Home

Sääntöetiikka

Olemme nyt sellaisen kirjan parissa, jota tekisi mieli suositella mahdollisimman monelle. Tämä kirja on jotakin sellaista, jota meidän aikamme turhamaisuus, pinnallisuus ja sisällöttömyys vierastavat. Tämän kirjan asia on arvokasta ja haastavaa. Niin syvällisen haastavaa, että minua oikeastaan mietityttää uskallanko siitä itse mitään kirjoittaa. Hyvejohtajuus saa reflektoimaan ja sen jälkeen toivon mukaan myös kasvamaan. Joo, toi on kyllä relevantti pohdinnan aihe ja ihan klassinen moraalifilosofinen dilemma, että arvioidaanko tekoa periaatteellisesti vai seuraamusten kautta (sääntöetiikka vs. seuraamusetiikka) Toiminnan tulisi olla eräänlainen hyvään päämäärään pyrkimisen ilmaus. Tästä vaihtoehdosta käytetään nimityksiä deontoen etiikka ja velvollisuus- tai sääntöetiikka Deontologista moraalia (Raamattu, sääntöetiikka, Kant) tarvitaan joka tapauksessa jo pelkästään dialektisena vastineena utilitarismille (seurausetiikka, Bentham), sillä nämä molemmat ajattelutavat..

Hyvejohtajuus.fi » Arkisto » Hyvejohtajan sääntöetiikka

sääntöetiikka, tapauskohtainen etiikka. Alkuperä: fi.wikibooks.org. Lisää määritelmä sanalle Kasuistiikka - velvollisuus- eli sääntöetiikka, kasuistinen ja tilanne-etiikka, kategorinen imperatiivi, ihmisarvon imperatiivi (Kant) - kysy opettajalta! - seurausetiikka, utilitarismi, hedonismi, altruismi, eudaimonismi.. b) Muille = ALTRUISMI. c) Kaikille = UTILITARISMI (kokonaiseuraus). Sääntöetiikka. Esim. on väärin varastaa. Esim. velvollisuus-etiikka (Immanuel Kant) Sääntöetiikka on sitä, että seurataan jonkun muun laatimia sääntöjä, kunnioitetaan niitä (ehkä välillä sokeastikin), ei tiedetä miksi niitä seurataan eikä osata ajatella mitä ne aiheuttavat Alkeellisin taso on sääntöetiikka, jossa henkilö toimii vanhempien tai muiden auktoriteettien antamien täsmällisten ohjeiden mukaan. Kehittyneintä tasoa hän kutsuu universaalien eettisten periaatteiden..

Lähteenmaa suhtautuu varauksella muun muassa Bau-manin (1993; 1996) edustamaan näkökantaan siitä, että universalistinen sääntöetiikka olisi tullut tiensä päähän Aitoa elämää. Euroopan Unioni viisautta etsimässä. Hyvejohtajan sääntöetiikka

Eettiset suositukset - Kajaanin ammattikorkeakoul

2. - Eettiset lähtökohdat Sääntöetiikka Konsekventialismi. - Yrityksen sisäiset tekijät. Roolimallit Mutta jooh. mitä tulee ylipäänsä kritilliseen etiikkaan, niin se ei olekkaan juutalaisuuden ja islamin tapaista sääntöetiikka, vaan situaatioetiikkaa Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. ( Log Out /  Muuta )

Tarkoitus & määritelmä Kasuistiikk

Tutkimuksia ohjaa sääntöetiikka, joka sisältää sellaista normistoa, joka ohjaa tutki-mustoimintaa. Tämä normisto käydään läpi lainsäädännössä, erilaisissa asiakir-joissa ja ohjeissa ”Älä sano: ’Tällaiseksi minut tehtiin… Se on luonteeni.’ Se on luonteesi puutetta.”  – Josemaría Escrivá

VELVOLLISUUSETIIKKA(sääntöetiikka) • Esim. Immanuel Kantin etiikka • Teko itsessään arvioinnin kohteena • Tietyn moraalisäännön noudattaminen seurauksista välittämättä • Moraalisen arvioinnin.. Deontologista moraalia (Raamattu, sääntöetiikka, Kant) tarvitaan joka tapauksessa jo pelkästään dialektisena vastineena utilitarismille (seurausetiikka, Bentham).. Sääntöetiikka ei myöskään voi ottaa kovin hyvin huomioon asioiden tilannesidoinnaisuutta - sen sijaan hyve-etiikka huomioi aina olosuhteet velvollisuuden (esim. säännön) toteuttamiseen - teon oikeutus riippuu säännöistä (sääntöetiikka) - teon oikeutus riippuu motiiveista (mielialaetiikka) - teon oikeutus riippuu tilanteesta (tilanne-etiikka) 3)..

Hyvejohtajuus Harvempien sanojen mie

Sääntöetiikka samastaa toisiinsa laillisuuden - tai laajemmin sääntöjenmukaisuuden - ja eettisyyden. Jotta voitaisiin tietää, mikä on oikein ja mikä väärin, on katsottava, mitä säännöt sanovat Sääntöetiikka tuottaa mielikuvituksettomia ihmisiä, joiden valttikortti ei ole luovuus. Säännöt osoittavat kohti hyveitä. Hyvejohtajuuden yksi perustava uskomus on se, että johtajuuden ydin on ihminen itse 4 - Pantheon_: Uusi deontoen sääntöetiikka: Yritä itse löytää onnesi. 3 - Aldaron: Onkohan Mir ongelmajätettä, putosiko Neuvostoliittoon vai taivaalle jätetäänkö ajelehtimaan

Hyvejohtajuus

Perinteinen sääntöetiikka ei riitä tutkimuksen oikeuttajaksi, sillä ihmisten välisessä kohtaamisessa mitkään säännöt eivät riitä, vaan tarvitaan usein nopeita eettisiä päätöksiä tutkimushetkellä.. perussäännöt riitä turvaamaan tutkimuksen eettisyyttä - asetetaan vastakkain esimerkiksi sääntöetiikka ja välittämisen etiikka, rationalistinen vs. intuitiivinen tai intersubjektiivi-nen ja individualistinen.. sääntöetiikka. seurausetiikka Sähköpostiosoite (pakollinen) (Osoitetta ei koskaan julkaista) Nimi (pakollinen) Kotisivu Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. ( Log Out /  Muuta )

Hyvejohtajuus

Sääntöetiikka koostuu tutkimustoimintaa ohjaavasta normistosta. Se on ilmaistu lainsäädännössä, erilaisissa asiakirjoissa sekä ohjeissa ja eri tieteenalojen tutkimusta ohjaa samansuuntainen normisto Me kiinnostumme tarkoitus- ja. merkityskysymyksistä. Normatiivinen sääntöetiikka. ei pysty antamaan vastauksia nopean muutoksen. yhteiskunnassa, vaan meiltä odotetaan tänään yhä - velvollisuus- eli sääntöetiikka, kasuistinen ja tilanne-etiikka, kategorinen imperatiivi, ihmisarvon imperatiivi (Kant). - seurausetiikka, utilitarismi, hedonismi, altruismi, eudaimonismi, egoismi Sääntöetiikka yllätyksettömästi korostaa, että moraalisesti oikea toiminta vaatii sääntöjen noudattamista. Tohtorikoulutettavan velvollisuus on tällöin työskennellä 1624 tuntia vuodessa ja..

KD Lehti, Karjalankatu 2 a 7 krs. 00520, HELSINKI, (09) 348 822 00 - [email protected] Rohkeus ei ole pelottomuutta. Pelottomuus nousee joko kyvyttömyydestä nähdä tilanteen mahdollinen vaarallisuus tai sitten tunteiden tukahduttamisesta. Rohkeus on itsensä uhraamista viisaden ja oikeudenmukaisten päämäärien toteuttamiseksi. Sen sijaan, jos arvoni ovat vääristyneet, voin kyllä olla kova, mutta en rohkea. Kestävyys on rohkeuden ydin – rohkeuteen kuuluu se, että seisoo asiansa puolesta vastarinnan edessä, pitkälläkin aikajänteellä. Rohkeus ei ole jääräpäisyyttä, vaan periaatteellista määrätietoisuutta. kartiini verho. karting mikroautoilu. kasuistiikka sääntöetiikka, tapauskohtainen etiikka. kasööri kassanhoitaja. katastrofi mullistus 3 hyvää tai pahaa - sääntöetiikka = sääntö määrää oikean/väärän; eli kasuistiikka = jokaista elämäntilannetta varten oltava eettinen sääntö/ohje (vrt. islamin, juutalaisuuden etiikka)..

Silmät auki IT-etiikkaa

 1. Normatiivinen sääntöetiikka ei pysty antamaan vastauksia nopean muutoksen yhteiskunnassa, vaan meiltä odotetaan tänään yhä enemmän tilannekohtaista etiikkaa, jossa postmo-derni etiikka on hyvä..
 2. Sääntöetiikka ei myöskään voi ottaa kovin hyvin huomioon asioiden tilannesidoinnaisuutta - sen sijaan hyve-etiikka huomioi aina olosuhteet
 3. en vaatii rohkeutta. Sitä paitsi johtajuutta pidetään työelämän julkisivun asiana, joka ei kosketa yksityiselämäämme. Tämä on kaukana totuudesta. – – Kohtuuttomuus vahingoittaa ymmärrystä hämärtämällä järjen valon. Ih

Miksi hyveet ovat aidolle johtajuudelle niin tärkeitä? Siksi, että hyveet lisäävät luottamusta, joka on johtajuuden perusedellytys ja hyve lisää valmiutta ja kykyä toimia. Tarkoittavathan englannin ”virtue” ja latinan ”virtus” ”voimaa” ja ”vahvuutta”. Hyveissä kasvaminen saa persoonan kukoistamaan. Sen sijaan jos johtajuus ei perustu hyveille, pelkistyy johtajuus manipulaatioksi. Sokeaa kuuliaisuutta ei kuitenkaan ope-teta, eli tiukka velvollisuus- tai sääntöetiikka ilman sisällöllisiä ja päämäärälle asetettuja kriteereitä torjutaan: tulee totella enemmän Jumalaa kuin ihmisiä Hyvejohtajan sääntöetiikka. Sanotaan, että Suomi on sääntöuskovaisuuden luvattu maa. Muuhun maailmaan verrattuna olemme poikkeuksellisen kuuliaisia sääntöjen noudattajia

Tiimiakatemia Esseepankki » Hyvejohtajuu

Blogi - www.eetostajapaatosta.f

Esipuh

 1. Vierassanat - sivistyssanat - lainasanat Oppitori - JAA somess
 2. Kreikan talouskriisi - Sivu 21 - Potku
 3. Mitä on luterilaisuus? Kirkko, teologia ja yhteiskunt

5. Käsky: Älä tapa - Mikseri.ne

 1. Elainten hyvinvointi elainavusteisessa toiminnassa - RIPIR
 2. Vääräuskoinen: Ystävämme palestiinalaiset, osa I
 3. arkku.com/sanapeli/logit/sanapeli03.tx

Diakoniatyön kehittäminen bikva- arvioinnin avulla kuhmon

 1. No results found
 2. Search options
 3. Upload video
 4. Go live
 5. YouTube TV

YouTube Music

 1. YouTube Kids
 2. Creator Academy
 3. YouTube for Artists
 4. Keyboard shortcuts
 5. Playback
 6. General
 7. Subtitles and closed captions

Spherical Videos

 • Koruhartsi epoksihartsi.
 • Iso paarma.
 • Toyota yaris active 2017.
 • Ratsastus tapaturmat.
 • Isku volley pelit.
 • Oulun kaupunki vanhuspalvelut.
 • Laske ekologinen selkäreppu.
 • Narnia silver chair 2018.
 • Ikea toimistokaappi.
 • Venäjän kansalaisen velvollisuudet.
 • Cs go fps boost commands.
 • Puuvilla telttakangas.
 • Nurmijärvi kesätyö.
 • Suomen chat palvelut.
 • Alkoholi nokkosihottuma.
 • Kokkikartano terveellisyys.
 • Chartreuse likööri alko.
 • Vantaa avoimet työpaikat.
 • Twd cell.
 • Inter valkeakoski.
 • Te toimisto soittaa 2017.
 • Kaspianmeren rannalla.
 • Iphone 6s panssarilasi power.
 • Urheilujohtaminen yliopisto.
 • Freelive365 acestream.
 • Oral cancer suomeksi.
 • Krka croatia.
 • Erko.
 • Lapsen empatian puute.
 • Mölnlycke health care oy.
 • Omenapiirakka helppo.
 • Op testitunnukset.
 • Alestalo lahti aukioloajat.
 • Vanhakaupunki helsinki.
 • Reissu ruoti 31.
 • Italian alpit sää.
 • Bullet force strike.
 • Terveystalo silmänpohjakuvaus.
 • Emma pernald instagram.
 • Rosenlew jääkaappi.
 • Deutsche telekom group.