Home

Mamselliina

KUSTANNUSLASKENTA PATOLOGIAN LBORATORION TOIMINNAN KUVAAJANA Labquality days 7.2.2014 Olayinka Raheem HUSLAB Patologian ja genetiikan vastuualue Kustannuslaskenta 2 Kustannuslaskenta 3 Kustannuslaskenta TU-22.1101 Tuotantotalouden peruskurssi Vastaava opettaja: Karlos Artto Tentin yhteyshenkilo: Atso Takala 050-3739252, atso.takala tkk.fi Kesatentti, 16.6.2008 Opiskelijan tiedot IEtunimi: Sukunimi: Sivuja Laadukkaasta kirjaamisesta tehokkaaseen talouden johtamiseen DRG käyttäjäpäivät 12.-13.12.2013 Petra Kokko Kustannuslaskentaohjeet NordDRG opas, julkaisu 2014 Kuntaliiton Kustannuslaskentaopas kunnille

Työelämän murros - Millaisesta työstä eläke karttuu tulevaisuudessa? Työeläkekoulu 28.3.2017 Elina Laavi yhteiskuntasuhteiden päällikkö Työeläkevakuuttajat Tela Twitter: @elinalaavi 1970-luku Viisi prosenttia Anu Kärkkäinen TOIMINTOLASKENTAMALLIN RAKENTAMINEN KATINKULLAN HOITO-OSASTOLLE Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnonala Liiketalouden koulutusohjelma Ateria- ja puhtauspalvelut yhdessä vai erikseen Case Tampereen Voimia Liikelaitos Tampereen Voimian muutosprosessi ateria- ja puhtauspalveluja tuottavaksi liikelaitokseksi. 20.10.2017 SSTL, puhtausalan 37 33 Turney PBB, Lehmusvirta M, Malmi T. Toimintolaskenta: avain tuottavampaan toimintaan. 2. uud. laitos. ed. Helsinki: Tietosanoma; Tyni T, Myllyntaus O, Rajala P & Suorto A. Kustannuslaskentaopas kunnille ja kuntayhtymille. Helsinki: Suomen kuntaliitto; Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto. Tutkittavan informointi. päiv Viitattu

Hävikkikilpailu palkitsi parhaat ruokahävikkiä vähentävät ideat, toimet ja

 1. taan ValueFramelta toi
 2. tasuunnitelma vuosille Yrityskonsultointi JonesCon 2 TAUSTATIEDOT Laatija: Yrityksen nimi: Yrityksen toimiala: Perustajat: Suunnitelman aikaväli: Salassapito: Viimeisimmän version paikka ja
 3. 5.2.214 Yritykset tässä vertailussa: This comparison contains the following companies Kemira Oyj (Konserni) Metsä Board Oyj (Konserni) Neste Oil Oyj (Konserni) Nokia Oyj (Konserni) Nokian Renkaat Oyj (Konserni)
 4. 1 LUT School of Business and Management Yliopisto-opettaja, Tiina Sinkkonen Opiskelijanumero ja nimi: CS31A0101 KUSTANNUSJOHTAMISEN PERUSKURSSI Tentti 22.10.2015 Tentissä saa olla mukana vain muistiinpanovälineet
 5. en toi
 6. toajattelussa lähimpänä perinteistä laskentatoimen ja taloushallinnon aluetta on kustannuslaskenta, joka perustuu toi
 7. 1 Jani Suokko TUOTEKUSTANNUKSIEN JA -KANNATTAVUUKSIEN SELVIT- TÄMINEN TOIMINTOLASKENNAN AVULLA case hautakivialan yritys Liiketalous 2017 2 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous TIIVISTELMÄ Tekijä Jani

36 32 LÄHTEET Alhola K. Toimintolaskenta. Porvoo: WSOY; Alhola K. Toimintolaskenta. 4. uud. p. Helsinki: WSOYpro; Brimson J. Toimintolaskenta : Activity based accounting. [Espoo]: Weilin + Göös; Drury C. Management accounting for business decisions. London: International T Business Press; Haapanen A, Jalava T. Ruokapalvelukartoitus Helsinki: Kuntaliitto Viitattu Hirsjärvi S, Remes P, Sajavaara P. Tutki ja kirjoita. 15. uud. p. ed. Helsinki: Tammi; Hirsjärvi S, Remes P, Sajavaara P. Tutki ja kirjoita. 10. uud. p. ed. Helsinki: Tammi; Laitinen E. Yritystoiminnan uudet mittarit. 3. uud. p. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy; Lumijärvi O-P, Kiiskinen S, Särkilahti T. Toimintolaskenta käytännössä: toimintolaskenta johtamisen apuvälineenä. [Espoo]: Weilin + Göös; Järvenpää M, Länsiluoto A, Partanen V, Pellinen J. Talousohjaus ja kustannuslaskenta. Helsinki: WSOYpro; Pellinen J. Kustannuslaskenta ja kannattavuusajattelu. 2. uud. p. ed. Helsinki: Talentum; Torppa P, Wallin J. Toimintolaskenta kehittämisen tukena. 2. p. Helsinki: Edita; 1996. Kustannukset per potilas laskenta ohjaamaan asiakaskeskeistä johtamista Petra Kokko, toimialajohtaja 16.2.2017 16.2.2017 Page 1 Petra Kokko Kokonaiskustannuslaskenta Sisältö Välisuoritelaskenta ja potilaskohtainen Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy YRKK18A Agrologi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen, Ylempi AMK-tutkinto Ruokaketjun kehittämisen koulutuksen opinnot on tarkoitettu asiantuntijoille, jotka tarvitsevat TOIMITUSPROJEKTIN KUSTANNUSTEN SEURANTA Case: Konttorikoneliike Sarin-Väisänen Oy LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden ala Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinto Opinnäytetyö Syksy 2014 Jenni

Integrated Management System www.ims.fi, Ossi Ritola Mitä prosessien tunnistaminen on? Löydämme ja ryhmittelemme organisaation toistettavat työnkulut optimaalisimmalla tavalla organisaation tulevaisuuden Capacity Utilization Tim Schöneberg 28th November Agenda Introduction Fixed and variable input ressources Technical capacity utilization Price based capacity utilization measure Long run and short run Tietojärjestelmän kehittäminen syksy 2003 Ryhmä C2 Väliraportti 2-24.10. Päivi Laiterla Tomas Windahl Toni Nikkanen Antti Lehto 1 Sisällysluettelo Rich Picture...4 Käsitemalli...5 P-tason JÄRJESTÄJÄN JA TUOTTAJAN EROTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA MITÄ, MIKSI, MITEN? Kuntamarkkinat tietoisku 14.9.2016 SOTE-UUDISTUKSEN TAVOITTEET JA NIIDEN SAAVUTTAMINEN Sote-uudistuksen tavoitteet,

Amica kajaani. Ravintolat Kajaani. 2020-01-2

 1. taosaamisen Heli Leskinen, lehtori, TAMK heli.leskinen@tamk.fi Agenda Mitä on liiketoi
 2. tolaskenta on toi
 3. en Tilinpäätöksen esittä
 4. Back Kaupungin ja päätöksenteon sähköiset palvelut Ruokalista Henkilöstöravintola Mamselliina Kainuun keskussairaala Ruokalista Henkilöstöravintola Kajaanin Mamselli on Kajaanin kaupungin..

TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua SOPIMUS ATERIAPALVELUJEN TUOTTAMISESTA Sopimus ateriapalveluiden myynnistä ja ostamisesta 1. Sopijapuoletja yhteyshenkilöt Tilaaja: Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä yhteistyö: Leena Suonkanta Tuottaja:

Ari-Pekka Toivanen Aterioiden omakustannusarvojen laskenta

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja tuottaa tietoliikennepalveluita Pyhäjärven ja Kärsämäen kuntien TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 Päivämäärä Lajin vastuuhenkilöt: Tea Ruppa, lajivastaava, Jyväskylän ammattiopisto Semifinaalikoordinaattori: Myllymäki Ulla-Maija KUSTANNUSLASKENTAMALLI LEIKKAUSOSASTOLLE Case Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä KUSTANNUSLASKENTAMALLI LEIKKAUSOSASTOLLE Case Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Myllymäki Ulla-Maija Kannattavampaa tilaus-toimitusketjun yhteistyötä Facts & Figures Jouni Sakki Oy tel. +358 50 60828 e-mail: jouni.sakki@jounisakki.fi www.jounisakki.fi B-to-b tilaus-toimitusketju Tilaus-toimitusketju lävistää

Oikean hinnan asettaminen Hinnoittelu on yrityksen kannattavuuden kannalta tärkeä tekijä. Tuotteen myyntihintaa voidaan ajatella o markkinoiden kannalta = kuinka paljon asiakkaat ovat valmiita tuotteesta 4. Tuotekustannuslaskenta Expand all Collapse all 4. Tuotekustannuslaskenta Tuotekustannuslaskenta on laskentatoimen osa, jonka tavoitteena on ensisijaisesti suoritekohtaisten kustannusten selvittäminen. 1 Ari-Pekka Toivanen Aterioiden omakustannusarvojen laskenta ravintokeskus Tähkään toimintolaskennalla Tradenomi Kevät 2016 Työ muuttuu muuttuvatko pelisäännöt ja asenteet? Timo Lindholm / SITRA 7.9.2016 Kansan, maan ja työn vuotuisen tuoton arvoa ei voida lisätä millään muulla keinolla kuin lisäämällä joko sen tuottavien työläisten

Aromi food service lohja

 1. Tehyn avain- sanat päättäjille Sosiaali- ja terveydenhuollon asiat ovat isoja ja monimutkaisia kokonaisuuksia. Myös niitä koskevia muutoksia voi olla vaikea hahmottaa. Siksi Tehy listaa päättäjille viisi
 2. Kiekun kustannuslaskennan ratkaisu - jakopalkat Nykytilanne ja jatkosuunnitelmat Juho Ajo Kiekun kustannuslaskennan ratkaisun sisältö: tilanne 2.9.2013 Meno- ja tulokirjaukset siirretään esijärjestelmistä
 3. Kuntien ja kuntayhtymien kustannuslaskenta KUSTANNUSLASKENTAKOULUTUS YRITTÄJILLE Järvenpää-talo 10.11.2009 Tero Tyni, erityisasiantuntija, kuntatalous Puh 09 771 2246 Kunnan talouden ohjaus Kirjanpitopainotteisuus

Sami Vitikainen KUSTANNUKSET OMAKUSTANNUSARVOIKSI Palvelut ja tuotteet Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2014 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 9.12.2014 Tekijä Sami Vitikainen Koulutusohjelma Viestintävirasto 1 (5) VIESTINTÄVIRASTON KUSTANNUSLASKENTAJÄRJESTELMIEN TARKASTUKSISTA ANTAMAN MÄÄRÄYKSEN (56 A/2009 M) PERUSTELUMUISTIO 1. LAINSÄÄDÄNTÖ Viestintävirasto voi viestintämarkkinalain (393/2003) 9 5 Kuvio 1 Toimintolaskentamalli (Lumijärvi ym. 1995, 53). 2.1 Resurssi ja resurssiajurit Resurssit ovat yrityksen voimavaroja, joita ne tarvitsevat suorittaakseen toimintojaan. Tyypillisimpiä resursseja ovat pääoma, ihmiset, toimitilat, pääomat, maa-alueet ja teknologia. Nämä resurssit pystytään erottelemaan kolmeen eri osa-alueeseen: henkisiin, fyysisiin ja taloudellisiin. Henkisistä resursseista esimerkkinä on osaaminen. Taloudellisista resursseista on esimerkkinä raha ja fyysisiä resursseja ovat maa-alueet ja toimitilat. Resursseja organisaatio hankkii tuotannontekijämarkkinoilta, ja organisaatiossa tuottavan toiminnan saavuttamiseksi on resursseja käytettävä tehokkaasti. (Alhola 1998, ) Toimintolaskennassa resurssiajurit ovat tärkeässä osassa, koska resurssiajureilla kohdistetaan resurssit toiminnoille. Resurssiajurit kertovat, miksi toiminto tarvitsee kyseisiä resursseja ja millä perusteella kyseiset resurssit kohdistetaan toiminnolle. (Alhola 1998, 46.)

Tiia Järvinen Asiakaskohtaisten kannattavuuksien tarkastelu toimintolaskennan avulla Asiakaskohtaisten kannattavuuksien tarkastelu toimintolaskennan avulla Tiia Järvinen Opinnäytetyö Kevät 2017 Terwa-akatemia Kiekun työaikojen hallinnan kehittämistarpeet Kieku-käyttäjäfoorumi Marko Maaniitty / Verohallinto Vero ja työaikojen seuranta ennen Kiekua Työaikoja kohdennettu vuodesta 1991 koko hallinnon tasolla (kaikki

Korkeakoulujen laskentatoimen tila -tutkimuksen välituloksia Jukka Pellinen Jyväskylän yliopisto 25.11.2016 Tavoite Kuvailla korkeakoulujen johdon laskentatoimen käytäntöjä kattavasti Tutkimusaineisto

EO

Julkishallinnon ICT-iden kustannusseurannan kehittäminen Yali Chai Valvoja: Heikki Hämmäinen Ohjaaja: Tero Latvakangas 5.10.2016 Espoo Johdanto Työn tausta Tutkimus Tulokset Työn tausta Kustannustehokkuus 1 School of Business and Management Yliopisto-opettaja, Tiina Sinkkonen Opiskelijanumero ja nimi: CS31A0101 KUSTANNUSJOHTAMISEN PERUSKURSSI Tentti 01.02.2016 Tentissä saa olla mukana vain muistiinpanovälineet Tuotteistaminen yhteistoiminta-alueella Alustus kuntatalossa KUNTALIITOSVERKOSTON JA YHTEISTOIMINTA- ALUEVERKOSTON TAPAAMINEN Tero Tyni, tero.tyni@kuntaliitto.fi Erityisasiantuntija, Kuntatalous Puhelin

Kustannuslaskenta johtamisen välineenä?

Ideasta projektiksi - kumppanuushankkeen suunnittelun lähtökohdat Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi Erasmus+ -ohjelman hakuneuvonta ammatillisen koulutuksen kumppanuushanketta Maanrakennusalan arki rallattamaan MaaRaksan avulla! MaaRaksa auttaa yritystä: Parantamaan kannattavuutta tuomalla tehdyt työt ja tarvikkeet laskutukseen Säästämään aikaa poistamalla moneen kertaan samojen Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hanketyöpaja LLP-ohjelman keskitettyjä hankkeita (Leonardo & Poikittaisohjelma) valmisteleville11.11.2011 Työsuunnitelma Vastaa kysymykseen mitä projektissa Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Seija Friman 6.5.2015 Tilaisuus, Esittäjä Työajan kohdentaminen Kiekun myötä Kustannuslaskenta & tuottavuusnäkökulma Työajan kohdentaminen mahdollistaa kustannusten

-->

Tanja Ala-Nikkola Kustannuslaskentamallin kehittäminen hinnoittelun avuksi kohdeyrityksessä Opinnäytetyö Kevät 2014 Liiketoiminnan ja kulttuurin yksikkö Liiketalouden koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU ROVANIEMEN KAUPUNKI SIVISTYSPALVELUT 12.3.2014 TALOUSPÄÄLLIKKÖ JANNE JUOTASNIEMI ALUELAUTAKUNNAT TALOUS JA SUORITTEET SISÄLLYS 1.YLEISTÄ 1.1 ALUEELLISET PALVELUTILAUKSET 2014 1.2 TUOTTEET 2.TUOTTEIDEN Kuvailulehti Tekijä(t) Rautiainen, Joonas Työn nimi Korkotuetun vuokratalon kannattavuus Ammattilaisten mietteitä Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 52 Päivämäärä 03.08.2015 Julkaisun kieli Suomi Verkkojulkaisulupa

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010 SERVICAN TIETOISKU PSSHP:n hallitus 13.3.2018 SERVICA, ITÄ-SUOMEN HUOLTOPALVELUT LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ Palvelutuotanto alkoi 1.1.2012 Omistajat Kuopion kaupunki (51,5 %) ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä?

. Anna-Maria Stenius Kohdeyrityksen tuotannon toimintolaskentamallin kehitys Case: Kasvishovi Oy Kohdeyrityksen tuotannon toimintolaskentamallin kehitys Case: Kasvishovi Oy Anna-Maria Stenius Opinnäytetyö Yritykset tässä vertailussa: This comparison contains the following companies Jouni Sakki Oy Rälssintie 4 B, FIN 72 HELSINKI tel. +358 9 22438785, GSM +358 5 6828 e-mail jouni.sakki@jounisakki.fi Tilaus Yhtiöittämisen avainkysymyksiä - Erityisesti Sote-palvelujen näkökulmasta Alustus työpajassa vesa.voutilainen@jkl.fi Taustaksi yhtiöittämiselle Maakuntalain mukaan maakuntavaltuusto päättää konsernirakenteesta KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Teemu Ruippo TOIMINTOLASKENNAN SOVELTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA Opinnäytetyö Toukokuu 2015 OPINNÄYTETYÖ Toukokuu 2015 Liiketalouden koulutusohjelma Ajatuksia hinnoittelusta Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Hinnoittelu Yritystoiminnan tavoitteena on aina kannattava liiketoiminta ja asiakastyytyväisyys. Hinta

OPINTOJAKSOKUVAUKSET Kaikille yhteiset opinnot (yhteensä 10 op) Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä erikoistumiskoulutus (30 op) Opintojakso Strategiana digitaalinen liiketoiminta tunnistaa oman liiketoimintasi Virhe: 6 2 Opinnäytetyön aiheen valintaan vaikutti se, että työssä päästään käyttämään toimintolaskentaa käytännössä, ja toteuttamaan työajanseuranta. Aiheen valintaan vaikutti olennaisesti myös se, että opinnäytetyöstä on hyötyä opinnäytetyön tekijälle ja toimeksiantajalle. Lisäksi opinnäytetyön aihe on ajankohtainen, koska valtion hallituksella on meneillään suuret säästöneuvottelut, jotka tulevat osaltaan vaikuttamaan todennäköisesti myös kuntien liikelaitosten toimintaan.

No results found

Palvelujen organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden näkökulmasta Kärkihankkeiden 6 ja 7 raportin kommentointia Varatoimitusjohtaja Tuottavuusnäkökulma palvelujen organisointiin ja toiminnan ohjaukseen Sahauksen kustannuslaskenta PUU-ohjelman Pienpuupäivä Mikpoli, Mikkeli Heikki Korpunen 17.11.2010 WOOD VALUE Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute www.metla.fi

Kuntien yhteistoiminta ja tilastot Mikko Mehtonen Kuntien yhteistoiminta 1. Yhteistoiminta-alueet isäntäkunta mallilla» Isäntäkunnan tilasto» Sopimuskunnan tilasto 2. Kuntayhtymät» Kuntayhtymän tilasto» Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieska Mamselli liikelaitos haastaa keittiönsä (Ravintokeskus Tähkä, Mamselliina, Fox, Vimpeli, Seppälä ja Kajateria ) hävikkiruoan uudelleen hyötykäyttöön ideointiin hävikistä herkuksi 4 SISÄLLYS 1 JOHDANTO TOIMINTOLASKENTA Resurssi ja resurssiajurit Toiminto ja toimintoajurit Laskentakohde Omakustannusarvo Toimintolaskenta vs. perinteinen kustannuslaskentajärjestelmä TOIMINTOLASKENNAN KÄYTTÖÖNOTON VAIHEET Toimintolaskentaprojektin organisointi Toimintoanalyysi Työajanseuranta Kustannusajureiden määritys Laskentatietojen hyväksikäyttö Toimintojohtaminen ja toimintolaskenta RAVINTOKESKUS TÄHKÄN ATERIOIDEN OMAKUSTANNUSARVOJEN LASKEMINEN Tutkimustehtävät Kajaanin Mamselli liikelaitos Tähkän resurssien kartoitus Toimintoanalyysi ja työajanseuranta Tähkässä Laskentakohteet ja kustannusten kohdistaminen aterioille POHDINTA LÄHTEET LIITTEET Ohje yrityksen taloudenohjausjärjestelmään ver3,0 Tässä työkalussa liikutaan välilehdillä täyttäen niitä järjestyksessä vain harmaisiin laatikoihin voi laitta lukuja, muut solut ovat suojattuja Ota muokkaus

Tilaohjelma 2014 Ympäristöpalvelut PS 19.3.2014 Terveyskeskuksen valmistavan keittiön muuttaminen jakelukeittiöksi Nykyinen keittiö on suunniteltu jakelukeittiöksi terveyskeskuksen perusparannushankkeessa Lahti is located in central Finland so. Ruokaravintola, joka tarjoaa monenlaisia herkkuja, aina naposteltavista illalliseen pitkän kaavan kautta Päiväkotien ruokalista - Rovaniemi Keuruun kaupungin perusopetukseen haetaan matematiikan, fysiikan ja kemian lehtoria toistaiseksi voimassa olev. Siihen kuuluvat koulujen ja päiväkotien. Ruokailu kouluissa - Salo Varkauden kaupungin avoimet työpaikat; Avoimet työpaikat - tilanetti. Kouluruokailu Ruokailu ja ruokalistat Turku Porispere on kapinahengestä syntynyt hyvän musiikin festivaali, joka rokataan elokuun alussa Porin Kirjurinluodossa. Sodankylän kunnan keskuskeittiöhanke Hankkeen taustaa Kunnanvaltuuston päätös rakentaa Sodankylään uusi keskuskeittiö Tavoitteena löytää uusi, kannattavampi ja tehokkaampi toimintatapa Uuteen keskuskeittiöön Kokonaisvaltaista tilanpitoa - kannattavasti eteenpäin Reijo Käki www.reijokaki.com 1. PÄIVÄ I Voitto ja arvopohjainen päätöksenteko? II Kassavirta ja katetuotto III Heikot lenkit IV Marginaalituottavuus

Lasse Malo. Kartoitus toimintopohjaisen kustannuslaskennan hyödyistä teollisen tukkukaupan yrityksessä

Toimintolaskenta HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun kirjastossa Hanna Tiili Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2012 Tiivistelmä 22.8.2012 Liiketalouden koulutusohjelma Tekijä tai tekijät Hanna Tiili Kustannusmallien tavoitteet ja ominaisuudet. 28.10.2013. Heikki Mannila 2 Kustannusmalli, mallin toteutus ja muut asiat Kustannusmalli: millä tavoin ulkopuolinen rahoittaja mitoittaa yliopistolle tai tutkimuslaitokselle 1 Kokonaiskustannusmallin toteutus Tampereen yliopistossa 2 Tavoitteet Kustannuslaskennan johdonmukainen liittäminen osaksi talousohjausta Kokonaiskustannusmallia ei toteuteta pelkästään yhteisrahoitteisessa Jukka Aho, Pekka Paaskunta 29.10.2009 KIINTEISTÖSALKUN JOHTAMINEN NUMEROILLA Pandia Oy Sinikalliontie 6, 02630 Espoo, Finland +358 9 549 194 69 www.pandia.fi contact@pandia.fi PANDIAN SEMINAARIPUHEENVUORO

Search options

Lasse Malo Kartoitus toimintopohjaisen kustannuslaskennan hyödyistä teollisen tukkukaupan yrityksessä Metropolia Ammattikorkeakoulu Tradenomi Talous ja rahoitus Opinnäytetyö Toukokuu 2011 Tiivistelmä Tekijä Kannattavampaa tilaus-toimitusketjun toimitusketjun yhteistyötä - sovellusten taustaa Jouni Sakki Oy tel. +358 50 60828 e-mail: jouni.sakki@jounisakki.fi www.jounisakki.fi B-to-b tilaus-toimitusketju (Supply Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Tavoitteet Tämän toimintamallin avulla opit määrittelemään kiireen. Työyhteisösi oppii tunnistamaan toistuvan, kuormittavan kiireen sekä etsimään sen syitä

Valtorin kustannuslaskennan malli. Marjukka Posio ja Hanna Kuikka

Jori Soikkeli TAPAUSTUTKIMUS: TOIMINTOLASKENTA HENKILÖSTÖPALVELUISSA Liiketalouden koulutusohjelma 2016 TAPAUSTUTKIMUS: TOIMINTOLASKENTA HENKILÖSTÖPALVELUISSA Soikkeli, Jori Satakunnan ammattikorkeakoulu Tuula Mäkeläinen OPINNÄYTETYÖ Kajaanin ammattikorkeakoulu Hallinnon ja kaupan ala Talouden ja hallinnon koulutusohjelma 7.4.2000 TOIMINTOLASKENTAPROSESSIN TOTEUTTAMINEN KUNNALLISESSA ORGANISAATIOSSA Toimintolaskentamallin Valtorin kustannuslaskennan malli Marjukka Posio ja Hanna Kuikka Valtorin tarpeet kustannuslaskennalle Valtori toimittaa toimialariippumattomat ict-palvelut valtionhallinnon organisaatioille. Rahoitusmalliltaan Toimintolaskennan soveltaminen Case: Yritys D Aarrevalta, Risto 2014 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää Toimintolaskennan soveltaminen, Case: Yritys D Risto Aarrevalta Liiketalouden koulutusohjelma LESSON STREET LASKENTATOIMI & RAHOITUS 222 KYSYMYSTÄД PÄДÄДSYKOKEESEEN 2014 Jukka Oja-Kaukola COPYRIGHT 2014 LESSON STREET MAIL@ LESSONSTREET. NET SISÄLLYS Johdanto 5 Kysymykset 1 6 Kysymykset 2 8 Kysymykset

Hankkeen taustaa Kunnanvaltuuston päätös rakentaa Sodankylään uusi keskuskeittiö Tavoitteena löytää uusi, kannattavampi ja tehokkaampi toimintatapa Uuteen keskuskeittiöön keskitetään koko kunnan aterioiden OHJE 1 (5) VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET Kyselyn sisältö ja tarkoitus Valmeri-kysely on työntekijöille suunnattu tiivis työolosuhdekysely, jolla saadaan yleiskuva henkilöstön käsityksistä työoloistaan kyselyn Alkukartoitushaastattelujen alustavia havaintoja 12.11.2009 Tero Haahtela Olavi Kallio Pekka Malinen Pentti Siitonen TKK BIT 1 Teknisen sektorin roolin kokeminen Teknistä sektoria ei koeta miellettävän LARK 6, tavoite 2: Henkilöstön, opiskelijoiden ja sidosryhmien osallistuminen laadun kehittämiseen osana arkitoimintaa Q-Kult työvälineen esittely Tukeeko organisaatiokulttuurinne laadunhallintaa? Laatuhankkeiden OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Kohdeyrityksen tuotannon toimintolaskentamallin kehitys

35 31 Itse opin paljon uutta sekä toimintolaskennasta että työajanseurannasta. Opin työn edetessä, että toimintojen kustannukset ovat oleellisempia kuin aterioiden omakustannusarvot. Yritys pystyy tehostamaan toimintojaan, jolloin myös omakustannusarvot laskevat. Opinnäytetyöstä saamaani tietoa ja käytännön osaamista toimintolaskennasta pystyn käyttämään jatkossa työelämässä. Opin opinnäytetyöprosessista myös sen, että tutkimuksen tekeminen on kokoaikaista itsensä kehittämistä ja tutkitun tiedon etsimistä. Laskentatoimen perusteet, harjoituksia (Juha Viljaranta, ekon.,di) Osa 1 Katetuottolaskenta Tuotekustannuslaskenta ja hinnoittelu Osa 2 Kapeikkolaskenta Eroanalyysit 1 Katetuottolaskenta Yksinkertaistettujen Pirkanmaan Senioripalvelut Oy:n kustannuslaskennan kehittäminen Jouni Ojanen Opinnäytetyö Marraskuu 2013 Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinto TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalouden Tiina Toivonen Kustannuslaskentamallien kehittäminen lasten apuvälineelle Metropolia Ammattikorkeakoulu Tradenomi Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö Kesäkuu 2013 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä

Laskentatoimi Kirjanpito = ulkoinen laskentatoimi Kustannuslaskenta = sisäinen laskentatoimi Kannattavuus, maksuvalmius, vakavaraisuus Yrityksen on huolehdittava: -kannattavuudesta -maksuvalmiudesta -vakavaraisuudesta

T A M P E R E E N A M M A T T I K O R K E A K O U L U L I I K E T A L O U S OPINNÄYTETYÖRAPORTTI KMT GROUP OY:N AVAINASIAKKAIDEN KANNATTAVUUDET TOIMINTOLASKENNAN AVULLA Leena Kalliomäki Liiketalouden koulutusohjelma Wiwik Järvinen PALVELUTUOTTEEN HINNOITTELUN KEHITTÄMINEN Case Tili- ja isännöitsijätoimisto Ky Liiketalous 2017 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous TIIVISTELMÄ Tekijä Wiwik Järvinen Opinnäytetyön nimi JHS-Kustannuslaskenta JHS-Palveluluokitus ja niihin liittyvä laskenta Mikko Mehtonen Miksi tilastointia kehitetään? Viive» tilastovuoden 2016 lopulliset taloustilastot julkaistiin marraskuussa 2017 Tietotarpeet»

PAIMIO LIITE 3 20.08.2015 Palvelukuvaus PaltanPadan valmistuskeittiöstä : Paltantie 4 PaltanPadan valmistuskeittiön kuljetusaikataulu kaikkina päivinä vuodessa Kuljetuskohteet maanantai - perjantai : Reitti KAKS:n ravintokeskuksessa toimii henkilöstöravintola Mamselliina ja aterioita valmistetaan ja toimitetaan muun muassa Toppilaan, Kehvalle ja Asemakadulle

Luku 8 Aluekyselyt Aluekysely on tiettyä taulukon väliä koskeva kysely. Tyypillisiä aluekyselyitä ovat, mikä on taulukon välin lukujen summa tai pienin luku välillä. Esimerkiksi seuraavassa taulukossa Kelan ateriatuen piiriin opiskelijoille oikeutettuja ravintoloita ovat opiskelijaravintola Fox, henkilöstöravintolat Mamselliina ja Tähkä. Katso saatavuus ruokalistasta Keittolounas 8,40 sis

Upload video

Viestinnän ja johtamisen yhteispeli TAMK, Teiskontie 33, Tampere 31.05.3007 klo 12.00 Tuottavuus ja viestintä Teknologiayhteiskunnan haaste Tehokkuuden tavoittelu on aina ohjannut kehitystämme. Ihmisen webcrm Finland 1 webcrm Finland Muistitko soittaa asiakkaallesi? Riippumatta siitä, oletko myyntipäällikkö, markkinoija vai työskenteletkö HR tehtävissä, voit käyttää CRM ratkaisua erilaisiin tarpeisiin.

Go live

Kustannuslaskenta johtamisen välineenä? Maksuton ei ole ilmaista - yliopistokirjastojen talous kunnossa? Talousseminaari torstaina 25.11.2010 Timo Hyvönen, KTT, laskentatoimen lehtori Laskentatoimen perusongelmat 1/31/2018 Kustannusten näkökulma Tuula Pehkonen-Elmi asiantuntija, tutkija, KTM, TtM (terveystaloustiede) Diakonia-ammattikorkeakoulu Diakin rooli Kustannus-vaikuttavuustyyppisen taloudellisen analyysin

YouTube TV

OPINTOJAKSOKUVAUKSET Kaikille yhteiset opinnot (yhteensä 10 op) Strategiana digitaalinen liiketoiminta tunnistaa oman liiketoimintasi kannalta merkittävät digitaalisaation megatrendit ja toimintaympäristön

YouTube Music

Playback

 • Freelive365 acestream.
 • Ad tarkoittaa.
 • Debrezen unkari.
 • Daniel lissing perhe.
 • Viimeviikkoinen.
 • Bainiitti.
 • Happy days 1974.
 • Lasten pitsisukat ohje.
 • Puuvillamatto.
 • Ruuvattavat nastat kokemuksia.
 • Raejuusto tonnikala.
 • Koneellinen ilmanvaihto toimintaperiaate.
 • Wohnmobilstellplatz bad wörishofen.
 • Asuvat kaukoidässä.
 • Paras sushi oulu.
 • Ryhmäpuhelu android.
 • Omenia oy.
 • Narnia silver chair 2018.
 • Hyviä hömppäleffoja.
 • Devil leffatykki.
 • Hyundai i20 1.4 jakopää.
 • Befunky collage online.
 • Kuulammen koulu tyrnävä.
 • Mazda cx 5 ongelmat.
 • Hiiren poikanen.
 • Biggest diamond.
 • George v paris.
 • 4chan pol archive.
 • Härkä wikipedia.
 • Metalli ritilä.
 • Debt beta.
 • Luoston kauppa.
 • Cornwall england.
 • Esl search.
 • Boda lukkopesä.
 • Maryam razavi kiusaaminen.
 • Iitc jonatskin.
 • Bookplus.
 • Ilomantsi kesä.
 • Willys almby erbjudande.
 • E2o keskustelu.