Home

Neliosaisia yhdyssanoja

7 en mielipidekirjoitukset ovat kokemukseni mukaan varsin hyvin kirjoitettuja tai sitten toimitus korjaa enimmät yhdyssanavirheet. En tässä yhteydessä ota kantaa yhdyssanojen oikeinkirjoituksen osaamiseen, sillä korpusaineiston käsittelytavan vuoksi esimerkiksi yhdysmerkin ja ajatusviivan ero ei näy. Tutkimukseni päämäärä ei myöskään ole antaa normatiivisia ohjeita yhdyssanojen kirjoittamisesta Aineisto Haut ja aineiston valinta Tutkielman aineisto koostuu saneesta 2 ja 5930 lekseemistä. Se on peräisin Helsingin Sanomat korpuksesta (Pajunen 2003) 3, joka sisältää sanetta. Korpus sisältää kaiken lehden tekstin, myös reseptit, mainokset, ilmoitukset, tv- ja radioohjelmatiedot, urheilu- ja veikkaustulokset sekä mielipidekirjoitukset. Mukana on myös Helsingin Sanomat 50 vuotta sitten -palstan vanhoja uutisia, joten jotkin yksittäiset sanat saattavat olla peräisin vuosilta Helsingin Sanomat on Suomen luetuin päivälehti; se tavoittaa lukijaa (TNS gallupin tutkimus 2009). Aineistohaut tein ContextMill-hakuohjelmalla. Yhdyssanatutkimuksen kannalta olisi ollut mielekkäintä hakea yhdyssanoja niiden osien määrän ja muodon perusteella 4. ContextMill-ohjelmalla se ei kuitenkaan ole mahdollista, joten pitkiä yhdyssanoja täytyi hakea merkkimäärän perusteella. Hakujen pohjana oli hakulause len>=20/n/x-bndry, joka hakee kaikki vähintään 20-merkkiset yhdyssubstantiivit kaikissa sijamuodoissa. Aineiston hain osissa siten, että rajasin merkkien määrää. Yhdyssubstantiiveja etsivää hakua täydensin pelkkään merkkimäärään perustuvalla haulla len>=20/n. Näin sain mukaan noin 200 sellaista tapausta, joita ei ole tunnistettu yhdyssanoiksi. Tähän ryhmään kuuluu etenkin välilyöntejä sisältäviä yhdyssanoja, joiden yleisyydestä aineisto ei siis välttämättä anna täsmällistä kuvaa. Muutamia yksittäistapauksia olen poiminut Helsingin Sanomien verkkoarkistosta vuosilta 2000 ja Niiden puuttuminen varsinaisista hakutuloksista johtunee joko korpuksen automaattisessa koodauksessa tai aineiston myöhemmässä käsittelyssä sattuneesta virheestä. 2 Tarkoitan saneella lekseemin yksittäistä esiintymää. 3 Copyright Sanoma Osakeyhtiö. Kiitän Sanoma Osakeyhtiötä mahdollisuudesta käyttää korpusta. 4 Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksessa Sakari Vaelma tekee tietokoneohjelmaa, jolla voidaan tunnistaa yhdssanat ja niiden osat automaattisesti (esitelmä Kielitieteenpäivillä Helsingissä ). Tällaisen ohjelman avulla olisi mahdollista selvittää eripituisten yhdyssanojen esiintymistä laajassakin korpuksessa. 7 Uutinen Mikään ei ole niin vanha kuin eilinen uutinen 21.1.2015 Copyright Thorleif Johansson 2 21.1.2015 Copyright Thorleif Johansson 3 21.1.2015 Copyright Thorleif Johansson 4 Uutinen Vastaa kysymyksiin: JYVÄSKYLÄN SEUDUN Sivun oikeassa yläkulmasta löytyy Lisää oma tapahtumasi. Lomakkeella voit lisätä tapahtuman tapahtumiin, harrasteisiin tai molempiin. 1. Sisältö * * Tähdellä merkityt kohdat ovat pakollisia.

Myös kolmi- ja neliosaisia yhdyssanoja syntyy jonkin verran, mutta sitä pidemmät tapaukset ovat hyvin harvinaisia. Suomen kielen uusien yhdyssanojen keskipituus on noin 13 merkkiä, mutta eniten.. Suomen puherytmi typologisessa katsannossa Tommi Nieminen Jyväskylän yliopisto Michael O Dell Tampereen yliopisto 36. Kielitieteen päivät Jyväskylässä 14. 16.5.2009 Lopputulemat heti kärkeen suomen tavuajoitteisuus

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet 1. Kysy Asiakkaalta: Tunnista elämästäsi jokin toistuva malli, jota et ole onnistunut muuttamaan tai jokin ei-haluttu käyttäytymismalli tai tunne, tai joku epämiellyttävä Tekstipaja, osa II jepa.piirainen@aalto.fi Kenen ääni tekstissä puhuu? Lähteen ääni (vain lähdefaktaa, ei selostavaa eikä kommentoivaa otetta) -> vain lähdeviite suluissa: (Tolonen, 2016.) Selostajan ääni Suomen kielen variaatio 1 Puhuttu ja kirjoitettu kieli Suomen puhekielen vaihtelu Puhuttu ja kirjoitettu kieli Puhuttu kieli on ensisijaista. Lapsi oppii (omaksuu) puhutun kielen luonnollisesti siinä ympäristössä, Kun juttelen hauskan naisen kanssa Facebookin chatissa, mutta hän kämmäilee yhdyssanoja vähän liian usein Muodosta yhdyssanoja. Linkki uutiseen. Selaimestasi puuttuu Flash-laajennus tai se on pois päältä

Datatähti 2019 alku task type time limit memory limit A Kolikot standard 1.00 s 512 MB B Leimasin standard 1.00 s 512 MB C Taulukko standard 1.00 s 512 MB D Ruudukko standard 1.00 s 512 MB E Sanalista Alkuajatuksen kurssit - Hyvä tapa aloittaa muutos elämässä. Oivallusillat Helsinki Oivallusillat ovat neliosaisia aihesarjoja, jotka syventävät elämän ymmärtämistä Oulun yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta Terveystieteiden laitos PRO GRADU-TUTKIELMAN ARVIOINTILOMAKE Tutkielman tekijä(t): Tutkielman nimi: Pääaine: Tutkielman ohjaaja(t): Tutkielman arviointi Tutkielman

Yhdyssanat - Kielikello Selviä yhdyssanoja

Kolmiosaisia yhdyssanoja - YouTub

 1. 9.2.3. Englanti Koulussamme aloitetaan A1 kielen (englanti) opiskelu kolmannelta luokalta. Jos oppilas on valinnut omassa koulussaan jonkin toisen kielen, opiskelu tapahtuu oman koulun opetussuunnitelman
 2. Yhdyssanoja. Posted on 7 elokuun, 2009 by Jukka. pikkukaupunkilomaparatiisisaarivaltioneuvos
 3. aaliset yhdysosat (ulko-, täsmä-), sillä tarkan hierarkian tutkimisen kannalta on mielekkäämpää pitää sanaliittoja ja yhdyssanoja usean yhdysosan kokonaisuuksina. Viimeinen yhdysosa on merkittävä erityisesti syntaksin ja morfologian kannalta, sillä se määrää koko yhdyssanan sanaluokan ja tarkoitteen lajin sekä kantaa siihen liittyvät tunnukset, partikkelit ja johtimet (ISK 404). Yhdysosien semanttisen suhteen perusteella yhdyssanat jaetaan endosentrisiin ja eksosentrisiin 11 (Ks. esim. Bloomfield 1984: 235; ISK 424). Endosentrinen yhdyssana on edusosansa hyponyymi eli yhdyssanan merkitys sisältyy sen edusosan merkitykseen. Edusosa siis ilmaisee koko yhdyssanan tarkoitteen lajin. Tähän tyyppiin luetaan summa- ja määritysyhdyssanat, jotka määrittelen tarkem
 4. 13 lut pakko hajottaa lukuihin. Lukijan avuksi olen varustanut tekstini viittauksilla muihin lukuihin, joissa samaa ilmiötä käsitellään. Analyysissa mainitut esimerkit on poimittu aineistosta, ellei lähdeviitteellä toisin mainita. Muutamissa kohdissa olen liittänyt mukaan enemmän kontekstia, jotta yhdyssubstantiivin merkitys olisi helpompi hahmottaa. Näiden esimerkkien yhteydessä mainitaan päivämäärä, jolloin teksti on julkaistu Helsingin Sanomien painetussa versiossa. Tekstiesimerkit on kuitenkin enimmäkseen poimittu Helsingin Sanomien digilehden verkkoarkistosta 9 huhtikuussa (Copyright Helsingin Sanomat. Käyttö vain tilaajatunnuksilla.) 13
 5. Yhdyssanoja kuvina. Viestiketjun aloittaja Janttura. Aloituspäivämäärä 7 Huhtikuu 2009

375 €. Vavat ovat neliosaisia ja ne myydään kolmionmallisessa vapaputkessa vapapussin kera. - Nopea toiminta - Neliosainen vapa - Tummansininen aihio valkoisilla merkinnöillä - Full wells malliset.. Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 B2 RANSKA VUOSILUOKKA: 8 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2 Tavoitteet ymmärtämään erittäin selkeästi puhuttuja tai kirjoitettuja lyhyitä viestejä viestintää tavallisimmissa arkielämän Kielenhuolto ja sen tarvitsema tutkimus muuttuvassa yhteiskunnassa Salli Kankaanpää AFinLAn syyssymposiumi 14.11.2015 Sisällys 1) Suomen kielen huolto Kotuksen tehtävänä 2) Kielenhuollon toimintaympäristö Sanaluokista Lauseet eivät ole mitä tahansa äännejonoja; niillä on hierarkkinen konstituenttirakenne, jossa äänteet muodostavat sanoja, sanat lausekkeita ja lausekkeet lauseita. konstituentit kuuluvat

Neliosaiset yhdyssanat - Muut aiheet - Keskustelut - Sanaristikot

 1. Predikaattilogiikkaa UKUTEORIA JA TO- DISTAMINEN, MAA11 Kertausta ogiikan tehtävä: ogiikka tutkii ajattelun ja päättelyn sääntöjä ja muodollisten päättelyiden oikeellisuutta, ja pyrkii erottamaan oikeat
 2. Fredin ja Eskon sanomat Lehden on kirjoittannut Fredi ja Esko Kuvat: Curly ry Tampereen teatteri Tampereen teatteri on Tampereella toinen suuri toimiva teatteri. Teatteri on perustettu 1904. Tampereen
 3. Aineistoista 11.2.09 IK Laadulliset menetelmät: miksi tarpeen? Haastattelut, fokusryhmät, havainnointi, historiantutkimus, miksei videointikin Muotoilussa kehittyneet menetelmät, lähinnä luotaimet Havainnointi:
 4. Sisällönanalyysi Kirsi Silius 14.4.2005 Sisältö Sisällönanalyysin kohde Aineistolähtöinen sisällönanalyysi Teoriaohjaava ja teorialähtöinen sisällönanalyysi Sisällönanalyysi kirjallisuuskatsauksessa 1

Pitkät yhdyssubstantiivit helsingin sanomissa - PDF

 1. Jos luet paljon, totut näkemään yhdyssanoja ja omaksut ne huomaamattasi. Yhdyssanavirhe voi aiheuttaa ihmisessä vaikutelman, että kirjoittajalla on vaikeuksia käsitteiden hahmottamisessa
 2. aari 2016 Tekstipaja 27.6.2016 Aalto-yliopisto/TKK, Tiina Airaksinen Tiivistelmä Suppea ja itsenäinen teksti, joka kuvaa olennaisen opinnäytteen
 3. 1/3. ne jotka ei osaa yhdyssanoja < muut
 4. kuin perinteiset kaksiosaiset vavat. Tämä helpottaa esimerkiksi lentokoneella tai autolla matkustamista
 5. Sanat yhdyssana ja sanaliitto ovat yhdyssanoja. Yhdyssanassa aamu-uni tarvitaan yhdysviiva
 6. Suomen kielen yhdyssanoja äännettäessä sanan jälkiosa on painoton. Tätä voidaan hyödyntää erityisesti arvioitaessa genetiivimuotoisen sanan kanssa muodotettavan yhtymän kiinteyttä..

pikku-alkuisia yhdyssanoja. pikkuaivot , pikkubussi, pikkuhousut, pikkujoulut, pikkukaupunki yhdyssanoja tai sanaliittoja. pikku-Maija ~ pikku Maija pikkutyttö ~ pikku tyttö pikkupakkanen ~ pikku.. 6 1.1. Tutkimuksen tavoitteet Yhdistäminen liittyy kaikkiin kielen tasoihin: fonologiaan, morfologiaan, syntaksiin, semantiikkaan ja diskurssiin kirjoitetun kielen hallitsemassa yhteiskunnassa myös ortografiaan. Ne kaikki yhdessä vaikuttavat siihen, miten yhdyssubstantiivit lopulta tulkitaan. Yhdistäminen on sananmuodostuskeino, mikä tuo mukaan leksikologian ja produktiivisuuden. Tässä työssä keskityn kuitenkin pitkien yhdyssubstantiivien morfologisiin, syntaktisiin ja semanttisiin piirteisiin. Pitkillä yhdyssubstantiiveilla tarkoitan sellaisia yhdyssanoja, joissa on vähintään neljä yhdysosaa ja joiden viimeinen osa on johtamaton tai johdettu substantiivi. Mitä enemmän yhdysosia on, sitä monimutkaisempia ovat niiden väliset hierarkkiset suhteet. Tavoitteenani on selvittää, millaisista osista pitkät yhdyssubstantiivit koostuvat sekä millaisia semanttisia, syntaktisia ja hierarkkisia rakenteita yhdysosien välillä on. Yhdysadjektiivit ja yhdysverbit muodostuvat hiukan eri periaatteilla kuin yhdyssubstantiivit, eikä niissä yleensä ole osia kolmea enempää. Verbien ja adjektiivien yhdistymistä ovat selvittäneet tarkemmin pro gradu -tutkielmissaan Levonen (2007) ja Pöyhtäri (tekeillä). Molempien aineistolähteenä on sama korpus kuin minulla. Korpuksen käyttäminen mahdollistaa todellisen kielenkäytön tutkimisen. Toinen tavoitteeni on tuottaa kvantitatiivista perustietoa pitkistä yhdyssanoista myöhemmän tutkimuksen tueksi. Tämän tavoitteen vuoksi olen tarkoituksella kerännyt melko laajan aineiston. Pitkien yhdyssanojen käytön tekstissä ja niiden suhteen lauseen muihin jäseniin jätän näihin myöhempiin tutkimuksiin. Koetan kuitenkin suhteuttaa eri ilmiöiden frekvenssiä niiden esiintymisympäristöön. Sanomalehdessä on omat ilmaisumuotonsa, ja virallisen kielenhuollon mukainen oikeakielisyys voi joskus jäädä selkeyden ja luettavuuden varjoon. Tutkimuksen kohteena on vuosituhannen vaihteen yleiskielinen asiateksti, jokapäiväinen kielenkäyttö. Käyttämäni korpus on koostettu sanomalehden teksteistä, eli tutkimani yhdyssubstantiivit esiintyvät tavalliselle kielenkäyttäjälle suunnatussa kielimuodossa. Tavallisella kielenkäyttäjällä tarkoitan tässä sellaista henkilöä, joka ei ole erityisesti perehtynyt kielitieteeseen tai suomen kielen yksityiskohtiin. Määritelmä ei ole ongelmaton, mutta tarkoitukseni on tehdä hiukan eroa lingvistin koulutetun kielitajun ja muiden kielenkäyttäjien kielitajun välille. Kielitieteeseen perehtynyt näkee syvemmälle yhdyssanojen rakenteen taakse, mikä saattaa heijastua yhdyssanojen kuvaukseenkin. Korpuksen tekstit on suunnattu koko suomenkieliselle kieliyhteisölle, mutta niiden kirjoittajia voi pitää keskimääräistä taitavampina kielenkäyttäjinä. Myös Helsingin Sanomi- 6 KIRJALLISEN TYÖN ULKOASU JA LÄHTEIDEN MERKITSEMINEN Tämä ohje on tehty käytettäväksi kasvatustieteiden tiedekunnan opinnoissa tehtäviin kirjallisiin töihin. Töiden ohjaajilla voi kuitenkin olla omia toivomuksiaan Start studying Ruokasanoja - yhdyssanoja (Suomeksi 7 s. 228). Learn vocabulary, terms and more with flashcards, games and other study tools Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen syventävien intojen vastaavuustaulukko Syksystä 2012 alkaen Tampereen yliistossa otetaan käyttöön uusi etussuunnitelma. Siitä eteenpäin yliistossa järjestetään

Yli viisiosaisia yhdyssanoja on aineistossa vähän. Neliosaisia yhdyssubstantiiveja on eniten, ja frekvenssi laskee sanan pidentyessä. Kuusiosaiset ja sitä pidemmät ovat lähinnä yksittäistapauksia 4 6. LOPUKSI...80 LÄHTEET...85 Taulukot Taulukko 1. Aineiston lekseemien ja saneiden jakaumat sanatyypin mukaan...26 Taulukko 2. Yli sata kertaa esiintyvät lekseemit ja niiden sijajakauma...27 Taulukko 3. Lekseemien yhdysosien määrät sanatyypin mukaan...33 Taulukko 4. Yhdyssubstantiivit, joiden edusosana on perussana...34 Taulukko 5. Yhdyssubstantiivit, joiden edusosana on kaksiosainen yhdyssana...36 Taulukko 6. Yhdyssubstantiivit, joiden edusosana pitkä yhdyssana...38 Taulukko 7. Aineiston saneiden sijajakauma luvun ja sanatyypin mukaan...40 Taulukko 8. Määriteosana määritysyhdyssana: yhdysosien määrät ja hierarkia...51 Taulukko 9. Määriteosana summayhdyssana: osajaot ja osien määrä...62 Taulukko 10. Määriteosana summayhdyssana: yhdysosien ja rinnasteiden määrä...63 Taulukko 11. Määriteosana sanaliitto: osajaot ja osien määrä...66 Taulukko 12. Rinnasteiden ja yhdysosien määrä rinnasteisissa rakenteissa...73 Taulukko 13. Summayhdyssanojen osajako ja rinnasteiden määrä...75 Taulukko 14. Erisnimirinnastusten osajaot ja rinnasteiden määrä...77 Liitteet Liite 1 Kunkin sanatyypin yleisimmät lekseemit frekvensseineen...89 Liite 2 Kaikkien aineiston lekseemien osajako tyyppien ja osien määrien mukaan...91 Merkinnät X yhdysosa X + X yhdysosien välillä määrityssuhde X X yhdysosien välillä rinnastussuhde X X sanaliitto () osoittamassa hierarkkisia suhteita a = alistussuhde eli määritysyhdyssana ea = määritysyhdyssana, jonka määriteosana erisnimi sa = määritysyhdyssana, jonka määriteosana sanaliitto esa = määriteosana sanaliittomuotoinen erisnimi ra = määritysyhdyssana, jonka määriteosana summayhdyssana era = määriteosana erisnimirinnastus r = rinnastussuhde eli summayhdyssana er = erisnimirinnastus Lausekkeiden rakenteesta (osa 2) & omistusliitteistä Adjektiivi- ja adverbilausekkeet AP ja AdvP: paljon yhteistä monet AP:t voi jopa suoraan muuttaa AdvP:ksi -sti-johtimella: Ihan mahdottoman kaunis Ihan

Luo hauskoja kolmiosaisia yhdyssanoja Otetaan kaksi yhdyssanaa, joiden jompi kumpi osa on sama. Esimerkiksi mahalaukku ja laukkuryssä, tulee mahalaukkuryssä Onko empiirinen käänne vain empirian kääntötakki? Tommi Nieminen 40. Kielitieteen päivät, Tampere 2. 4.5.2013 Empiria (kielitieteessä)? lähtökohtaisesti hankala sana niin käsitteellisesti kuin käytöltään 3. Muuttujat ja operaatiot 3.1 Sisällys Imperatiivinen laskenta. Muuttujat. Nimi ja arvo. Muuttujan nimeäminen. Muuttujan tyyppi. Operaattorit. Operandit. Arvon sijoitus muuttujaan. Aritmeettiset operaattorit.

Yhdyssana suomen kielessä ja puheessa

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Kielitoimisto Asunto-osakeyhti osakeyhtiölain kielenhuolto Salli Kankaanpää, Aino Piehl ja Matti Räsänen 20.3.2008 Kielenhuoltajien kommenttien aiheita Saako lukija tarpeeksi Kolmiosaisia yhdyssanoja. Riina Mämmelä. Загрузка..

FORMAALI SYSTEEMI (in Nutshell): Formaali kieli: aakkosto: alkeismerkkien joukko kieliopin määräämä syntaksi: sallittujen merkkijonojen rakenne, formaali kuvaus esim. SSM:n tai EBNF:n avulla Semantiikka: Ctl160 490160-0 Nicholas Volk Yleisen kielitieteen laitos, Helsingin yliopisto Ctl160 490160-0 p.1/15 Lisää säännöllisistä lausekkeista Aikaisemmin esityt * ja + yrittävät osua mahdollisimman pitkään merkkijonoon RIKOISKILN HDSSANOJN RAKNN RIKOISKILN RITISLUONTN KUVAAJANA Pro gradu -tutkielma Suomen kieli Turun yliopisto 3. kesäkuuta 2009 Laura Tyysteri TURUN LIOPISTO Suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitos

SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT Yhdyssanoja ja yhdyssanaprobleemeita. Vieraskielisen on varmaankin vaikea tietää milloin sanat kirjoitetaan yhteen milloin erikseen. Jopa sanan yhdyssana lausuminen tuntuu vaikealta oppilailleni

ISO SUOMEN KIELIOPPI S2- OPETUKSESSA. Muutama havainto

Appelsiinimehu, Vuoronumero, Kalatiski, Kassajono, Muovikassi, Kanta-asiakaskortti, Jauheliha, Kananmuna, Valkosipuli, Limsapullo, Tarjoushinta, Ruokakauppa, Yhdyssanoja LUOKANOPETTAJA VAI LUOKAN OPETTAJA? Abiturienttien yhdyssanataidot osittaissanelutestillä mitattuna Pro gradu -tutkielma Tarja Eerola Jyväskylän yliopisto Kielten laitos Suomen kieli Huhtikuu 2010 JYVÄSKYLÄN Tässä yhteydessä on kuitenkin huomattava, että autosanastossa on sekä perussanoja että yhdyssanoja. Perussana on tätä varten kehittelemäni termi. Joka tapauksessa perussanat ovat.. Sanajonoista muodostetaan yhdyssanoja vain, jos se on ainoa perusteltavissa oleva tai vakiintunut tapa tai jos yhteen kirjoittamisesta on horjuntatapauksissa jotain etua Kääntämisen sisäkkäiset etenevät ympyrät Tommi Nieminen tommi.nieminen@uef.fi Itä-Suomen yliopisto KäTu XIII Kääntämisen ja tulkkauksen yhteisöt... Helsinki Sisäkkäiset etenevät ympyrät Kuvio jota kukaan

Ruokasanoja - yhdyssanoja (Suomeksi 7 s

 1. en. RedFox on Suomen suurin sanakirja.. RedFox sanakirja - nopeasti puuttuva käännös
 2. Suomen kielen yhdyssanoja äännettäessä sanan jälkiosa on painoton. Sanat yhdyssana ja sanaliitto ovat yhdyssanoja. Yhdyssanassa aamu-uni tarvitaan yhdysmerkki
 3. 11 Joskus kirjoitusasu muuttuu yhdistäessä hankalaksi: Crappu Squashottelu, popooppera linjaauto Jokkeeno Tuntematon sotilasromaani Kissyhtye Ovat yhdyssanoja: et varmaankaan katso..

RANSKAN KIELI B2 Opetuksen tavoitteena on totuttaa oppilas viestimään ranskan kielellä suppeasti konkreettisissa arkipäivän tilanteissa erityisesti suullisesti. Opetuksessa korostetaan oikeiden ääntämistottumusten Kun sanoja on lopullisessa runopelissä rajallinen määrä (maksimissaan noin parikymmentä neljällä pelaajalla), väkevät yhdyssanat tuntuvat luovan sisällöille majakoita ja ankkureita..

Yhdyssana on yhdyssana public group Faceboo

Yhdyssanoja - Växla panele

LAUSEPANKKI 1.-2. luokkien lukuvuosiarviointiin SUOMEN KIELI JA KIRJALLISUUS Mekaaninen lukeminen -Harjoittelet äänteitä ja kirjaimia. -Olet oppinut uusia äänteitä ja kirjaimia. -Osaat äänteet ja kirjaimet. Uutinen Vastaa kysymyksiin: Kuka teki / kenelle tapahtui? Mitä tapahtui? Missä tapahtui? Milloin tapahtui? Mahdollisesti myös: Miten? Miksi? 16.3.2013 Copyright Thorleif Johansson 2 Myyntimalli Kuva myy lektiot Aamiaiskahvilasta ötökkätarjontaan Suomen kirjoitetun yleiskielen morfosyntaktisten yhdyssanarakenteiden produktiivisuus Laura Tyysteri Väitöksenalkajaisesitelmä Turun yliopistossa 5. syyskuuta

Yhdyssanoja - A - YhdysSanaKuvi

Lähes kaikki Aamulehden pureskeltavaksi päätyneet tittelit ovat yhdyssanoja. Määriteosaltaan mies -päätteisiin sanoihin, joiden perusosa on vanhahtava, on vaikea keksiä uutta modernia määriteosaa.. Tieteellisen artikkelin kirjoittaminen ja julkaiseminen Dosentti Mikko Ketola Kirkkohistorian laitos Workshop tohtorikurssilla toukokuussa 2008 Teoen tiedekunta Workshopin sisältö Miksi kirjoittaa

Tehtävä: muodosta yhdyssanoja

Kolme viikkoa vierähtää nopeasti kun näkökenttään mahtuu vain upeita rantoja, mahtavia auringonlaskuja ja tottakai miljoona surffilautaa 2 Tampereen yliopisto Kieli- ja käännöstieteiden laitos LANTEE, ANNA: Pitkät yhdyssubstantiivit Helsingin Sanomissa Pro gradu -tutkielma, 88 sivua + liitteet 4 sivua Suomen kieli Toukokuu 2010 TIIVISTELMÄ Tässä tutkielmassa tarkastellaan pitkien eli vähintään neljästä yhdysosasta koostuvien yhdyssubstantiivien rakennetta. Erityisesti huomion kohteena ovat yhdysosien hierarkkiset suhteet. Rakenteellisen analyysin lisäksi tarkastellaan pitkien yhdyssanojen morfologisia, semanttisia ja syntaktisia piirteitä. Tutkimuksen kohteena on vuosituhannen vaihteen yleiskielinen asiateksti. Tutkittavat sanat on kerätty Helsingin Sanomien korpuksesta yhdyssubstantiivin aineisto koostuu lekseemin eri sijamuodoista. Aineiston lekseemeistä yli kolme neljäsosaa esiintyy vain kerran, mutta aineiston saneissa ainutkertaisten osuus on vain reilu kolmannes. Vain harvat pitkät yhdyssanat ovat kokonaisuutena vakiintuneita, mutta muutamat vakiintuneet esiintyvät usein. Aineistossa on vain 12 sellaista yhdyssanaa, joilla on yli sata esiintymää. Rinnasteisten yhdysosien kokonaisuus vakiintuu vielä harvemmin. Pitkät yhdyssanat voivat sisältää useita erilaisia rakenteita. Aineistosta erottuu neljä pääasiallista rakennetyyppiä: 1) määritysyhdyssana, 2) summayhdyssana, 3) määritysyhdyssana, jonka määriteosana on sanaliitto tai ketjusana sekä 4) määritysyhdyssana, jonka määriteosana on summayhdysosa. Muut yhdistelmät ovat mahdollisia mutta aineiston valossa yksittäisiä. Määritysyhdyssanoja on 78 % lekseemeistä ja muita tyyppejä yhteensä vain 22 %. Saneista 85 % on määritysyhdyssanoja ja 15 % muita tyyppejä. Yli viisiosaisia yhdyssanoja on aineistossa vähän. Neliosaisia yhdyssubstantiiveja on eniten, ja frekvenssi laskee sanan pidentyessä. Kuusiosaiset ja sitä pidemmät ovat lähinnä yksittäistapauksia. Määritysyhdyssanoista pisimpiä ovat sellaiset, joiden määriteosana on summayhdyssana tai sanaliitto. Aineiston pisimmissä sanoissa on mukana erisnimi. Erityisen pitkiä ovat erisnimirinnastukset, joita ei kuitenkaan pidetä varsinaisina yhdyssanoina. Asiasanat: morfologia, määritysyhdyssana, rinnastus, summayhdyssana, sananmuodostus, yhdyssanat, yhdyssubstantiivit MONOGRAFIAN KIRJOITTAMINEN Pertti Alasuutari Lyhyt kuvaus Monografia koostuu kolmesta pääosasta: 1. Johdantoluku 2. Sisältöluvut 3. Päätäntäluku Lyhyt kuvaus Yksittäinen luku koostuu kolmesta osasta Esineistä yhdyssanoja. Piirin keskelle on kerätty erilaisia esineitä. Lasten tehtävänä on yhdistää kaksi esinettä yhdyssanaksi, jolloin sanan merkitys muuttuu 1.4 Funktion jatkuvuus Kun arkikielessä puhutaan jonkin asian jatkuvuudesta, mielletään asiassa olevan jonkinlaista yhtäjaksoisuutta, katkeamattomuutta. Tässä ei kuitenkaan käsitellä työasioita eikä ihmissuhteita,

Lausuminen kertoo sanojen määrän

Mikäli näet, että listasta puuttuu jokin kolmoisyhdyssana, ole ystävällinen ja ehdota sen lisäämistä esimerkiksi joko lomakkeen avulla tai sitten kommentoimalla!16 esim. Iisa, Piehl & Oittinen 2003; T. Itkonen 2000; Leino 2001.) Yksityiskohtainen ohjeistus ei kuitenkaan ole välttämätön yhdyssanojen olemassaolon kannalta. Englannin kielessä yhdistäminen on myös varsin yleinen sananmuodostuskeino, mutta yhdyssanoille ei ole tarkkaan määriteltyjä oikeinkirjoitusohjeita. Englannissa yhdyssanalla voi olla eri sanakirjoissa kolmekin erilaista kirjoitusasua, jotka ovat kaikki hyväksyttäviä (girl friend, girl-friend, girlfriend 10 )(Bauer 1988: 101). Kuitenkin jos tällaista sanaa käytetään muuten suomenkielisen yhdyssanan määriteosana, välilyönti tai sen puuttuminen vaikuttaa yhdyssanan kirjoitusasuun. Erkki Itkonen (1966: ) tarkastelee laajasti suomen kielen yhdyssanoja suhteessa muihin suomalais-ugrilaisiin kieliin. Lauri Hakulinen (1968: ) taas käsittelee yksityiskohtaisesti useiden yhdyssanojen merkitystä mutta ei puutu perusluokittelua enempää niiden rakenteisiin. Jussi Niemi (2009) on laskenut yhdyssanojen ja niiden muotopiirteiden frekvenssejä korpusaineistosta. Opinnäytetöissään erityisesti yhdyssubstantiiveja ja niiden semantiikkaa käsittelevät mm. Eeva Multanen (1991) sekä Kirsti Kosonen (1985). Anneli Niinimäki (1991) puolestaan on tutkinut, kuinka yläkouluikäiset hahmottavat yhdyssubstantiiveja. Marja Ylikulju (2003) tarkastelee tutkielmassaan seuranhakuilmoitusten yhdyssanoja ja niiden oikeinkirjoituksen hallitsemista. Ylikulju on ottanut analyysinsa pohjaksi Saukkosen (1973) generatiiviseen näkemykseen pohjautuvan luokittelun. Laura Tyysteri (2009) on vertaillut erikoiskielen ja yleiskielen yhdyssanoja, ja hänen aineistonsa koostuu enimmäkseen yhdyssubstantiiveista. Päivi Kari (2007) on tehtävänimikkeiden muutosta käsittelevässä pro gradussaan analysoinut myös yhdyssanoja. Hänen havaintojensa mukaan yhdyssanamuotoiset tehtävänimikkeet ovat pidentyneet ja kompleksistuneet vuosina 1984 ja 2004 verrattuna vuoteen Karin aineiston 1305 tehtävänimikkeestä määritysyhdyssanoja on 566 ja summayhdyssanoja vain 16. Vuoden 1964 pisin nimike oli kolmiosainen, mutta vuosina 1984 ja 2004 mukana oli myös muutamia neliosaisia. Tarkempia määriä Kari ei ilmoita. (Mts ) 2.2. Yhdyssanat transformationaalisessa ja funktionaalisessa kielikäsityksessä Bauerin (1978: 11 12) mukaan kielioppimalli on tyydyttävä vain, jos se pystyy käsittelemään yhdyssanoja. Seppänen (1981: 70 76) puolestaan toteaa yhdyssanojen kuvauksen olevan yksi transformatiivisen ja funktionaalisen kielikäsityksen keskeisistä eroista. Ero on 10 MOT englanti 4.8 -sanakirja tarjoaa vain asua girlfriend. 16

Feissarimokat - Ylivoimaiset yhdyssana

- Jos hakemuksessa ei hallitse yhdyssanoja, niin kyllä siinä rekrytoija miettii, onko ihminen meille sopiva lainkaan. - Kivitalo ja olkalaukku ovat selviä yhdyssanoja Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Valinnainen kieli (B2) B 2 -SAKSA Valinnaisen kielen opiskelun tulee painottua puheviestintään kaikkein tavanomaisimmissa arkipäivän tilanteissa ja toimia samalla johdantona Eikä myöskään yhdyssanoja tai sanoja, jotka epäilyttävästi kuulostavat suomelta, mutta eivät sitä Ei yhdyssanoja tai muita kummajaisia. Näitä on vielä paljon, laitoin pari mitä muistui ensin mieleen

Yhdyssanavarasto, kolmiosaisia yhdyssanoja (compound words in

Selkosanomat Linnoitustie 2B 02600 ESPOO Puhelin: (09) 34809 240 Sähköposti: selkokeskus@kvl.fi Testissä esiintyy yhdyssanoja ja sanaliittoja, joista sinun pitää löytää se oikea vaihtoehto. Oikeat muodot ovat Kotimaisten kielten keskuksen suositusten mukaisia Kielentutkimuksen eri osa-alueet Kieli merkitys ja logiikka Luento 3 Fonetiikka äänteiden (fysikaalinen) tutkimus Fonologia kielen äännejärjestelmän tutkimus Morfologia sananmuodostus, sanojen rakenne, Yhdyssana suomen kielessä ja puheessa Tommi Nieminen Jyväskylän yliopisto Anna Lantee Tampereen yliopisto 37. Kielitieteen päivät Helsingissä 20. 22.5.2010 Yhdyssanan ortografian historia yhdyssanan käsite Otetaan sillä tavalla muokaten, että tehdään ensisijaisesti yhdyssanoja ja sitten vasta, jos ei ole mahdollista (tai ei vaan keksi) yhdyssanaa muodostaa, veivataan siitä sana-assosiaatio eli..

Keksi yhdyssanoja, joiden alussa, keskellä tai lopussa on sana tieto

Sanaluokkajäsennystä rinnakkaisilla transduktoreilla Nykykielten laitos FIN-CLARIN-seminaarissa 4. marraskuuta 2010 Sanaluokkajäsennys Mr. Gelbert also has fun with language. NNP NNP RB VBZ NN IN NN. Sanaluokkajäsennin Tuulimyllynarsismi ja norppalivekommunismi: Twitter-tili arpoo Timo Soinin blogista upeita uusia yhdyssanoja

yhdyssanoja suomesta englanniksi - RedFox Sanakirj

Mitä yhdyssanoja syntyy sanoista sohva, kissa, peruna ja kahvi

 1. Suomen kielioppi: Harjoitukset - Harjoituslista Sivu 1 / 13 Suomen kielioppi: Harjoitukset - Harjoituslista Kolmannen sarakkeen merkit ilmaisevat harjoituksen vaikeustasoa seuraavasti: A = alkeet, K =
 2. Matematiikan kirjallinen viestintä ja tieteellinen tiedonhankinta p. 1/26 Matematiikan kirjallinen viestintä ja tieteellinen tiedonhankinta Arto Lepistö Matematiikan ja tilastotieteen laitos Turun yliopisto
 3. LOGIIKKA 1 Mitä logiikka on? päättelyn tiede o oppi muodollisesti pätevästä päättelystä 1.1 Logiikan ymmärtämiseksi on tärkeää osata erottaa muoto ja sisältö toisistaan: sisältö, merkitys: onko jokin premissi
 4. ä. Voiko kuitenkin sanoa myös hyvän näköinen nainen
 5. Yhdyssanoja - A. Mikäli näet, että listasta puuttuu jokin kolmoisyhdyssana, ole ystävällinen ja ehdota sen lisäämistä esimerkiksi joko lomakkeen avulla tai sitten kommentoimalla
 6. en Itä-Suomen yliopisto AFinLAn syyssymposium Helsinki 13. 14. 11. 2015 Johdanto Jäsennys 1 Johdanto 2 Mitä intonaatiosta tiedetään?
 7. en yhdysosiin Tutkimuksen kulku YHDYSSANOJEN MÄÄRITELMÄ JA KÄYTTÖ Yhdyssanan määritelmä Yhdyssanat transformationaalisessa ja funktionaalisessa kielikäsityksessä Perustyypit Pitkien yhdyssubstantiivien käyttö Yhdistämisen periaatteet Yhdyssubstantiivien frekvenssi HS korpuksessa Yhdyssanavirheet YHDYSSUBSTANTIIVIEN RAKENNE JA MUODOT Perusrakenteet ja osien määrä Edusosana perussana Edusosana yhdyssana Edusosana pitkä yhdyssana Rakenteeltaan monitulkintaiset tapaukset Yhdyssanojen morfologisia piirteitä Pitkien yhdyssubstantiivien sijamuodot Määriteosien sijamuodot Muita morfologisia ryhmiä Muut yhdyssanamuodot ja sanaluokat Yhdyssanojen välimerkit MÄÄRITYSYHDYSSANAT Määriteosana määritysyhdyssana Rakenne Määritysyhdyssubstantiivien merkityksen muodostu

Silloin ne ovat yhdyssanoja, mutta O tuollaisissa sanoissa on epätavallisempi. On yleinen väärinkäsitys, että ei voisi muodostaa yhdyssanoja, joissa esiosa on ominaisuuden sanajuuri Muut asiat-osastossa on ketjuja todella paljon, kissoja ja koiria, kirjailijoita ja urkeilijoita, yhdyssanoja, kolmiosaisia, neliosaisia, jopa viisiosaisia sanoja ketjussa ym. Hesari ristikon ratkojille on hyvin.. Yhdyssanoja voidaan kuvata myös muilla tavoilla. Generatiivinen kielitiede kuvaa yh-dyssanat kielen Testisanat ovat kaksi- ja kolmiosaisia yhdyssubstan-tiiveja, kolmi- ja neliosaisia sanaliiton.. You are previewing this quiz, no stats will be saved. YHDYSSANOJA. Kirjoita yhdyssanat vihkoosi Ei taidettu yhdyssanoja laskea maailman pisimpien sanojen joukkoon? Yhdyssanoja ei tosiaan laskettu mukaan - sillä keinolla esitettiin tosin Guinnesissa joku n.80 -kirjaiminen suomalainen..

Tiivistelmä, yhteenveto (yhteenveto = kypsyysnäyte, jos työ on muulla kuin koulusivistyskielellä) Kandidaattiseminaari Tiivistelmä Suppea ja itsenäinen teksti, joka kuvaa olennaisen opinnäytteen sisällöstä. Vaatiiko subjektius subjektin? Sosiaalinen konstruktionismi kielentutkimuksessa ja kielenhuollossa Ulla Tiililä Kotimaisten kielten tutkimuskeskus ulla.tiilila@kotus.fi Kielitieteen päivät Helsingissä

Yhdyssanavisat (With images) Yhdyssanat, Sanaluokat, Suomen kiel

Toolit tulleet tutuksi mattamustasta väristään ja vavat ovat saaneet kiitosta niiden tasaisen voimakkaista toiminnoista. Vavat ovat neliosaisia ja niissä on erinomainen uudentyyppinen kelakiinnike Siihen asti oltiin vaan mylvitty gang vocalsina, nyt pitikin vetää hiuksentarkasti neliosaisia harmonioita, mikä oli iso koulu. Koko sen kaksi vuotta minkä mä olin messissä oli sama settilista 8. Kieliopit ja kielet Suomen kielen sanoja voidaan yhdistellä monella eri tavalla. Kielioppi määrää sen, milloin sanojen yhdistely antaa oikein muodostetun lauseen. "Mies räpyttää siipiään" on kieliopillisesti

Aamiaiskahvilasta ötökkätarjontaan

No terve! Päätimpä sitte alkaa tekee vielä yhtä suatanallista blogia. Enkä todellakkaa käännä sitä enkuks. Järki siinä lähtöö. Tämä blogi on kehitetty vain ja ainoastaan minun vitutusta varten KIELITIETEEN ELEKTRONINEN SANAST0: Hankkeen esittelyä Sirpa Leppänen Jyväskylän yliopisto Kielten laitos/ englanti sleppane@cc.jyu.fi Sanastohankkeen taustavoimat Kielten laitos Soveltavan kielentutkimuksen ARVO - verkkomateriaalien arviointiin Arvioitava kohde: Jenni Rikala: Aloittavan yrityksen suunnittelu, Arvioija: Heli Viinikainen, Arviointipäivämäärä: 12.3.2010 Osa-alue 1/8: Informaation esitystapa

LUOKANOPETTAJA VAI LUOKAN OPETTAJA? Abiturienttien yhdyssanataidot osittaissanelutestillä mitattuna. Pro gradu -tutkielma Tarja Eerola

Kolmiosaiset yhdyssanat-säie on ehtinyt jo monenteen osaansa, mutta neliosaisia yhdyssanoja kartoittavaa säiettä en pikaisesti hakien löytänyt. Siispä uutta säiettä kehiin Käytä apuna laatikon yhdyssanoja. Muista taivuttaa sanoja. перевод. Käytä apuna laatikon yhdyssanoja. M 14 2. YHDYSSANOJEN MÄÄRITELMÄ JA KÄYTTÖ 2.1. Yhdyssanan määritelmä Yhdistäminen on suomen kielelle tyypillinen sananmuodostuskeino, ja yhdysosien muotoryhmiä, yhdistymisen sääntöjä ja yhdyssanojen oikeinkirjoitusta käsitellään kaikissa fennistiikan perusteoksissa sekä oikeinkirjoitusoppaissa että kielitieteellisissä kuvauksissa. Kuvausten laajuus ja yksityiskohtaisuus vaihtelevat, mutta keskeisyytensä vuoksi yhdyssanoja ei voi koskaan ohittaa suomen kielen kuvauksessa. Etenkin oikeakielisyysoppaiden näkökulma on lähinnä ortografinen ja normatiivinen, eli kuvaus keskittyy luetteloimaan viivojen pituuksia ja määriteosan sijamuotoa. Tarkoituksena on opastaa lukijoita kirjoittamaan yhdyssanat oikein, sillä yhdyssanojen osaamista pidetään sivistyksen ja suomen kielen taidon mittarina. (Yhdyssanojen oikeinkirjoituksesta ks. esim. Iisa, Piehl & Oittinen 2003; Ikola 1979; Leino 2001; Vesikansa 1989.) Pitkien yhdyssanojen erityisominaisuudet, kuten hierarkkinen rakenne ja semanttiset piirteet, mainitaan vain ohimennen jos ollenkaan. Hiukan enemmän hierarkiaa käsittelevät ainakin ISK:n ( ,) tekijät, Jouko Vesikansa (1989: ) sekä Aarni Penttilä (2002[1957]: ). Rakenteen monimutkaisuuden huomioi myös Fred Karlsson Suomen peruskieliopissaan (1982: ). Hän toteaa että rakenteeltaan mutkikkaita yhdyssanoja syntyy silloin, kun mukana on deverbaalinen nominijohdos. Hän myös mainitsee tämän tyypin produktiiviseksi sekä toteaa niiden vastaavan usein täysiä lauseita. (Mts. 230.) Yhdyssana määritellään muodoltaan kahden tai useamman itsenäisen sanan yhdistelmäksi (ks. esim. Erkki Itkonen 1966: 234; Lauri Hakulinen 1968: 303; Penttilä 2002 [1957]: 258; Vesikansa 1989: 213; ISK: 398; Laaksonen & Lieko 2003: 110). Kirjoituksessa yhdyssanat merkitään kirjoittamalla sanat yhteen ilman välilyöntiä tai yhdistämällä ne yhdysmerkin avulla. Yhteen kirjoittaminen on kuitenkin vain ortografinen konventio. Yhdyssanan keskeiseksi foneettiseksi tunnusmerkiksi mainitaan usein yksi pääpaino (Iisa, Piehl & Oittinen 2003: 132; Ikola 1986: 105; Penttilä 2002 [1957]: 260; Vesikansa 1989: 213). Karlssonin (1983: 151) mukaan yhdyssanojen tunnus on myös erityisen voimakas sivupaino. Hän ei kuitenkaan tarkenna, mikä on erityisen voimakkaan sivupainon ja pääpainon ero. Laaksonen ja Lieko (2003: 23) antavat painotusohjeita erityisesti pitkille yhdyssanoille, kuten júhlajúmalanpàlvelus. Niemi (2009: 239) väittää yhden pääpainon säännön pätevän jopa ketjusanoihin, kuten míkä-sen-nimi-nyt-taas-olikaan-näyttelijä. Sen sijaan 14

yhdyssanoja - Yhteisövisat - Sanavisat - Älypä

Lisäksi on olemassa rinnasteisia yhdyssanoja, kuten suomalais-ruotsalainen, joissa osat ovat samanarvoisia. Suomen kielessä voidaan muodostaa uusia yhdyssanoja loputtomasti Lisäksi on olemassa rinnasteisia yhdyssanoja, kuten suomalais-ruotsalainen, joissa osat ovat samanarvoisia. Yhdyssanat eivät ole kaikissa kielissä yhtä yleisiä 3. Muuttujat ja operaatiot Sisällys Imperatiivinen laskenta. Muuttujat. Nimi ja arvo. Muuttujan nimeäminen. Muuttujan tyyppi.. Operandit. Arvon sijoitus muuttujaan. Aritmeettiset operaattorit. Arvojen Automaatit Automaatit ovat teoreettisia koneita, jotka käsittelevät muodollisia sanoja. Automaatti lukee muodollisen sanan kirjain kerrallaan, vasemmalta oikealle, ja joko hyväksyy tai hylkää sanan. Täten

Suomen kielioppi: Harjoitukset - Harjoituslista. Aakkoset ja äänteet

5 1. JOHDANTO Samuli Paronen sanoi että maailma on sana. Hän oli väärässä. Maailma on kaksi sanaa, tosin yhteen kirjoitettuna, siis yhdyssana. Yksi sana olisi helppo. Juice Leskinen 1 Juice Leskinen on oikeassa. Yksi sana on helppo ainakin jos sitä vertaa yhdyssanaan. Yksittäinenkin sana kantaa valtavan määrän semanttista, syntaktista, morfologista ja foneettista informaatiota. Yhdyssana kantaa kaiken tuon kaksinkertaisena. Tämän tutkielman pitkissä yhdyssanoissa kaikki yksittäisen sanan ominaisuudet vähintään nelinkertaistuvat. Yhdysosien oman informaation lisäksi yhdyssana voi sisältää tietoa osiensa välisistä suhteista. Yhdyssanat kuitenkin selviävät informaatiotaakastaan melko kevyesti. Yhdistäminen on kätevä tapa pakata informaatiota ja tiivistää monimutkaisia abstrakteja kokonaisuuksia. Etenkin tilapäinen yhdyssana täyttää usein hyvin täsmällisen ilmaisutarpeen. Silti yhdistäminen jättää tilaa erilaisille tulkinnoille kontekstin mukaan. Pitkät yhdyssanat venyttävät merkityskenttänsä neljään, viiteen, kuuteen suuntaan. Yhdyssanoissa on kyse kahden tai useamman itsenäisen sanan keskinäisestä suhteesta. Kaksiosaiset yhdyssanat on kuvattu kattavasti monesta näkökulmasta. Niiden rakenne on kuitenkin melko yksinkertainen. Kolmiosaisten yhdyssanojen hierarkioissa on jo hiukan vaihtelua. Kuitenkin vasta neliosainen tai pitempi yhdyssana sallii useat erilaiset rakenteet ja monimutkaisen hierarkian yhdyssanan sisällä. Erilaisten yhdyssanarakenteiden yhdistymistä ei kuitenkaan ole vielä kuvattu kattavasti. Täydelliseen kuvaukseen ei tässäkään päästä aineiston tekstilajien homogeenisyyden vuoksi. Yhdyssanojen käyttäminen tekstissä on tasapainoilua ilmaisun tiiviyden ja sen ymmärrettävyyden välillä. Parhaimmillaan yhdyssana on molempia, mutta kuinka pitkä se voi silloin olla? 1 Samuli Paronen: Maailma on sana, mietteitä, Helsinki 1974 < Juice Leskinen: Jumala on. Kirjayhtymä Jos samassa domainissa halutaan olevan muitakin koneita tai ip-osoitteita, pitää multisite-nimien olla neliosaisia. Esimerkki tämäntyyppisestä nimikäytännöstä on Uuden Suomen blogit SUOMEN KIELEN VALINTAKOE 20.5.2013 klo 9-12 salissa L4 Oulun yliopisto Suomen kielen valintakoe jakaantuu kahteen osioon: 1. Essee, jonka pohjana on teos Kielemme kohtalo. 2. Tehtävät, joiden pohjana on

Yhdyssanavirheet merkonomiopiskelijoiden itsearvioinneissa Jyväskylän yliopisto Suomen kieli Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2008 Pirjo Karjalainen JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Tiedekunta Faculty Humanistinen Laitos Oon nyt analysoinut ajokoiraharrastuksen erikoiskielen yhdyssanoja. Ei miulla oo niistä hirveesti sanottavaa, mutta tekstiä on nyt yhteensä kasassa 42 sivua, joten hyvässä vaiheessa ollaan Yhdyssanoja putkahtelee kuin sieniä sateella Oulun yliopisto Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö PRO GRADU-TUTKIELMAN ARVIOINTILOMAKE Tutkielman tekijä(t): Tutkielman nimi: Pääaine: Tutkielman ohjaaja(t): Tutkielman arviointi Tutkielman LOGIIKKA johdantoa LUKUTEORIA JA TO- DISTAMINEN, MAA11 Logiikan tehtävä: Logiikka tutkii ajattelun ja päättelyn sääntöjä ja muodollisten päättelyiden oikeellisuutta, ja pyrkii erottamaan oikeat päättelyt

yhdyssana (9). (kielitiede) kahden tai useamman sanan (yhdysosan) muodostama sanakokonaisuus, joka muodostetaan liittämällä osat toisiinsa käyttäen tarvittaessa yhdysviivaa; rakenteena kiinteämpi kuin sanaliitto. Sanat yhdyssana ja sanaliitto ovat yhdyssanoja Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi Perustuu väitöskirjaan Sukupuoli ja syntyvyyden retoriikka Venäjällä ja Suomessa 1995 2010 Faculty of Social Sciences Näin se kirjoitetaan n Johdanto Käyttöliittymä Ihmisen ja tuotteen välinen rajapinta ei rajoitu pelkästään tietokoneisiin Tasot: 1. Teknis-fysiologis-ergonimen 2. Käsitteellis-havainnoillinen 3. Toiminnallis-kontekstuaalinen, käyttötilanne

Uusia sanoja saadaan myös yhdistämällä kaksi sanaa yhdyssanaksi. Suurin osa uusimmista 2000-luvulla syntyneistä suomen kielen sanoista on nimenomaan yhdyssanoja, esimerkiksi muistitikku.. Fakta- ja näytenäkökulmat Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto Mikä on faktanäkökulma? sosiaalitutkimuksen historia: väestötilastot, kuolleisuus- ja syntyvyystaulut. Myöhemmin kysyttiin ihmisiltä tietoa 10 nut yhdyssanaksi, vaikka kapelli 7 ei nykysuomalaisen sanavarastoon itsestään selvästi kuulu. Mestari sen sijaan on kaikille tuttua perussanastoa. (Lainasanoista ja niiden luokittelusta ks. esim. T. Itkonen 1990 tai Sajavaara 1989.) Täysin vieraskieliset sanat eli sitaattilainat (Gramophone, Koltshuha, Halsbandet) olen luokitellut yksiosaisiksi, vaikka niitä lähtökielessä pidettäisiin yhdyssanoina. Moniosaisiksi olen laskenut vain sellaiset sitaattilainat, joissa sanojen rajat on merkitty sananvälillä, yhdysmerkillä tai isolla kirjaimella. Yhdyssanat Abu Sayyaf -muslimisissiryhmä, Huun-Huur-Tukokoonpano, SuperHyperMixtur-loistosekoitus ovat siis kaikki viisiosaisia. Myös vieraskieliset prefiksit, kuten anti-, super-, hyper-, ex- ja bio- olen erottanut omiksi yhdysosikseen, mikäli ne yhdistyvät kotoperäiseen sanaan (esim. ex-kihlakunnantuomari). Vieraskieliset ainekset ovat enimmäkseen erisnimiä. Luokittelun kannalta pulmallisia lainasanoja ovat osittain suomen äännerakenteeseen mukautuneet erikoislainat. Tällaisia ovat mm. neoklassiset yhdyssanat, jotka muodostuvat alkuaan latinan- ja kreikankielisistä osista. Esimerkiksi sana kaasukromatografimassaspektrometrimenetelmä on joko viisi- tai seitsenosainen sen mukaan, katsotaanko neoklassiset sanat yhdyssanoiksi vai ei (tulkinnanvarainen osa on lihavoitu). Laurie Bauer (1988: 38) pitää neoklassisia yhdyssanoja lingvistisinä kummajaisina, joiden asema ja säännöt eivät ole selviä. Myöhemmin Bauer (2005: 105) toteaa niiden olevan rakenteeltaan johdosten ja yhdyssanojen välimaastossa. Osilla on hänen mukaansa sekä itsenäisten sanojen että suffiksien ominaisuuksia. Niillä on melko selvä itsenäinen merkitys, mutta ne eivät voi esiintyä yksinään. (Bauer 2005: 105.) Paula Sajavaara (1989: 76) nimittää latinalais- ja kreikkalaisperäisiä osia alkuliitteiksi. Vastaavasti ISK:ssa ( 172) neoklassisia yhdysosia nimitetään vierasperäisiksi prefikseiksi. Tuomo Tuomi (1989: 29) käyttää neoklassisista muodosteista termiä yhdyssana mutta toteaa, ettei niitä yleensä hahmoteta yhdyssanoiksi, vaikka ne etymologisesti sellaisiksi todentuvat. Tuomi mainitsee (mp.) myös, että nuoret lainasanat ovat suhteellisen harvinaisia yhdyssanojen osia. Tämän aineiston vajaasta kahdeksasta tuhannesta lekseemistä 84 sisältää neoklassisen sanan. Vesikansa (1989: 215) jakaa Tuomen näkemyksen siitä, että vierasperäiset sanat eivät ole suomen kielen kannalta yhdyssanoja, vaikka ne alkukielessä hahmottuisivat useampiosaisiksi. Myös Sajavaara (1989: 88) toteaa, että vierassanat ovat läpikuultavia vain harjaantuneelle lukijalle. Muita kieliä ja tieteellistä sanastoa tunteva erottaa niistä toistuvia ja 7 kapelli: soittokunta, soitinyhtye, orkesteri (Nykysuomen sivistyssanakirja 1986, s.v. kapelli). 10 FT Henna Makkonen-Craig Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen foorumi 2. 3.8.2011 Esityksen rakenne Johdannoksi Tekstilajin eli genren määrittelyä Millaisin eri tavoin tekstilajia voidaan tutkia? Millaisista 1 PITKÄT YHDYSSUBSTANTIIVIT HELSINGIN SANOMISSA Anna Lantee Tampereen yliopisto Kieli- ja käännöstieteiden laitos Suomen kieli Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2010

Muusikoiden.net - Keskustelu - Kolmen sanan yhdyssanoja

yhdyssanoja suomesta englanniksi - käännökset, esimerkkilauseet, synonyymit, taivutus sekä ääntäminen. RedFox on Suomen suurin sanakirja.. RedFox sanakirja - nopeasti puuttuva käännös Tehtävät on suunniteltu lukutaitoisille, mutta jos ryhmässä on pienempiäkin oppijoita, voidaan yhdyssanoja käsitellä pelaamalla esimerkiksi bingoa 5.7. YHDYSSANOJA NIUKALTI Slangi ei suosi yhdyssanoja, vaan asia esitetään mieluummin kiertäen sivulauseella. : erkkerihaussi luontevammin: Se haussi, ku/mis on erkkereit Sonja Kniivilä, Sari Lindblom-Ylänne & Anne Mäntynen Copyright 2017 Tekijät & Gaudeamus Gaudeamus Oy www.gaudeamus.fi Kansi: Emmi Kyytsönen Kolmas, uudistettu painos. Ensimmäinen painos ilmestyi vuonna Kirjoita yhdyssanoja tai sanaliittoja seuraavista sanoista. Keksi omia. Tee yhdyssanoja yhdistmll seuraaviin sanoihin sana potilas. Kaksi. sanoista on sellaisia, joihin potilas-sanaa ei voi yhdist

SuomiGo: Go.fin Sanaleikit Palindromisanoja (ei yhdyssanoja)

käännös ja määritelmä yhdyssanoja, Sanakirja suomi-suomi verkossa. Paikkakuntia nimitettiin myös eläinten ja kasvien mukaan, jolloin monet näistä nimistä olivat yhdyssanoja Nyt ensilevytyksensä saaneet kaksi ensimmäistä sinfoniaa ovat mittasuhteiltaan huomattavan samanlaisia, neliosaisia ja noin puolituntia kestoltaan 21 Tässä työssä ketjusana on lauseke, lause tai lausemainen rakenne, joka käyttäytyy yksittäisen sanan tavoin. Ketjusana voi esiintyä joko yksinään (sinä-tapoit-minut-minä-tapansinut) tai määrityssuhteessa edusosan kanssa (hauki on kala -pänttäämismenetelmä). Syntaktisen kokonaisuuden tiivistäminen yhdeksi sanaksi on tyylikeino, joka muuttaa kokonaisuuden merkityksen yleisemmäksi ja abstraktimmaksi (Varantola 1984: 9). Olen laskenut ketjusanat sanaliittojen alatyypiksi, vaikka osat on toisinaan yhdistetty yhdysmerkillä. Käsittelen ketjusanoja tarkemmin luvussa Lisäksi yhdyssanoiksi lasketaan iteratiiviset eli toistoyhdyssanat, joissa sama sana esiintyy kahdesti. Tämä yhdyssanatyyppi on nykyisin karttuva mutta epämuodollinen. (ISK 425.) Toistaminen korostaa prototyyppisyyttä verrattuna yksinkertaiseen sanaan. Esimerkiksi opiskelijoiden kielenkäytössä koti on tämänhetkinen asunto mutta kotikoti on vanhempien asunto, lapsuudenkoti. Kirjoitusasu ei ole vielä vakiintunut; ainakin muotoja kotikoti ja koti-koti on esiintynyt. Osia on yleensä vain kaksi, joten tyyppiä ei esiinny aineistossa sellaisenaan. Niitä ei myöskään näytä esiintyvän pitkien yhdyssubstantiivien osina, vaikka se olisi toki mahdollista. Esimerkiksi alkupala-alkupala voisi viitata pieneen ruokalajiin vastakohtana vaikkapa lisukesalaatille. Tämä yhdyssanatyyppi esiintyy enimmäkseen epämuodollisessa kielessä, joten sanomalehteen niitä päätyisi joka tapauksessa vain harvakseltaan. Saman osan toistoa esiintyy myös esimerkiksi sanassa iso-iso-isovanhempi, joka kuitenkin on laskettu määritysyhdyssanaksi. Johdosyhdyssanat ovat määritysyhdyssanojen tyyppi, joka on muodostunut toisesta yhdyssanasta johtamalla: viikonloppu isin, kansaneläke läinen. (ISK 398). Näitä on aineistossa muutamia, esim. laskuvarjohyppykurssilainen, josta esiintyy myös johtamaton muoto laskuvarjohyppykurssi. Rakenteeltaan ne eivät poikkea muista määritysyhdyssanoista. Osien hierarkiasuhteet pysyvät samoina, eikä johdoksen lisääminen edusosaan vaikuta sanan muuhun rakenteeseen. Käsittelen ilmiötä tarkemmin luvussa ISK:ssa ( 422) erotetaan määritysyhdyssanoista appositioyhdyssana. Sen kirjoitusasu on samanlainen kuin määritysyhdyssanan, mutta osien suhde on lähempänä summayhdyssanaa. Esimerkiksi tutkijanainen on sekä tutkija että nainen. Ensimmäisen osan voidaan myös tulkita rajaavan jälkimmäisen osan merkitystä, jolloin yhdysosien järjestys vaikuttaa sana merkitykseen. Tutkijanainen ja naistutkija painottavat tarkoitteen eri piirteitä. Appositiosuhde muistuttaa myös substantiivin ja taipumattoman nimikemääritteen suhdetta. (ISK 422.) Ero summayhdyssanaan on osien suhteessa: appositiossa osat ovat vaihtoehtoisia ja epäsymmetrisiä, kun taas summayhdyssanan osat ovat samantasoisia ja symmetrisiä (ISK 435). 21

WikiZero - Yhdyssan

yhdyssanoja - Sanavisat - siis mikä yhdyssana - Älypää Yhteisövisat. yhdyssanoja. Perustaja: emma1069 Perustettu: 15.1.2011 Luokitus: Sanavisat Jäseniä yhteisössä: 1 Seuraavaksi ryhdytään tutkimaan yhdyssanoja, jotka tarvitsevat yhdysmerkkiä. Edellisessä pelissä on varmasti ilmennyt muutamia sanoja joihin tarvitaan yhdysmerkkiä (linja-auto)

neliosainen - Sivistyssanakirja - Suomi Sanakirj

yhdyssanoja - määritelmä - suom

8 Merkkimäärään perustuvan hakutavan vuoksi joistakin lyhyistä lekseemeistä on mukana vain sellaiset sijamuodot, joissa on yli 20 merkkiä. Tällaisten sanojen nominatiivit, mahdollisesti myös partitiivit ja genetiivit, puuttuvat kokonaan. Vajaaparadigmaisia lekseemejä on n Tämä ei kuitenkaan vaikuta yleiskuvaan sijamuotojen frekvenssien keskinäisistä suhteista: kieliopilliset sijat ovat joka tapauksessa selvästi muita sijoja yleisempiä 5. ContextMill laskee merkkimäärään mukaan sekä kirjaimet että välimerkit, mutta ei aina tunnista välilyöntejä sisältävää yhdyssanaa. Pois on saattanut jäädä sellaisia yhdyssanoja, joiden alkuosa on sanaliitto tai rinnasteinen yhdyssana tai joiden kirjoitusasu poikkeaa yleiskielen normeista. Aineistossa saattavat näin painottua sellaiset yhdyssanat, joiden alkutai loppuosa on jo yksinään yli 20 merkkiä. Hakujen tavoittamattomiin taas on voinut jäädä sellaisia pitkiä yhdyssanoja, joiden pituus jakautuu tasaisemmin. Myöskään kaikkia virheellisesti kirjoitettuja yhdyssanoja ei ole mukana, sillä korpuksen koodaus ja hakuohjelma eivät tunnista niitä. Edellä mainituista puutteista huolimatta uskon aineiston antavan totuudenmukaisen kuvan Helsingin Sanomien pitkistä yhdyssanoista sekä niissä esiintyvistä ilmiöistä. Aineisto on kirjallisesta lähteestä, joten luvut, kirjaimet ja muut merkit on luokiteltu kirjoitusasun mukaan. Numeroin kirjoitetun luvun olen laskenut yhdeksi yhdysosaksi. Kirjaimin kirjoitettua lukua käsittelen kuten tavallista yhdyssanaa, vaikka yhdysnumeraalit muodostuvat hiukan eri tavalla kuin muut yhdyssanat (ks. esim. Iso suomen kielioppi 780, vastedes ISK 6 ). Olen jättänyt tämän tutkimuksen ulkopuolelle sellaiset yhdyssanat, joissa osa sanasta on korvattu yhdysmerkillä toiston välttämiseksi. Syynä on se, että käyttämäni hakulauseet eivät löydä niitä kattavasti. Esimerkiksi ilmauksesta sanoma- ja aikakauslehtipaperi olen ottanut aineistoon ja analyysiin mukaan vain yhtenäisen osan aikakauslehtipaperi. Tällaisia tapauksia on hakutuloksissa mukana 265. Kemiallisiin yhdisteisiin ja lääketieteeseen viittaavat sanat ovat usein pitkiä mutta jääneet enimmäkseen hakutulosten ulkopuolelle, sillä ContextMill-ohjelma ei ole tunnistanut niitä yhdyssanoiksi. Kemiallisten yhdisteiden nimet myös muodostetaan erilaisin periaattein kuin muut yhdyssanat, ja niiden rakenteen tulkinta vaatisi erityistietoja kemian alalta. Tässä työssä en käsittele pelkästään kemiallisista yhdisteistä koostuvia termejä tarkemmin, eikä niitä ole mukana aineistossa. Kemian käsitteitä esiintyy kuitenkin myös perussanoihin yhdistyneinä, jolloin niitä käsitellään kuten muitakin sanoja. Kemian termien sisäistä 5 Sijamuotojen frekvensseistä enemmän luvussa Ison suomen kieliopin painetun version rinnalla olen käyttänyt sen verkkoversiota VISK:iä. Molemmissa versioissa on kuitenkin sama sisältö ja pykälien numerot ovat samat, joten en ole erotellut painetusta ja verkkoversiosta poimittuja tietoja. 8 Tietokoneohjelmien käyttö laadullisen aineiston analyysin apuna Laadullinen, verbaalinen, tulkinnallinen aineisto kootaan esimerkiksi haastattelemalla, videoimalla, ääneenpuhumalla nauhalle, yms. keinoin. Yhdyssanoja: -kalastustarvikeliikkeenmyyjä -pituusheittokilpailu. Yhdyssanoja: -kalastustarvikeliikkeenmyyjä. Eipäs olekaan noin. Minä väitän, että tuo kuuluisi kirjoittaa, kuten..

Englannin kielessä voi olla helpompaa, koska yhdyssanoja on suomeen verrattuna vähän. Pitää myös miettiä, otetaanko sanamääritelmään mukaan kaikki murteisiin ja slangeihin kuuluvat sanat, joiden.. Sain erityisopetusta, mutta matikka ei vain sujunut, enkä vieläkään osaa yhdyssanoja. Joitakin asioita ei vain opi, vaikka kuinka yrittäisi. Olin ujo ja hiljainen ja siksi helppo pilkan ja kiusan kohde 17 paljolti siinä, miten leksikon ajatellaan edustuvan mielessä ja miten sanoja rakennetaan. Seppäsen mielestä transformatiiviset koulukunnat määrittelevät yhdyssanojen merkitykset kapeasti ja konkreettisesti verrattuna funktionaalisiin kuvauksiin. (Mp.) Transformaatiokieliopin piirissä yhdyssanojen on ajateltu olevan tiivistymiä lauseista. Esimerkiksi Pauli Saukkonen (1973) on jaotellut yhdyssanoja niiden pohjalla olevan lauseen mukaan. Hän näkee yhdyssanan pintarakenteena, joka ei paljasta juuri mitään osien välisestä suhteesta. Pintarakenne eli yhdyssana on syvärakenteen lyhyt muoto, joka syntyy, kun yhdyssana esiintyy riittävän usein ja sen merkitys on yksiselitteinen. (Mts. 332.) Saukkonen ei artikkelissaan selitä, miten tulisi suhtautua tilapäisiin yhdyssanoihin, joilla ei ole vakiintunutta merkitystä. Hän ei myöskään ota kantaa siihen, että muodoltaan ja merkitykseltään vakiintunut yhdyssana voi jossakin kontekstissa saada poikkeuksellisen merkityksen (esim. hajuvesi viittaamassa viemäriveteen). Transformationaalisessa teoriassa yhdyssanalla voi olla vain rajallinen määrä merkityksiä (Seppänen 1981: 72 73). Saukkonenkin (1973: 333) luettelee lyhyessä artikkelissaan kullekin esimerkkisanalleen vain yhden merkitysvaihtoehdon. Osa esimerkkiyhdyssanojen merkitysten selityksistä on kuitenkin melko erikoisia, kuten kevättalvi talvi, joka kuuluu kevääseen tai kirjallisuushistoria historia, johon kuuluu kirjallisuus. Tarkastelun pitäisi Räisäsen (1985: 160) mukaan lähteä kielenkäyttäjän eikä kielentutkijan lähtökohdista. Hän (mp.) pitää yhdyssanan motivaatiota hedelmällisimpänä lähtökohtana tutkia sen syntymistä. Funktionaalisessa yhdyssanakuvauksessa lähdetään siitä, että yhdyssana saa täsmällisen merkityksensä kontekstissa osiensa perusmerkityksen pohjalta. Tässä näkemyksessä yhteen kirjoittaminen tarkoittaa vain, että yhdysosilla on jonkinlainen suhde toisiinsa. Niinpä vakiintunutkin sanayhdistelmä voi saada milloin tahansa uuden merkityksen, ja uusia yhdistelmiä voi luoda tarpeen mukaan. Muodoltaan ja merkitykseltään vakiintuneen yhdyssanan käyttäminen uudessa merkityksessä on tavallista vitseissä, pakinoissa ja muussa nokkelassa kielenkäytössä. (Seppänen 1981: ) Seppänen (1981) ja häntä seuraten Räisänen (1986) esittelevät Eugenio Coseriun ajatuksia yhdyssanojen merkityksen muodostumisesta. Coseriun näkemys merkityksestä jakautuu systeemiin, normiin ja puhuntaan. Systeemi sisältää kaikki potentiaaliset merkitysmahdollisuudet. Normi taas käsittää sen, mitä noista mahdollisuuksista kieliyhteisö on ottanut käyttöönsä. Puhunta puolestaan on tilannekohtaista kielenkäyttöä, joka voi käyttää koko systeemin antamia mahdollisuuksia ja tarpeen tullen rikkoa normia. (Räisänen 1986: 160.) Yhdyssanan systeemimerkitys on Coseriun ajattelussa avoin erilaisille tulkinnoille. Esimerkiksi nominatiivimuotoisista määritysyhdyssanan osista systeemimerkitys kertoo 17 Tehtävät on suunniteltu lukutaitoisille, mutta jos ryhmässä on pienempiäkin oppijoita, voidaan yhdyssanoja käsitellä pelaamalla esimerkiksi bingoa. Tehtävät PDF-muodossa: Korjatut..

Tutkielman perusrakenne ja kirjoittaminen LaTeXilla Jussi Maunuksela Jyväskylän yliopisto, Fysiikan laitos, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto 17.3.2017 FYSA291&XYHM004 luentokalvosarja 6 1 Oppimistavoitteet Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset PÄÄAINEOPISKELIJOILLE Suomen kielen ja kulttuurin tutkintovaatimukset uudistuvat 1.8.2012. Siirtymäaika uusiin tutkintovaatimuksiin päättyy 31.7.2014,

lappeen Ranta tutkielma yhdyssanoista, sanaliitoista ja niiden poikkeamista sosiaalisen median keskusteluissa Heli Ristilä Tampereen yliopisto Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Suomen kieli 815338A Ohjelmointikielten periaatteet 2015-2016. Harjoitus 2 vastaukset Harjoituksen aiheena on BNF-merkinnän käyttö ja yhteys rekursiivisesti etenevään jäsentäjään. Tehtävä 1. Mitkä ilmaukset seuraava Luovuus ja assosiationismi Kieli merkitys ja logiikka 4: Luovuus, assosiationismi Käsittelemme ensin assosiationismin kokonaan, sen jälkeen siirrymme kombinatoriseen luovuuteen ja konstituenttimalleihin Tieto kielestä Kieli merkitys ja logiikka! Kielen bioen olemus! Kielen kulttuurinen olemus! Kielen normatiivinen olemus Luento 2! Kognitiotieteen tutkimuskohteena on kielen bioen olemus: " Kielen 22 Anglosaksisessa kielentutkimuksessa tunnetaan lisäksi muita yhdyssanojen luokittelutapoja, joita fennistiikassa ei juurikaan ole käytetty. Esimerkiksi Bauer (1988: 36 37) jakaa yhdyssanat kantayhdyssanoihin ja synteettisiin yhdyssanoihin. Kanta- eli primaariyhdyssanat koostuvat substantiiveista ja adjektiiveista, eli ne vastaavat fennistiikassa määritysyhdyssanojen perustapauksia (puukauha, kevytmaito). Synteettisissä (t. verbaalisissa) yhdyssanoissa on edusosana deverbaalinen nominijohdos ja sen määriteosana verbin täydennys (lainsäädäntö < säätää laki, aivokalvontulehdus < aivokalvo tulehtuu). Fennistiikassa synteettiset yhdyssanat kyllä tunnetaan ilmiönä mutta niitä pidetään määritysyhdyssanojen alatyyppinä eikä niille ole omaa termiä. Saukkonen (1973) viittaa termillä dynaaminen yhdyssana sellaisiin tapauksiin, jotka palautuvat kokonaiseen lauseeseen. Hän kuitenkin laskee tähän tyyppiin myös sellaiset yhdyssanat, joissa ei ole deverbaalia substantiivia (pyykkipäivä)(mp.). Fennistiikassa termillä primaariyhdyssana on viitattu pitkän yhdyssanan ydinosiin eli tärkeimpiin edusosiin (ks. esim. Multanen 1991 ja Niinimäki 1991). Synteettisiä yhdyssanoja ja primaariyhdyssanoja käsitellään tarkemmin luvussa 4. Yhdyssanojen perusrakenteista ollaan fennistiikan piirissä hyvin yksimielisiä teoreettisesta suuntauksesta riippumatta 13. Vaikka termit vaihtelevat, niillä viitataan samoihin ilmiöihin. Tässä työssä käytän Ison suomen kieliopin mukaisia termejä, kuten summayhdyssana ja määritysyhdyssana. Määritysyhdyssanan osiin viittaan sanoilla määritysosa ja edusosa. (ISK 404, 441.) Summayhdyssanan rinnasteisista osista käytän omaa termiäni rinnaste. Se viittaa rinnastettuun kokonaisuuteen, joka voi olla perussana, yhdyssana tai sanaliitto. Kirjoituksessa rinnasteet erotetaan toisistaan yhdysmerkillä tai ajatusviivalla. Rinnaste on perusteltua erottaa yhdysosasta, jolla tarkoitan sellaista yhdyssanan rakenneosaa, joka on itsenäinen lekseemi tai epäitsenäinen yhdysosa. Muodoltaan summayhdyssanaan vertautuvaa erisnimien ketjua kutsun omalla termilläni erisnimirinnastus. Käsittelen tässä työssä vain yhdyssubstantiiveja ja usein viittaan niihin myös sanalla yhdyssana. Jaan pitkät yhdyssubstantiivit kahteen päätyyppiin: määritysyhdyssanoihin ja summayhdyssanoihin. Ensimmäisellä on neljä alatyyppiä määriteosan muodon mukaan. Tyyppien perässä on niistä taulukoissa käytetyt lyhenteet. Kaikissa taulukoissa on eroteltu erisnimen sisältävät (e). 1. määritysyhdyssanat a) määriteosana määritysyhdyssana (a, ea) b) määriteosana sanaliitto tai ketjusana (sa, esa) 13 Yleisesti kielitieteessä yhdyssanan määritelmät ja luokitteluperusteet vaihtelevat paljonkin. Scalise ja Bisetto (2009) vertailevat eri luokittelutapoja ja esittävät omansa. 22

28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen Monikulttuurinen työpaikka? Mitä se merkitsee? Onko työyhteisömme valmis siihen? Olenko minä esimiehenä valmis siihen? Kielioppi Harjoituskirja - suomi 3 - harjoituslista Päätaso Alataso Harjoituksen nimi Tyyppi Taso 1 Aakkoset ja äänteet Aakkoset 1 Aakkosjärjestys 1 Aukko A 2 Aakkosjärjestys 2 Aukko A 3 Aakkosjärjestys

Tavanomainen yhdyssana, kuten kirjakauppa, koostuu perusosasta (kauppa) ja määriteosasta (kirja). Lisäksi on olemassa rinnasteisia yhdyssanoja, kuten suomalais-ruotsalainen, joissa osat ovat.. [voikko-devel] toimimattomia yhdyssanoja. Teemu Likonen tlikonen at iki.fi Mon Nov 6 10:48:39 EET 2006 Yhdyssanoja on monenlaisia, ja vain melko pieni osa niistä soveltuu yhdyssanapelin tarkoituksiin - miten peli jatkuisi, jos siihen hyväksyttäisiin esimerkiksi -inen-loppuiseen adjektiiviin päättyvät.. Tässä ei haeta tekemällä tehtyjä ja tarkoituksella pitkitettyjä sanoja. Teoriassahan yhdyssanoja voisi kyllä pitkittää vaikka kuinka, mutta onko sana todellisuudessa käytössä Muodosta yhdyssanoja

9 rakennetta en analysoi tarkemmin. Pois olen siis jättänyt esimerkiksi sanan diklooridifenyylitrikloorietaani mutta sana polyamiiniaineenvaihdunta on mukana. Joidenkin sanojen kirjoitusasu horjuu: antidopingtoimikunta esiintyy muutaman kerran myös yhdysmerkkien kanssa muodoissa anti-dopingtoimikunta ja antidoping-toimikunta. Näistä olen lekseemiaineistoon valinnut vain ensimmäisen, koska muut asut ovat yksittäistapauksia. Vaihtoehtoiset muodot yläruoansulatuskanava ja yläruuansulatuskanava esiintyvät samassa tekstissä. Kyseessä on lista apurahan saaneista tutkijoista, joten eri kirjoitusasut ovat mahdollisesti peräisin eri kirjoittajilta. Molemmat ovat mukana omina lekseemeinään. Rinnasteisista erisnimistä ovat mukana vain sellaiset, joissa ainakin toinen rinnasteista on suomenkielinen. Mukana on siis tapaus Blues-Team Karhu-Kissat, mutta ei tapausta Berlin Hollywood Deutschland. Kandidaatintutkielmassani (Lantee 2008a) olen käsitellyt myös muunkielisiä ja kolmesta yhdysosasta koostuvia erisnimirinnastuksia. Kolmiosaisten yhdyssanojen hierarkia on melko yksinkertainen, joten olen jättänyt ne varsinaisen aineiston ulkopuolelle. Pitkät yhdyssubstantiivit sisältävät kuitenkin usein kolmiosaisia yhdyssanoja, joten käsittelen niitäkin jonkin verran. Lisäksi monet esimerkiksi erisnimien esiintymistä koskevat huomiot pätevät myös kolmiosaisiin yhdyssanoihin. Lopullisen aineiston muodostavat (em. rajaukset huomioon ottaen) sellaiset yhdyssubstantiivit ja erisnimien rinnastukset, joissa on neljä tai useampia yhdysosia. Osajaon periaatteista kerron lisää seuraavassa luvussa Yhdyssanojen jakaminen yhdysosiin Aineiston jakaminen osiin perustuu kompromissiin kieleen erityisesti perehtyneen opiskelijan ja tavallisen kielenkäyttäjän sanatajusta ja kielitaidosta. Yhdysosiksi olen katsonut kaikki itsenäiset kotoperäiset sanat sekä epäitsenäiset yhdysosat (esim. epä-, perus-, pienois-). Kotoperäisistä suomenkielisistä osista koostuvat yhdyssanat olen laskenut moniosaisiksi, vaikka tavallinen kielenkäyttäjä ei niitä sellaisiksi hahmottaisi. Tällaisia sanoja ovat esimerkiksi elokuva, maailma, olosuhde, periaate, puutarha ja viranomainen (Kannisto 1927; Häkkinen 2004: s.v. elokuva, maailma, olo, periaate, tarha, virka). Myös suomenkieliset yhdyssanamuotoiset paikannimet olen jakanut osiin: Hämeenlinna, Seinäjoki. Vierasperäisiä sanoja olen käsitellyt niiden äänteellisen mukautumisen mukaan. Kotoistuneita yleislainoja (hotelli, versio, posti) käsittelen kuten kotoperäisiä suomen kielen sanoja, sillä niiden taivutus ja äänneasu ovat mukautuneet suomen kieleen eikä tavallinen kielenkäyttäjä välttämättä ajattele niitä lainasanoiksi. Myös sanan kapellimestari olen laske- 9 Käännös sanalle yhdyssanoja suomesta englanniksi. Suomienglantisanakirja.fi on suomen ja englannin kääntämiseen keskittyvä ilmainen sanakirja 2. Keksikää pareittain vuorotellen yhdyssanoja. Uuden yhdyssanan alkuosana toimii edellisen yhdyssanan loppuosa, esimerkiksi linja-auto, autokauppa, Kauppatori Suomen kielen Osaamispyörä -työkalu Tavoitteet Kohderyhmät Käyttö Suomen kielen Osaamispyörän tavoitteena on tehdä näkyväksi maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden suomen kielen osaamista. Osaamispyörä

Selkoa selkokielestä Kuka sitä tarvitsee? Mitä se on? Copyright: Selkokeskus 2014 Onko tämä selkokieltä? Kuntayhtymän kotihoitokeskuksen hoitohenkilökunta tukee monella tavalla kotiaskareissa sekä antaa 15 kahden rinnasteisen sanan yhdistelmässä on Niemen (mp.) mukaan kaksi pääpainoa: óhjaaja-näýttelijä. Muissa uudemmissa esityksissä pääpainon merkitys on esitetty varovaisemmin. ISK:ssa ( 399) mainitaan, että yhdyssanoilla on vain yksi pääpaino, mikä ei kuitenkaan välttämättä erota sitä kaksisanaisesta ilmauksesta. Saman huomion on tehnyt myös Häkkinen (2006: 147). Tosin jo Penttilä (2002[1957]: 259) on huomauttanut, että puhekielessä ei ole tarpeen erotella yhdyssanoja ja sanaliittoja toisistaan ongelma on siis lähinnä ortografinen. Tämä ortografinen ongelma on kuitenkin monille kirjoittajille huomattavan suuri, jopa ylitsepääsemätön. (Yhdyssanojen foneettisesta toteutumisesta ks. myös Lantee & Nieminen 2008 ja 2010.) Painotus ei epämääräisyytensä vuoksi riitä yhdyssanan tunnusmerkiksi, joten muitakin kriteerejä on otettava huomioon. Niistä tärkeimpiä ovat syntaktiset ja semanttiset seikat. Yhdyssana käyttäytyy kuten yksittäinen sana (ISK: 398) eli on itsenäinen morfologissemanttinen yksikkö (esim. Niinimäki 1991). Yhdistämällä luodaan uusi sana kahden tai useamman sanan merkitysten pohjalle. Yhdyssanan merkitys on eriytynyt sen osien merkityksestä. Tämä on tärkeä piirre etenkin genetiivialkuisissa yhdyssanoissa, joiden ero vastaavaan sanaliittoon on toisinaan hyvin hienovarainen. (Ks. esim. Iisa, Piehl & Oittinen 2003: ; ISK 402.) Alku- eli määriteosana oleva substantiivi on merkitykseltään epäreferentiaalinen eli ei viittaa mihinkään tiettyyn tarkoitteeseen vaan sen lajiin yleisemmin. Sen sijaan substantiivimäärite viittaa yleensä tiettyyn tarkoitteeseen. (ISK 400.) Nominatiivimuotoisen substantiivin ja toisen substantiivin yhdistelmä on kaikkein selvimmin yhdyssana, sillä substantiivimäärite ei yleensä ole nominatiivissa. Poikkeuksen tästä muodostavat lähinnä nimikemääritteet, kuten tasavallan presidentti Tarja Halonen. (ISK 400). Selvästi yhdyssanoja ovat myös sellaiset, joiden alkuosana on erityinen yhdyssanamuoto eli casus componens (hevosmies) tai itsenäisenä lekseeminä esiintymätön muoto (ulkomaalainen)(mp.). Yhdyssubstantiivin määriteosana voi olla myös useamman sanan kokonaisuus, kuten yhdyssana, sanaliitto, sanojen rinnastus tai ortografinen aines (esim. ISK 403). Pitkissä yhdyssubstantiiveissa esiintyy näitä kaikkia ja jopa useampia näistä samassa yhdyssanassa. Tällaiset sanat saattavat olla vaikeampia hahmottaa, ja niiden oikeinkirjoitus voi tuottaa vaikeuksia taitavallekin kirjoittajalle. Yhdyssana on erityisesti ortografinen ilmiö, ja sen ulkoasu on suomen kielessä tarkkaan normitettu. Useimmat kielenhuollon oppaat tuovat syntaktisia ja semanttisia kysymyksiä esille vain siinä määrin kuin niitä tarvitaan taustoittamaan oikeinkirjoitusohjeita. (Ks. 15

Kirjoitetaanko Pohjola vai pohjola? Entä milloin kirjoitetaan suomi ja milloin Suomi? Onko oikein kirjoittaa Lähi-Itä vai kenties Lähi-itä Hakuehdoilla yhdyssanoja. löytyi yhteensä 1 käännöstä. Näytetään käännökset 1 - 1 MAI FRICK KOMPARAATIO ELI VERTAILU 1. Komparatiivi -mpi -mpa, -mma monikko: -mpi, -mmi - Kumpi on vanhempi, Joni vai Ville? - Joni on vanhempi kuin Ville. - Kummalla on vaaleammat hiukset? - Villellä on Question about Finnish. TÄTI-IHMINEN, PEDOFIILISETÄ. Ovatko nämä ja niidenkaltaisia erilaisia ihmistyyppejä tarkoittavia yhdyssanoja ironisiä sävyltään vai onko kyseessä jotain muuta ..Piirteitä Kalevalan sananlaskuista, Joseph Alanen Kalevalan kuvaajana, Kalevalan kielen muodostumisesta, Kalevalan ja Uuden testamentin sanastosta, Eräitä Kalevalan yhdyssanoja ja..

Hyvä Salis Hyvän salasanan tunnusmerkit Hyökkääjästä salasanan pitää näyttää satunnaiselta merkkijonolta. Hyvän salasanan luominen: Luo mahdollisimman pitkä salasana. Jokainen salasanaan lisäämäsi kirjain Vai tekikö se itsestään vitsin koska se ei oikeasti osannut yhdyssanoja alunperin ja porukka vittuuntui? : D Hauskaa jos osaa nauraa itselleen, mutta säälittävää jos oikeasti oli noin tyhmä yhdyssanojen.. Puhutun ja kirjoitetun rajalla Tommi Nieminen Jyväskylän yliopisto Laura Karttunen Tampereen yliopisto AFinLAn syyssymposiumi Helsingissä 14. 15.11.2008 Lähtökohtia 1: Anekdotaaliset Daniel Hirst Nordic 11 vaihdettavia osia. Sen sijaan tavallinen kielenkäyttäjä ei välttämättä tunnista sanoja demokratia, helikopteri ja Internet yhdyssanoiksi. Helikopterin sanajako lähtökielessä kreikassa yllättää kielitaitoisemmankin ihmisen, sillä se koostuu osista heliko + pteri 8 Osaltaan virheellistä yhdyssanatulkintaa heli + kopteri edistää suomen tavu- ja painorakenne, joka luo sanojen rajalle uuden tavun kop ja sijoittaa sille sivupainon (ks. esim. Karlsson 1983: 151). Arkikielessä käytetäänkin lyhennettä kopteri, joka esiintyy myös yhdysosana (sukellusveneentorjuntakopteria). Myös alkuosa on irronnut omilleen mm. pelastushelikopteripalvelun nimeen Medi-Heli. Neoklassisista yhdyssanoista ongelmallisimpia ovat määrän ja pituuden ilmaukset. Näiden ilmausten osat tulevat kaikille suomalaisille tutuiksi jo alakoulun matematiikan tunneilla, ja niitä voi yhdistellä vapaasti (kilometri, kilogramma, desimetri, desilitra). Lyhenteillä desi ja kilo on myös vakiintuneet merkityksensä arkikielessä, vaikka niitä matematiikan termistössä käytetään kaikkien määränilmausten kanssa. Sana metri kuitenkin käyttäytyy osittain kuten yhdyssanan edusosa: määrän ja pituuden ilmauksissa vokaaliharmonia ei kata molempia osia, vaan sijapääte määräytyy vain viimeisen osan perusteella (kilometriä pro kilometria). Kuitenkin neoklassisten sanojen loppuosana metri taipuu takavokaalisesti (barometri : barometria). (Kielitoimiston sanakirja 2.0.) Tässä työssä katson yhdyssanoiksi sellaiset määrän ja pituuden ilmaukset, joissa vokaaliharmonia ei kata koko sanaa. Tällaisia lekseemejä on kolme: millimetri, senttimetri ja kilometri. Aineiston lähteen kohderyhmän eli tavallisen sanomalehdenlukijan ei voi olettaa tunnistavan kaikkia kreikkalais- ja latinalaisperäisiä osia, joten niitä ei metriä lukuun ottamatta ole eroteltu tässä aineistossa. Osa näistä sanoista on niin vakiintuneita (demokratia, teknologia), että niiden jakaminen osiin tuntuu väkinäiseltä eikä vastaa tavallisen kielenkäyttäjän kielitajua Tutkimuksen kulku Johdantoluvussa olen esitellyt tutkimuksen taustat ja tavoitteet sekä kuvannut aineiston koostumusta ja sen valintaperusteita. Luvussa kaksi käyn läpi, miten yhdyssanoja on määritelty ja kuvattu aiemmassa tutkimuksessa ja mitä erityisesti pitkistä yhdyssanoista ja niiden hierarkkisesta rakenteesta on mainittu. Vertailen lisäksi lyhyesti formaalisen ja funktionaalisen kielikäsityksen eroja yhdyssanojen kuvaamisessa. Esittelen myös yhdyssanojen perus- 8 heliko-: <héliks kierre, spiraali. -pteri < pterón siipi (Koukkunen 1990, s.v. helikopteri). 1112 tyypit ja käyttämäni termit. Luvun kaksi lopussa kuvaan yhdistämisen periaatteita ja yhdyssanojen käyttöä sekä tarkastelen aineistoni yleisimpiä yhdyssubstantiiveja. Kolmannessa luvussa tarkastelen lähemmin pitkien yhdyssubstantiivien muotoa. Osien määriä ja rakennetta käsittelen omissa luvuissaan niiden jälkiosan pituuden mukaan. Suurin osa yhdyssanoista asettuu luokkiin ongelmattomasti, mutta pientä ryhmää sanoista ei saa yksiselitteisesti luokiteltua. Näitä monitulkintaisia rakenteita käsittelen omassa luvussaan. Tarkastelen myös pitkien yhdyssanojen ortografisia piirteitä sekä joidenkin yhdyssanoille tyypillisten muotojen esiintymistä. Näkökulmana on erityisesti niiden esiintyminen käytetyssä aineistossa ja käyttäytyminen pitkissä yhdyssanoissa. Suurin ero lyhyempiin yhdyssanoihin on se, että pitkässä yhdyssanassa voi esiintyä useita näistä yhtä aikaa ja toisaalta sama piirre voi toistua useamman kerran samassa yhdyssanassa. Lyhyissä yhdyssanoissa ilmiöt esiintyvät yksittäisinä. Seuraavissa luvuissa menen syvemmälle näiden muotojen taakse. Neljännessä luvussa keskityn tarkemmin määritysyhdyssanoihin ja niille tyypillisiin muotoseikkoihin. Tarkastelen myös sitä, missä määrin pitkässä yhdyssubstantiivissa voi esiintyä erilaisia sanojen yhdistämisen tyyppejä: määrittämistä, rinnastamista ja sanaliittoja. Käsittelen paitsi yleisiä yhdyssanarakenteita myös harvinaisempia muotoja. Tärkeä teema on myös se, miten merkitys rakentuu määritysyhdyssanojen eri tyypeissä. Painopiste on yleisnimistä koostuvissa yhdyssanoissa, mutta käsittelen myös erisnimellä alkavia yhdyssanoja omassa luvussaan. Viidennessä luvussa käyn läpi samanarvoisista osista koostuvien summayhdyssanojen ja niille läheisten rakenteiden rakennetta ja merkityksiä. Kiinnitän huomiota mm. osien määrään ja tarkoitteeseen. Analysoin tässä yhteydessä myös rinnasteisia erisnimiä, sillä ne vertautuvat muodoltaan rinnasteisiin yleisnimiin. Näiden sanatyyppien merkityksen muodostumisessa on kuitenkin eroja. Tarkastelen hiukan myös rinnastettujen sanojen järjestystä. Viimeisessä, kuudennessa luvussa vedän yhteen tutkimukseni tulokset ja esitän johtopäätöksiä. Tässä luvussa voin esittää aineiston analyysiin pohjautuvan näkemyksen siitä, millaisia sanomalehtitekstien pitkät yhdyssubstantiivit ovat. Nostan myös esille aiheita, joihin tässä työssä ei ollut mahdollista paneutua mutta joita tutkimalla kuva pitkistä yhdyssanoista tarkentuisi edelleen. Yhdyssubstantiiveissa muoto, merkitys ja käyttö nivoutuvat yhteen. Siksi sama asia nousee esille monessa yhteydessä. Aineiston käsittelyn kannalta aihepiirejä on kuitenkin ol- 12

Kategoria: Substantiivi. Synonyymit: Huom! Sanaa käytetään harvoin yksinään se on yleensä osana yhdyssanoja. Yleinen lasta tarkoittava sana on 子供 Virhe: Ei noin voi tehdä yhdyssanoja senkin pölväimet!! Vastaavasta lähtien meni pieleen... kun eihän siitä voi edes tehdä yhdyssanaa.. ja varsinkaan apulaisesta Yhdyssanatermit ovat yleiskielen yhdyssanoja pidempiä sekä merkkimäärällä että leksikaalisten osien määrällä mitattuna. Erikoiskielen sanastolle on ominaista pyrki-mys heijastella käsitejärjestelmiä Opinnäytetyön ulkoasu Antti Leino Tampereen yliopisto Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Suomen kielen tutkinto-ohjelma Tutkielmaohje Syyskuu 2012 Tampereen yliopisto Suomen kielen tutkinto-ohjelma

 • Nainen nukkuu sohvalla.
 • Test autisme adulte.
 • Alpakka neule.
 • Svagt positivt graviditetstest.
 • Viinin valmistus tarvikkeet tampere.
 • Apple watch series 3 best app.
 • Tukkivannesaha kokemuksia.
 • Muurauslaasti weber.
 • Myydään garmin karttaplotteri.
 • Wg gesucht studenten.
 • Traueranzeigen genthin.
 • Ben and holly.
 • Etupiirijako.
 • Lasiliike lahti.
 • Pdf to text linux.
 • Bon appetit ohjelma.
 • Molekyyliyhdiste vai ioniyhdiste.
 • Harjun rinkeli kallentori.
 • Monte carlo simulator.
 • Geburtsvorbereitungskurs uniklinik leipzig.
 • Kirjanpito procountor.
 • Laitilan kaupunki yhteystiedot.
 • Elster 2017.
 • Espace patentti.
 • Kylpyamme 1400.
 • Veri vaaleaa.
 • Nähdään myöhemmin ranskaksi.
 • Kasvot menosuuntaan ikä.
 • Ryhmähaastattelu työnhaussa.
 • Hyperloop propulsion.
 • Keskimääräinen varastotaso.
 • Cz europe pistols.
 • Clementoni emoji palapeli.
 • Auton käsinpesu vantaa.
 • Seitsemän veljestä osa 1.
 • Ruotsalaiset miehet.
 • 1 johanneksen kirje 4.
 • Kööpenhamina hintataso.
 • Pökkelökääpä tee.
 • Lahden muotoiluinstituutti ennakkotehtävät 2018.
 • Halogeenivalojen muuntaja.