Home

Euroopan keskuspankin ohjauskorko ennuste

Rahapolitiikkamuokkaa muokkaa wikitekstiä

Euroopan keskuspankin pääjohtaja eli Euroopan keskuspankin puheenjohtaja johtaa Euroopan keskuspankkia , joka on euroalueen rahapolitiikasta vastaava Euroopan unionin toimielin. Euroopan keskuspankin pääjohtajan nimittää Eurooppa-neuvosto määräenemmistöllä kahdeksan vuoden.. 6.7.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 187/17 EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2013, kansallisten keskuspankkien keskinäisiä Euroopan keskuspankin pääoman osuuksien siirtoja Kaksi maitovalasta vapautetaan pian maailman ensimmäiselle merisuojelualueelle – katso videolta, miten näitä leikkiviä hurmureita koulutetaan itsenäiseen elämään Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0053 (NLE) 7128/15 VISA 98 COLAC 27 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. helmikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0314 (NLE) 5626/16 LIMITE PUBLIC ASIM 9 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Ruotsin

Keskuspankki Ohjauskorko Ennuste

L 62/4 5.3.2018 EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EU) 2018/318, annettu 22 päivänä helmikuuta 2018, arvopaperien omistusta koskevista tilastoista annetun asetuksen (EU) N:o 1011/2012 muuttamisesta (EKP/2018/7) EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Istuntoasiakirja 2009 C6-00091/2005 2003/0296(COD) 14/04/2005 YHTEINEN KANTA Neuvoston 8 päivänä maaliskuuta 2005 vahvistama yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen Suomen bkt:n kasvuksi ennuste lupaa peräti 3,3 prosenttia, kun komission Euroopan keskuspankin inflaatiotavoite on kaksi prosenttia, mutta keskuspankin rahapolitiikka on EKP:n ohjauskorko on ollut nollassa maaliskuusta 2016, ja keskuspankki yhdessä.. Euroopan keskuspankki (EKP) piti heinäkuun korkokokouksensa. Mikä on EKP:n rahapolitiikan suunta ja euroalueen talouskuva

Euroopan keskuspankin ohjauskorko. H-hetki lähestyy: Asuntolainojen korot voivat lähteä nousuun jo syksyllä. Nordean pääanalyytikko uskoo noususuhdanteen taittuvan ennen kuin korkotasoa ehditään kunnolla nostamaan EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.12.2018 C(2018) 8876 final KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu 18.12.2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/2031 42 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Seychellien

DeclensionEdit. Inflection of Euroopan keskuspankki (Kotus type 5/risti, kk-k gradation). nominative Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0220 (NLE) 10974/16 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: WTO 196 SERVICES 21 FDI 17 CDN 13 NEUVOSTON PÄÄTÖS Kanadan

EKP:n odotetaan nostavan korkoa neljänneksen prosenttiyksikköä tänä vuonna vielä kerran, kesäkuussa. EUROOPAN UNIONIN JÄSENVALTIOIDEN VÄLINEN SOPIMUS JÄSENVALTION TOISELLE JÄSENVALTIOLLE EUROOPAN UNIONIN KRIISINHALLINTAOPERAATION YHTEYDESSÄ OMAISUUDELLE, JONKA JÄSENVALTIO OMISTAA, JOTA SE KÄYTTÄÄ TAI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.7.2016 C(2016) 4407 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 14.7.2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä kolmansien maiden ConseilUE EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO Brysel,2.kesäkuuta2014 (OR.en) 9827/14 Toimielintenvälinenasia: 2014/0086(NLE) LIMITE PUBLIC COEST169 PESC511 JAI319 WTO168 SÄÄDÖKSETJA MUUTVÄLINEET Asia: NEUVOSTONPÄÄTÖSEuroopanunionin,Euroopanatomienergiayhteisön 7.12.2016 A8-0373/5 5 Johdanto-osan 7 kappale (7) Toimivaltaisten viranomaisten olisi määriteltävä julkisessa henkilöliikenteessä sovellettavien julkisen palvelun velvoitteiden eritelmät. Tällaisten eritelmien

L 247/38 Euroopan unionin virallinen lehti 18.9.2013 SUUNTAVIIVAT EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2013, ulkomaisia tilastoja koskevista Euroopan keskuspankin tilastovaatimuksista 28.5.2003 Euroopan unionin virallinen lehti C 126/7 EUROOPAN KESKUSPANKKI EUROOPAN KESKUSPANKIN SUOSITUS annettu 2 päivänä toukokuuta 2003 maksutasetta, ulkomaista varallisuutta ja valuuttavarantoasetelmaa

Video: Euroopan keskuspankk

L 225/16 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 12. 8. 98 NEUVOSTON DIREKTIIVI 98/59/EY, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1998, työntekijöiden joukkovähentämistä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä Sampo ja Minttu Kaulaselle myönnettiin kohua herättänyt 100 000 euron Business Finland -tuki – näin he aikovat sen käyttää: "Ei ole meidän vappuraha" Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0285 (NLE) 15528/14 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: MAR 175 ETS 29 MI 884 COMPET 624 EDUC 324 MARE 12 PECHE Euroopan keskuspankki (lyhenne EKP) on Euroopan unionin toimielin, jonka vastuulla on euroalueen valtioiden rahapolitiikka. Euroalue koostuu 19 valtiosta, joiden yhteinen valuutta on euro..

Johtokuntamuokkaa muokkaa wikitekstiä

C 136/6 SUOSITUKSET EUROOPAN KESKUSPANKKI EUROOPAN KESKUSPANKIN SUOSITUS, annettu 31 päivänä toukokuuta 2007, maksutasetta, ulkomaista varallisuusasemaa ja valuuttavarantoasetelmaa koskevista Euroopan Euroopan keskuspankin valvontamaksut: tilintarkastajan lausunto. Tämä valvottavatiedote on jatkoa Finanssivalvonnan verkkopalvelussa 7.5. julkaistuun tiedotteeseen 18/2015, joka koski Euroopan keskuspankin valvontamaksutekijöiden toimittamista Finanssivalvonnalle (linkki alla)

Neuvostomuokkaa muokkaa wikitekstiä

Koronnosto on asiantuntijoiden mukaan jo pitkälti hinnoiteltu sisään markkinoille. Asuntovelallisille tutun 12 kuukauden euriborin odotetaan kuitenkin nousevan. Ekonomisti Reijo Heiskanen Nordeasta arvelee, että vuoden lopussa ollaan 4-5 prosentin korkohaarukassa. Euroopan keskuspankki ilmoitti torstaisessa korkokokouksessaan jatkavansa velkakirjaelvytystä ensi vuoden loppuun saakka. Ohjauskorkoihin EKP ei tehnyt muutoksia. Keskeinen ohjauskorko pysyy jatkossakin nollassa ja pankeille suunnattu.. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 13885/16 SC 181 ECON 984 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU 12 C 136/ Julkisyhteisöjen liikkeeseen Julkisyhteisöjen hallussa Rahalaitosten liikkeeseen (pl Rahalaitosten hallussa (pl Muiden sektoreiden liikkeeseen Muiden sektoreiden hallussa III. Johdannaiset 3.1. Rahaviranomaiset 3.2. Julkisyhteisöt 3.3. Rahalaitokset (pl Muut sektorit IV. Muut sijoitukset 4.1. Rahaviranomaiset Lainat/käteinen ja talletukset Muut saamiset/velat 4.2. Julkisyhteisöt Kauppaluotot Lainat/käteinen ja talletukset Lainat Käteinen ja talletukset Muut saamiset/velat 4.3. Rahalaitokset (pl Lainat/käteinen ja talletukset Muut saamiset/velat 4.4. Muut sektorit Kauppaluotot Lainat/käteinen ja talletukset Lainat Käteinen ja talletukset Muut saamiset/velat V. Valuuttavaranto 5.1. Monetaarinen kulta 5.2. Erityiset nosto-oikeudet 5.3. Varanto-osuus Kansainvälisessä valuuttarahastossa (IMF) 5.4. Valuuttasaamiset Käteinen ja talletukset Rahaviranomaisilla ja Kansainvälisellä järjestelypankilla (BIS) Rahalaitokset (pl.

14.10.2009 Euroopan unionin virallinen lehti L 269/1 I (EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista) ASETUKSET NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 951/2009, Euroopan keskuspankin (EKP) korkokokouksen läpikäynti ja ajatuksia rahapolitiikasta 25.7.19 - OP. OP 351 views8 months ago. 2:23. Mitä Euroopan keskuspankin kokouksessa päätettiin? | Nordea Pankki

Yleisneuvostomuokkaa muokkaa wikitekstiä

Euroopan keskuspankki piti #ohjauskorko'nsa ennallaan nollatasolla eikä kokouksen jälkeisessä lehdistötilaisuudessakaan tullut esiin uutta olennaista rahapolitiikan tulevaisuuteen liittyen L 276/32 Euroopan unionin virallinen lehti 17.10.2008 II (EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista) SUUNTAVIIVAT EUROOPAN KESKUSPANKKI C 246/12 FI 6.8.98 Euroopan keskuspankin suositus Neuvoston asetukseksi (EY) Euroopan keskuspankin valtuuksista kerätä tilastotietoja (98/C 246/08) (Euroopan keskuspankin esittämä 7 päivänä heinäkuuta 29.4.2019 L 113/11 SUUNTAVIIVAT EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT (EU) 2019/671, annettu 9 päivänä huhtikuuta 2019, kansallisten keskuspankkien suorittamista varojen ja vastuiden kotimaisista hallintatoimista Euroopan keskuspankin tehtävistä säädetään Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa ja Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen pöytäkirjana liitetyssä Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännössä. Näissä perussopimuksissa useimmat rahapoliittiset tehtävät on kuitenkin määrätty Euroopan keskuspankkijärjestelmälle, ei Euroopan keskuspankille tai eurojärjestelmälle. Pankin johtajistoon kuuluneen Otmar Issingin mukaan tämä viittaa siihen, että perussopimusten laatijat uskoivat kaikkien Euroopan unionin jäsenmaiden liittyvän euroalueeseen.[5] Perussäännössä määrätään, että Euroopan keskuspankin on huolehdittava Euroopan keskuspankkijärjestelmälle määrättyjen tehtävien suorittamisesta joko toteuttamalla ne itse tai siten, että kansalliset keskuspankit suorittavat ne.[6]

Euroopan keskuspankki - Wikipedi

 1. nallaan suorittaessaan tämän päätöksen mukaisia oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan. Se vastaa eurojärjestelmän keskuspankkeihin nähden menetyksistä ja vahingoista, jotka se on aiheuttanut törkeällä huolimattomuudellaan täyttäessään tämän päätöksen mukaisia velvollisuuksiaan; tässä tapauksessa vahingonkorvauksen enimmäismäärä on euroa kalenterivuodelta. 2. Jos valtuutettu keskuspankki täyttäessään tämän päätöksen mukaisia velvollisuuksiaan aiheuttaa petollisella tai tahallisella toi
 2. en Kreikan pankeille. EKP:n on määrä päättää asiasta vielä myöhem
 3. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.1.2018 C(2018) 256 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 24.1.2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä sellaisten menettelyjen
 4. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.4.2019 C(2019) 2910 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 23.4.2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä siltä osin kuin on
 5. Euroopan Keskuspankin Historia. Lyhyt videoesitys talous- ja rahaliiton historiasta sekä euron käyttöönotosta. 338 miljoonaa ihmistä 19:ssä Euroopan maassa käyttää yhteisenä rahanaan euroa. Opi lisää eurosta pelaamalla Euro Run -peliä osoitteessa http..

Tärkein Euroopan keskuspankin käytettävissä olevista ohjauskoroista tavallisissa tilanteissa on perusrahoitusoperaatioiden korko. Lokakuussa 2000 ohjauskorko oli huipussaan 4,75 prosenttia.[53][54]. Vuodesta 2001 alkaen Euroopan keskuspankki alensi toistuvasti ohjauskorkoa.. 2001D0913 FI 01.01.2009 005.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS, tehty 6 päivänä joulukuuta 2001, euroseteleiden EKP:n laajennettu omaisuuserien osto-ohjelma lukeutuu EKP:n epätavanomaisiin rahapoliittisiin toimiin, joilla se on pyrkinyt vauhdittamaan inflaatiota. Tässä näet 2 määritelmää sanalle Euroopan keskuspankin pääjohtajat. Voit myös itse lisätä määritelmän sanalle Euroopan keskuspankin pääjohtajat

Euroopan keskuspankki sulkee elvytyshanoja: arvopaperien

EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.10.2016 COM(2016) 620 final ANNEX 1 LIITE ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden ja Sveitsin valaliiton välisellä eurooppalaisia satelliittinavigointiohjelmia Lausunto nro 1/2016 (annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 325 artiklan nojalla) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 muuttamisesta

Euroopan keskuspankki nosti ohjauskorkoa - MTVuutiset

Euroopan keskuspankki pitää ohjauskoron ennallaan nollassa yle

Euroopan keskuspankin harjoittama rahapolitiikka. Author(s): Kolu, Iiris EUROOPAN UNIONIN JA GEORGIAN VÄLINEN ASSOSIAATIO Tulliasioiden alakomitea Bryssel, 20. tammikuuta 2015 (OR. en) UE-GE 4652/15 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EU:N JA GEORGIAN TULLIASIOIDEN ALAKOMITEAN

Euroopan keskuspankki kertoo tänään, miten se reagoi koronaviruksen aiheuttamaan talouden epävarmuuteen. EKP:n neuvosto on koolla Frankfurtissa. Osa jäsenmaiden keskuspankkiireista on aikeissa jäädä kotiin ja osallistuu kokoukseen etäyhteydellä 21.1.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 16/55 EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS, annettu 29 päivänä elokuuta 2013, kansallisten keskuspankkien keskinäisiä Euroopan keskuspankin pääoman osuuksien siirtoja Kansantalous 2015 Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema Vaihtotase ylijäämäinen, pääomaa vietiin vuoden 2014 viimeisellä neljänneksellä Ylijäämäinen ensitulon tili ja kauppatase käänsivät vaihtotaseen Euroopan keskuspankki on pitänyt ohjauskoron ennallaan tasan yhdessä prosentissa. Ohjauskorko on pysynyt samalla tasolla jo viime vuoden keväästä asti. Huomio kiinnittyy myöhemmin tänään pidettävään tiedotustilaisuuteen, jossa Euroopan keskuspankilta..

Euroopan keskuspankki piti ohjauskoron Rakennusleht

 1. nasta
 2. She will serve an 8-year term as president
 3. Euroopan keskuspankki nosti tänään odotetusti rahamarkkinoiden ohjauskoron 3,75 prosenttiin. Ohjauskorkoa nostettiin 0,25 prosenttiyksikköä. Nosto on seitsemäs vuoden 2005 joulukuun jälkeen, jolloin EKP aloitti rahamarkkinoiden kiristämisen.
 4. Yhdysvaltain keskuspankki yllätti markkinat kaksi viikkoa sitten alentamalla ohjauskorkoa puoli prosenttiyksikköä 4,75 prosenttiin.
 5. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.11.2018 C(2018) 7778 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 28.11.2018, delegoidun asetuksen (EU) N:o 1062/2014 muuttamisesta tiettyjen tehoaineen ja valmisteryhmän
 6. 3.5.2016 A8-0227/ 001-028 TARKISTUKSET 001-028 esittäjä(t): Talous- ja raha-asioiden valiokunta Mietintö Sven Giegold A8-0227/2015 Maksutasetta, kansainvälistä palvelukauppaa ja suoria ulkomaisia sijoituksia

EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS, - PDF Free Downloa

 1. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2013 (OR. en) 13408/13 Toimielinten välinen asia: 2013/0020 (NLE) TRANS 466 MAR 126 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden valtuuttamisesta
 2. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.7.2017 C(2017) 4675 final KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) /, annettu 11.7.2017, organisaatioiden hyväksymiseen Eures-jäseniksi ja Eures-yhteistyökumppaneiksi käytettävien
 3. taan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 16.12.2003 KOM(2003) 789 lopullinen 2003/0296 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS institutionaalisen sektorin mukaan jaotellun muita kuin rahoitustilejä Saksa todennäköisesti joutuu törmäyskurssille Euroopan keskuspankin (EKP) kanssa, jos setelirahoituksen kannattavuus jatkaa heikkenemistään. Saksa ja sen pohjoiset naapurit tulevat puhumaan elvytysohjelman lakkauttamisen puolesta, vaikkakin EKP jatkuvasti heikentyneen.. Euroopan keskuspankin (EKP) pääjohtajan Christine Lagarden mukaan koronaviruspandemia heikentää tuntuvasti taloudellista toimeliaisuutta euroalueella. Koronaviruksen leviäminen on ollut merkittävä šokki euroalueen sekä maailmantalouden kasvunäkymiin ja voimistanut markkinoiden.. Euroopan Keskuspankin rahapolitiikan arviointia vuosina 1999-2009 Ohjauskorko on nyt alhaisimmillaan Euroopan keskuspankin historiassa. Pankki pyrkii elvyttämään euroalueen taloutta pitämällä koron alhaalla. EKP:n ohjauskorko vaikuttaa muun muassa asuntolainoissa yleisesti käytettyihin euriborkorkoihin

EUROOPAN KESKUSPANKKI - PDF Ilmainen latau

Suomalaiset kokevat syntyvyyden laskun olevan seurausta muuttuneista toiveista – enemmistö ei usko, että kannustimet muuttaisivat perhehaaveitaKäytämme evästeitä parantaaksemme käyttökokemusta. Jatkamalla hyväksyt niiden käytön. Tutustu tietosuojakäytäntöömme. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.4.2016 COM(2016) 172 final 2016/0090 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS julkisten hankintojen komiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta tarkistetun julkisia hankintoja

Video: Ohjauskorko yle.f

Euroopan keskuspankki puhui: korko 1,00 % Uusi Suom

 1. PRO-000478 - sähkönjakelu Euroopan keskuspankin Eurotower-rakennusta varten. Hankinnan yleistiedot
 2. 19.6.2015 L 154/15 SUUNTAVIIVAT EUROOAN KESKUSANKIN SUUNTAVIIVAT (EU) 2015/948, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2015, arvopaperien omistusta koskevista tilastoista annettujen suuntaviivojen EK/2013/7 muuttamisesta
 3. Euroopan unionin artiklan 127 mukaan Euroopan keskuspankin rahapolitiikan ensisijainen tavoite on 40 mallinnetaan SFP-aineiston inflaatioennusteilla, joissa ennuste horisontti on 12 kuukautta. EKP:n ohjauskorko on jo pidemmän aikaa ollut hyvin lähellä nollaa, mikä vähentää tavanomaisen..
 4. FI Tämä asiakirja on EKP:n neuvoston jäsenille osoitettujen menettelytapaohjeiden epävirallinen konsolidoitu toisinto ja laadittu ainoastaan tiedotustarkoituksiin. B EUROOPAN KESKUSPANKKI MENETTELYTAPAOHJEET
 5. L 168/25 II (Säädökset, joita ei tarvitse julkaista) EUROOPAN KESKUSPANKKI EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT, annettu 11 päivänä toukokuuta 2000, maksutasetta, valuuttavarantoa ja ulkomaista varallisuutta

Euroopan Keskuspankin ohjauskorko jäi ennalleen - Talous - Turun

Ohjeet keskusvastapuolten ja kauppapaikkojen tapahtumasyötteiden antamisesta arvopaperikeskusten saataville 08/06/2017 ESMA70-151-298 FI Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Määritelmät... 4 3 Tarkoitus... Torstai 24. lokakuuta 2019 Euroopan keskuspankki ei koskenut ohjauskorkoihinsa | Clever School #Clever_School 2006O0004 FI 24.05.2013 002.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT, annettu 7 päivänä huhtikuuta 2006,

Euroopan keskuspankki pitää ohjauskorkonsa ennallaa

Kansantalous 2015 Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema Vaihtotase alijäämäinen, pääomaa tuotiin vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä Maksutaseen mukainen kauppatase oli tasapainossa ensimmäisellä L 2/12 Euroopan unionin virallinen lehti 7.1.2014 SUUNTAVIIVAT EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT, annettu 25 päivänä heinäkuuta 2013, julkisyhteisöjen rahoitustilastoista (uudelleenlaadittu) (EKP/2013/23)

Kaikki seuraavat taulukot perustuvat Ison-Britannian EU-eron jälkeiseen laskelmaan tammikuulta 2020. Bank of Englandin maksama 58 miljoonan euron osuus palautettiin. Pääoma ei kuitenkaan muutu, vaan jäljelle jääneiden keskuspankkien osuutta kasvatetaan. Maksut suoritetaan vaiheittain vuoteen 2022 mennessä. Ero yhteenlaskettujen osuuksien ja ilmoitettujen kokonaissummien välillä johtuu pyöristyksestä.[40][44] 4. 5. 1999 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti L 115/47 II (Säädökset, joita ei tarvitse julkaista) EUROOPAN KESKUSPANKKI EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT, annettu 1 päivänä joulukuuta 1998, maksutasetta Tärkein Euroopan keskuspankin käytettävissä olevista ohjauskoroista tavallisissa tilanteissa on perusrahoitusoperaatioiden korko. Perusrahoitusoperaatiot ovat yksi Euroopan keskuspankin toteuttamista avomarkkinaoperaatioista, joilla keskuspankki lainaa pankeille rahaa tai ostaa niiden arvopapereita. Muita avomarkkinaoperaatioita ovat hienosäätöoperaatiot ja pidempiaikaiset rahoitusoperaatiot. Muut Euroopan keskuspankin käytössä olevat ohjauskorot ovat maksuvalmiusluoton korko ja liikepankkien keskuspankkeihin tallettamien varojen talletuskorko. Toisin kuin ohjauskorkoja, Euroopan keskuspankki ei aseta muita korkoja, kuten Euribor-korkoa, mutta ohjauskorkojen muutokset vaikuttavat niihin. Esimerkiksi Eonia-korko asettuu maksuvalmiusluoton koron ja talletuskoron väliin. Lisäksi Euroopan keskuspankki voi asettaa pankeille vähimmäisvarantovaatimuksen, jonka suuruisen talletuksen pankkien on tehtävä keskuspankkiin.[17][18] L 334/24 FI 11.12.2002 EUROOPAN KESKUSPANKKI EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT, annettu 21 päivänä marraskuuta 2002, Euroopan keskuspankin tilastointiin liittyvistä tiedonantovaatimuksista neljännesvuosittaisessa EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 2. huhtikuuta 200 (OR. en) 7853/0 Toimielinten välinen asia: 2009/048 (CNS) ISL 8 N 8 CH 9 FL 7 FRONT 38 SCHENGEN 30 N 07 ASIM 42 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON

Euroopan Keskuspankki Lapinkansa

EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.12.2017 C(2017) 8871 final KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu 20.12.2017, kolmansista maista peräisin olevia perinteisiä elintarvikkeita koskevista hallinnollisista FI fi dictionary: Euroopan Keskuspankki. Euroopan Keskuspankki has 1 translations in 1 languages. Jump to Translations Euroopan keskuspankki ekp 1 artikkelia

Euroopan keskuspankki ei koskenut ohjauskorkoihins

Euroopan keskuspankin ohjauskorko pysyy odotetusti ennallaan eli tasan yhdessä prosentissa. EKP:n neuvosto päätti asiasta iltapäivällä. EKP:n ohjauskorko on pysynyt nykyisellä, ennätysalhaisella tasollaan jo puoli vuotta, sillä se laskettiin yhteen prosenttiin toukokuun alussa 02012R1011 FI 01.10.2018 002.002 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset - Joka tapauksessa niin pitkään kuin on tarpeellista, lisäsi keskuspankin pääjohtaja Mario Draghi tiedotustilaisuudessa. 4.1.2017 L 1/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/1, annettu 3 päivänä tammikuuta 2017, menettelyistä vesikulkuneuvojen

Euroopan keskuspankin (EKP) korkokokouksen läpikäynti ja

1.6.2016 FI L 144/99 PÄÄTÖKSET EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2016/868, annettu 18 päivänä toukokuuta 2016, valmistelevien toimien järjestämisestä yksityiskohtaisten luottotietojen keräämiseksi Euroopan 13 C 136/ Arvopaperit Osakkeet Joukkovelkakirjat Rahamarkkinapaperit Johdannaiset 5.5. Muut saamiset ( 1 ) tarkoittaa euroalueen ulkopuolisiin kohdistuvia varantoja (arvopaperisaamisten osalta se viittaa liikkeeseenlaskijoiden kotimaahan). tarkoittaa varantoja eri euroalueeseen kuuluvien jäsenvaltioiden välillä. tarkoittaa kaikkia jossakin rahaliittoon osallistuvassa jäsenvaltiossa olevien ulkomaisia varantoja (käytetään ainoastaan arvopaperivelkojen yhteydessä). 4. Korvataan taulukko 9 seuraavasti: Taulukko 9 EKP:n maantieteelliset erittelyt maksutasevirtojen neljännevuosittaista ja ulkomaisen varallisuusaseman vuosittaista tilastointia varten Tanska Ruotsi Yhdistynyt kuningaskunta Euroalueen ulkopuoliset EU:n jäsenvaltiot, Tanska, Ruotsi ja Yhdistynyt kuningaskunta pois luettuina ( 1 ) EU:n toimielimet ( 2 ) Sveitsi Kanada Yhdysvallat Japani Offshore-rahoituskeskukset ( 3 ) joista Hong Kong Kansainväliset järjestöt EU:n toimielimet pois luettuina ( 4 ) Brasilia Kiina Intia Venäjän federaatio ( 1 ) Yksilöityä erittelyä ei edellytetä ( 2 ) Katso taulukossa 12 oleva jaottelu. Yksilöityä erittelyä ei edellytetä. ( 3 ) Pakollinen vain maksutaseen rahoitustaseen, siihen liittyvien pääomakorvausten ja ulkomaisen varallisuusaseman osalta. Vaihtotaseen (pl. pääomakorvaukset) virrat offshore-rahoituskeskuksiin voidaan ilmoittaa joko erikseen tai erittelemättä jäännöserissä. Katso kokoonpano taulukossa 11. Yksilöityä erittelyä ei edellytetä. ( 4 ) Katso taulukossa 12 oleva jaottelu. Yksilöityä erittelyä ei edellytetä.

Euroopan keskuspankki (EKP

Euroopan keskuspankki (EKP) on Euroopan unionin ja euroalueen virallinen keskuspankki, joka koordinoi alueen finanssi- ja rahapolitiikkaa ja ylläpitää myös niiden vakautta Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään 1 L 134/22 Euroopan unionin virallinen lehti PÄÄTÖKSET EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS, annettu 20 päivänä huhtikuuta 2011, TARGET2-Securities-verkkopalvelujen tarjoajien valinnasta (EKP/2011/5) (2011/295/EU) EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön (jäljempänä EKPJ:n perussääntö ) ja erityisesti sen 3.1, 12.1, 17, 18 ja 22 artiklan, sekä katsoo seuraavaa: (1) TARGET2-Securities (jäljempänä T2S ) -hankkeella pyritään edistämään kaupankäynnin jälkeisten toimintojen yhtenäistämistä tarjoamalla Euroopan laajuisesti arvopaperi- ja rahakatteiden siirron perustoimintoja keskuspankkirahassa puolueettomasti ja yli kansallisten rajojen, jotta arvopaperikeskukset voivat tarjota asiakkailleen yhtenäisessä teknisessä ympäristössä yhdenmukaistettuja ja tuotteistettuja katteensiirtopalveluja toimitus maksua vastaan -periaatteella ja tarvittaessa maasta toiseen. (2) Kolmannen alustavan T2S-seurantaraportin yhteydessä T2S-ohjelmajohtokunta päätti helmikuussa 2010, että Deutsche Bundesbank, Banco de España, Banque de France ja Banca d Italia (jäljempänä 4CB-ryhmä ) ryhtyisivät tarvittaviin valmisteleviin toimiin enintään kolmen T2S-verkkopalvelujen tarjoajan saamiseksi tarjoamaan yhteyspalveluja T2S-alustaan, ja että Banca d Italia johtaisi valintamenettelyä. (3) Neljännen T2S-seurantaraportin yhteydessä EKP:n neuvosto päätti 21 päivänä huhtikuuta 2010 pidetyssä kokouksessaan, että verkkopalvelujen tarjoamisesta järjestettäisiin kilpailu ja että lisenssejä myönnettäisiin enintään kolme. (5) T2S-ohjelmajohtokunta päätti 13 päivänä elokuuta 2010, että Banca d Italian vahingonkorvausvastuu tulisi määritellä tarkemmin eurojärjestelmän keskuspankkien Banca d Italialle annettavassa valintamenettelyn järjestämistä koskevassa valtuutuksessa. (6) Valintamenettelyn tavoitteena on antaa verkkopalvelujen tarjoajille tehtäväksi tarjota ennalta määritettyjä yhteyspalvelukokonaisuuksia, joiden perusteella T2S-verkkopalvelujen tarjoajat suunnittelevat, toteuttavat, toimittavat ja ylläpitävät ratkaisuja, joiden tarkoituksena on liiketietojen turvallinen siirto suoraan kytkeytyneiden T2S-toimijoiden ja T2S-alustan välillä. (7) Vaikka T2S-verkkopalvelujen tarjoajien valintamenettely ei kuulu julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavaraja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 31 päivänä maaliskuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/18/EY ( 1 ) soveltamisalaan, direktiivissä 2004/18/EY vahvistettuja sääntöjä, eurojärjestelmän yhteishankintoja koskevista järjestelyistä 17 päivänä marraskuuta 2008 annetussa päätöksessä EKP/2008/17 ( 2 ) vahvistettuja menettelyjä sekä direktiivin 2004/18/EY täytäntöönpanevia kansallisia lakeja tulisi, siltä osin kuin ne soveltuvat valtuutettuun kansalliseen keskuspankkiin, käyttää yleisenä ohjeena. (8) EKP:n neuvosto on nimittänyt Banca d Italian T2S-verkkopalvelujen tarjoajien valintamenettelyn järjestäjäksi. (9) Banca d Italia on hyväksynyt nimityksen ja vahvistanut olevansa halukas toimimaan tämän päätöksen mukaisesti, ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN: (4) Kesäkuussa 2010, viidennen T2S-seurantaraportin yhteydessä, T2S-ohjelmajohtokunta päätti, että Banca d Italia hoitaisi valintamenettelyn eurojärjestelmän puolesta. Se päätti lisäksi, että T2S-ohjelmajohtokunta vastaisi valintalautakunnan jäsenten nimeämisestä, sillä eurojärjestelmän keskuspankit vastaisivat valintalautakunnasta sekä valintakriteereiden perusteella tehtävästä valintalautakunnan päätöksestä. Banca d Italia olisi vastuussa valintaprosessin järjestämisestä oikealla tavalla, ja valintaprosessiin liittyvä erityinen vahingonkorvausvastuu olisi eri kuin tasojen 2 ja 3 välisen sopimuksen mukainen 4CB-ryhmän korvausvastuu. 1 artikla Määritelmät Tässä päätöksessä tarkoitetaan a) keskuspankilla Euroopan keskuspankkia (EKP) tai euroalueen kansallista keskuspankkia tai muuta keskuspankkia, joka sallii valuuttansa käytön T2S:ssä; ( 1 ) EUVL L 134, , s ( 2 ) EUVL L 319, , s. 76.

Euroopan keskuspankki jätti ohjauskoron ennallee

Euroopan keskuspankki kertoo koronalääkkeistää

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 13. helmikuuta 2012 (13.02) (OR. en) 6164/12 STATIS 12 ECOFIN 111 COMER 31 SAATE Lähettäjä: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jens NYMAND- CHRISTENSEN, johtaja EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 25.4.2007 EP-PE_TC-COD(2005)0253 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 25. huhtikuuta 2007 Euroopan parlamentin Kansantalous 2015 Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema Vaihtotase alijäämäinen helmikuussa, pääomaa tuotiin nettomääräisesti Helmikuun 2015 vaihtotase oli 0,5 miljardia alijäämäinen Maksutaseen mukainen EKP arvioi euroalueen inflaation olevan 1,7 prosentin tasolla vuosina 2018-2020. Ennusteen noston Draghi sanoi selittyvän öljyn hinnan nousulla. L 330/20 Euroopan unionin virallinen lehti 15.12.2007 EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 1489/2007, annettu 29 päivänä marraskuuta 2007, rahalaitossektorin konsolidoidusta taseesta annetun asetuksen

10.3.2016 Euroopan keskuspankin korkopäätös on Vime

 1. EKP on Euroopan keskuspankki, joka sääntelee alueen raha- ja rahapolitiikkaa. Euroopan keskuspankin päätehtävänä on ylläpitää euron vakautta. EKP: n päällikkö on Christine Lagarde
 2. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.5.2019 C(2019) 3228 final KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) /, annettu 6.5.2019, verkon hallinnoijan nimittämisestä yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan ilmaliikenteen hallinnan
 3. en on paras tapa, jolla..
 4. 25.11.2009 Euroopan unionin virallinen lehti C 284/1 I (Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot) LAUSUNNOT EUROOPAN KESKUSPANKKI EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO, annettu 5 päivänä marraskuuta 2009, suosituksista
 5. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.4.2015 COM(2015) 149 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta
 6. Euroopan keskuspankki ilmoitti torstaina muutoksista euroalueen rahapolitiikassa. EKP lopettaa muun muassa lopettaa arvopaperien osto-ohjelmansa vuoden Tänä vuonna talouden ennustetaan kasvavan 2,1 prosenttia, kun aikaisempi ennuste oli 2,4 prosenttia
 7. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.4.2019 C(2019) 2859 final KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu 17.4.2019, katsastettavien kohteiden katsastamiseksi tarvittavista teknisistä tiedoista, suositeltavien

Euroopan rahapoliittisen instituutin työn edetessä Eurooppa-neuvosto kokoontui alkuvuodesta 1998 päättämään perustettavan Euroopan keskuspankin pääjohtajasta, varapääjohtajasta sekä johtokunnan muista jäsenistä. Välttääkseen johtokunnan vaihtumisen yhtäaikaisesti jäsenvaltiot sopivat jäsenille poikkeavan pituiset kaudet.[50] EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. elokuuta 200 (OR. en) 8505/0 Toimielinten välinen asia: 200/0075 (NLE) WTO 09 SERVICES 7 COMER 58 COASI 64 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.3.2012 COM(2012) 90 final 2012/0040 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI neuvoston direktiivin 92/65/ETY muuttamisesta koirien, kissojen ja frettien kauppaan

Euroopan keskuspankin pääjohtaja Christine Lagarde HS

 1. L 87/224 KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2017/582, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin
 2. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. marraskuuta 2007 (OR. en) 14621/07 CIVCOM 543 COSDP 866 RELEX 789 JAI 538 COMEM 174 EUJUST-LEX 31 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON YHTEINEN TOIMINTA Euroopan
 3. en eli määrällinen kevennys on Euroopan keskuspankin vuonna 2015 käyttöön ottama osto-ohjelma, jossa Euroopan keskuspankki ja kansalliset keskuspankit ostivat valtioiden joukkovelkakirjoja jälkimarkkinoilta lisäten rahan määrää ja vaikuttaen joukkovelkakirjojen omistajien käyttäytymiseen.[19] Lisäksi ohjauskorkojen ollessa lähellä nollaa Euroopan keskuspankki voi vaikuttaa korkotasoon ja talouden epävarmuuteen ennakoivalla viestinnällä.[20]
 4. 2 C 136/7 2 artikla Osoitus Tämä suositus on osoitettu Central Statistics Office (CSO) -nimiselle yksikölle Irlannissa ja Ufficio Italiano dei Cambi (UIC) -nimiselle yksikölle Italiassa. Annettu Frankfurt am Mainissa 31 päivänä toukokuuta EKP:n neuvoston puolesta Jean-Claude TRICHET EKP:n puheenjohtaja LIITE I Muutetaan suositusta EKP/2004/16 seuraavasti: 1. Korvataan 1.6 kohta seuraavasti: Arvopaperisijoituksia koskevien tiedonkeruujärjestelmien on maaliskuusta 2008 lähtien ja niistä tiedoista alkaen, jotka koskevat tammikuun 2008 taloustoimia ja vuoden 2007 lopun varantoja, vastattava yhtä niistä malleista, jotka on esitetty liitteessä VII olevassa taulukossa. Valittuun malliin voi siirtyä vähitellen siten, että yksittäinen kansallinen keskuspankki pääsee liitteessä VII tarkoitettuun kattavuustavoitteeseen viimeistään maaliskuussa 2009 joulukuun 2008 varantojen osalta. 2. Lisätään 1.7 kohta seuraavasti: 1.7. a) Minkä tahansa jäsenvaltion osalta, joka ottaa euron käyttöön 1 päivänä tammikuuta 2007 tai sen jälkeen, sekä kyseisen jäsenvaltion kansallinen keskuspankin että sellaisten jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien, jotka ovat rahaliittoon osallistuvia jäsenvaltioita kyseisen jäsenvaltion ottaessa euron käyttöön, on toimitettava EKP:lle liitteessä III olevien taulukkojen 1-8 mukaan vaadittavat historiatiedot laajennetun euroalueen kattavien aggregaattien laatimista varten. Näiden kansallisten keskuspankkien on toimitettava historiatiedot jäljempänä vahvistetuista viitepäivämääristä lähtien; taulukossa 13 lueteltujen erittelyjen osalta ensimmäinen raportoitava viiteajanjakso on kuitenkin mainitussa taulukossa tarkoitettu ensimmäinen viiteajanjakso. Kaikki historiatiedot voidaan antaa parhaan arvion periaatteen mukaisesti. i) Jos euron käyttöön ottavan jäsenvaltio liittyi EU:hun ennen toukokuuta 2004, historiatietojen on vähimmäisvaatimuksena katettava ajanjakso vuodesta ii) Jos euron käyttöön ottava jäsenvaltio liittyi EU:hun toukokuussa 2004, historiatietojen on vähimmäisvaatimuksena katettava ajanjakso vuodesta iii) Jos euron käyttöön ottava jäsenvaltio liittyi EU:hun toukokuun 2004 jälkeen, historiatietojen on vähimmäisvaatimuksena katettava ajanjakso, joka alkaa päivämäärästä, jona kyseinen jäsenvaltio liittyi EU:hun. b) Kansallisten keskuspankkien on varmistettava, että niiden toimittamat tiedot sisältävät viiden vuoden kuukausittaiset havainnot kaikista maksutaseen vaihtotaseen neljästä tärkeimmästä ala-erästä, mikäli nämä tiedot eivät sisälly a alakohdassa tarkoitettuihin historiatietoihin; maksutaseen vaihtotaseen tärkeimmät alaerät ovat tavarat, palvelut, tuotannontekijäkorvaukset ja tulonsiirrot. 3. Korvataan 2.6 kohta seuraavasti: Tiedot velkapapereita koskevista taloustoimista ja varannoista liikkeeseenlaskuvaluutan mukaan eriteltyinä on toimitettava EKP:lle kuuden kuukauden kuluessa sen kauden päättymisestä, jota tiedot koskevat. 4. Lisätään uusi 4.4a kohta seuraavasti: 4.4a. Tiedot voidaan toimittaa parhaan arvion periaatteen mukaan seuraavien liitteessä III olevan taulukon 2 mukaisten erittelyjen osalta: a) muiden sijoitusten pääomakorvausten alaerät I C C sekä lisätietoerät 1 4; b) tulosniirtojen alaerät I D 1.1 D 1.8 ja D D ; ja c) pääomansiirtojen alaerät II A.1 ja A.2.
 5. talogiikkaa, sekä miten ohjauskorkomuutokset ovat vaikuttaneet OMX Helsinki 25 indeksin tuottoihin vuosien 2004 ja 2014 välillä. This bachelor's thesis exa
 6. Yleisneuvostoon kuuluvat Euroopan keskuspankin pääjohtaja ja varapääjohtaja sekä kaikkien Euroopan keskuspankkijärjestelmään kuuluvien 28 keskuspankin pääjohtajat eli 19 eurojärjestelmän keskuspankkien pääjohtajat ja yhdeksän omaa valuuttaansa käyttävän valtion keskuspankin pääjohtajat. Johtokunnan muut jäsenet, komission edustaja sekä Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajamaan edustaja voivat osallistua kokouksiin, mutta eivät äänestää. Yleisneuvoston tehtävänä on hoitaa Euroopan rahapoliittiselta instituutilta jääneitä tehtäviä, joita on hoidettava, kunnes kaikki Euroopan unionin jäsenvaltiot ovat liityneet euroalueeseen. Sen jälkeen yleisneuvosto on määrä lakkauttaa. Lisäksi yleisneuvosto avustaa Euroopan keskuspankkia eräissä tehtävissä, jotka eivät liity suoraan sen rahapolitiikkaan.[37]

Suomen taloudelliset näkymät 2004 2006 Ennusteen taulukkoliite 24.3.2004 Lisämateriaalia Euro & talous -lehden numeroon 1/2004 Taulukkoliite Taulukko 1. Taulukko 2. Taulukko 3. Taulukko 4. Taulukko 5. Euroopan keskuspankki arvioi euroalueen talouskasvun kiihtyvän yli kahteen prosenttiin. Ohjauskorko pysyy edelleen nollassa. Uusi ennuste talouskasvusta on 0,3 prosenttiyksikköä parempi kuin edellisessä ennusteessa, joka julkaistiin kesäkuussa Kansantalous 2015 Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema 2014 Vaihtotaseen alijäämä supistui Vienti edelleen vaisua Vaihtotase pysyi alijäämäisenä vuonna 2014 tavarakaupan ja ensitulon ylijäämästä huolimatta Kansantalous 2015 Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema Vaihtotase alijäämäinen toisella neljänneksellä, pääomaa vietiin nettomääräisesti Vaihtotaseen alijäämä pieneni vuoden 2015 toisella neljänneksellä

EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.8.2010 KOM(2010) 426 lopullinen 2010/0231 (NLE) Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen tekemisestä Sveitsin valaliiton osallistumista Euroopan keskuspankin tehtävistä säädetään Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa ja Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen pöytäkirjana liitetyssä Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännössä. Näissä perussopimuksissa useimmat rahapoliittiset.. 15 C 136/20 LIITE III Muutetaan suosituksen EKP/2004/16 liitettä IV seuraavasti: 1. Lisätään seuraava teksti välittömästi ennen 1 kohtaa: Käsitteellä 'jossakin maassa olevalla' on neuvoston asetuksen (EY) N:o 2533/ artiklan 4 kohdassa määritelty merkitys. Euroalueen osalta talousalueeseen kuuluvat i) rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden talousalueet; ja ii) EKP, joka katsotaan euroalueen kotimaiseksi yksiköksi. Ulkomaihin kuuluvat euroalueen ulkopuoliset talousalueet eli jäsenvaltiot, jotka eivät ole ottaneet euroa käyttöön, kaikki kolmannet maat sekä kansainväliset järjestöt, myös sellaiset, jotka sijaitsevat euroalueella. Kaikki EU:n toimielimet ( 1 ) katsotaan euroalueen ulkopuolella oleviksi. Näin ollen kaikki rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden ja EU:n toimielinten väliset taloustoimet luokitellaan euroalueen ulkopuolisiksi taloustoimiksi euroalueen maksutasetilastoissa sekä ulkomaista varallisuusasemaa koskevissa tilastoissa. Seuraavissa tapauksissa 'jossakin maassa olevan' merkitys määritetään seuraavasti: a) Edustustojen ja sotilastukikohtien henkilöstöön kuuluvat luokitellaan työnantajana olevan valtion maassa oleviksi, paitsi jos heidät on rekrytoitu paikallisesti vastaanottavassa valtiossa, jossa edustusto tai sotilastukikohta sijaitsee; b) Maa-alueisiin ja/tai rakennuksiin (esim. vapaa-ajan asuntoihin) kohdistuvien ulkomaisten taloustoimien osalta, omistajien katsotaan siirtäneen omistuksensa siinä maassa olevalle käsitteelliselle institutionaaliselle yksikölle, jossa omaisuus sijaitsee. Käsitteellinen yksikkö katsotaan olevan muussa maassa olevan omistuksessa ja kontrollissa; c) Mikäli oikeushenkilöllä ei ole merkityksellistä fyysistä elementtiä, esim. sijoitusrahastot (toisin kuin sijoitusrahastonhoitajat), arvopaperistamisvälineet sekä eräät konserninsisäiset erityisyksiköt, tällainen oikeushenkilö määritetään jossakin maassa olevaksi sen mukaan, minkä talousalueen lainsäädännön mukaan se on merkitty kaupparekisteriin. Mikäli oikeushenkilö ei ole merkitty kaupparekisteriin, laillista kotipaikkaa käytetään kriteerinä; tällä tarkoitetaan maata, joiden lakien mukaan oikeushenkilön perustaminen ja sen olemassaolon jatkuminen määritetään. 2. Poistetaan 1.1 kohdan kolmannen kappaleen toinen virke ( Tärkein ero on siinä, että EKP ei edellytä suorista sijoituksista saatujen korvausten erittelyä voitonjakoon perustuviin korvauksiin ja muihin korvauksiin. ). 3. Poistetaan 1.2 kohdan toinen kappale ( IMF:n pääomansiirtojen vakiokomponentteihin kuuluu sektorierittely julkisyhteisöihin ja muihin sektoreihin (sekä näiden sektoreiden yksityiskohtaisemmat erittelyt), mutta EKP sen sijaan laatii pääomansiirrot yhteissummana ilman erittelyä. ). LIITE IV Muutetaan suosituksen EKP/2004/16 liitettä VII seuraavasti: 1. Poistetaan kolmannessa kappaleessa toinen virke ( Jos hankkeen päätösasiakirjaa ( Project Closure Document ) CSDBhankkeen ensimmäisen vaiheen osalta ei ole maaliskuun 2005 loppuun mennessä toimitettu EKP:n neuvostolle Euroopan keskuspankkijärjestelmän tilastokomitean kautta, tätä määräaikaa pidennetään siten saman verran kuin toimitus on myöhästynyt. ) 2. Korvataan sanoilla Euroalueen arvopaperisijoituksia koskevien tiedonkeruujärjestelmien alkava ja sanoilla yhtä seuraavassa taulukossa esitetyistä malleista: loppuva virke seuraavalla virkkeellä: Liitteessä I olevan 1.6 kohdassa määritetystä päivämäärästä lähtien, ja ottaen huomioon kyseisessä kohdassa tarkoitettu mahdollisuus siirtyä valittuun malliin vähitellen, euroalueen arvopaperisijoituksia koskevat tiedonkeruujärjestelmät vastaavat yhtä seuraavassa taulukossa esitetyistä malleista:. ( 1 ) EKP pois luettuna. Euroopan keskuspankki kertoo koronalääkkeistään. Euroopan keskuspankilta odotetaan toimia EKP:lla ei ole käytössään perinteistä, vahvaa korkoasetta, sillä ohjauskorko on jo ennätysalhaalla, 0,0 Samalla odotetaan, miten keskuspankin viime vuoden lopulla aloittanut pääjohtaja Christine..

”Onko tämä vitsi?” – F1-sarjaan tähtäävältä naiskuskilta täystyrmäys formulasarjan päätökselle Löydä kuvia aiheesta Keskuspankki. Ilmaisia kaupallisessa käytössä Viittauksia ei tarvita Tekijänoikeuksista vapaita. Samankaltaiset kuvat: euroopan keskuspankki frankfurt pilvenpiirtäjä ekp n pankki Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. heinäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0253 (COD) 10507/15 EF 134 ECON 575 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Asia: Euroopan 1998R2533 FI 08.03.2015 002.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 2533/98, annettu 23 päivänä marraskuuta 1998,

Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta Suomen Pankin säännöt vastapuolille ja asiakkaille Raha- ja pankkitilastointi Sisällysluettelo 4 Raha- ja pankkitilastointi 4.1 Yleiset asetukset 4.1.1 Euroopan unionin neuvoston asetus (EY/2533/98) EKP:n SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Ennustetaulukot vuosille 2017-2019 3 ENNUSTETAULUKOT Ennuste vuosille 2017 2019 TÄNÄÄN 11:00 EURO & TALOUS 5/2016 TALOUDEN NÄKYMÄT Joulukuu 2016

Euroopan keskuspankin perussäännön luomisessa keskeisellä sijalla oli jäsenvaltioiden keskuspankkien pääjohtajien komitea. Komitean tekemän luonnoksen mallina oli laki Saksan keskuspankista.[48] Perussääntö liitettiin osaksi Maastrichtin sopimusta pöytäkirjana.[46] Euroopan keskupankin perustamisesta ja euron käyttöönoton yksityiskohdista sovittiin Amsterdamin sopimuksessa vuonna 1997.[49] 5 L 134/26 Euroopan unionin virallinen lehti Mikäli kolmansien osapuolten nostama oikeusasia liittyy valintamenettelyä koskeviin toimiin ja laiminlyönteihin, joista eurojärjestelmän keskuspankkien on katsottava oleva yksin vastuussa, eurojärjestelmän keskuspankit antavat, valtuutettua keskuspankkia kuultuaan, valtuutetulle keskuspankille viivytyksettä ohjeita toimista, joihin sen on ryhdyttävä; tällaisia toimia voivat olla ulkopuolisten oikeudellisten neuvonantajien tai valtuutetun keskuspankin omien oikeudellisten neuvonantajien edustus. Kun on päätetty miten oikeusasiassa menetellään, eurojärjestelmän keskuspankit vastaavat tällaisesta oikeusmenettelystä johtuvista prosessikuluista ja -maksuista. 7. Eurojärjestelmän keskuspankit ovat vastuussa valintalautakunnan yksittäisten jäsenten valintamenettelyyn liittyvistä toimista ja laiminlyönneistä. 8. Mikäli kolmansien osapuolten nostama oikeusasia liittyy valintamenettelyä koskeviin toimiin ja laiminlyönteihin, joista valtuutettu keskuspankki on yksin vastuussa, se tekee täysimääräisessä yhteistyössä eurojärjestelmän keskuspankkien kanssa päätöksen toimista, joihin sen on ryhdyttävä; tällaisia toimia voivat olla ulkopuolisten oikeudellisten neuvonantajien tai omien oikeudellisten neuvonantajien edustus; valtuutettu keskuspankki vastaa tällaisista toimista aiheutuvista kuluista. 9. Jos eurojärjestelmän keskuspankki ja valtuutettu keskuspankki ovat yhdessä vastuussa kolmannen osapuolen menetyksistä tai vahingoista, kukin maksaa yhtä suuren osan. 6 artikla Loppusäännös 1. Valtuutus on voimassa seitsemän vuotta käyttöönottopäivästä. 2. Valtuutuksen voimassaolon loppuminen ei vaikuta asianomaisten lisenssisopimusten voimassaoloon. 7 artikla Voimaantulo Tämä päätös tulee voimaan kaksi päivää sen hyväksymisen jälkeen. Tehty Frankfurt am Mainissa 20 päivänä huhtikuuta EKP:n puheenjohtaja Jean-Claude TRICHET EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 11. syyskuuta 2012 (OR. en) 13335/12 Toimielinten välinen asia: 2012/0222 (NLE) AVIATION 127 RELEX 763 OC 467 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS EU ICAO-sekakomiteassa EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 1. helmikuuta 2010 (OR. en) 5306/10 Toimielinten välinen asia: 2009/0189 (NLE) JAI 35 COPEN 7 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS keskinäisestä oikeusavusta

Katso sanan ohjauskorko käännös suomi-englanti. Ilmainen Sanakirja on monipuolinen sanakirja netissä. Suomi, englanti, ruotsi ja monta muuta kieltä 26.9.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/1 EUROOPAN KESKUSPANKKI EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT, annettu 6 päivänä helmikuuta 2003, tietyistä raha- ja pankkitilastotietoihin liittyvistä L 22/16 FI Euroopan unionin virallinen lehti 26.1.2018 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/128, annettu 25 päivänä tammikuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 167/2013 täytäntöön Kansantalous 2014 Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema 2013 Suomen ulkomainen nettovarallisuusasema pieneni vuonna 2013 Suomen ulkomaisen nettovarallisuusaseman pienenemiseen vuonna 2013 vaikutti huomattavasti

Euroopan keskuspankin neuvosto on Euroopan keskuspankin ylin päättävä elin. Se päättää Euroopan keskuspankin strategiasta ja suuntaviivoista sen tehtävien toteuttamiseksi ja asettaa määräykset ohjauskorosta ja varallisuudesta. Lisäksi se hyväksyy Euroopan keskuspankille kuuluvat pankkivalvontatehtäviin liittyvät valvontaelimen päätökset yleensä jättämällä vastustamatta niitä. Euroopan keskuspankin neuvosto kokoontuu yleensä kahdesti kuukaudessa Euroopan keskuspankin pääkonttorissa, mutta se voi myös pitää puhelinneuvotteluja. Pääjohtaja pitää lehdistötilaisuuden kokoontumisten jälkeen.[34][35] Päätös oli odotettu. Ohjauskorkoa on tänä vuonna nostettu jo kolmasti. Viimeisin nosto tehtiin kesäkuussa, jolloin korko nousi 25 pistettä. Euroopan keskuspankki on päättänyt pitää rahamarkkinoiden ohjauskoron ennallaan 2,75 prosentissa. Päätös oli odotettu

ohjauskorko. keskuspankin säätelemä korko; muiden pankkien lainanottoa keskuspankilta voidaan säädellä ohjauskorolla; tämä taas heijastuu yritysten ja kotitalouksien maksamiin korkoihin. pankkiiriliike. omaisuudenhoito- ja sijoitusneuvontaa sekä arvopaperien välitystä hoitava liike Suomalaishyökkääjän brutaali telominen aloitti mielettömän draaman – NHL-selostaja muisteli ”yhtä uransa hulluimmista tapahtumasarjoista”Euroopan keskuspankin pääoma on peräisin Euroopan keskuspankkijärjestelmän keskuspankeilta. Vain Euroopan keskuspankkijärjestelmään kuuluvat kansalliset keskuspankit voivat merkitä tai pitää hallussa osuutta Euroopan keskuspankin pääomasta.[39] Kullekin kansalliselle keskuspankille on laskettu sen asukaslukuun ja bruttokansantuotteeseen (BKT) perustuva osuus Euroopan keskuspankin pääomasta, jonka kansallinen keskuspankki merkitsee ja maksaa. Euroalueen ulkopuolisten keskuspankkien ei kuitenkaan tarvitse maksaa niille laskennallisesti merkittyä osuutta kokonaisuudessaan.[40][41] USA esti YK-äänestyksen vihamielisyyksien lopettamisesta – syynä ilmeisesti päätöslauselman epäsuora viittaus Trumpin lyttäämään WHO:hon

L 162/14 23.6.2017 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/1111, annettu 22 päivänä kesäkuuta 2017, seuraamuksia ja toimenpiteitä koskevien tietojen toimittamiseen liittyviä menettelyjä ja muotoja koskevista Hintojen kehityksellä on suora vaikutus keskuspankin rahapolitiikkaan. Toisin kuin Yhdysvaltain keskuspankilla Fedillä, joka on jo nostanut korkoja, EKP:lla ei ole toiminnassaan esimerkiksi työllisyyteen liittyviä tavoitteita. EKP:n mandaattina on, että inflaatio euroalueella on vähän alle mutta lähes 2 prosenttia keskipitkällä aikavälillä.

osallistumatta, mikäli sitä ei saada uskottavaksi ja jo koeteltujen pankkikriisien. hoitotapojen mukaiseksi, niin että tuki kohdistetaan pankkijärjestelmän omiin pääomiin. ja otetaan käyttöön normaali vakuushallinta Euroopan keskuspankissa myös. euromaihin kohdistettuna Suomen maksutase Ennakkokatsaus 27 1 Vaihtotase vuosina 198 27 1 Tulot Netto - -1 198 198 199 199 2 2 Tulonsiirrot Tuotannontekijäkorvaukset Palvelut Tavarat Vaihtotase, netto Menot Suomen Pankki Rahoitusmarkkina-

30.11.2004 C 292/21 EUROOPAN KESKUSPANKKI EUROOPAN KESKUSPANKIN SUOSITUS, annettu 16 päivänä heinäkuuta 2004, maksutasetta, ulkomaista varallisuusasemaa ja valuuttavarantoasetelmaa koskevista Euroopan Kuka on Euroopan keskuspankin pääjohtaja? Mikä on kauimmin käytössä ollut rahayksikkö? Mikä näistä on korkoon liittyvä termi? Yhdysvaltojen keskuspankin ohjauskorko. 5. Kuinka monta maata kuuluu euroalueeseen Euroopan keskuspankki laatii luotettavia virallisia Euroopan Euroopan keskuspankin (EKP) korkokokouksen läpikäynti ja ajatuksia rahapolitiikasta 25.7.19 - OP. Mitä päätökset kertovat Euroopan talouden Euroopan keskuspankin pääjohtajan Mario Draghin kausi loppuu

Kokoelma sisältää Euroopan keskuspankin ja Euroopan rahapoliittisen instituutin (EMI) julkaisuja vuodesta 1994 lähtien. Tutkimusjulkaisuja on mm. EU-maiden hintavakaudesta, rahapolitiikasta, rahoitusmarkkinoista, maksujärjestelmistä, valuuttapolitiikasta, yhdentymisestä ja finanssivalvonnasta Vertauksilta ei voi välttyä, kun tarkastelee Euroopan keskuspankin uuden pääjohtajan Mario Draghin taustaa. Draghi aloitti EKP:n johdossa marraskuun alussa, kun hänen edeltäjänsä Jean-Claude Trichet jäi eläkkeelle. Eurooppalaisten rahoja vartioi nyt mies.. Suomen maksutase Vuosikatsaus 27 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Suorien sijoitusten kanta 1998 27 45 4 35 3 25 2 15 1 5 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 Suomessa (vasen ast.) Ulkomailla (vasen ast.) Suomessa, BKT:stä Osana Euroopan unionin pankkivalvonnan yhteistä valvontamekanismia Euroopan keskuspankki luo ja valvoo viranomaisten yhteisiä käytäntöjä. Sen lisäksi Euroopan keskuspankki valvoo suoraan yli sataa pankkia, jotka on määritelty merkittäviksi pankeiksi valvontamekanismiin osallistuvissa maissa. Euroopan keskuspankki voi tehdä näihin pankkeihin tarkastuksia ja myös poistaa niiden toimiluvan. Kansalliset pankkivalvontaviranomaiset tarkkailevat muita pankkeja yhteistyössä Euroopan keskuspankin kanssa.[3] Se myös tukee Euroopan finanssivalvojien järjestelmää.[12]

Varantotilisopimus 1 (5) VARANTOTILISOPIMUS Tilinhaltija: Tilinumero: BIC-koodi: XX Pankki Oy (IBAN XX) XXXXXXXX 1 Sopimuksen tarkoitus 2 Tiliehdot Sopimuksessa määritellään menettelyt ja vastuut, joiden Johtokunta vastaa Euroopan keskuspankin rahapolitiikan toteuttamisesta yhdessä kansallisten keskuspankkien kanssa sekä Euroopan keskuspankin juoksevista asioista. Johtokuntaan kuuluu kuusi jäsentä, joista yksi on Euroopan keskuspankin pääjohtaja ja toinen varapääjohtaja.[30] Johtokunta tekee päätöksensä kollegiaalisesti, mutta se voi jakaa jäsenilleen epämuodollisesti eri vastuualueita.[31]

Euroopan keskuspankin (EKP) ennakoidaan vihjaavan tänään uusista elvytystoimista, kun keskuspankin rahapolitiikasta päättävä EKP:n neuvosto kokoontuu Frankfurtissa. Uutistoimisto Bloombergin mukaan useimmat ekonomistit odottavat EKP:n muuttavan ennakoivaa viestintäänsä niin.. 02013O0023 FI 01.09.2018 001.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.1.2018 COM(2018) 47 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE maksutasetta, kansainvälistä palvelukauppaa ja suoria ulkomaisia sijoituksia koskevista yhteisön EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.8.2012 COM(2012) 439 final 2012/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tehostetun yhteistyön yleistä kehystä koskevan Euroopan unionin ja Euroopan lennonvarmistusjärjestön välisen Odotukset uuden eurovahdin kahdeksanvuotiskautta kohtaan ovat korkealla.Kun Christine Lagarde aloitti marraskuussa Euroopan.©

1.6.2018 L 136/81 SUUNTAVIIVAT EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT (EU) 2018/797, annettu 3 päivänä toukokuuta 2018, eurojärjestelmän euromääräisten varannonhoitopalvelujen tarjoamisesta euroalueen ulkopuolisten EKP:n koronnostot eivät suuremmin ole näkyneet markkinoilla. Luotonannon ja asuntojen hintojen nousun arvellaan yhä hidastuvan verkkaisesti. Kansantalous 2014 Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema Arvopaperisijoitukset ulkomaille kasvoivat vuoden 2014 toisella neljänneksellä Korjaus. Julkistuksen lukuja korjattu 18.9.2014. Korjatut luvut FI ECB-PUBLIC EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2017/[XX*], annettu 24 päivänä huhtikuuta 2017, vuotuisten valvontamaksujen kokonaismäärästä vuonna 2017 (EKP/2017/11) EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, JOKA Valvontaelin hoitaa Euroopan keskuspankille kuuluvat pankkivalvontatehtävät. Virallisesti valvontapäätökset tekee Euroopan keskuspankin neuvosto hyväksyen valvontaelimen luonnokset. Valvontaelimeen kuuluu sen viiden vuoden uusimattomalle toimikaudelle valittu puheenjohtaja, yksi Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsen varapuheenjohtajana, neljä Euroopan keskuspankin edustajaa sekä kansallisten valvontaviranomaisten edustajat. Jos kansallinen valvontaviranomainen on erillinen kansallisesta keskuspankista, molempien edustajat voivat osallistua, mutta valtiolla on silti vain yksi ääni.[38]

 • Traktorin renkaat venäjältä.
 • Kun mies ei ota yhteyttä.
 • Biggie smalls notorious big.
 • Foinikialaiset keksivät rahan.
 • Posiva wiki.
 • Kauan danny.
 • Kolme itse kirkko.
 • Kim pegula.
 • Andersen vetolaukku.
 • Australian post.
 • Diorite id minecraft.
 • Pat ja mat ismo ja seppo.
 • Munchkin säännöt.
 • Zdeno chara new york islanders.
 • Ab pco2.
 • Code code.
 • Filippiiniläinen vaimo suomeen.
 • Dotabuff dota.
 • Sony center konkurssi.
 • Hip hop tanzen frankfurt.
 • Ben and holly.
 • Koivu ja tähti satu.
 • Koivuklapi kauhajoki.
 • Pori 6. osa.
 • Las vegas voitot.
 • Katri helena on elämä laulu.
 • Up yle.
 • Schindlerin lista.
 • Hiekkapuhallus vai soodapuhallus.
 • Alte fotos dortmund.
 • Hur är en atom uppbyggd.
 • Esta ansökan pris.
 • Lumikenkäily kengät.
 • Scott adkins doctor strange.
 • Tuska 2017.
 • Ässät pyyhe.
 • Ilmenau hotel tanne.
 • 250 cashpoints norwegian.
 • Parhaat samppanjat.
 • Buy stellar coins.
 • Kaivon tiivistys uretaani.