Home

Patentti ja rekisterihallitus arkadiankatu

Edeltäjien aikamuokkaa muokkaa wikitekstiä

3 YHTIÖJÄRJESTYS: Vihmalon Vesiosuuskunta :08:27 3(7) Osuuskunnan kokouksen päätös tässä pykälässä tarkoitetun ylimääräisen maksun perimisestä ei ole pätevä, ellei sen hyväksymisen puolesta ole kokouksessa annettu kahta kolmasosaa äänestykseen osallistuneiden äänistä. Tässä pykälässä tarkoitettua ylimääräistä maksua ei palauteta. 8 JÄSENEN HENKILÖKOHTAINEN VASTUU Jäsenet eivät ole henkilökohtaisessa vastuussa osuuskunnan sitoumuksista ja muista veloista. 9 VESIJOHTOVERKOSTON RAKENTAMINEN Osuuskunta rakentaa ja kunnossapitää vesijohdot hallituksen määräämään liittymiskohtaan saakka. 10 JÄSENEN VELVOLLISUUDET Jäsen on velvollinen: 1) tekemään hallituksen hyväksymän sopimuksen osuuskunnan palvelujen käyttämisestä; 2) noudattamaan osuuskunnan hallituksen hyväksymiä kulloinkin voimassa olevia yleisiä määräyksiä vesilaitokseen liittymisestä ja laitoksen käytöstä; 3) luovuttamaan korvauksetta maata jäsenen kiinteistöön johtavien vesijohtojen rakentamista, korjaamista ja uusimista varten; 4) kohtuullista korvausta vastaan myöntämään osuuskunnalle oikeuden rakentaa, korjata ja uusia maallaan myös muita kuin 3) kohdassa mainittuja vesijohtoja; 5) sallimaan, että hallitus tai sen valtuuttama henkilö tarkastaa vesijohtoverkostoon liitetyt johdot. 11 OSUUSKUNNAN ULKOMAALAISKIELTO Osuuskunnan jäseninä eivät saa olla ulkomaalaiset, ulkomaiset yhteisöt eivätkä ulkomaalaisten sekä eräiden yhteisöjen oikeudesta omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta ja osakkeita 28 päivänä heinäkuuta 1939 annetun lain 2 :ssä mainitut suomalaiset yhteisöt. 12 OSUUSKUNNAN KOKOUKSET Osuuskunnan varsinainen kokous pidetään kerran vuodessa hallituksen määräämänä päivänä ennen toukokuun loppua. Ylimääräinen osuuskunnan kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tahi se on muutoin lain mukaan pidettävä. Kokoukset pidetään osuuskunnan kotipaikassa, jollei hallitus yksittäistapauksissa määrää kokouspaikaksi jotakin muuta Suomen paikkakuntaa. Kokouksen päätökseksi katsotaan, jollei laissa tai näissä säännöissä jostakin asiasta toisin määrätä, se mielipide, jonka puolesta enimmät äänet on annettu. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla, mutta muissa asioissa tulee voimaan se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt. Ellei vaalissa, milloin toimeen tai tehtävään on ehdotettu useampaa kuin kahta henkilöä, kukaan ole saanut annettujen äänten enemmistöä, toimitettakoon niistä ehdokkaista, joita äänestyksessä on kannatettu, uusi äänestys, ja katsottakoon silloin valituksi se, jonka saama äänimäärä on suurin. Kokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa. Jos päätös on äänestyksen tulos, on pöytäkirjaan merkittävä, miten äänet ovat jakautuneet. Pöytäkirja on kokouksen puheenjohtajan ja vähintään kahden kokouksessa sitä varten valitun henkilön tarkastettava ja allekirjoitettava. JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Jyväskylän Reserviupseerit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto Osuuskunta Visian yhteisösäännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskunta Visia sekä englanniksi Visia Cooperative ja kotipaikka Helsinki. 2 Osuuskunnan toiminnan tarkoitus ja toimiala Arkadiankatu 2 00100 Helsinki. Tietojen kerääminen ja evästeet. Sivustolla käytettäviä cookie- eli evästetiedostoja käytetään siten, että palvelun käyttäjän yksityisyydensuojaa ei loukata

Pohjoisen yhteisöjen tuki - Majakka ry Säännöt 12.1.2012 1Pohjoisen yhteisöjen tuki Majakka ry:n säännöt SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pohjoisen yhteisöjen tuki Majakka ry Nykyinen Patentti- ja rekisterihallitus perustettiin vuonna 1941, ja sitä koskeva laki ja asetus tulivat voimaan 1.1.1942.[6] Suomen ensimmäinen patenttilaki annettiin 7.5.1943, jolloin patenttien voimassaoloaika määrättiin 17 vuodeksi. Laki uusittiin vuoden 1968 alussa. 1990-luvulta alkaen viraston toiminta on kansainvälistynyt ja työ lisääntynyt huomattavasti Suomen EU-jäsenyyden seurauksena. Säätiö- ja yhdistysrekisterin ylläpito siirrettiin Patentti- ja rekisterihallitukselle vuonna 1995.[7] Sivuiltamme löydät ajankohtaiset uutiset ja tuoreimmat kirjoitukset aiheesta Patentti- ja rekisterihallitus. Klikkaa sivuillemme ja lue tuoreimmat artikkelit

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri. Yhtiöjärjestys päivältä 05.11.2019 Toiminimi: Jämsän Seudun Osuuspankki Yritys- ja yhteisötunnus: 0175632-8 Voimassaoloaika, alkaen 05.11.2019 Kyselyajankohta: 05.11.2019 15:12:17 PRH Patentti- ja rekisterihallitus. Sörnäisten rantatie 13 C, Helsinki, 00091 PRH, Finland. Arkadiankatu 3, Helsinki, 00100, Finland. Государственная организация. 0.07 км 1 / 5 23.6.2011 10:58 OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka 2 Toimiala Osuuskunnan toiminimi on Lieksan eteläpään vesiosuuskunta ja kotipaikka on Lieksa. Osuuskunnan tarkoituksena on jäsenten taloudenpidon

PRH Patentti- ja rekisterihallitus - Posts Faceboo

Patentti- ja rekisterihallitus PRH, Helsinki, Arkadiankatu 6

 1. Patentti- ja Rekisterihallitus PRH, HELSINKI - PRH myöntää patentit, rekisteröi tuotemerkit, mallioikeudet, yhtiöt, säätiöt ja yhdistykset. patentti, patenttihallitus, rekisterihallitus, verotoimisto, verotoimistoja, maistraatti, maistraatteja, työvoimakeskus, elinkeinokeskus, te-keskus, patentti- ja..
 2. imi ja kotipaikka Osuuskunnan toi
 3. Patentti- ja rekisterihallituksen asiakaspalveluun on tullut useita yhteydenottoja Muistutus-nimellä otsikoiduista kirjeistä. PRH:lla ei ole mitään tekemistä näiden muistutuskirjeiden kanssa. Kaikissa PRH:n lähettämissä ilmoituksissa ja kirjeissä lukee selvästi PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS
 4. PÖYTÄKIRJA 1(6) VARSINAINEN KOKOUS V. 2011 Aika 24.5.2011 klo 18.30 19.40 Paikka Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. 1. Kokouksen avaus
 5. imi ja kotipaikka Osuuskunnan toi
 6. imi ja kotipaikka Osuuskunnan toi
 7. Titularii de patente vor primi ajutor unic de șomaj. Anunțul a fost făcut de Ion Chicu după ședința Comisie pentru Situații excepționale. Potrivit premierului, aceștia vor pr..

 1. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää
 2. imi on Suomen Luotto-osuuskunta, ruotsiksi Finlands Kreditandelslaget ja sen kotipaikka
 3. imi on Vihmalon Vesiosuuskunta ja kotipaikka Perttelin kunta. 2 TOIMIALA Osuuskunnan tarkoituksena on jäsenten taloudenpidon tai elinkeinon tukemiseksi ylläpitää ja hoitaa vesilaitosta pääasiassa jäsenten kiinteistöjä varten. Osuuskunnan palveluksia saavat hallituksen hyväksymän sopimuksen tehtyään käyttää hyväkseen muutkin kuin jäsenet. 3 JÄSENEKSI OTTAMINEN Osuuskunnan jäseneksi pyrkivän on tehtävä siitä kirjallinen hakemus hallitukselle, joka päättää jäseneksi ottamisesta. Jos hallitus ei hyväksy hakijaa jäseneksi, hallitus voi alistaa asian osuuskunnan kokouksen ratkaistavaksi. 4 OSUUDET Jäsen on velvollinen osallistumaan osuuskuntaan yhdellä osuudella. Jäsenellä on oikeus osallistua osuuskuntaan useammallakin osuudella. 5 OSUUSMAKSU Maksu osuudelta on kaksisataa (200) markkaa. Osuusmaksu on suoritettava rahassa heti. 6 LIITTYMISMAKSU Osuusmaksun lisäksi suorittaa kukin jäsen jokaista erillisen kiinteistön vesiliitäntäänsä kohti liittymismaksun. Liittymismaksun suuruuden määrää hallitus käyttäen perusteena yhtä erillistä liitäntää kohti jakautuvaa osuutta laitoksen rakennuskustannuksista ottaen huomioon kiinteistön laatu, koko ja tarkoitus. Liittymismaksu on suoritettava rahassa hallituksen määrää
 4. Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä 18.04.2014 22:06:16 Y-tunnus: 1088419-6 YHTEISÖSÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 1088419-6 Nimi: Pinsiön alueen vesiosuuskunta Sisältö: Yhteisösäännöt
 5. Patentti- ja rekisterihallitus (PRH[1], ruots. Patent- och registerstyrelsen) on Suomen valtion virasto, joka ylläpitää kaupparekisteriä, yrityskiinnitysrekisteriä, yhdistysrekisteriä ja säätiörekisteriä sekä myöntää patentteja, hyödyllisyysmalleja, mallioikeuksia, tavaramerkkejä ja LEI-tunnuksia

Yhdysvaltain patentti- ja tavaramerkkivirasto Säätiöitä valvova Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) ei ryhdy jatkotoimiin puolustusministeri Stefan Wallinin (r) asuntokauppojen takia. Poliisille annetussa lausunnossa PRH toteaa, että Åbo Akademin säätiön ja Wallinin väliset asuntokaupat eivät poikkea normaalista kaupankäynnistä Patentti- ja rekisterihallitus. 14.00 - 14.30 Immateriaalijärjestelmästä pk-yritykselle. järeät kilpailuvälineet. - markkinointijohtaja Mika Waris, Patentti- ja rekisterihallitus. 15.00 - 15.30 Miten hyödynnät uusia, julkisia asiantuntija. palveluja pk-yrityksen tuotekehityksessä

1 OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Pispalan Kivijalka osk ja sen rinnakkaistoiminimi on Pispala Stonefoot co-op. Osuuskunnan kotipaikka on Tampere. 2 Toimiala Osuuskunnan Karjalaiset farmarit hankkivat Oxford downeja Suomesta. Karjalan ja Suomen lammastilojen yhteistyö on hyvin aktiivista eikä karanteeni voi pysäyttää sitä PAKSUNIEMEN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Paksuniemen vesiosuuskunta ja kotipaikka on Rääkkylä. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää ja

Patentti- ja rekisterihallitusmuokkaa muokkaa wikitekstiä

Katso kaikki avoimet työpaikat Patentti- ja rekisterihallitus. Yli 20 000 työpaikkaa odottaa hakemustasi Duunitorilla. Avoimet työpaikat Patentti- ja rekisterihallitus. Löysimme haullesi 1 työpaikkaa Näytetään työpaikat 1-1 Find reviews, opening hours, photos & videos for Patentti- ja rekisterihallitus PRH - Government Agencies in HELSINKI. TEL: 0295095... Patentti- ja rekisterihallitus PRH. Sörnäisten rantatie 13 A 00530 HELSINKI Uusimaa - FinlandDisplay phone Patentti- ja rekisterihallitus on Suomen valtion virasto, joka ylläpitää kaupparekisteriä, yrityskiinnitysrekisteriä, yhdistysrekisteriä ja Patentti- ja rekisterihallituksessa työskentelee noin 400 työntekijää[2]. Patentti- ja rekisterihallitus kuuluu työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan[3] İstanbul Patent & Marka Danışmanlık Limited Şirketi , özel sektörde yer alan firmalara, sanayicilere ve ilgili toplumsal kesimlere fikri ve sınai mülkiyet hakları alanında danışmanlık hizmetini vermek ve karşılaşılan sorunlara çözüm üretebilmek amacıyla faaliyet göstermektedir

Pääjohtajatmuokkaa muokkaa wikitekstiä

PIHLAJALAHDEN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Pihlajalahden Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Ruoveden kunta. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää Y-tunnus 0580 061-3 1 KÄSÄMÄN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT Hyväksytty osuuskunnan kokouksessa 2.6.2004, :t 11 ja 29 osuuskunnan ylimääräisessä kokouksessa 14.10.2004 sekä :t 14 kohta 9 ja 21 osuuskunnan kokouksessa Haukiputaan Sähköosuuskunta SÄÄNNÖT [mahdolliset muutokset: lisäys / poisto] Toimipaikka ja kotipaikka 1 Osuuskunnan toiminimi on Haukiputaan Sähköosuuskunta ja kotipaikka Haukipudas. Toimiala 2 Osuuskunnan PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri. Yhtiöjärjestys päivältä 26.09.2007 Toiminimi: Kiinteistö Oy 2 § Toimiala Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Kuusamon kunnan kirkonkylässä sijaitsevaa Lomatropiikki -nimistä Tiedon lähde: Kaupparekisteri, Arkadiankatu 6 A, 00100 Helsinki

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisteri Arkadiankatu 6 A 00100

 1. imi ja kotipaikka Osuuskunnan toi
 2. Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisteri Arkadiankatu 6 A 00100 Helsinki puh. 029 509 5000 kirjaamo@prh.fi. Tässä tarkoituksessa yhtiö voi kustantaa ja jakaa sanoma- ja aikakauslehtiä, kirjallisuutta, muita painotuotteita, tallenteita ja tietopalveluja
 3. imi ja kotipaikka Osuuskunnan toi
 4. 1 TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Osuuskunnan nimi on Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta ja sen kotipaikka on Kuusamo. 2 TOIMIALA Osuuskunnan tarkoituksena on rakentaa ja pitää kunnossa energia- ja vesilaitosta

Kysytty 27-01-2013. Voimassa 27-12-2012 lähtien SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Osuuskunnan toiminimi on Suomen Luotto-osuuskunta, ruotsiksi Finlands Kreditandelslaget ja sen PATENTTI- 3A REKISTERIHALLITUS Kaupparekisterijarjestelma Sivu 1 21.01.2014 SAANNOT Yritys- ja yhteisotunnus: 1745533-5 Yhtio: Nokian Tottijanven kirkonkylan vesihuolto-osuuskunta Kasitteleva toimisto: 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N kotipaikka Yhdistyksen on nimi Hämeenlinna. on Hämeenlinnan kristillisen koulun kannatusyhdistys ry ja sen 2 YHDISTYKSEN

Patentti- ja rekisterihallitus - Wikipedi

Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden Patentti- ja rekisterihallitus - Helsinki. Asiakasneuvoja - TYÖPAIKAN ESITTELY Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) edistää yrittäjyyttä, innovatiivisuutta ja yhteisöllistä... - pe 24.04.2020 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Sivu 1 Kaupparekisterijärjestelmä 28.12.2007 4 Y-tunnus: 2162941-4 SÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 2162941-4 Yhtiö: Vesiosuuskunta Uurainen Käsittelevä toimisto: Kaupparekisteri

Viitteetmuokkaa muokkaa wikitekstiä

1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osk ja sen kotipaikka on Tampere. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena ja toimialana on jäsentensä ammatin ja talouden tukemiseksi harjoittaa mainostoimistopalveluja. Patentti- ja rekisterihallitus PRH sijaitsee Arkadiankatu 6 . Seuraavassa tarjotaan: Valtioneuvosto . Helsinki on 60 muuta Valtioneuvosto. Katsaus löytyy täältä. Marka Tescili konusunda uzman ekibimizle daima yanınızdayız. Patent tescil, ISO Sistem belgelendirme konularında da bizlerden hizmet alabilirsniz

Kanta-Hämeessä haettiin viime vuonna patentti 13 keksinnölle İddia sənədlərinin verilmə qaydası. Ərizə və müqavilə formaları. E-Filing. ePCT. Patentin alınması barədə iddia sənədinə aid Tələblərin təsdiq edilməsi haqqında. İddia sənədi üzrə məlumat axtarışının və mahiyyətcə ekspertizanın aparılması qaydası 16.4.2013 SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT Nykyinen (voimassa 27.12.2012 lukien) Muutosehdotus (Päätettäväksi varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa 16.4.2013. Voimaan mahdollisimman pian.) 1 Toiminimi коля1 11 ноя 2017 Ja, nein, Rammstein Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä. 12.12.2017 12:46:25 Y-tunnus: 0187614-3. Osuuskaupan tehtävänä on liiketoimintaa harjoittamalla tuottaa palveluja ja etuja jäsenilleen ja näin edistää jäsentensä taloudellista hyvinvointia

VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 (10) 1 Toiminimi ja kotipaikka 2 Toimiala Osuuskunnan toiminimi on Pyhtään Vesiosuuskunta ja sen kotipaikka on Pyhtää. Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää ja hoitaa JOKIKYLÄN JOKIMUTKAN VIEMÄRIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka 2 Toimiala 3 Jäseneksi ottaminen Osuuskunnan toiminimi on Jokikylän Jokimutkan viemäriosuuskunta ja kotipaikka on Haukipudas. Osuuskunnan

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri - PDF Ilmainen

Čeští sympatizanti ruského motorkářského klubu Noční vlci uctili památku sovětských vojáků padlých za druhé světové války na pražských Olšanských hřbitovech. Několik desítek lidí postupně u památníku Suomen luolaseuran säännöt 14.6.2010 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen luolaseura ry., ruotsiksi Finlands grottförening rf. Kansainvälisissä yhteyksissä voidaan käyttää englanninkielistä This preview shows page 26 - 35 out of 35 pages. • Tilinpäätöstietojen sähköinen raportointi: - Patentti- ja rekisterihallitus - Verohallinto - Tilastokeskus. 31 TULO JA MENO VEROTUKSESSA (EVL 19 § ja 22 § ): • Tulo on sen verovuoden tuottoa, jonka aikana se on saatu rahana, saamisena tai muuna.. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen nimi on Naisyrittäjyyskeskus ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen englanninkielinen nimi on Women s Enterprise Agency.

Patentti- ja rekisterihallitus kuuluu nykyisin työ- ja elinkeinoministeriön konserniin ja on tulosohjattu ja tulosbudjetoitu virasto. Se kerää toimintansa kustannuksia vastaavat tulot pääosin asiakkaitten palvelumaksuina. Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä. 17.07.2018 13:54:51 Y-tunnus: 0124416-2. 1 § Yhtiön toiminimi on Vaisala Oyj, englanniksi Vaisala Corporation ja kotipaikka Vantaa. 2 § Yhtiön toimialana on harjoittaa teknillisten kojeiden tuotekehitystä, teollista valmistusta, markkinointia, sekä.. Manufaktuurijohtokunnan tehtävät siirrettiin vuonna 1885 uudelle teollisuushallitukselle, joka korvattiin vuoden 1918 lopussa kauppa- ja teollisuushallituksella. Sen aikana annettiin 11.2.1889 asetus tavaramerkeistä ja tavaramerkkirekisteristä, 2.5.1895 kaupparekisteristä ja 21.1.1898 patenttirekisteristä, jotka kaikki määrättiin kyseisen viraston ylläpidettäviksi. Kauppa- ja teollisuushallitus lakkautettiin vuoden 1926 alussa, jolloin patentti-, tavaramerkki- ja kaupparekisteriasiat siirrettiin kauppa- ja teollisuusministeriöön. Siirto toteutettiin hallinnollisen päällekkäisyyden poistamiseksi. Pian kuitenkin havaittiin etteivät tehtävät sopineet hyvin ministeriölle, ja itsenäisen viraston uudelleenperustaminen tuli ajankohtaiseksi.[5]

Patentti- ja rekisterihallitus, HELSINKI - Työvoima- ja elinkeinoasiain

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on Suomen valtion virasto, joka muun muassa ylläpitää kaupparekisteriä, yrityskiinnitysrekisteriä Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) historian katsotaan alkavaksi vuodesta 1835, jolloin Suomen senaattiin perustettiin Manufaktuurijohtokunta Kulttuuriperinnöllistä tietoa kaikille. Kansallisarkisto varmistaa kansalliseen kulttuuriperintöömme kuuluvan tiedon säilymisen ja siirtymisen tulevillekin sukupolville. Ainutlaatuiset aineistomme ovat tutkijoiden ja kaikkien kiinnostuneiden käytössä

Jäsen on velvollinen osallistumaan osuuskuntaan yhdellä osuudella. Jäsenellä on oikeus osallistua osuuskuntaan useammallakin osuudella.

1 (10) UUDET (muutokset kursivoitu) 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Kitö Vattenandelslag Kitön Vesiosuuskunta ja kotipaikka on [-] Sipoo. 2 Toimiala 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana Tehingu algatamine ja tehingu andmete sisestamine. Ülevaade kõigist tehingutest. Notari valimine ja tehinguaja broneerimine. Notarite Koja sõnul on viimastel nädalatel laekunud mitmeid teateid erinevatest petuskeemidest. Inimestel üritatakse raha ja andmeid välja petta välismaiste.. 14.3.2012 VARPARANNAN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Varparannan vesiosuuskunta ja kotipaikka Kontiolahti. 2 Toimiala Osuuskunnan toimiala on rakentaa, ylläpitää Оригинал публикации: Uuden tutkimuksen mukaan Suomi pyysi Yhdysvaltain miehitystä vuonna 1943 saadakseen rauhan ja Yhdysvallat jopa harkitsi asiaa KIVISALMEN ANTENNIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 2 3 Osuuskunnan nimi on Kivisalmen Antenniosuuskunta ja sen, kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. Osuuskunnan tehtävänä on radio- ja Tv-antennin rakentaminen Kivisalmen

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä. 18.04.2014 22:06:16 Y-tunnus: 1088419-6 YHTEISÖSÄÄNNÖT

VIHTIJÄRVEN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Vihtijärven vesiosuuskunta ja kotipaikka on Vihti. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää ja hoitaa location: Helsinki organizer: Patentti- ja rekisterihallitus. Pat.- rekist.hall. määräyskok Patentti- ja rekisterihallituksen määräyskokoelm Kirjautumiseen tarvitset henkilökohtaisen Otavamedia-tilin, jonka tunnuksilla pääset kirjautumaan palveluun. Otavamedia-tilin tunnuksilla voit käyttää kaikkia Otavamedian digipalveluita sekä tarkastella yhteys- ja tilaustietojasi Otavamedia.fi:ssä

Company : Patentti- Ja Rekisterihallitus, Helsinki. Building : Street : Arkadiankatu 6 A. Area : Town We have the informations about Patentti- Ja Rekisterihallitus, Helsinki firm in our web site.These informations don't have certain truth.These are only our descriptions about Patentti- Ja.. Patentti- ja rekisterihallitus (PRH, ruots. Patent- och registerstyrelsen) on Suomen valtion virasto, joka ylläpitää kaupparekisteriä, yrityskiinnitysrekisteriä, yhdistysrekisteriä ja säätiörekisteriä sekä myöntää patentteja, hyödyllisyysmalleja, mallioikeuksia, tavaramerkkejä ja LEI-tunnuksia Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt St. Laurence Golfin uuden yhtiöjärjestyksen. Kentän yhtiökokous hyväksyi uuden yhtiöjärjestyksen muutoksen jo syyskokouksessa, mutta mutkia tuli matkaan, kun eräs osakas valitti asiasta Patentti- ja rekisterihallitukseen

AROLAN-JOKELANSEUDUN-HALKIAN VESIOSUUSKUNTA SUONEN SÄÄNNÖT 1 TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Osuuskunnan toiminimi on Arolan-Jokelanseudun-Halkian Vesiosuuskunta Suoni ja sen kotipaikka on Mäntsälän kunta. 2 TOIMIALA Linnanrauniontien vesiosuuskunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Linnanrauniontien Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Kaarina. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää

Patentti- ja rekisterihallitus PRH in Helsinki, Arkadiankatu

Sistem Patent 1999 yılında Sınai Mülkiyet hakları olan Marka, Patent ve Tasarım vekillik hizmetleri ve telif hakları tescili alanında faaliyet göstermeye başlamıştır. Sistem Patent 1999 yılında Sınai Mülkiyet hakları olan Marka, Patent ve Tasarım vekillik hizmetleri ve telif hakları tescili alanında faaliyet.. Viranomaisten määräyskokoelmat: Patentti- ja rekisterihallitus. Hakuosumia 7 kpl. Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu. Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy Patentti- ja rekisterihallitus. Sörnäisten rantatie 13 C, Helsinki Postiosoite: 00091 PRH. Asiakaspalvelu ma-pe klo 9.00-16.15 puh Insinöörityö tehtiin Patentti- ja rekisterihallituksen toimeksiannosta. Insinöörityö on laadullinen, ja sen aineisto kerättiin systemaattista kirjallisuuskatsausta soveltaen. Valtiovarainministeriön tuottamat materiaalit kuvaavat TORI-hanketta hyvin teoriatasolla, mutta konkreettisista toimenpiteistä tietoa oli.. Patentti- ja rekisterihallitus on ajanut säätiön perustajan Matti Koivurinnan erottamista vuodesta 2016 lähtien. Patentti- ja rekisterihallituksen mukaan säätiön hallituksen puheenjohtaja Marco Steinberg laiminlöi museonjohtajan kulujen valvonnan

KUUSAMON ENERGIA- JA VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Osuuskunnan nimi on Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta ja sen kotipaikka on Kuusamo. 2 TOIMIALA Osuuskunnan tarkoituksena on rakentaa 1 Kannonjärven vesiosuuskunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka 2 Toimiala 3 Jäseneksi ottaminen Osuuskunnan toiminimi on Kannonjärven vesiosuuskunta ja kotipaikka on Kannonkosken kunta. Osuuskunnan tarkoituksena JÄTEVESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Kierikkalan Jätevesiosuuskunta ja kotipaikka on Rusko. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää ja hoitaa Osuuskunnan säännöt TUULOKSEN TIETOVERKKO-OSUUSKUNTA SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Tuuloksen tietoverkko-osuuskunta ja kotipaikka on Hämeenlinna. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana 1 PYÖTSAAREN MAAOSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT 1. YLEINEN PÄÄTÖKSENTEKO 1 Osakaskunnan nimi Pyötsaaren maaosakaskunta 2 Kotipaikka Haminan Kaupunki 3 Yhteinen alue Haminan kaupungissa sijaitsevan Vepsun saaren ja

Patentti- ja rekisterihallitus - Wikiwan

Lomakkeen saa Patentti- ja Rekisteritoimistosta tai maistraatista. Uskonnollisten yhdistyksien rekisteriä pitää Patentti- ja rekisterihallitus. Uuden uskonnonvapauslain mukaan uskonnollisten yhdistysten rekisteröinti tapahtuu yhdistysrekisterissä eli Patentti- ja Rekisterihallituksessa Sivu: 1(8) VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT Kysytty 14-01-2016. Voimassa 29-09-2015 lähtien 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Uki-Kustavi saaristovesiosuuskunta. ja kotipaikka on Uusikaupunki.

YTJ - Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä - Yrityshak

Avainsana: patentti- ja rekisterihallitus. Uutiset Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. Rek.nro 149.234 Ensirek.pvm 13.6.1988 PIRKKA-HÄMEEN MEHILÄISHOITAJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka KAINUUN PUHELINOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Kainuun Puhelinosuuskunta (KPO) ja kotipaikka Kajaani. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana ja tarkoituksena on tukea jäsentensä 4 YHTIÖJÄRJESTYS: Vihmalon Vesiosuuskunta :08:27 4(7) 13 OSUUSKUNNAN VARSINAINEN KOKOUS Varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1) valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina; 2) todetaan, onko kokouskutsu ja mahdollinen ennakkotiedotus toimitettu sääntöjen määräämällä tavalla ja onko kokous muutoin laillinen; 3) esitetään hallituksen toimintakertomus sekä tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta; 4) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta; 5) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä; 6) päätetään ylijäämän käyttämisestä; 7) määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot; 8) valitaan tarvittavat jäsenet hallitukseen; 9) valitaan vähintään kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet tarkastamaan seuraavan tilikauden hallintoa ja tilejä; 10) määrätään, missä sanomalehdessä kutsu osuuskunan kokoukseen julkaistaan; 11) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 14 KOKOUSKUTSU- JA MUUT TIEDONANNOT Kutsu osuuskunnan kokoukseen toimitetaan jäsenille vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta ilmoituksella, joka julkaistaan ainakin yhdessä jäsenten keskuuteen runsaasti leviävässä tai osuuskunnan kokouksen määräämässä sanomalehdessä. Muut tiedonannot toimitetaan jäsenille todistettavalla tavalla kirjeellisesti, tai sanomalehti-ilmoituksella taikka osuuskunnan toimipaikoissa esillä pidettävillä ilmoituksilla. 15 HALLITUS Osuuskunnan hallitukseen kuuluu viisi (5) henkilöä, jotka valitaan toimiinsa kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hallitukseen voidaan lisäksi valita vuodeksi kerrallaan enintään niin monta varajäsentä kuin hallituksessa on jäseniä. Varajäsenet voidaan valita asianomaisten hallituksen jäsenten henkilökohtaisiksi varamiehiksi. Hallituksen varsinaisista jäsenistä eroaa vuosittain lähinnä kolmannes aluksi arvan mukaan ja sitten vuorottain. Vaalikelpoinen hallitukseen on osuuskunnan jäsen tai vaihtoehtoisesti hänen aviopuolisonsa ja jäsenenä olevan yhteisön edustaja. Sellainen jäsen tai sellaisen jäsenyhteisön edustaja, joka ei säännöllisesti käytä hyväkseen osuuskunnan palveluksia, ei saa kuulua hallitukseen. Toimitusjohtaja saadaan valita hallitukseen siihen katsomatta, onko hän osuuskunnan jäsen vai ei. Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 16 HALLITUKSEN KOKOUKSET Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenten koko lukumäärästä. Asiaa ei kuitenkaan saa ottaa käsiteltäväksi, ellei, mikäli mahdollista, kaikille hallituksen jäsenille tai, jonkun heistä ollessa estyneenä, mahdollisesti valituille varajäsenille ole varattu tilaisuutta osallistua asian käsittelyyn. Hallituksen kokouksessa tulee päätökseksi se mielipide, jota enemmistö on kannattanut tai johon puheenjohtaja, äänten mennessä tasan on yhtynyt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta niin usein kuin tarve Suvisaariston vesiosuuskunta Säännöt 1 (9) SUVISAARISTON VESIOSUUSKUNTA-SOMMARÖ VATTENANDELSLAG -NIMISEN OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Suvisaariston Vesiosuuskunta-Sommarö

Patentti -ja Rekisterihallitus (PRH) kuuluu työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) hallinnonalaan ja se neuvottelee vuosittain ministeriön kanssa toimintansa tulostavoitteet. PRH on nettobudjetoitu virasto, mikä tarkoittaa sitä, että se kattaa noin 95 % menoistaan omilla palvelutuloillaan ANJALAN VESIHUOLTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka 2 Toimiala 3 Jäseneksi ottaminen Osuuskunnan toiminimi on Anjalan vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Kouvolan kaupunki. Osuuskunnan Marka Tescil. Marka başvurusu yapılmadan önce, kapsamlı bir marka araştırması (marka sorgulama veya sorgulaması) yapılmalıdır. Bu araştırma, tescil başvurusunda bulunulması düşünülen markanın, ilgili marka sınıfında tescile müsait olup olmadığını belirlemelidir.Marka başvurusu yapılmadan önce.. 1(9) VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka 2 Toimiala 3 Jäseneksi ottaminen Osuuskunnan toiminimi on LAUTTOLAHDEN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA ja kotipaikka on KAJAANIN KAUPUNKI. Osuuskunnan toimialana Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry, josta voidaan käyttää lyhennystä

PRH Patentti- ja rekisterihallitus - Helsinki, Финлянди

1/7 Etelä-Elimäen Vesiosuuskunta VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Etelä-Elimäen Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Kouvola/Elimäki. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän 1 Vehniän vesiosuuskunnan säännöt 1 Toimiala ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Vehniän vesiosuuskunta ja kotipaikka on Laukaan kunta. 2 Toimiala 3 Jäseneksi ottaminen Osuuskunnan toimiala on rakentaa, Puhelinosuuskunta LPO:n säännöt hyväksytty osuuskunnan kokouksessa 27.4.2017 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Puhelinosuuskunta LPO, ruotsiksi Telefonandelslaget LPO, ja sen kotipaikka Acronym. Definition. PRH. Patentti-ja Rekisterihallitus (Finnish: National Board of Patents and Registration)

Patentti- ja Rekisterihallitus Yrityksen tiedot - Taloussanoma

 1. imi on Hirvihaaran Vesiosuuskunta ja sen kotipaikka on Mäntsälän kunta. 2. TOIMIALA Osuuskunnan toimialana on rakentaa,
 2. Arkadiankatu 6 A. 00100 Helsinki. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiötä edustavat hallituksen. puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen. jäsenet kaksi yhdessä
 3. imi ja kotipaikka Osuuskunnan toi

VIRTAIN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa 01.01.2017. 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Virtain Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Virtain kaupunki. PRH Patentti- ja rekisterihallitus, Helsinki, Finland. 1.5K likes. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. See more of PRH Patentti- ja rekisterihallitus on Facebook 7 YHTIÖJÄRJESTYS: Vihmalon Vesiosuuskunta :08:27 7(7) sillä rajoiteta jäsenen oikeutta osuuskunnan omaisuuteen tai yli jäämään, kaikkia äänestykseen osallistuneiden ääniä, tai b) jos päätös koskee osuuskunnan toimialan olennaista muuttamista taikka lisamaksu velvollisuuden tai ylimääräissen maksun määräämistä tai enentämistä tai niihin sovellettavan laskentamisperusteen muuttamista, kolmea neljäsosaa äänestykseen osallistuneiden äänistä, tahi c) jos päätös koskee osuusmaksun korottamista, kahta kolmasosaa äänestykseen osallistuneiden äänistä. 2. Ehdotusta, joka sisältää muunlaisen muutoksen näihin sääntöihin kuin edellä tässä pykälässä on sanottu, ei tarvitse käsitellä useammassa kuin yhdessä osuuskunnan kokouksessa, ja on tällöin tehty päätös pätevä, jos muutosehdotuksen puolesta on annettu vähintään kaksi kolmasosaa äänestykseen osallistuneiden äänistä. 3. Kun tehdään sellainen sääntöjen muuttamista koskeva ehdotus, joka tämän pykälän 1 momentin a), b) ja c) kohdan mukaan on käsiteltävä kahdessa perättäisessä osuuskunnan kokouksessa, on ehdotuksen asiallinen sisältö vähintään 30 päivää ennen ensimmäistä kokousta saatettava osuuskunnan jäsenten tietoon sillä tavoin kuin tiedonantojen toimittamisesta on näissä säännöissä määrätty. Kutsua seuraavaan kokoukseen ei saa antaa ennen kuin edellinen on pidetty. Jos kumpikaan kokous ei ole varsinainen, tulee niiden välillä kulua vähintään kuukauden aika. 29 YLEISMÄÄRÄYS Muutoin noudatetaan voimassa olevaa osuuskuntalakia sekä yleisiä vesilaitoksia koskevaa lakia. LILJENET VALOKAAPELIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka 2 Toimiala 3 Jäseneksi ottaminen 4 Osuuskunnan toiminimi on Liljenet fiberkabelandelslag, suomeksi Liljenet valokaapeliosuuskunta, ja sen

Leppälahti-Savio vesihuolto-osuuskunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Leppälahti-Savio vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Jyväskylän maalaiskunta. 2 Toimiala Osuuskunnan Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Viikinkiajan Laiva ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää 1 Toiminimi ja kotipaikka ILLON VESIHUOLTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT Osuuskunnan toiminimi on Illon Vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka Sastamalan kaupunki. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena on jäsenten taloudenpidon 1/10 hyväksytty versio VESIOSUUSKUNTA HKM:n SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka 2 Toimiala 3 Jäseneksi ottaminen Osuuskunnan toiminimi on ja sen kotipaikka on Saarijärvi. Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ. Общая информация. Нормативная правовая база КР.Пошлины

Patentti- ja rekisterihallitus

Hakukoneella löydät kaikki avoimet työpaikat helppokäyttöisen ja selkeän käyttöliittymän avulla. Jotta sivuston käyttö olisi sinulle sujuvaa ja mainokset kiinnostavia, Sanoma yhteistyökumppaneineen käyttää evästeitä HÄRKINVAARAN VESIOSUUSKUNTA 25.02.2012 VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka 2 Toimiala Osuuskunnan toiminimi on Härkinvaaran vesiosuuskunta ja kotipaikka on Liperi.

Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) tavaramerkin ja mallioikeuden sähköisiin palveluihin on nyt mahdollista kirjautua myös virolaisilla eIDAS-tunnistusvälineillä.eIDAS-tunnistaumisen avulla Viron kansalaiset voivat kirjautua PRH:n tavaramerkki- ja mallioikeuspalveluihin oman maansa.. patent24.ru - waiting your offers. Domain is parked by service DomainParking.ru YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT hyväksytty syyskokouksessa 16.12.2017 yhteystiedot osoite c/o Maija Lipponen, Juhonkyläntie 26 D 88600 Sotkamo kotipaikka Tampere rekisterinumero 186.788 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen Patentti- ja rekisterihallituksen työntekijä ja asiakkaat kertovat patentoinnista. Tuotanto: Visual Media

YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Porvoon Partiomiehentie 1 - Bostads Ab Patrullvägen 1 24.09.2015 12:22:10 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 24.09.2015 Toiminimi: Asunto Patentti- ja rekisterihallitus PRH tukee kansallista ja kansainvälistyvää yritys- ja yhteisötoimintaa Suomessa. Tehtävämme on luoda Suomeen vankka perusta menestyville yrityksille ja yhteisöille. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit.. Yritys: Patentti- ja Rekisterihallitus, Helsinki - Katso yhteystiedot, taloustiedot sekä uutiset maksutta Taloussanomien yritystietopalvelusta. Virallinen ja reaaliaikainen Patentti- ja rekisterihallituksen kaupparekisteriote. Sisältää yritystä koskevat, viralliset kaupparekisteriin merkityt tiedot

Patentti- ja rekisterihallitus PRH - Helsinki - Työ- ja - fonecta

 1. Patentti- ja rekisterihallitus huolehtii Suomessa kansainvälistä rekisteröintiä koskevista tehtävistä ja pitää luetteloa Suomessa voimassa olevista kansainvälisistä rekisteröinneistä. English. The National Board of Patents and Registration of Finland shall be responsible in Finland for all action relating to..
 2. PATENTUS - your professional IP consultants
 3. imi ja kotipaikka Osuuskunnan toi
 4. imi: Vihmalon Vesiosuuskunta Yritys- ja yhteisötunnus: Voimassaoloaika, alkaen Kyselyajankohta: :08:27
 5. Patentti- ja rekisterihallitus:n toimiala on Työvoima- ja elinkeinoasiain hallinto ja toimipisteemme sijaitsee osoitteessa Arkadiankatu 6 A, 00100 HELSINKI. Tavoitatte meidät parhaiten puhelimitse numerosta 09-6939500

Patentti- ja rekisterihallitus valtiolle

Suomen patenttijärjestelmä alkoi kehittyä vuonna 1835 perustetun manufaktuurijohtokunnan aikana. Se antoi patenttihakemuksista lausuntoja senaatille, hallinnoi patentteja ja valvoi niiden käyttöä sekä säilytti patenttiasiakirjoja. Koska patenttilainsäädäntöä ei alkuun ollut, sovellettiin patenttien myöntämisessä Ruotsin vuoden 1739 privilegiojulistusta. Asetus patenteista annettiin viimein 30.3.1876. Sen mukaan patentit olivat voimassa kolmesta kolmeentoista vuotta.[4] LEMPYYN VESIHUOLTO-OSUUSKUNTA SÄÄNNÖT Vahvistettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.11.2009 2 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan nimi on Lempyyn vesihuolto-osuuskunta ja sen kotipaikka on Suonenjoen Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisteri Arkadiankatu 6 A 00100 Helsinki puh. 029 509 5000 kirjaamo@prh.fi. TOIMIALA (Rekisteröity 09.12.1987) Yhtiön toimialana on harjoittaa puisten rakennusten ja kalustojen sekä muiden vapaa-ajan viettoon kohdistuvien tavaroiden teollista..

PatInfo - Patentti- ja rekisterihallitus. DESC SOURCE. Tietokannan käyttöliittymä. Tietokanta. Patentti- ja rekisterihallitus 1(5) MALLI Sähköosuuskuntien säännöt ovat yhtenevät lukuun ottamatta nimeä ja kotipaikkaa. Tyrnävän kirkonkylän Sähköosuuskunta SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Tyrnävän kirkonkylän

VALKJÄRVEN KUITUOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Valkjärven Kuituosuuskunta ja kotipaikka on Nurmijärvi. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana on hankkia, omistaa, ylläpitää, JA Löydä HD-arkistokuvia ja miljoonia muita rojaltivapaita arkistovalokuvia, -kuvituskuvia ja -vektoreita Shutterstockin kokoelmasta hakusanalla arkadiankatu. Tuhansia uusia ja laadukkaita kuvia joka päivä PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisterijärjestelmä Sivu 1 31.07.2013 : - SÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 2555471-2 Yhtiö: Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunta Käsittelevä toimisto: Jäljennöksen Rekisteröityneenä käyttäjänä voisit. Lukea ja kirjoittaa kommentteja, kirjoittaa blogia ja keskustella muiden käyttäjien kanssa lukuisissa yhteisöissä

Patentti- ja rekisterihallitus yle

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri. Yhtiöjärjestys päivältä 13.10.2017 Toiminimi: Terveystalo Oyj Yritys- ja yhteisötunnus 1 § Yhtiön toiminimi on Terveystalo Oyj ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhtiön rinnakkaistoiminimi ruotsiksi on Terveystalo Abp ja englanniksi Terveystalo Plc 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund Järilä-Kuurolan jätevesiosuuskunta 1 (9) Säännöt 16.6.2010 1 Toiminimi ja kotipaikka 2 Toimiala 3 Jäseneksi ottaminen Osuuskunnan toiminimi on Järilä-Kuurolan jätevesiosuuskunta ja kotipaikka on Kokemäki. Astăzi s-a desfășurat ședința Comisiei pentru Situații Excepționale, care a adoptat mai multe decizii. Una dintre ele se referă la deținătorii de patente

patentti- ja rekisterihallitus arkistot - Hym

Virhe: Patentti- ja rekisterihallitus. Finnish authority. Patentti- ja rekisterihallitus. Arkadiankatu 6 A. located in the administrative territorial entity Avainsana: Patentti- ja rekisterihallitus. Useita taloyhtiöitä uhkaa siivous kaupparekisteristä - poisto lamauttaisi yhtiön toiminnan. Taloyhtiöillä on elokuun loppuun asti aikaa tarkistaa ja päivittää tietonsa Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) (Arkadiankatu 6 A, Helsinki). Eurooppalaisen patenttijärjestelmän uudistus tulee voimaan vuonna 2017, ja Suomessa eduskunta hyväksyi nyt joulukuussa keskitettyä patenttituomioistuinta koskevan ehdotuksen. Myös patenttien vuosimaksut on vahvistettu joulukuussa

Patentti- ja rekisterihallitus - Patentoi keksintösi! on Vime

Patentti- ja rekisterihallitus. Pl 1140 00101 HELSINKI WIPO Lex is a global database that provides free of charge access to legal information on intellectual property (IP) such as treaties administered by WIPO, other IP-related treaties, and laws and regulations of the Member States of WIPO, the United Nations and the World Trade Organization MUHOKSEN SANGINJOEN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT Y-TUNNUS : 0509907-0 Hyväksytty Muhoksen Sanginjoen vesiosuuskunnan kokouksessa xx.xx.xxxx MUHOKSEN SANGINJOEN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 2 1 Toiminimi ja kotipaikka HOLLOLAN VALOKUITU OSK SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Hollolan Valokuitu Osk ja kotipaikka Hollola. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena ja toimialana on edistää jäsentensä PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisterijärjestelmä Sivu 1 17.03.2011 Y-tunnus: 0833510-4 SÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 0833510-4 Kaupparekisterinumero: 489.359 Yhtiö: Laasonlahden vesiosuuskunta

6 YHTIÖJÄRJESTYS: Vihmalon Vesiosuuskunta :08:27 6(7) tehdystä hakemuksesta hyväksytään jäseneksi, on oikeus lukea siirretyn osuuden osalta hyväkseen siirtäjän suorittama liittymismaksu samoin kuin osuusmaksunsa lyhennykseksi siirtäjän suorittama osuusmaksu siinä määrin kuin tämä olisi oikeutettu saamaan sen takaisin osuuskunnalta. Siirronsaaja saa tällöin hyväkseen myös muut taloudelliset edut, mitkä siirtäjällä olisi ollut, jos hänen jäsenyytensä oli jatkunut. 23 KUOLLEEN JÄSENEN OIKEUDENOMISTAJAN OIKEUS Kuolleen jäsenen oikeudenomistajalla, jolle tämän oikeus on siirtynyt, on oikeus jäseneksi pääsemiseen, jos hän vuoden kuluessa kuolinpäivästä ilmoittaa osuuskunnalle sitä haluavansa ja edellytykset jäsenyyden saamiseen muutoin ovat olemassa. Oikeudenomistajalla, joka sanotussa ajassa tekemästään hakemuksesta hyväksytään osuuskunnan jäseneksi, on tällöin oikeus lukea siirtyneen osuuden osalta hyväkseen vainajan suorittamat osuus- ja liittymismaksut sekä saada osakseen myös muut jäsenyydestä johtuvat taloudelliset edut, jotka vainajalla olisi eläessään ollut. 24 JÄSENEN EROTTAMINEN Jäsen voidaan erottaa osuuskunnasta: 1) jos jäsen ei saamastaan varoituksesta huolimatta aikanaan suorita maksujaan osuuskunnalle tai täytä muita jäsenyydestä johtuvia velvollisuuksiaan; 2) jos jäsen kokonaan tai osaksi luopuu käyttämästä hyväkseen osuuskunnan palveluksia; 3) jos jäsen aiheuttaa osuuskunnalle huomattavaa vahinkoa, tai muutoin toimii osuuskunnan etujen ja tarkoitusperien vastaisesti; 4) jos jäsen toimii liittymissopimuksessa mainittujen kulloinkin voimassa olevien yleisten määräysten vastaisesti; tai 5) jos jäsen joutuu konkurssitilaan tai holhouksen alaiseksi. Jäsenen erottamispäätös voidaan saattaa osuuskunnan kokouksen, muttei tuomioistuimen eikä välimiesoikeuden tutkittavaksi. 25 OSUUSKUNNAN PURKAMINEN Päätös osuuskunnan vapaaehtoisesta purkamisesta ja selvitystilaan asettamisesta ei ole pätevä, ellei kaikki osuuskunnan jäsenet ole yhtyneet päätösehdotukseen tai ellei päätöstä ole tehty kahdessa perättäisessä osuuskunnan kokouksessa ja sen hyväksymisen puolesta ole viimeksi pidetyssä kokouksessa annettu kahta kolmasosaa äänestykseen osallistuneiden äänistä. Kutsua seuraavaan kokoukseen ei saa antaa ennen kuin edellinen on pidetty. Jos kumpikaan kokous ei ole varsinainen, tulee niiden välillä kulua vähintään kuukauden aika. 26 VAROJEN JAKAMINEN OSUUSKUNNAN PURKAUTUESSA Jos osuuskunta puretaan, päättää osuuskunnan kokous miten osuuskunnan omaisuuden säästö käytetään. Mikäli säästöä ei jaeta jäsenille, on se käytettävä vesihuoltotoimintaa edistäviin tai yleishyödyllisiin tarkoituksiin. 27 VÄLIMIESMENETTELY Riidat toiselta puolen osuuskunnan ja toiselta puolen hallituksen jäsenen tai osuuskunnan muun edustajan, selvitysmiehen tai osuuskunnan jäsenen välillä ratkaistaan välimiesmenettelyä noudattaen niin kuin siitä annetussa laissa säädetään. 28 SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN 1. Päätös muutoksen tekemisestä näihin sääntöihin ei ole pätevä, ellei päätöstä ole tehty kahdessa perättäisessä osuuskunnan kokouksessa ja sen hyväksymisen puolesta ole viimeksi pidetyssä kokouksessa annettu, a) jos päätös koskee jäsenen oikeutta erota osuuskunnasta tai PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri. Yhtiöjärjestys päivältä 05.11.2019 Toiminimi: Jämsän Seudun Osuuspankki Yritys- ja yhteisötunnus: 0175632-8 Voimassaoloaika, alkaen 05.11.2019 Kyselyajankohta: 05.11.2019 15:12:17 Ehdotus osuuskunnan sääntöjen muutoksesta sulautumiseen liittyen ETELÄ-KORPILAHDEN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka 2 Toimiala Osuuskunnan toiminimi on Etelä-Korpilahden vesiosuuskunta Patenttiviranomaisena Suomessa toimii Patentti- ja rekisterihallitus (PRH). Toimipaikka sijaitsee Helsingissä. PRH:ssa on neuvontainsinöörejä, joilta saa luottamuksellisesti neuvontaa patenttiasioissa, kuten yleisluontoisia vastauksia esimerkiksi siihen, minkälaiset keksinnöt ovat patentoitavissa tai.. VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Karunan vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Sauvo. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää ja hoitaa vesi-

SANTALAHTI LINTULUOTO VESIOSUUSKUNTA SÄÄNNÖT Toiminimi ja kotipaikka 1 Osuuskunnan toiminimi on Santalahti Lintuluoto vesiosuuskunta ja kotipaikka Uudenkaupungin kaupunki. Toimiala 2 Osuuskunnan toimialana 1 VESANKAJÄRVEN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT, rekisteröity 3.3.2015 1 Toiminimi ja toimipaikka Osuuskunnan nimi on Vesankajärven vesiosuuskunta ja kotipaikka Jyväskylä. 2 Toimia Osuuskunnan toimialana on rakentaa, Patentti- ja rekisterihallitus:n toimiala on Työvoima- ja elinkeinoasiain hallinto ja toimipisteemme sijaitsee osoitteessa Arkadiankatu 6 A, 00100 HELSINKI. Tavoitatte meidät parhaiten puhelimitse numerosta 09-6939500 . Lisätietoja toiminnastamme ja tarjoamistamme palveluista löydätte myös verkkosivultamme osoitteesta www.prh.fi Yrityksemme Y-tunnus on 0244683-1. Meillä työskentelee keskimäärin 250 - 499 henkilöä. Katso tarkempi sijaintimme oheiselta kartalta, tai tee reittihaku suoraan käyntiosoitteeseemme: Patentti- ja rekisterihallitus, Arkadiankatu 6 A, 00100 HELSINKI Latest statistics for prh.fi website: estimated summary traffic is 133 Thousand sessions per month (4.43 Thousand sessions per day, or 48.5 Million sessions per year). The site links to network IP address 84.20.140.210 Liiketoiminta ja talous. Investoinnit ja rahoitus. Käännös- ja tulkkauspalvelut. Patentti- ja rekisterihallitus. Osoite: 00101 Helsinki Arkadiankatu 6 A /PL 1140. Puhelin: +358 9 6939500

Vesiosuuskunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Kitö Vattenandelslag Kitön Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Sipoo. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana on Sipoon kunnan Spjutsundin Lue Tivin sivuilta tuoreimmat uutiset ja uusimmat artikkelit aiheesta Patentti- ja rekisterihallitus. Tivin sivuilta löydät tuhansia kirjoituksia arkeen ja töihin Karkkilan vapaa-ajattelijat ry Säännöt Rekisteröity ja hyväksytty PRH:ssa 08.11.2006 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Karkkilan vapaa-ajattelijat ry ja sen kotipaikka on Karkkila 2 Meie masinapargis on üle 30 erineva ehitusmasina.  Professionaalsus. Meie spetsialistid aitavad Teile vajaliku ja sobiva ehitustehnika välja valida. Konsultatsioon on tasuta. Küsige meie spetsialistidelt abi

LEVANNON VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Osuuskunnan toiminimi on Levannon vesiosuuskunta ja 2 TOIMIALA kunnan Levannon kylä. sen kotipaikka on Mäntsälän Osuuskunnan tarkoituksena on 1 Valoa kuidun päässä- nimisen osuuskunnan säännöt 1 TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Osuuskunnan nimi on Valoa kuidun päässä ja kotipaikka on Kouvola. 2 TOIMIALA Osuuskunnan toimialana on hankkia, omistaa, ylläpitää, Patentti- ja rekisterihallitus. Patentti- ja rekisterihallituksen sivusto sisältää tietoa erilaisista rekistereistä ja rekisteröinnistä: kauppa-, tilinpäätös-, yrityskiinnitys-, yhdistys-, säätiö- ja tavaramerkkirekistereistä ALAJÄRVEN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Alajärven Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Alajärven kaupunki. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH[1], ruots. Patent- och registerstyrelsen) on Suomen valtion virasto, joka ylläpitää kaupparekisteriä, yrityskiinnitysrekisteriä, yhdistysrekisteriä ja säätiörekisteriä sekä myöntää patentteja, hyödyllisyysmalleja, mallioikeuksia, tavaramerkkejä ja LEI-tunnuksia. Lisäksi Patentti- ja rekisterihallitus rekisteröi yritysten tilinpäätöksiä. Se ylläpitää myös yhdessä verohallinnon kanssa yritys- ja yhteisötietojärjestelmää, YTJ:tä. Patentti- ja rekisterihallituksessa työskentelee noin 400 työntekijää[2]. Patentti- ja rekisterihallitus kuuluu työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) hallinnonalaan[3]. Liite A MÄNTSÄLÄN SÄÄKSJÄRVEN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Mäntsälän Sääksjärven vesiosuuskunta ja kotipaikka on Mäntsälä 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 30.1.2008 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Villingin vesiosuuskunta ja kotipaikka on Helsinki. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää ja hoitaa PRH: Rekisterihallitus Patentti-ja. Що означає PRH? Вищевказане є одним із значень PRH. Rekisterihallitus Patentti-ja. Тихоокеанський регіон штаб-квартири. Гормон пролактин звільнення Arkadiankatu 6 A. 00100 Helsinki. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiötä edustavat hallituksen. puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen. jäsenet kaksi yhdessä

inter patent,marka,tasarım,hosting,domain,marka tescil,patent tescil,tasarım tescil,barkod tescili Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä 05.06.2018 11:52:40 Y-tunnus: 1723416-1 YHTEISÖSÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 1723416-1 Nimi: Ripatin vesiosuuskunta Sisältö: Yhteisösäännöt Patentti- ja rekisterihallitus toimii Helsingissä osoitteessa Sörnäisten rantatie 13.[11] FI Patentti- ja rekisterihallitus. Office name: Finnish Patent and Registration Office, Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) 5 YHTIÖJÄRJESTYS: Vihmalon Vesiosuuskunta :08:27 5(7) vaatii ja käsittelee muun muassa seuraavat asiat: 1) päättää osuuskunnan palveluista perittävistä maksuista; 2) tarkastaa osuuskunnan omaisuuden ja rahavarojen hoitoa sekä kirjanpitoa tahi määrää jonkun jäsenistään ajoittain toimittamaan tällaisia tarkastuksia; 3) päättää osuuskunnan kokouksen koolle kutsumisesta ja valmistelee siinä käsiteltävät asiat; ja 4) käsittelee muita hallituksen toimivaltaan kuuluvia ja sen toimenpiteitä vaativia asioita. 17 TOIMITUSJOHTAJA Osuuskuntalain 80 :n tarkoittamana hallinnonjohtajana on toimitusjohtaja, jonka ottaa ja erottaa hallitus. 18 OIKEUS TOIMINIMEN KIRJOITTAMISEEN JA PROKURA Osuuskunnan toiminimen kirjoittavat toimitusjohtaja ja hallituksen jäsenet aina kaksi yhdessä. Hallitus voi antaa toiminimen kirjoitusoikeuden osuuskunnan palveluksessa oleville henkilöille siten, että he kirjoittavat toiminimen kukin erikseen yhdessä toimitusjohtajan tai hallituksen jonkun jäsenen kanssa. Prokuran antamisesta päättää hallitus. 19 TILIKAUSI JA TILINPÄÄTÖS Osuuskunnan tilinpäätöspäivä on kalenterivuoden viimeinen päivä. Tilinpäätöksen tulee olla valmiina ja tilikirjat, hallituksen toimintakertomus ja muut tarvittavat asiakirjat on jätettävä tilintarkastajille tarkastettaviksi kuukautta ennen osuuskunnan varsinaista kokousta, kuitenkin viimeistään ennen maaliskuun loppua. 20 TILINTARKASTUS JA KERTOMUS SIITÄ Tilintarkastajien on kultakin tilikaudelta annettava osuuskunnan hallinnosta ja tileistä kirjallinen tilintarkastuskertomus vähintään viikkoa ennen osuuskunnan varsinaista kokousta. Tarkastuskertomuksen tulee sisältää selostus tilintarkastajien toimittaman tarkastuksen tuloksesta sekä lausunto siitä, onko syytä muistutuksen tekemiseen tilinpäätöksen, osuuskunnan kirjanpidon tai muutoin osuuskunnan asioiden hoidon johdosta. Tilintarkastuskertomuksessa on annettava erityinen lausunto: - tilinpäätöksen vahvistamisesta - vastuuvapauden myöntämisestä - ylijäämää tai tappiota koskevasta hallituksen ehdotuksesta; sekä - siitä, käsittääkö hallituksen ehdotus säädetyt siirrot vararahastoon. Jos osuuskunnan pysyväiseen käyttöön tarkoitetun omaisuusesineen arvoa on korotettu siinä järjestyksessä, kuin kirjanpitolaissa on säädetty, on siitäkin tarkastuskertomuksessa erityisesti mainittava. 21 VELKAKIINNITYS Hallituksella on valta ilman osuuskunnan kokouksen antamaa lupaa kiinnityttää velasta osuuskunnan kiinteää omaisuutta tai vuokramaalla olevat rakennukset vuokraoikeuksineen. 22 OSUUDEN SIIRTO JA SIIRRON SAAJAN OIKEUS Osuus saadaan siirtää, mutta jäsenyyttä ei voida toiselle luovuttaa. Jos jäsen on siirtänyt osuutensa toiselle, on siirronsaaja, joka täyttää jäseneksi pääsemisen edellytykset, hyväksyttävä osuuskunnan jäseneksi. Siirronsaajalla, joka kuuden kuukauden kuluessa siirrosta

Patentti- ja rekisterihallitus PRH Arkadiankatu 6 A lla/llä,-ssa/ssä Helsinki, ☎ Puhelin 09 6939500 kanssa ⌚ Aukioloajat ja Ajo-ohje. Nimi: Patentti- ja rekisterihallitus PRH. Osoite: Arkadiankatu 6 A. Postinro/Paikka: 00100 Helsinki Tarjoamme laajan valikoiman tuotteita ja palveluita aiheesta patentti- ja rekisterihallitus. Löydä nopeasti ja tehokkaasti rakentamisen ja teollisuuden alojen yritykset. Yrityshakemistomme sisältää yli 70.000 ammattilaisen ja päättäjän yhteystiedot sekä yrityksen tarjoamat tuotteet ja palvelut » Lue lisää

YLÄNEENJOEN JÄTEVESIOSUUSKUNTA SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Yläneenjoen Jätevesiosuuskunta ja kotipaikka on Pöytyä. 2 Toimiala Osuuskunnan toimiala on rakentaa, ylläpitää K-Patents designs and supplies specialized in-line liquid analysers and process refractometers for industrial process instrumentation and control SUOVANLAHTI-VESIJÄRVI VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka 2 Toimiala Osuuskunnan toiminimi on Suovanlahti-Vesijärvi vesiosuuskunta ja kotipaikka on Viitasaari. Osuuskunnan toimialana on rakentaa, Finder.fi kertoo Patentti- ja rekisterihallitus PRH yrityksestä kaiken olennaisen yhteystiedoista alkaen aina talous- ja päättäjätietoihin asti. Patentti- ja rekisterihallitus PRH on perustettu vuonna 1942. Se on valtion virastot ja laitokset, jonka kotipaikka on Helsinki, ja pääasiallinen toimiala Työ- ja..

YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Porvoon Mannerheiminkatu 34 13.08.2015 12:52:14 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 13.08.2015 Toiminimi: Asunto Oy Porvoon Mannerheiminkatu Our website has detected a problem when accessing this page from your computer. If the problem persists, please contact our service desk team at e-businesshelp@euipo.europa.eu. Reference Number: ie2w9hjbqvmbvmjf8haj1yvi PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisterijärjestelmä. Sivu 16.12.2009 Y-tunnus: YHTIÖJARJESTYS. ja. 1111111-1. Yhtiö: Käsittelevä toimisto: Arkadiankatu. puh Patentti- ja rekisterihallitus pitää valvonnan järjestämistä lakiehdotuksessa esitetyllä tavalla tarpeellisena ja suhtautuu myönteisesti lakien hyväksymiseen. Tule ja onnistu. WWW. prh.fi. Arkadiankatu 6 A, 00100 Helsinki | PL 1140..

Mitä tarkoittaa kaupparekisteri? Patentti- ja rekisterihallituksen eli PRH:n hallinnoima kaupparekisteri on virallinen sekä julkinen rekisteri suomalaisista yrityksistä. Osakeyhtiöiden, kommandiittiyhtiöiden, avoimien yhtiöiden ja osuuskuntien on aina ilmoittauduttava kaupparekisteriin Patentti- ja rekisterihallitus. Kotimaa. Viranomaiselta piiskaa PRH:n johdolle: Työntekijöihin kohdistunut häirintää ja epäasiallista kohtelua, terveys vaarantunut Patentti- ja rekisterihallitus PRH kehottaa tavaramerkkiasiakkaitaan olemaan nyt erittäin tarkkoja liikkeellä olevien oikeita laskuja muistuttavien talouskirjeiden kanssa sekä tarkistamaan, että erityisesti tavaramerkkien uudistamiseen liittyvät asiat ovat kunnossa, se kertoi perjantaina tiedotteessaan

 • Bmw e90 vakionopeussäädin.
 • Kela kamreerintie 8.
 • Paljonko suomessa on sinkkuja.
 • Suomalaisia luontokuvaajia.
 • Cafe rouge urho kekkosen katu.
 • Bbc news donald trump.
 • Lakisanasto englanti suomi.
 • The hockey news lehti.
 • Jalkatreeni ohjelma pakkotoisto.
 • Rock talot.
 • Marco de wit vanhemmat.
 • Pyörönkaari 24.
 • Marks and spencer jyväskylä.
 • Hockeyallsvenskan live.
 • Karstulan kunta esityslistat.
 • Timo hänninen toimitusjohtaja.
 • Prisma jatkojohto ulkokäyttöön.
 • The creation of adam tattoo.
 • Faliraki water park aukioloajat.
 • Hiidenvesi grilli.
 • Tikka m65 lukon purkaminen.
 • Sevärdheter washington dc.
 • Koiran hiiva molkosan.
 • Cocktailpalat poro.
 • Maatiainen yhteystiedot.
 • Pizzeria valentino.
 • Suomenhevosruuna myytävänä.
 • Bobles lelut.
 • Oilon junior magneettiventtiili.
 • Jännitysniska rytmihäiriöt.
 • Lounas triangeli.
 • Usa kartta osavaltiot.
 • Audi quattro neliveto.
 • Kevytsoraharkko.
 • Hirviöt kansio.
 • Kinkku juusto sarvet.
 • Miten kopioida tekstiä macbookilla.
 • Pyssypuoti.
 • Atlantica aegean park rodos.
 • Sotilasinsinööri.
 • Sää maspalomas 25 vrk.