1 v tai < 365 vrk, karkausvuonna < 366 vrk tai syntymästä vrk, karkausvuonna syntymästä vrk) ikäisenä eli ensimmäisen elinvuoden aikana kuolleet lapset elävänä syntynyttä kohti. Imukuppisynnytys: Päätarjonnassa olevan sikiön syntymistä nopeutetaan käyttämällä imukuppia, joka kiinnittyy sikiön päähän ja josta vetäen autetaan ponnistusvaihetta. Kokonaishedelmällisyysluku: Laskennallinen elävänä syntyneiden määrä, jonka yksi nainen synnyttää koko hedelmällisyyskautenaan edellyttäen, ettei hän kuole ennen tämän kauden päättymistä ja että kyseisen vuoden ikäryhmittäiset hedelmällisyysluvut ovat voimassa koko hedelmällisyyskauden. Kuolleena syntynyt: Sikiö tai vastasyntynyt, jolla syntyessään ei todeta elävänä syntyneen elonmerkkejä ja jonka syntymätapahtuma täyttää synnytyksen määritelmän ( 22+0 rvk tai 500 g). Painoindeksi (Body Mass Index, BMI): Mitta-arvo, jonka avulla voidaan arvioida ihmisen pituuden ja painon sopusuhtaisuutta. Laskukaava=paino (kg)/(pituus m) 2. Perinataalivaihe: Perinataalivaihe alkaa kun raskaus on kestänyt vähintään 22+0 raskausviikkoa (raskauden kesto 22+0 rvk, jolloin sikiön/lapsen paino on tavallisesti noin 500 g) ja päättyy, kun syntymästä on kulunut enintään seitsemän täyttä vuorokautta (syntymästä 0 6 vrk tai lapsen ikä < 7 vrk). Perinataalikuolleisuus: Kuolleena syntyneiden ja ensimmäisen elinviikon aikana (syntymästä 0 6 vrk tai lapsen ikä < 7 vrk) kuolleiden lasten määrä kaikkia syntyneitä lapsia (elävänä ja kuolleena syntyneet) kohti. Pre-eklampsia (raskausmyrkytys): Tila, jossa raskaana olevan verenpaine on kohonnut ja valkuaista erittyy virtsaan (lievässä pre-eklampsiassa ainoastaan hieman). (ICD-10-diagnoosit O13 ja O14). Raskausdiabetes: Raskausdiabeteksella eli gestaatiodiabeteksella tarkoitetaan raskauden aikana ensimmäisen kerran todettua sokeriaineenvaihdunnan häiriötä. Sokerirasitustesti: 12 tunnin paaston jälkeen tehtävä kaksi tuntia kestävä testi, jossa mitataan verensokerin paastoarvo, minkä jälkeen juodaan 75 g sokeria sisältävä liuos ja mitataan verensokeri uudestaan yhden ja kahden tunnin kuluttua. Raskausdiabetes on kyseessä silloin, kun kahden tunnin sokerirasituksessa yksikin arvo on poikkeava. Spinaalipuudutus: Synnytyksen aikainen kivunlievitys menetelmä, jossa puuduteaine laitetaan kovakalvon ja lukinkalvon muodostaman yhtenäisen kalvorakenteen läpi selkäydinnesteeseen. Spinaalipuudutus on kertapuudutus ja sen kesto on selvästi epiduraalipuudutusta lyhyempi. Spontaani alatiesynnytys: Alatiesynnytys, jossa synnytyksen kulkua ei ole edistetty tai autettu perätilan ulosauttolla, pihdeillä tai imukupilla. Synnytys (syntynyt lapsi): Vähintään 22 raskausviikon ( 22+0 rvk) ikäisen tai vähintään 500 gramman ( 500 g) painoisen yhden tai useamman sikiön tai lapsen ( 1) alateitse tai keisarileikkauksella syntymiseen johtava tapahtuma. Elävänä syntyneen lapsen syntymä on aina synnytys. Raskauden kestosta ja sikiön painosta riippumatta raskauden keskeyttäminen, joka tehdään raskauden keskeyttämisestä annetun lain nojalla, ei ole synnytys. THL TILASTORAPORTTI Terveys 2014 Hälsa Health TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Raskaudenkeskeytykset 2013 Aborter 2013 Induced abortions 2013 Anna Heino +358 29 524 7177 anna.heino@thl.fi Mika Gissler +358 Statistical design Tuomas Selander 28.8.2014 Introduction Biostatistician Work area KYS-erva KYS, Jyväskylä, Joensuu, Mikkeli, Savonlinna Work tasks Statistical methods, selection and quiding Data analysis HUMAN FERTILITY DATABASE DOCUMENTATION: FINLAND Author: Timo Nikander Population Statistics, Demographics, Helsinki E-mail: timo.nikander@stat.fi Last revision: 17 February 2016 (by Sebastian Klüsener)

Terveys 2011 Hälsa Health TILASTORAPORTTI STATISTIkRAPPORT STATISTIcAL report Raskaudenkeskeytykset 2010 ennakkotiedot Aborter 2010 preliminära uppgifter Induced abortions 2010 Preliminary data Anna Heino Terveys 2016 Hälsa Health TILASTORAPORTTI STATISTIkRAPPORT STATISTIcal report Perinataalitilasto synnyttäjät, synnytykset ja vastasyntyneet 2015 Perinatalstatistik föderskor, förlossningar och nyfödda Lainaus käyttäjältä: Oppipoika - 30.10.2018, 07:33:32 Lainaus käyttäjältä: 1NiitäKelanPoikia - 29.10.2018, 17:01:14 Itse olen jo muutaman vuoden ollut..

Kuinka suomalainen nainen oikein olet? Ota selvää - tällainen hän on

 1. ki and J Teper
 2. Taulukko 1: Raskaudenkeskeytykset ikäryhmittäin vuosina 1969 1970, 1975 2008* Taulukko 2: Raskaudenkeskeytykset sairaanhoitopiireittäin ikäryhmittäin 2008* Taulukko 3: Raskaudenkeskeytysten perusteet 1970
 3. Lähteet: Tilastokeskus, Syntyneet. Tilastollinen päätoimisto, Väestönmuutokset Suomessa vuosina 1917 ja 1918. THL, Perinataalitilasto — synnyttäjät, synnytykset ja vastasyntyneet 2016
 4. TILASTORAPORTTI STATISTIkRAPPORT STATISTIcAL report Pohjoismaiset perinataalitilastot 2010 Nordisk perinatal statistik 2010 Nordic Perinatal Statistics 2010 Anna Heino +358 20 610 7177 ann.heino@thl.fi

Synnyttäjien painoindeksi (BMI) 25 – 29,9 kg/m2 ja ≥ 30 kg/m2 vuosina 2006−2012(pois lukien puuttuva tieto) Lähde: THL/ Syntymärekisteri 2014. Perinataalitilasto - synnyttäjät, synnytykset ja vastasyntyneet 2013. http.. Täl-lä hetkellä yli puolet ensimmäisistä lapsista syntyy äidille, joka ei ole lapsen syntymän aikaan avioliitossa (SVT: Perinataalitilasto 2016). Ennen 70-luvun alkua ja avoliittojen yleistymistä lähes.. Liitetaulukot Tabellbilagor Appendix Tables Liitetaulukko 1. Synnytykset 1975 2008 Bilagetabell 1. Förlossningar 1975 2008 Appendix table 1. Deliveries 1975 2008 Liitetaulukko 2. Elävänä syntyneet lapset

Liitetaulukot/Tabellbilagor/Appendix Tables Liitetaulukko 1. Synnytykset 1975 2016 Bilagetabell 1. Förlossningar 1975 2016 Appendix table 1. Deliveries 1975 2016 Liitetaulukko 2. Elävänä syntyneet lapset Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 18/2006 Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland 30.10.2006 Terveys 2006 Hälsa Health Synnyttäjät, synnytykset 3 Perinataalitilasto synnyttäjät, synnytykset ja vastasyntyneet 2016 Suunnittelemattomia sairaalan ulkopuolisia synnytyksiä oli kaikkien yliopistollisten sairaaloiden erityisvastuualueilla 0,3 0,4 prosenttia synnytyksistä. Kokonaishedelmällisyysluku eli naisen laskennallinen lasten kokonaismäärä oli 1,57 vuonna Alueellisesti eniten synnytyksiä hedelmällisessä iässä (15 49-vuotiaat) olevia naisia kohti oli vuonna 2016 Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella ja vähiten Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin alueella (kuvio 3). 6 Kuvio 3. Synnytykset sairaanhoitopiireittäin tuhatta vuotiasta naista kohti vuonna 2016 (synnyttäjän asuinkunnan mukaan) Koko maa Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Vaasa Etelä-Pohjanmaa Länsi-Pohja Kainuu Ahvenanmaa Keski-Suomi Pohjois-Karjala Satakunta Pirkanmaa Lappi HUS Pohjois-Savo Päijät-Häme Kymenlaakso Varsinais-Suomi Etelä-Savo Itä-Savo Kanta-Häme Etelä-Karjala Synnytykset tuhatta vuotiasta naista kohti Synnyttäjien keski-ikä oli pitkään noin 30 vuotta, mutta on viime vuosina noussut hieman ja oli 30,7 vuotta vuonna Ensisynnyttäjien keski-ikä oli 29 vuotta vuonna 2016 (Liitetaulukko 1). Ensisynnyttäjien keski-ikä oli korkein Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (30,3 vuotta) ja matalin Kainuun sairaanhoitopiirin alueella (27,0 vuotta). 35 vuotta täyttäneiden synnyttäjien osuus on kasvanut viime vuodet. Vuonna 2016 heidän osuutensa oli 22 prosenttia. Vuosikymmentä aikaisemmin vastaava osuus oli 18,7 prosenttia. (Kuvio 4, liitetaulukko 1.) Alueellisesti tarkasteltuna 35 vuotta täyttäneitä synnyttäjiä oli eniten Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (26,3 %) ja vähiten Kainuun sairaan- 5 Väestötilastot. Tilastokeskus ( 6 Tarkempia lukumäärätietoja synnytyksistä on saatavilla Sotkanetissä ( missä on mahdollista tarkastella myös kuntatason tietoja. THL TILASTORAPORTTI4 35 vuotta täyttäneiden osuus synnyttäjistä, % % kaikista synnyttäjistä Perinataalitilasto synnyttäjät, synnytykset ja vastasyntyneet 2016 hoitopiirissä (17,2 %) vuonna Alle 20-vuotiaiden osuus kaikista synnyttäjistä on sen sijaan vähentynyt ja oli 1,6 prosenttia vuonna 2016, mikä on pienin määrä sitten vuoden Kuvio 4. Alle 20 vuotiaat ja 35 vuotta täyttäneet synnyttäjät kaikista synnyttäjistä vuosina , % Alle 20-vuotiaat 35 vuotta täyttäneet Ensisynnyttäjistä 35 vuotta täyttäneitä oli 13,4 prosenttia, kun heidän osuutensa kymmenen vuotta aikaisemmin oli 10,0 prosenttia (Kuvio 5). Kuvio 5. Yli 35-vuotiaita ensi- ja uudelleensynnyttäjistä , % Uudelleensynnyttäjät Ensisynnyttäjät Vuonna 2016 synnyttäjien raskautta edeltävän painoindeksin (BMI) keskiarvo oli 24,7. Useampi kuin joka kolmas (36 %) synnyttäjä oli ylipainoinen (BMI 25). Lihavia (BMI 30) oli 14 prosenttia kaikista synnyttäjistä. Eniten lihavia synnyttäjiä oli Satakunnan sairaanhoitopiirissä (20 %). Painoindeksin keskiarvo oli 35 vuotta täyttäneillä synnyttäjillä 25,2, mikä oli hieman korkeampi kuin kaikkien synnyttäjien painoindeksin keskiarvo. Tämän ikäryhmän synnyttäjistä 40,7 prosenttia oli THL TILASTORAPORTTI Terveys 2012 Hälsa Health TILASTORAPORTTI STATISTIkRAPPORT STATISTIcal report Perinataalitilasto synnyttäjät, synnytykset ja vastasyntyneet 2011 Perinatalstatistik föderskor, förlossningar och nyfödda

Synnytyksen käynnistäminen balonki-menete - Tietysti

(THL: perinataalitilasto). Mitä teet? Työskentelet asiantuntijatehtävissä tai palvelu- tai myyntityössä Journal of Reproductive and Infant Psychology, 33(2), 153 - 164. doi: 10.1080/02646838.2014.992009 [Taylor & Francis Online], [Web of Science ®] , [Google Scholar]) concerning Swedish mothers with university or college education who had lower prenatal attachment scores than mothers with elementary or high school education. The results of. HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism Final SmPC and PL wording agreed by PhVWP December 2011 SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS New Class Warnings Tilastotiedote Statistikmeddelande 27/2006 Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland 21.12.2006 Terveys 2006 Hälsa Health Kivunlievitys ja muita synnytystoimenpiteitä Liitetaulukot - Bilageabeller - Appendix Tables Liitetaulukko 1: Synnyttäjät ja synnytykset 1987, 1992, 1996, 1998, 2000, 2002, 2004 2008 Bilagetabell 1: Föderskor och förlossningar 1987, 1992, 1996, 1998,

Tupakkatilasto 2017 -tilasto

Liitetaulukot/Tabellbilagor/Appendix Tables: Liitetaulukko 1a: Raskaudenkeskeytykset ikäryhmittäin tuhatta vastaavanikäistä naista kohti 1969-1970, 1975-2008 Liitetaulukko 1b: Raskaudenkeskeytykset ikäryhmittäin syntyneet/perinataalitilasto-synnyttajat-synnytykset-ja-vastasyntyneet. Luettu 2.7.2017. Liite 1. Tutkimuksen kirjallisuushaku. Hakusanat CINAHL (EBSCO) unplanned delivery or unplanned birth 47 -> 5 tarkasteluun child birth* and param* 89 ->3 tarkasteluu Taulukot - Tabeller - Tables Taulukko 1: Synnyttäjät ja synnytykset 1987, 1992, 1997, 1999, 2001, 2003 2007 Tabell 1: Föderskor och förlossningar 1987, 1992, 1997, 1999, 2001, 2003 2007 Table 1: Parturients

Terveys 2013 Hälsa Health TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Vastasyntyneet 2012 Nyfödda 2012 Newborns 2012 Eija Vuori +358 29 524 7244 eija.vuori@thl.fi Mika Gissler +358 29 524 7279 5 Ylipainoisten synntyttäjien osuus kaikista synnyttäjistä, % Perinataalitilasto synnyttäjät, synnytykset ja vastasyntyneet 2016 ylipainoisia ja 15,4 prosenttia lihavia. (Kuvio 6.) Tietoa synnyttäjien BMI:stä on kattavasti saatavilla 10 vuoden ajalta, jona aikana ylipainoisten synnyttäjien osuus on kasvanut yli neljä prosenttiyksikköä ja lihavien lähes kolme prosenttiyksikköä. Koko väestön tasolla naisten ylipaino on lisääntynyt vastaavasti: vuotiaista naisista noin 14 prosenttia oli lihavia vuonna Lihavuus aiheuttaa merkittäviä raskaudenaikaisia riskejä. Ylipaino ennen raskautta lisää raskaudenaikaisen diabeteksen ja pre-eklampsian riskiä. Myös keisarileikkauksia tehdään ylipainoisille tavallista useammin. Ylipainoisella leikkauksesta toipuminen on usein hitaampaa ja riski leikkauksen jälkeisiin haava- ja kohtutulehduksiin on suurempi kuin normaalipainoisella synnyttäjällä. 8 Kuvio 6. Synnyttäjien painoindeksi (BMI) 25 29,9 kg/m 2 ja 30 kg/m 2 ikäryhmittäin ja yhteensä Yhteensä Ikäryhmä BMI 25 29,9 BMI 30 Viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana noin prosenttia synnyttäjistä on tupakoinut alkuraskauden aikana, mutta osuus on vähentynyt vuosina (14,2 % vuonna 2016) (Liitetaulukko 1). Viime vuosina tupakoivista yhä useampi on kuitenkin ilmoittanut lopettaneensa tupakoinnin raskauden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Vuonna 2016 kaikista raskauden aikana tupakoineista 49,2 prosenttia lopetti tupakoinnin raskauden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Kymmenen vuotta aikaisemmin vastaava luku oli 29 prosenttia. Raskauden aikainen tupakointi on yleisempää nuoremmissa ikäryhmissä. Vuonna 2016 alle 20-vuotiaista (N=839) synnyttäjistä jopa 48 prosenttia tupakoi alkuraskauden aikana. Raskauden aikana tupakoineista nuorista 40 prosenttia ilmoitti lopettaneensa tupakoinnin raskauden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Tupakointia jatkoi siis 29 prosenttia nuorista raskaana olevista. Sen sijaan yli 35-vuotiaista synnyttäjistä (N=11 618) yhdeksän prosenttia tupakoi raskauden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Heistä 47 prosenttia lopetti tupakoinnin raskauden alkuaikana. Tupakointia jatkoi 35 vuotta täyttäneistä vain vajaa viisi prosenttia. (Kuvio 7.) vuotiaista naisista oli vuonna 2016 lihavia 13.5 % (lv %). THL, Aikuisten terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimus ATH. 8 Sariola A, Nuutila M, Sainio S, Saisto Terhi, Tiitinen Aila (toim.). Odottavan äidin käsikirja, Duodecim Tarkempia lukumäärätietoja synnyttäjistä, jotka ilmoittivat tupakoineensa raskauden aikana, on saatavilla myös Sotkanetissä ( missä on mahdollista tarkastella myös kuntatason tietoja. THL TILASTORAPORTTI Ehdotamme muutosta ja tarkennuksia valtioneuvoston asetukseen neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta (338/2011). LAKIEHDOTUKSET 2 Luku 7 § Laajan terveystarkastuksen sisältö Lasta odottavan perheen laajassa terveystarkastuksessa äidin ja sikiön terveydentilan tutkimisen lisäksi selvitetään perheen.

(Perinataalitilasto - synnyttäjät, synnytykset ja vastasyntyneet, 2011.) Laadi suunnitelma tutkimukseen, jossa selvitetään äidin raskaudenajan tupakoinnin vaiku-tusta lapsen kognitiiviseen.. Terveys 2009 Hälsa Health TILASTORAPORTTI STATISTIkRAPPORT STATISTIcAL report Raskaudenkeskeytykset ja steriloinnit 2008 Aborter och steriliseringar 2008 Induced abortions and sterilisations 2008 Anna ..Wikipedia; https://www.thl.fi/fi/tilastot/tilastot-aiheittain/seksuaali-ja-lisaantymisterveys/synnyttajat-synnytykset-ja-vastasyntyneet/perinataalitilasto-synnyttajat-synnytykset-ja-vastasyntyneet Terveys 2013 Hälsa Health TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Perinataalitilasto synnyttäjät, synnytykset ja vastasyntyneet 2012 Perinatalstatistik föderskor, förlossningar och nyfödda

Taulukko 3. Reumahoidon alueelliset erot v. 1997, 2000 ja 2001 Kaikki nivelreumat M058, M059, M060, M068, M069 Hoitojaksot/10000as 01 Uudenmaan shp 12,8 12,8 0 % 0 15,6-18 % 02 Helsingin shp 13,0 13,3 Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 9/2004 20.4.2004 Hedelmöityshoitotilastot 2002 ja ennakkotiedot 2003 IVF-statistik 2002 och preliminära uppgifter 2003 Finnish IVF statistics 2002 Perinataalitilasto - synnyttäjät, synnytykset ja vasta-syntyneet 2012. Raskauden aikana tupakoineiden prevalenssi otettiin Perinataalitilasto - synnyttäjät, synnytykset ja vastasyntyneet.. (Lähde: Perinataalitilasto - synnyttäjät, synnytykset ja vastasyntyneet 2012, THL Tilastoraportti 24/2013)

Perinataalitilasto - synnyttäjät, synnytykset ja vastasyntyneet 2013. THL. 2015. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Perinataalitilasto - synnyttäjät, synnytykset ja vastasyntyneet 2014 HIV-potilaan raskauden seuranta Elina Korhonen, kätilö HYKS, Naistenklinikka Naistenklinikan HIVpoliklinikka raskauden seuranta tapahtuu keskitetysti NKL:n äitiyspoliklinikalla erikoislääkäri Marja Kaijomaa Perinataalitilasto - synnyttäjät, synnytykset ja vastasyntyneet 2013. THL. Perinataalitilasto - Synnyttäjät, Synnytykset ja vastasyntyneet 2014 Perinataalitilasto. Näin unta, että eräs miespuolinen luokkakaverini paljasti olevansa oikeasti 44-vuotias. . Ja tällä menolla saattaa olla, ettei koskaan tulekaan 16 Terms and definitions Birth: A process resulting in a foetus or a child of at least 22 weeks of gestation ( 22+0 weeks of gestation) or weighing at least 500 g ( 500 g) being born either with vaginal delivery or Caesarean section. Live birth is always a birth. Irrespective of the length of gestation or weight of foetus, induced abortion performed in accordance with the Act on Induced Abortion is not a birth. Body Mass Index (BMI): a measure that is used to estimate the proportionality of a person s height and weight. BMI = weight (kg)/height (m) 2. Early neonatal mortality: Deaths of children born alive during the first week of life (< 7 days) per live births. Epidural anaesthesia: A method of pain relief during labor, in which in which a local anesthetic is injected into the space between the spinal column and outer membrane of the spinal cord (epidural space). Episiotomy: Episiotomy is a surgical procedure for the widening of the vagina to facilitate delivery. Full-term newborn: A newborn or a foetus when the length of gestation at the time of birth is at least 37+0 weeks of gestation but less than 42+0 weeks of gestation (37+0 days length of gestation < 42+0 days or 259 days length of gestation < 294 days). Length of gestation at birth between 37+0 and 42+0 weeks. Gestational diabetes: Gestational diabetes means abnormalities in glucose metabolism diagnosed for the first time during pregnancy. Glucose tolerance test: After 12-hour fasting a two-hour test to measure fasting blood sugar, which includes drinking 75 g of sugar-containing solution and measuring blood sugar again after one and two hours. Pregnancy diabetes is diagnosed if any of the measurements is abnormal during the two hour test. Infant mortality: The number of deaths of children under one year of age (child's age: < 1 year or < 365 days, < 366 days in leap year, or days from birth, days from birth in leap year) per live births. Live birth: Birth of a child that, irrespective of the duration of the pregnancy or weight at birth, breathes or shows any other evidence of life, such as beating of the heart, pulsation of the umbilical cord or movement of the voluntary muscles, whether or not the placenta is attached or the umbilical cord has been cut. Mean length of stay: The length of hospital stay following delivery is counted from the date of the child's birth. Perinatal mortality: Stillbirths and deaths during the first week of life (06 days after birth or child's age < 7 days) per births (live and stillbirths). Perinatal period: The perinatal period starts on the 23rd week of gestation (length of gestation 22+0 days, when the weight of foetus/newborn is usually around 500 g) and ends on the first week after birth (0 6 days after birth or child's age < 7 days). Pre-eclampsia (toxemia of pregnancy): A condition during pregnancy in which the blood pressure of the pregnant woman is high and she has proteinuria (in mild pre-eclampsia the level of protein is relatively low).(icd-10 diagnoses O13 and O14). Preterm delivery: Length of gestation at birth: less than 37+0 weeks, i.e., not more than 258 days (< 37+0 or < 259 days). Smoking during pregnancy: The data are based on data provided by the parturients themselves concerning smoking. Spinal anesthesia: A method of pain relief during labor, in which in which a local anesthetic is injected directly into the cerebrospinal fluid that surrounds the spinal cord. A spinal block is a single injection of local anaesthetic and the effect lasts a shorter time period than an epidural block. Spontaneous vaginal delivery: A vaginal delivery in which the delivery is not assisted with breech extraction, forceps or vacuum extraction. Stillbirth: Birth of a foetus or a child that shows no evidence of life typical of a live birth, but complying with the definition of a birth ( 22+0 weeks of gestation or 500 g). Total fertility rate: The imputed number of births experienced by one woman during her fertile period, assuming that she does not die during this period and that the age-specific fertility rates for the year in question are valid throughout the reproductive period. Vacuum extraction: The birth a fetus in vertex position is assisted using a vacuum extraction, which is applied to the head of the fetus and traction is applied to help the second stage of the childbirth.

Lähteet mm: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Perinataalitilasto - synnyttäjät, synnytykset ja vastasyntyneet 2015, kätilö Pia Bärlund; tutkimusprofessori Mika Gissler, THL.. Transport and Tourism 2015 Accommodation statistics 2015, October Overnight stays at accommodation establishments increased by per cent in October The total number of overnight stays at Finnish accommodation Uusin @THLorg perinataalitilasto kertoo tupakan osalta hyviä uutisia: raskaudenaikainen tupakointi vähenee! Vielä on paljon tehtävää mutta suunta on oikea. https..

Synnyttäjien tasavertainen oikeus palveluihin Katriina Bildjuschkin Asiantuntija, KM, Kätilö, Seksuaalipedagogi (NACS) Seksuaali- ja lisääntymisterveyspalvelut lisääntymisterveyttä edistävä neuvonta ja Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen Stakes/StakesTieto 4.10.2002 Sosiaali- ja terveystilastot PL 220, 00531 Helsinki Puh. (09) 3967 2244 Vuori Eija Puh. (09) 3967 2279 Gissler Mika Fax. (09) 3967 2459 e-mail: etunimi.sukunimi@stakes.fi Synnyttäjät, Terveys 2014 Hälsa Health TILASTORAPORTTI StatistikRAPPORT Statistical report Synnyttäjät ja synnytystoimenpiteet sairaaloittain 2012 2013 Föderskor och förlossningsingrepp per sjukhus 2012 2013 Eija Vuori

 • Sää rautavaara 5 vrk ilmatieteenlaitos.
 • Tatuointikoneet.
 • Sia 2014.
 • Vastasyntynyt kissanpentu ei syö.
 • Esitietolomake malli.
 • Hög luftfuktighet.
 • Alkoholismin fyysiset oireet.
 • Rikoskemisti wikipedia.
 • Tulostettavat lukujärjestykset.
 • Horoskop liebe.
 • Standesamt freising.
 • Suomalaisten nuorten arvot.
 • Adventtikynttilät.
 • Lennot oulu helsinki.
 • Rukous perheen puolesta.
 • Rhea ratkojat.
 • Veet tuotteet netistä.
 • Monteurzimmer linz.
 • Why is daylight savings a thing.
 • Muru synonyymi.
 • Vauvan kuume hampaat.
 • Fc peltirumpu facebook.
 • Ss nomadic.
 • Feng shui sängynpääty.
 • Sä oot söpö sanni.
 • Aston martin db5 hinta.
 • Olkalaukut netistä.
 • Liivatteen korvaaminen perunajauholla.
 • Felt oulu.
 • Ese pods.
 • Paimio mitalli.
 • Tallinna laululava kapasiteetti.
 • Ison omenan hammaslääkärit kokemuksia.
 • Sony a7.
 • Suosituimmat työnantajat.
 • Monimuotoisuuskeskus tärkeys.
 • Sähkölaitteen rikkoontuneen yksivaiheisen liitäntäjohdon ja pistotulpan vaihto..
 • Joulukadun avajaiset riihimäki.
 • Mäntsälän hiihtoseura.
 • Tuulilasin korjaus kempele.
 • Reumatolog stockholm utan remiss.