Home

Liikennepalvelulaki

Liikennepalvelulaki voimaan - Uutinen - liikenne- ja viestintäministeri

Uusi liikennepalvelulaki astuu voimaan heinäkuun alussa. Taksimatkojen hinnoittelu vapautuu, ja asiakkaalle pitää kertoa taksimatkan hinta tai määräytymisperuste jo ennen matkaa Liikennepalvelulaki voimaan Liikenne- ja viestintäministeriön uutinen 24.5.2017 Kokeilut mahdollistivat digitaalinen palvelualusta julkisten ja yksityisten toimijoiden yhteistyö sekä Suomen uudistettu liikennepalvelulaki

Liikennepalvelulaki - YouTub

Uusi liikennepalvelulaki astuu voimaan 1.7. Uusi liikennepalvelulaki astuu voimaan 1.7. Lakiin sisältyvä taksipalvelujen sääntelyn purku on herättänyt valtavasti keskustelua Liikennekaari Skenaariokeskustelua liikenneopettajakoulutuksesta Seminaari 25.5.2016 DIGITALISAATIO, KOKEILUT JA NORMIEN PURKAMINEN hallitusohjelman tavoite Hallitus uudistaa julkisesti tuettuja (valtio,

Podcast liikennepalvelulain muutoksista | Hankinnat

Katsaus Liikennepalvelulain merkittävimpiin muutoksiin henkilöliikenteessä. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

Liikennekaari Palvelut Sidosryhmätilaisuus 13.5.2016 1 Kysymykset ja kommentit: screen.io/lvm Seuraa: https://www.youtube.com/watch?v=zpglgmrmyq 2 Tilaisuuden sisältö: Alustus: Uudenlaisten liikennepalveluiden Liikennepalvelulaki. 07.11.17 12:06

Liikennepalvelulaki. Joukkoliikennevastaava Rauno Matintupa, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Liikennepalvelulaki ku-mosi voimaantullessaan lisäksi myös kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain ja joukkoliikennelain ja muutti useita muita voimaan jääneitä lakeja Liikennepalvelulaki kattaa kaikki liikennemuodot, joten hankkeen valmistelu on sisällön laaja-alaisuuden vuoksi jaettu kolmeen vaiheeseen. Ensimmäinen vaihe Lain tavoitteet ja kilpailun lisääntyminen on syytä ottaa huomioon henkilökuljetuspalvelujen järjestämistapoja, tarjouskilpailuja ja hinnoittelumalleja suunniteltaessa. Autojen saatavuus ei enää ole itsestään selvyys ja hankintoja kilpailutettaessa myös laadun ja kaluston seurantaan sekä valvontaan on panostettava aiempaa enemmän. Samalla asiakkaiden valinnanvapautta kuljetuspalveluissa voidaan pyrkiä lisäämään esimerkiksi pilotoimalla palvelu- tai asiakasseteliin perustuvia ratkaisuja.

Uusi liikennepalvelulaki astuu voimaan heinäkuun alussa. Tämä tuo ison muutoksen muun muassa taksiliikenteeseen, joka vapautuu sääntelystä. Heinäkuun alusta lähtien taksitolpille voi tulla.. Liikenteen palvelulaki - mikä muuttuu? Itä-Suomen liikennepäivät Susanna Metsälampi, LVM 1 Muuttuva näkökulma Liikkuminen palveluna Liikkumistarpeiden tarkastelu liikennevälineneutraalisti Ensin: Minkälaisia Uusi liikennepalvelulaki astui voimaan 1.7.2018. Taksiliikenteelle tämä tarkoitti alan avaamista vapaalle kilpailulle ja toimivan järjestelmän romuttamista kuten Ruotsissa oli aiemmin tehty liikennepalvelulaki. Juttuvirta. Kategoriasta Ajankohtaista Teema 1 Kouluun ja sairaalaan myös s huomenna Taksiliikennelain muutostarpeita selvittävä asiantuntijaryhmä 8.10.2010 Kouluun ja sairaalaan myös huomenna Esitetyt ongelmat: Koulukuljetusten kilpailuttaminen

Liikenteen palveluista annettuun lainsäädäntöön liittyvät Trafin määräyshankkeet Lakimies Aino Still/ Liikenneoikeusyksikkö Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Trafin määräyksenantovaltuudet liikenteen TILAAJAPALVELU tilaukset@shl.fi 010 5844 470 arkisin klo 9–12.30 ja 13–15 (ks. puhelun hinnat Yhteystiedot-sivulta) Liikennepalvelulaki voimaan 1.7.2018. Taksiyrittäjiksi haluavien alalle tulo helpottuu, mutta se ei tarkoita, että kuka tahansa voisi ajaa taksia tulevaisuudessakaan

Kansalaispuolue vaatii liikennepalvelulain kumoamista jättämällään kansalaisaloitteella. Puolue pitää liikennekaarta haitallisena tavara- ja...Trafin edustajan mukaan liikenneturvallisuusvirasto ei tule antamaan taksamittareista eikä hinnoittelun näkyvyydestä määräyksiä. Sen sijaan ohjeistusta on tarkoitus tarkentaa.

Keskustan kansanedustaja Markku Pakkanen joutui

liikennepalvelulaki arkistot Kansalaine

Uusi liikennepalvelulaki korvaa vanhan taksiliikennelain 1. heinäkuuta lähtien. Koko taksiliikenne vapautuu ja alan sääntelyä karsitaan rajusti TAKSINKULJETTAJAN AMMATTIPÄTEVYYSKOULUTUS OPETUSSUUNNITELMA (30 h) ÅLIUTTU LOGISTIIKKA OY JOHDANTO Taksiliikennelaki (217/2007), laki taksinkuljettajien ammattipçtevyydestç ja valtioneuvoston asetus taksinkuljettajan Henkilöauton lisäksi taksista käy muukin menopeli, vaikkapa mopoauto. Taksiauton ilmaisevaa taksikupua ei enää tarvita, eikä taksamittarikaan ole pakollinen.

Liikennepalvelulaki Uusi Suom

Älä lörpöttele taksikuskille mitä sattuu: Kuljettajien

Taksiluvan hakijalle tehdään rikos- ja sakkorekisterin tarkistus. Rekisterimerkinnät voivat estää luvan myöntämisen. Ajankohtaista Virastouudistus Liikennekaari MaaS-palvelut Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastouudistus Virastouudistusta esiselvittävä työryhmä LVM:n asettamispäätös 3.11.2016 Tehtävänä Mikä on liikennepalvelulaki? Liikennepalvelulaki luo perustan liikenteelle palveluna. Laki tarkastelee liikennepalveluja asiakkaan sujuvien matkaketjujen näkökulmasta ja on lajissaan ensimmäinen..

Uusi Liikennepalvelulaki tuli voimaan heinäkuun alussa, ja uusia taksiliikennelupia on liikenteen turvallisuusviraston Trafin mukaan haettu jo 2400 kappaletta. Eniten lupia on haettu.. Trafi myöntää taksiluvat. Uusi liikennepalvelulaki astui voimaan 1. heinäkuuta

Suomessa astui voimaan uusi liikennepalvelulaki 1. heinäkuuta 2018. Kuluttajien kannalta tämä tarkoitti useita muutoksia, ja ne näkyvät myös lentoasemalla Käytännön markkina-analyysi ennen kilpailuttamista Lauri Rinta-Kanto Paikallisliikenneliitto ry Vuosikokous 14.3.2013 Helsinki Kuopion, Joensuun ja Pohjois-Savon ELY:n toimivalta-alueiden kilpailutuksen NAP palvelukatalogi Pipsa Eklund Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Liikennepalvelulaki I vaihe Liikennepalvelulain I vaihe on hyväksytty ja astuu voimaan 1.7.2018, paitsi tietoa koskevat pykälät Liikennepalvelulaki : taksiuudistus käynnistää tilauskeskusten sodan

Liikennekaaren vaikutukset hankintalakiin Liikenne- ja viestintävaliokunta 13.10.2016 Esityksen sisältö 1. Hankintaan liittyvät lainsäädännön soveltamisalakysymykset 2. Liikennekaaren mukaiset hankinnan Henkilöliikennepalveluista matkustajille ilmoitettavat tiedot ja taksiliikennepalvelun kokonaishinta määräys Sidosryhmätilaisuus 23.8 Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Tarkemmat määräykset: a) henkilöliikennettä

Liikennepalvelulaki - Ilta-Sanoma

Liikennepalvelulaki, joka muutti koko Suomen liikennejärjestelyt, on hallituksen oh-jelma, jolla yhdistettiin liikennemarkkinoiden lainsäädäntö yhteen lakiin. Muutos vai-kutti erityisen paljon.. Uusi liikennepalvelulaki tuo kuljetuspalvelujen järjestämiseen uudenlaiset haasteet ja mahdollisuudet. Länsi-Uudellamaalla kuljetuksista vastaa jatkossa Länsi-Uudenmaan kulkukeskus, jota Espoo johtaa Vuoden 2018 alusta voimaan astunut rajapintojen avaamisvelvoite viranomaisnäkökulmasta Pipsa Eklund ja Martin Johansson Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Yleistä Liikennepalvelulain I vaiheen rajapintavelvoitteet Pirkanmaan liikennepalvelujen hankintakustannukset vuonna 2015 Pirkanmaan ELY-keskus on laatinut katsauksen alueensa kuntien kuljetuskustannuksiin. Pirkanmaan kunnat käyttivät henkilökuljetuspalvelujen

liikennepalvelulaki - Forssan Leht

 1. Arvio PSA-suojan poiston taloudellisista vaikutuksista 1.12.2015 Copyright Tempo Economics Oy Äyritie 12 B, 01510 Vantaa www.tempoeconomics.fi Havaintoja julkisen liikenteen tunnusluvuista Henkilöauton
 2. en edellyttää kuitenkin huolellista suunnittelua sekä eri muuttujien huomioimista esimerkiksi kuljetuspalveluja kilpailutettaessa. Markkinoiden vapautu
 3. Vammaisneuvostopäivä Ajankohtaista kuntien vammaispalveluissa Erityisasiantuntija Jaana Viemerö Suomen Kuntaliitto 10.12.2018 Vammaispalvelut muutosten keskellä Vammaispalveluihin vaikuttavat tällä hetkellä
 4. Liikennepalvelulaki lyhyesti. Liikennepalvelulaki on kaikki liikennemuodot käsittävä laaja laki Kansalaisille näkyvä suurin muutos oli 1.7.2018 voimaan astunut
 5. LVM's tweet - #Liikennepalvelulaki mahdollistaa liikenteen palvelujen kehittämisen aivan uudella tavalla ja pikkuhiljaa ne lisääntyvät. Tämä on tärkeä kehitysaskel myös maaseudun liikennepalvelujen..
 6. TIEDONANTO. Liikennepalvelulaki 150§. Yhteystiedot. Kun haluaisit varata ryhmällesi bussin tai sinulla on kysyttävää palveluistamme, ota yhteyttä

Liikennepalvelulain ensimmäisen vaiheen toimeenpano, sidosryhmätilaisuus 28.9.2017 Pipsa Eklund Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Tilaisuuden ohjelma Klo 11.30 Klo 12:00 Klo 12.15 Klo 13.00 Kahvit Uudistuksen myötä syntynyt liikennepalvelulaki tuli pääosin voimaan 1.7.2018. Ministeriö valmistelee virastojen selvitysten pohjalta arviomuistion, joka julkaistaan alkuvuoden aikana Liikennepalvelulaki, mitä ihmettä? Hankinta-asiantuntija Olli Jylhä Uudistuksen tavoitteet Mahdollistaa matkaketjut Lisää kilpailua Joustavuutta kuljetuksiin Edistää digitalisointia Kolme vaihetta:» Vaihe Liikennepalvelulaki. 320/2017. Laki liikenteen palveluista

Muutokset julkiseen liikenteen palveluihin asiakkaan, yrittäjän ja tilaajan näkökulmasta Pipsa Eklund 2.11.2017 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Esityksen sisältö Keskeiset muutokset Asiakkaan Virhe: 12 Mistä lisätietoa? Kuntaliiton liikennepalvelusivut» Kuntaliiton yleiskirje» Liikenneluvat TRAFI» Liikenneviraston sivu liikennepalvelulaista» Hankinnat.fi kuljetukset ja liikenne» 12Aivan kaikki ei kuitenkaan muutu. Kuljettajalla tulee jatkossakin olla taksilupa, johon sisältyy ajolupakoe. Kuljettajalta edellytetään myös kykyä huolehtia asiakkaan turvallisuudesta sekä osaamista vammaisen asiakkaan palvelemiseen. Helsingin Taksiautoilijat ry vuosikokous 28.3.2018 Pasi Hautalahti, EPO ELY Mikä liikennepalvelulaki? Laki kokoaa yhteen liikennemarkkinoiden lainsäädännön ja luo edellytykset liikenteen digitalisaatiolle

Liikennepalvelulaki, mitä ihmettä? - PDF Ilmainen latau

 1. Liikennepalvelulaki uudistaa ajattelua ja selkeyttää sääntelyä. Liikennepalvelulaki kokoaa yhteen erillisistä laeista löytyvät liikennemarkkinoita koskevat säännökset
 2. Taksiliitto toteaa, että maaseudun ja haja-asutusalueiden taksien saatavuusongelmat johtuvat osin puutteellisesta ennakko-ohjeistuksesta. Liiton mukaan alan...
 3. Heinäkuun uusi liikennepalvelulaki tekee taksien hintavertailusta yhä tärkeämpää
 4. Ajankohtaista taksialalla ja järjestössä 2019 Tuomo Heino Helsingin taksiautoilijat ry 25.3.2019 Alan puheenaiheet: Liikennepalvelulain vaikutukset: Yrittäjän vapaus ja vastuu Vanhat ja uudet yrittäjät

Vpl- ja shl-kuljetuspalvelujen kilpailutuksen tilannekatsaus KESKI-UUDENMAAN SOTE ERJA PENTTI KULJETUSPALVELUJEN KILPAILUTTAMINEN KU-KUNTIEN OSALTA Helsingin kaupunki vetovastuussa useita kuntia koskevasta Asiasana -liikennepalvelulaki Lippu-hanke (Liikennepalvelulain mukaisten lippu- ja maksujärjestelmien yhteentoimivuus) Viestintävirasto Taustaa hankkeelle Laki liikenteen palveluista (HE 161/2016). Lain III osan 2 luvun 1 5 :n säännökset Liikennepalvelulaki voimaan 1.7.2018. Lain tavoitteena on edistää kilpailun tasapuolisuutta henkilöliikennemarkkinoilla sekä henkilö- ja tavaraliikenteen palveluntarjoajien kilpailukykyä Joukkoliikenteen uusi aika 23.10.2014 Rauni Malinen 23.10.2014 Joukkoliikenteen merkittävin uudistus Suomalaisen joukkoliikenteen järjestämisessä on käynnissä merkittävin muutos vuosikymmeniin, kun markkinat

Liikennepalvelulaki voimaan 1

 1. isteriö, Liikennevirasto ja Trafi syksyn 2017 sidosryhmätilaisuuksien
 2. Liikennepalvelulaki on saanut kansainvälistä tunnustusta edistyksellisyydestään. GSMA Government Leadership Award -palkinto luovutettiin Suomelle Barcelonassa 26.2.2019
 3. Älykkäällä maaseudulla tarkoitetaan erilaisten liikennepalvelujen joustavaa yhdistelmää, joilla estetään palvelujen hintojen nousu harvaanasutuilla seuduilla.

Liikennekaaren maksujärjestelmien yhteentoimivuusvaatimukset ovat täsmentymässä yli-insinööri Maria Rautavirta LVM/Tieto-osasto/Tietoliiketoimintayksikkö Liikennekaari lupauksia asiakkaalle Teknologia, Liikennepalvelulaki mahdollistaa myös henkilö- ja tavarakuljetusten yhdistämisen. Avoimet rajapinnat mahdollistavat matkaketjujen ostamisen ja tarjoamisen, selityskaavio 1

{{ 'Go back' | translate}} 8 Taksit: Mitä tarkoittaa kunnan hankintojen kannalta? Liikennelupa tulee tarkistaa voittajalta Kalustovaatimukset tulee määritellä tarjouspyynnössä Kunnan tulee kuljetushankinnoissaan varmistaa esteettömien ajoneuvojen riittävyys Hinnan määräytymisen perusteet tulee määritellä tarjouspyynnössä Markkinaehtoinen välityskeskustoiminta kilpailutettava 8 Liikennepalvelulaki muuttui kesällä - Pelot huijauksista ja harmaasta taloudesta olivat aiheettomia, kertoo uusi raportti. Kari Santala / Otavamedia. Teksti Tekniikan Maailma e5!uomen Estesltömål jå Fnåriti]ksit ry. Suomen Esteettömät ja Paaritaksit ry Pinninkatu 32.8.40 33100 Tampere Lausuntopyyntö 1{5) 27.6.201,4 LVM/1237 /03/2014 HARE: LVMO28:OO/2O1.4 Liikenne- ja viestintäministeriö

Traficom tarkkailee, kuinka taksialan yhtiöt ovat hoitaneet verot ja muut pakolliset maksunsa. Jos puutteet ovat suuret, voi yritys menettää... Liikennepalvelulaki mahdollisti taksitoiminnan harjoittamisen myös henkilö- ja tavaraliikenneluvan haltijoille ilman erillistä taksilupaa. Tällaisen toiminnan harjoittaminen edellyttää kuitenkin.. Liikennepalvelulaki velvoittaa välitys- ja yhdistämispalvelun tarjoajan tiedotta-maan matkustajaa tietyistä esteettömyyteen liittyvistä asioista. Asetuksessa tarkemmin määritellyt olennai-set tiedot on..

Lausunto 1(6) Osasto / Yksikkö Laatija 13.10.2016 LVM/2096/03/2015 Eduskunnan talousvaliokunta trv@eduskunta.fi Hallituksen esitys liikennekaareksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 161/2016 vp) Liikkuminen murroksessa 24.11.2016 SeppoÖörni 1 Liikkumisen ja kuljettamisen toimintaympäristö muuttuu nopeasti ja radikaalisti 2 4 EU:n komission liikenteen valkoinen kirja 3/2011 Tavoitteena on koko Kyseessä on kuitenkin vain liikenteen turvallisuusviraston Trafin suositus. Pelkkään suositukseen perustuu sekin, että taksikyydin hinnoitteluperuste tulisi laittaa näkyviin ajoneuvon ulkopuolelle esimerkiksi tarralla.

Uusi liikennepalvelulaki vapauttaa taksimatkojen hinnoittelun: Yrittäjän tulee pitää huolta, että asiakas on aina tietoinen matkan hinnasta. Uusi liikennepalvelulaki astuu voimaan heinäkuun alussa Keskeiset muutokset henkilöliikenteessä Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Esityksen sisältö Muutokset liikenneluvissa Ajoneuvon merkitseminen luvanvaraiseen käyttöön Tavarankuljettaminen Uudet 5 Tiedon avaaminen Tiedon yhdenmukaistaminen» Esimerkiksi lippu- ja maksujärjestelmien tulee olla yhteentoimivia Tiedon jakaminen» Palveluntuottajien tulee lähettää tietyt tiedot liikennepalvelusta rajapintaan Tavoitteena että lippu- ja maksujärjestelmät todentavat matkustusoikeudet yhtenäisestä taustajärjestelmästä 5 1(5) Valtakunnallinen vammaisneuvosto 25.10.2016 Liikenne- ja viestintävaliokunta Eduskunta Viite Kuulemistilaisuus 9.11.2016 HALLITUKSEN ESITYS LIIKENNEKAAREKSI JA ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI (HE Liikennekaarihallituksen esitys Perustuslakivaliokunta 18.10.2016 1 Mistä liikennekaaressa on kyse? Liikennemarkkinoita koskeva tieto digitaaliseksi, avoimeksi ja yhteen toimivaksi Asiakkaalle uusia ja

Taksien hintakilpailu alkoi – katso HS:n taksikoneesta

KPMG:llä on laajaa osaamista ja asiantuntemusta muun muassa vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalvelujen järjestämistavoista, kilpailutusten suunnittelusta ja toteutuksesta sekä palvelujen järjestäjien että palveluiden tuottajien näkökulmasta. Tunnemme kuljetuspalvelukentän ja palvelujen kehittämistarpeet sekä lakiuudistuksen mukanaan tuomat haasteet. Turvallista matkaa - liikennepalvelulaki vaatii kunnissa rohkeaa ongelmanratkaisua. Erityisryhmien henkilökuljetuspalvelut muuttuivat tuoreen lain myötä, mutta mitä kuntien on otettava huomioon, kun.. Suomalaiset ovat edelleen erittäin kiinnostuneita kansallisrunoilija Johan Ludvig Runebergistä (1804-1877). Teräväkynäinen kirjoittaja ja suosittu naistenmies vetää lukijoita kuin magneetti.

liikennepalvelulaki - Sydän-Hämeen Leht

 1. Tuskin Suomen kansan enemmistö äänestää tarpeeksi radikaalia muutosta, jos nyt muutosta ollenkaan
 2. Helsingin kaupunki Esityslista 16/2016 1 (5) 3 Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle hallituksen esityksestä liikennekaareksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (a-asia) Pöydälle
 3. Joukkoliikenne Itä-Suomessa osana koulukuljetuksia Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Joukkoliikennepäällikkö Seppo Huttunen 27.2.2014 1 1: TAUSTATIETOJA TÄMÄN HETKISESTÄ JOUKKOLIIKENTEESTÄ
 4. isteriö kommentoi tiedotteessaan, että liikennepalvelulaki ei velvoita tällaisen palvelun toteuttamiseen. - Palvelu on tehty, jotta Trafi voisi entistä parem

Keskeiset muutokset henkilöliikenteessä. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

Liikenneviraston ajankohtaisia Tytti Viinikainen 27.9.2018 / Kanta-Hämeen liikennejärjestelmätyöryhmä Taustatietoja asialistan teemoista 2 Runkoverkkoasetus lausunnoilla 1.10.asti Kuulemistilaisuuden 7.9.2018 Pääuutiset Kulmuni syytti täysistunnossa edellisiä sukupolvia eurooppalaisista takuista ja vastuista: Meillä ei ole kohta enää mitä antaa - myös ravintolaväittely kuumeni heti Tiedote tavaraliikenneluvan haltijoille 13.6.2018 Sisällysluettelo Tavaraliikenteen harjoittamista koskevat keskeiset muutokset 1.7.2018... 1 Ammattimaiseen tavarankuljetukseen vaadittavat luvat ja ilmoitukset

Liikenteen palvelulaki

Liikennekaari Tieto -alatyöryhmä Kokous 11.5.2016 Seuraa https://www.youtube.com/watch?v=c9razyevuhq Kysymykset / kommentit: http://screen.io/lvm Määritelmät 1) kuljetuspalvelulla henkilöiden tai tavaroiden Liikennepalvelulaki tuli tieliikenteen osalta kokonaisuudessaan voimaan heinäkuussa. LVK osallistui lakia koskevaan keskusteluun useilla eri foorumeilla, lausui lakiin ehdotetuista muutoksista ja pyrki..

Liikennepalvelulaki Taksi-, henkilö- ja tavaraliikenne alkaen

Verkkopalvelussamme käytetään evästeitä käyttökokemuksen parantamiseksi. Käyttämällä verkkopalveluamme hyväksyt evästeiden käytön. Ajankohtaiskatsaus Kuntamarkkinat 13.-14.9.2017 johtava lakimies Katariina Huikko Kuntastrategia Kuntalain (410/2015) 37 Kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden Laki liikenteen palveluista tulee voimaan 1.7.2018. Liikennepalvelulailla muutetaan nykytilaa, jossa liikenteen markkinat ovat vahvasti säännellyt. Lain tavoitteena on edistää kilpailun tasapuolisuutta henkilöliikennemarkkinoilla sekä henkilö- ja tavaraliikenteen palveluntarjoajien kilpailukykyä. Uudistuksella on vaikutusta esimerkiksi erityisryhmien tarvitsemien henkilökuljetuspalveluiden järjestämistapoihin.

Liikennepalvelulaki mullistaa taksimarkkinat - Kansan Uutise

RUSKON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 25.1.2016 RUSKON KUNNAN TURUN KOULUSOPIMUSTEN MUKAISET KOULUKULJETUKSET LUKUVUOSINA 2016-2018 Ostaja Kohde Ruskon kunta / Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta SIIKALATVAN JOUKKOLIIKENNESUUNNITELMA KEVÄT 2018 SISÄLTÖ 1. Työn tavoitteet 2. Suunnittelualue 3. Siikalatvan kunnan järjestämät henkilökuljetukset 4. ELY-keskuksen hallinnoima joukkoliikenne 5. Joukkoliikenteen Liikennepalvelulain I vaiheen infotilaisuus Trafi ja Liikennevirasto Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Päivän ohjelma 8:30 9:15 Aamukahvit 9:15 11:30 Seminaari- ja keskusteluosuus I Tilaisuuden

Uusi liikennepalvelulaki houkuttelee Suomeen lisää kansainvälisiä toimijoita. Niistä tuorein tulokas on venäläistaustainen Yango, jonka palvelu tunnetaan Yandex.Taxi -nimellä jo 13:sta maassa Uusi liikennepalvelulaki astuu pääosin voimaan heinäkuun alussa. LVM:n osastopäällikön Olli-Pekka Rantalan mukaan liikennepalvelulaki on lainsäätäjän vastaus maailman muutokseen Liikennepalveluihin liittyvä lainsäädäntö ja sääntelyn tavoitteet Voimaantulon ja jatkovaiheiden aikataulut Paikallisliikennepäivät Lappeenranta 22.9.2017 Iida Huhtanen, LVM 1 Esityksen sisältö Liikennepalvelulain

1/7 Liikenne- ja viestintävaliokunnalle Suomen Paikallisliikenneliiton asiantuntijalausunto hallituksen esitykseen liikennekaareksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Paikallisliikenneliiton jäseniä Taksiliitto: Liikennepalvelulaki taksiliikenteen osalta täysin epäonnistunut - Taksialan syyllistämisen on loputtava! Ministeriön olisi syytä tunnustaa virheensä ja lähteä rakentamaan toimivaa tulevaisuutta..

Liikennepalvelulain mukaiset yhteentoimivuuden vaatimukset Laura Langer, Liikennevirasto Lain yhteentoimivuusvaatimusten kokonaisuus Kertalipun myyntirajapinnan avaamisvelvoite III osa 2 luku 2 : Lippu- Liikenteen palvelulaki - Tilannekatsaus lain ensimmäiseen ja toiseen vaiheeseen 31.10.2017 Susanna Metsälampi 1 Laki liikenteen palveluista Asiakas keskiössä Digitalisaatio Multimodaliteetti Norminpurku Avoimen MaaS-ekosysteemin työpaja 7.6.2017 Taina Haapamäki taina.haapamaki@flou.io Päämääränä skaalautuvat palvelut Kaikille toimijoille avoimet markkinat mahdollisuus luoda uusia palveluita kysynnän mukaan Vaasan ortodoksisen seurakunnan seurakuntasalin peruskorjaukseen liittyvät epäselvyydet ovat edenneet nyt syyteharkintaan. Länsi-Suomen syyttäjäalueen erikoissyyttäjä Annette Enbacka lupailee ratkaisua, nostetaanko syyte vai ei vielä tulevana syksynä. Laki liikenteen palveluista Merkittävimmät muutokset joukkoliikenneluvan haltijoille (versio 14.8.2018) Lähteet: Liikenne- ja viestintäministeriö, Liikenneviraston ja Trafin internet-sivut sekä sidosryhmätilaisuuksien

Liikennepalvelulaki (liikennekaari)

Lippu-käytännesääntötyöpaja 8.11.2017 - Osapuolten roolit - Sopimusten erityiskysymyksiä -Jatkotyö Työpajat PVM Aihe Vetäjä TI 12.9.17 klo 9-12 vastuu matkustajalle liikkumispalveluverkoston toimijoiden Liikennepalvelulaki. KKV epäilee Kela-taksien välityskartellia - Taksiliitto: Hieman kohtuutonta, että viranomainen alkaa puhumaan sanktioista. Taksiliiton toimitusjohtajan Timo Koskisen mukaan ala.. Helsingin Taksiautoilijat ry Jukka Kuusisto puheenjohtaja Taksialan muutosten vuosi 2018 Poistuu: Tulee: Asemapaikka Määräsääntely Hinnoittelu Autoverohuojennus Pakettiautot Kuorma-autot Asuntoautot Pienoislinja-autot

Taksimarkkinat mullistuvat heinäkuussa yhdessä yössä – lue

Toimintaa säätelee liikennepalvelulaki sekä kuntien yhteistoimintasopimus. Nyssen palveluiden suunnittelu ja tilaus sekä asiakaspalvelu hoidetaan Tampereen kaupungin.. Uusi liikennepalvelulaki (laki liikenteen palveluista 320/2017) astuu voimaan 1.7.2018. Laki tulee muuttamaan henkilöliikenteen järjestämistä Suomessa perusteellisesti KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm. Avainsana - liikennepalvelulaki

liikennepalvelulaki SKAL r

 1. © 2020 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
 2. taa. Markkinaehtoiset toimijat voivat 60 päivän varoajalla aloittaa, lopettaa tai muuttaa palvelujaan. Ns. peruskunta kilpailuttaa tarvitsemiaan liikennepalveluita (kuten koulukuljetukset) hankintalain mukaisesti. Joukkoliikenteen toimivaltaiset viranomaiset toteuttavat liikennepalveluja palvelusopimusasetuksen (PSA) mukaisesti. 10
 3. Liikennepalvelulaki (liikennekaari). Keskustelun aloittaja Willema

Uusi Suomi in englishUutiskirjeDigitilausHae sivustolta KirjauduEtusivuUusimmatPuheenvuoroVapaavuoroKumppaniblogit200 kansanedustajaaHX-hankeInfoTekninen ongelma.Valitettavasti sivua ei voida näyttää, yritä myöhemmin uudelleen.Liikenneministeriö järjesti keskiviikkona medialle uuden lain mainostustilaisuuden, jossa selvitettiin millaisia muutoksia liikennepalvelulaki tuo tullessaan. Liikennepalvelulaki Taksi-, henkilö- ja tavaraliikenne 1.7.2018 alkaen Itä-Suomen liikenneturvallisuusfoorumi 31.5.2018 Toini Puustinen, Pohjois-Savon ELY-keskus 1. Yleistä liikennepalvelulaista 2. Keskeiset Liikennepalvelulaki valmistellaan kolmessa vaiheessa. Hallitus esitti liikennepalvelulain toisen vaiheen muutosten vahvistamista torstaina. Ne tulevat voimaan 1. heinäkuuta Linja-autoliiton ajankohtaiskatsaus lokakuu 2016 Liikennekaari liikennepolitiikan uudistajana (I) Poliittinen ratkaisu 20.9.2016 Eduskunnalle 22.9.2016 (HE 161/2016 vp) Eduskunnan käsittely alkaa lähetekeskustelulla

Heinäkuun alussa kaikki muuttui. Silloin tuli voimaan uusi liikennepalvelulaki. Säädökset eivät ole enää yhtä tiukkoja kuin aiemmin. Kukaan ei enää esimerkiksi rajoita autojen tai kuljettajien määrää Kuljetuspalvelujen kilpailuttaminen voidaan toteuttaa usealla vaihtoehtoisella tavalla ja asemapaikkavelvoitteiden poistumisen myötä alueellisen yhteistyön merkitys korostuu entisestään. Yhteistyön ohella säästöjä voidaan saavuttaa eri kuljetuspalvelumuotoja ja matkoja yhdistelemällä sekä panostamalla digitaalisten ratkaisujen kehittämiseen. Parhaimmillaan jo pelkän kilpailuttamisen mukanaan tuomat säästöt voivat olla huomattavia markkinoiden vapautuessa. Suurimmat muutokset koetaan taksiliikenteessä, joiden markkinat liikennepalvelulaki vapauttaa. Heinäkuun alusta alkaen kaikki lupaedellytykset täyttävät toimijat saavat taksiliikenneluvan Liikenteen palvelulaki - mitä tapahtuu henkilöliikenteessä tiellä kesällä 2018? 1 Päivän ohjelma 9.30 10.00 Kahvit Tilaisuuden avaus ja yleistä liikennepalvelulakikokonaisuudesta Seminaari- ja keskusteluosuus Näkökulmia maakunnan ja kunnan henkilökuljetusten yhteensovittamiseen Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät 27.10.2016 Johanna Vilkuna Sisältö Henkilöliikenteen toimintaympäristöstä Maakuntalakiluonnos

liikennepalvelulaki - Hämeen Sanoma

Etusivu. liikennepalvelulaki. Liikennepalvelulaki mahdollistaa ja varmistaa saatavuutta #Liikennepalvelulaki :n 3. vaihe etenee presidentin vahvistettavaksi. Muutoksena mm taksinkuljettajan kokeesta poistuu 1.4 alkaen paikallistuntemusta osuus. Luvanhaltija vastaa siitä, että kuljettajalla on.. liikennepalvelulaki. Kansalaispuolue vaatii liikennepalvelulain kumoamista. admin LVM:n osastopäällikön Olli-Pekka Rantalan mukaan liikennepalvelulaki on lainsäätäjän vastaus maailman muutokseen. Vastausta kaipaavat ilmastonmuutos, teknoen kehitys, digitalisaatio sekä kasvavat kaupungit ja älykäs maaseutu.3 Keneen uudistus vaikuttaa? Välityspalvelujen tuottajiin Yhdistämispalveluiden tuottajiin Taksi- ja joukkoliikennepalveluiden tuottajiin Toimivaltaisiin viranomaisiin Organisaatioihin jotka ostavat liikennepalveluita Kuntalaisiin palveluiden käyttäjinä Tavarakuljetusten ja erityiskuljetusten tuottajiin 3

Video: #paremmathankinnat: Liikennepalvelulaki Kuntaliitto

Keski-Suomen ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen hankintasuunnitelma Yleistä Keski-Suomen ELY-keskus on vahvistanut 21.12.2011 toimialueellaan joukkoliikennelain 4 :ssä tarkoitetun tavoitteellisen Liikennepalvelulaki kokoaa yhteen liikennemarkkinoiden lainsäädännön ja luo edellytykset liikenteen digitalisaatiolle ja uusille liiketoimintamalleille Linja-autoliiton ajankohtaiskatsaus Toukokuu 2018 Laki liikenteen palveluista Liikennepalvelulaki velvoittaa kaikkia henkilöliikenteen liikkumispalveluiden tarjoajia jakamaan tietoja omista palveluistaan

Liikennepalvelulaki Joukkoliikennevastaava Rauno Matintupa, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Laki liikenteen palveluista Joukkoliikenteen järjestäminen Taksiliikenteeseen muutoksia Digitalisuuden mahdollisuudet Ajankohtaista liikenne- ja viestintäministeriössä Susanna Metsälampi, 6.10.2016 1 Liikennekaari Liikennemarkkinoita koskeva tieto digitaaliseksi, avoimeksi ja yhteen toimivaksi Asiakkaalle uusia ja parempia Infotilaisuus 27.11.2012 Keski-Suomen ELY-keskus 25.11.2012 Eri viranomaisten toimivallassa olevan liikenteen sovittava yhteen Keski-Suomen ELY-keskuksen vastuulla oleva Keski- Suomen sisäinen liikenne NAP ja vuoden 2018 alusta voimaan astunut rajapintojen avaamisvelvoite Liikennevirasto 11.4.2018 Taustaa Liikenneviraston muuttuvasta tehtäväkentästä Liikenneviraston tehtävät laajenevat joukkoliikenteestä

Liikennepalvelulaki kokoaa yhteen liikennemarkkinoiden lainsäädännön ja luo edellytykset liikenteen digitalisaatiolle ja uusille liiketoimintamalleille. Liikennepalvelulaki tulee pääosin voimaan 1.7.2018 Julkishallinto Julkishallinto Eri alojen asiantuntemuksestamme lisäarvoa tuovia kokonaisratkaisuja Keskeiset muutokset henkilöliikenteessä Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Esityksen sisältö Keskeiset muutokset liikennelupiin liittyen Katsaus uusiin velvoitteisiin liittyen henkilöliikenteen

Liikennepalvelulaki toteuttaa osaltaan Sipilän hallituksen hallitusohjelman kärkihankkeita liittyen digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristön rakentamiseen, norminpurkuun ja säästötoimenpiteisiin [36] Parhaillaan 25-vuotista taiteilijuuttaan juhliva Tampereen Teatterin näyttelijä Mari Turunen on saanut Eino Salmelaisen säätiön tunnustuksena apurahan. TOIMISTO AVOINNA ma–ke klo 9–15 Koronaviruksen leviämisen estämiseksi toimistomme on toistaiseksi suljettu. Voit olla vierailun sijaan yhteydessä puhelimella tai sähköpostilla.

Uusi liikennepalvelulaki ja kilpailun vapautuminen ovat lisänneet selvästi joissain kunnissa koulukuljetusten hoitamiseen liittyvien tarjousten määrää Liikennekaari lausunnoille Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner 18.4.2016 Liikennekaari - vaikutukset Markkinoiden ja eri kulkumuotojen yksityiskohtaisesta sääntelystä siirrytään palvelujen laadun Joukkoliikennetoimijoiden kannalta keskeisiä muutoksia Laki liikenteen palveluista, I vaihe Esityksen sisältö 1. Reittiliikenteen menettelyt 2. PSA:n mukaiset yksinoikeusmenettelyt 3. Hankintojen yhteentoimivuusvaatimukset

liikennepalvelulaki. Viime kesänä taksin vielä sai, nykyisin taksi tulee jos tulee - taksiuudistus kiukuttaa Pälkäneellä. 2 huhtikuun, 2019 Kristiina Helminen Uutiset Liikennepalvelulaki edistää siis kilpailun tasapuolisuutta henkilöliikennemarkkinoilla. Mutta mitkä asiat ovat toisin uudessa liikennepalvelulaissa verrattuna sitä edeltäneeseen taksiliikennelakiin Henkilöliikenne maakuntauudistuksessa Itä-Suomessa Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät 31.10 1.11.2018 Joensuu Valmistelutyöryhmä / WayStep Consulting Oy 2018 29.10.2018 Esityksen sisältö Miksi joukkoliikenne Taksialan kokemukset henkilöliikenteen kehittämisestä Invalidiliiton seminaari 20.10.2016 Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Jouni Mutanen 1 Sisältö 1. Taksialan tunnuslukuja 2. Yhteiskunnan korvaamat matkat

► Воспроизвести все. Liikennepalvelulaki 15 Liikennepalvelulaki on nähty ennen kaikkea mahdollistavana sääntelynä, jossa vastuu palvelujen tuottamisesta ja niiden käyttäjälähtöisyydestä on pääasiassa yritysten vastuulla 10.5.2016 1 (5) Susanna Tuominen Suomen Yrittäjät Lausuntopyyntö KOMMENTTEJA LIIKENNEKAAREN ESITYSLUONNOKSEEN Yleistä Liikennekaareen sisällytetään kaikki liikennemuodot. Ensimmäisessä vaiheessa on keskitytty Uusi liikennepalvelulaki on ollut koko hallituskauden mittainen valtava lakihanke, johon on koottu yhteen kaikki liikennemarkkinoiden lainsäädäntö

Liikennekaari Markkinat-alatyöryhmä 10.5.2016 1 Seuraa verkossa: https://www.youtube.com/watch?v=c9razyevu hq Kysymykset / kommentit: http://screen.io/lvm Tilaisuuden tavoitteet Avata lausuttavana olevan Taksialan muutokset ovat dominoineet keskustelua. Muutettu laki tuo kuitenkin monia muutoksia myös joukkoliikenteeseen ja tavaraliikenteeseen. Liikennepalvelulaki on kuljetusalan Valtakunnallinen vammaisneuvosto 23.5.2016 LAUSUNTO STM079:00/2015 1(6) kirjaamo@lvm.fi liikennekaari@lvm.fi Asia: Luonnos hallituksen esitykseksi liikennekaareksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Liikennepalvelulain aika Meeri Niinisalo/ Matkalla muutoksessa 26.11.2018 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Linja-autoliikenne ja liikennepalvelulaki Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Liikennepalvelulaki liikennepalvelulaki. liikesalaisuus. liikesalaisuuslaki Liikennepalvelulaki velvoittaa liikkumispalveluiden tarjoajat avaamaan oleelliset tiedot reiteistä, pysäkeistä, lippujen hinnoista ja esteettömyydestä kaikkien käyttöön. Laissa säädetään myös lippu- ja.. Kokonaisuutena Liikennepalvelulaki-hanke käynnistyi marraskuussa 2015. Sillä toteutetaan hallitusohjelman kärkihankkeita: Rakennetaan digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristö sekä.. Liikennepalvelulaki kokoaa yhteen liikennemarkkinoiden lainsäädännön. Lain on määrä luoda edellytyksiä liikenteen digitalisaatiolle ja uusille liiketoimintamalleille. LVM:n mukaan tarkoitus on edistää kilpailua henkilöliikennemarkkinoilla sekä henkilö- ja tavaraliikenteen palveluntarjoajien kilpailukykyä.

Katsaus Liikennepalvelulain merkittävimpiin muutoksiin henkilöliikenteessä Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Yleistä lain täytäntöönpanosta Laki astuu pääosin voimaan 1.7.2018 Tiettyjen tietopykälien HE 145/2017 vp. Hallituksen esitys laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. (Liikennekaari Liikennepalvelulaki) Liikennepalvelulaki velvoittaa liikkumispalveluiden tarjoajat avaamaan oleelliset tiedot reiteistä, pysäkeistä, lippujen hinnoista ja esteettömyydestä kaikkien käyttöön Ministeri @AnneBerner: #Liikennepalvelulaki mahdollistaa ovelta ovelle -matkaketjut, sen että liikenteestä tulee palvelu https://www.lvm.fi/liikennepalvelulaki

Asia: HE 161/2016 vp Hallituksen esitys liikennekaareksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta Minna Soininen, toiminnanjohtaja, Suomen Paikallisliikenneliitto Tietoa kunta-alalle liikennepalvelulain mukanaan tuomista muutoksista 6.6.2018 Yleistä liikennepalvelulaista Liikennepalvelulaki muuttaa erityisesti markkinaehtoisen taksiliikenteen järjestämistä Suomessa. Liikennekaariluonnos- Seurantaryhmä 9.6.2016 1 Mistä liikennekaaressa on kyse? Liikennemarkkinoita koskeva tieto digitaaliseksi, avoimeksi ja yhteen toimivaksi Asiakkaalle uusia ja parempia palveluita; Liikennepalvelulaki siis vähentää nykyisenkaltaisen joukko- ja taksiliikenteen eroa huomattavasti. Liikennepalvelulaki ei muuta PSA-asetuksen mu-kaisia joukkoliikenteen toimivaltaisia viranomaisia Taksiliiton toimitusjohtajan Timo Koskisen mukaan ala tarvitsi viranomaisilta enemmän opastusta kuin uhkauksia rangaistuksista. Kuntalehti uutisoi ja taustoittaa kunta- ja maakunta-alan tärkeimmät tapahtumat ja ilmiöt..

 • Pelottavat als oireet.
 • Vad betyder auditiv.
 • Jyväskylän kangaskauppa merinovilla.
 • Tenakauppa.
 • Syylä kasvoissa.
 • Symboler tecken.
 • Tasapainon merkitys ikääntyville.
 • Nationella riktlinjer stroke arbetsterapi.
 • Löshår glitter.
 • Kultasormus 18k.
 • Kuinka nopeasti pentu oppii olemaan yksin.
 • Thorn orno valaisimet.
 • Iivo niskanen perhe.
 • Gladiaattorit jere tiihonen.
 • Barolo hinta.
 • Funpark rovaniemi synttärit.
 • Lego friends risteilyalus.
 • Pilgrimsresor i europa.
 • Dokumentaarinen hääkuvaus tampere.
 • Wallander jakso.
 • Eroon silmälaseista.
 • Dan aykroyd blues brothers.
 • Tukholma aika.
 • Euroopan suurimmat saaret.
 • Sailor moon päähenkilöt.
 • Lohja lions juniorit.
 • Teslan vuokraus hinta.
 • Smashbox photo finish primer water.
 • Camp nou capacity.
 • A66 200 2017.
 • Äkillinen hartiakipu.
 • Spooky gunship ac 47.
 • Kynsisieni vetyperoksidi.
 • Levi tapahtumat ihku.
 • Metsän vuotuinen tuotto 2017.
 • Hensun tekeminen.
 • Dailymotion kokemuksia.
 • Merkurtempel koblenz.
 • Kotkan kivi ja pihatuote.
 • Apneat.
 • Zillestube park inn.